Om Jesus återuppstår i Sverige

1 april, 2013

Enl. den bibliska skrönan korsfästes Jesus på långfredagen och återuppstod på påskdagen.

Jesus var inte anhängare av arbetslinjen. Han hade sabbatsår hela sitt liv.
Han var en ”profet” (besserwisser) som levde på allmosor (andras arbete).
Han betalade ingen skatt och han var generös med andra pengar för att känna sig god.

Han förmådde dessutom sina lärjungar att lämna sina arbeten och överge sina familjer för att kunna följa honom ”för den goda sakens skull”. Vad som hände med de övergivna familjerna struntade han i.

Under följande 2000 år har många frälsarfigurer och präster likt Jesus förlett det arbetande folket, ofta för egen vinning, ibland av övertygelse om sin ”himmelska kallelse”.

Under 1200-talet bildades en mängd tiggarordnar
-parasiterandet blev institutionaliserat.

År 1896 lurade väckelsepredikanten Olof Henrik Larsson 37 människor från byn Nås i Dalarna att överge sina gårdar för att resa till Jerusalem och invänta Kristi återkomst. De flesta dog av sjukdomar och umbäranden i det ”heliga” landet. De övergivna gårdarna blev ett klipp för somliga.(Wikipedia).

Idag tvingas vi försörja horder av godhetsapostlar verksamma inom kyrkor, religiösa samfund och bistånds- och välgörenhetsorganisationer som t o m utnyttjar barn för att tillskansa sig ännu mer pengar.

Hur skulle du reagera om Jesus återuppstod i Sverige idag ?

Skicka honom till Arbetsförmedlingen eller Psyket ?
-eller erbjuda honom allmosor (bidragsförsörjning) livet ut ?

eller skulle du reagera som Björn Skifs i denna sketch ?

//Elfyma+

Relaterat:
Lätt att vara generös när man själv inte betalar skatt


Kravlös ”arbetslinje” för journalister och kulturarbetare

1 januari, 2013

Kulturarbetare och journalister är oftare återkommande ersättningstagare i a-kassan än andra grupper, visar en ny rapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, skriver R&D

2012 12 31 16 19 26 expressen mattsson Expressens lägsta rubrik kom årets sista dag

IAF drar slutsatsen att arbetslöshetsförsäkringen inte fungerar som en omställningsförsäkring för arbetslösa på kulturarbetsmarknaden.

Under år 2011 var 5 500 personer inskrivna som arbetssökande vid Arbetsförmedlingens område för kultur- och medieyrken, och fick ersättning från a-kassan.

Andelen timanställda och deltidsarbetslösa var högre än hos andra grupper som får a-kasseersättning.

Fler än var tredje inskriven av dem som fick arbetslöshetsersättning 2011 hade ersättning även under 2008-2010. För övriga grupper gäller det för var femte av de arbetslösa. Utbetald ersättning ifrågasattes i mindre omfattning av Arbetsförmedlingen jämfört med andra grupper.

Enligt IAF-rapporten anvisades 81 procent av dem inom kultur- och medieyrken som fick a-kasseersättning inte alls till något lämpligt yrke under 2011.

IAF konstaterar att förutsättningarna är annorlunda på arbetsmarknaden för kulturarbetare med en stor andel tillfälliga arbeten, men reglerna i arbetslöshetsförsäkringen är desamma som för andra områden.

Arbetsförmedlingen borde därför anvisa till lämpligt arbete, även utanför kulturarbetsmarknaden, i minst samma omfattning som för övriga ersättningstagare, eftersom kulturarbetare i högre grad än andra är beroende av a-kassan.

Det betyder i klartext att arbetslösa journalister och kulturarbetare inte behöver ta ett hederligt kneg utanför Stockholms skygglappar, för att slippa konfronteras med ”lågutbildade lantisar” som tvingats bekosta deras dyra ”hobbyutbildningar”.

Kommentar:
Att journalister, kultureliten och andra felutbildade akademiker omhuldas i vårt samhälle är inte så konstigt. De tillhör ju 7-klöverns kärnväljare och kampanjmakare (läs mer).
Läs även om kulturmaxisternas förakt för vanliga arbetare.

Inte nog med att journalisterna ska stödutfodras med 565 mkr/år (presstödet) och kultureliten får miljarder i kulturbidrag.
De ska även få exklusiva förmåner när de blir arbetslösa.
Talet om ”allas lika värde” och likabehandling klingar falskt..
Och fler och fler ska stödutfodras av skattebetarna. Till vad nytta ?

//Elfyma+

Relaterat:


Höjt bidrag höjer tröskeln till arbete och självförsörjning

16 september, 2011

Regeringen satsar 1,2 miljarder på en höjning av bostadsbidraget till barnfamiljer och unga.

Statsminister Fredrik Reinfeldt utlovade i dagens regeringsförklaring en höjning av bostadsbidraget till unga och barnfamiljer.

Enligt uppgifter till Rapport ska regeringen enligt ett reformförslag satsa totalt 1.2 miljarder på en höjdning av bostadsbidraget till såväl barnfamiljer med dålig ekonomi som till unga under 29 år med dålig ekonomi utan barn.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 och berör närmare 600.000 personer.

Den föreslagna reformen består av tre delar.

Den första delen består av en höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer i form av ett höjt så kallat särskilt bidrag. Höjningen skulle ligga på 350 kronor/ månad för familjer med ett hemmavarande barn, 425 kronor för två barn och 600 kronor för tre eller flera barn.

Den andra delen av reformen består av en sänkning av den nedre gränsen för bidragsgrundande bostadskostnader. I dag får barnfamiljer med boendekostnader upp till 2.000 kronor per månad inget bidrag. Enligt förslaget skulle denna nedre gräns sänkas till 1.400 kronor per månad.

Den nya gränsen för bostadsbidrag skulle dessutom även gälla föräldrar under 29 år vars barn endast tidvis bor hos dem.

Den tredje delen av reformen består av en höjning av den procentuella ersättningen för ungdomar under 29 år som uppbär bostadsbidrag, men inte har barn.

Unga med bostadsbidrag får i dag en ersättning som motsvarar 75 procent av bostadskostnader mellan 1.800 kronor och 2.600 och 50 procent av bostadskostnader mellan 2.600 och 3.600 kronor.

Enligt det nya förslaget skulle den procentuella ersättningen i stället ligga på 90 procent respektive 65 procent av bostadskostnaden.(SVT-Rapport).

Kommentar:
Regeringen förespråkar arbetslinjen i tal och skrift, men stöder bidragslinjen i praktisk handling.
Varför arbeta när man kan leva på bidrag ?

Elfyma+

Relaterat:
Bidragsdjungeln en guldgruva för ”nybyggare”
Etableringsstödet lockar inte till arbete


Brist på yrkeserfarna arbetssökande.

8 december, 2010

Nu kommer min fråga?

Var kommer Somalier, Irakier, Afghaner och alla de andra dagdrivarna med för yrkeserfarenhet som gör att våra gränser måste stå öppna?

”Trots att det ljusnar på arbetsmarknaden och jobben blir fler ser Arbetsförmedlingen att det finns en särskild utmaning när det gäller två grupper där arbetslösheten har ökat kraftigt de senaste två åren: funktionsnedsatta och utrikes födda.
Gemensamt för de grupper som har svårast att få arbete är en svag utbildningsbakgrund. Antalet personer som saknar ett jobb och som har grundskola som högsta utbildning har ökat med 40 000 på två år, varav gruppen utrikes födda och funktionsnedsatta står för närmare tre fjärdedelar.”

Så vilken nytta har vi av ”arbetskrafts invandringen” som det pratas och pushas för så mycket? Är det högskole utbildning som krävs för att hacka lök i en pizzeria?

Varjager


Snöskyffel i stället för bidrag till arbetsskygga.

25 februari, 2010

Uppdaterat 26/2.

Försvarsmakten röjde snabbt undan snön på bangården i Nässjö.
Problemen fortsätter för SJ även om situationen förbättrats något. Många avgångar är fortfarande inställda och SJ:s resenärer får stå ut med en hel del förseningar. De behöver tid för att hålla spåren rena från snö och is, säger Ronny Hörstrand på SJ:s pressjour. (SvD).

Reflektion:
Vi har en stor armé av arbetsbefriade ”nysvenskar” och andra arbetsskygga som skulle kunna sättas in med kort varsel- om bara viljan fanns.
När de arbetsskygga kommer till socialkontoren för att hämta sin ”lön” så borde de i stället få låna en snöspade och uppmanas att arbeta innan de får ut ”lönen”.  Men det vore väl ”kränkande” och ett brott mot någon FN-konvention om ”mänskliga rättigheter”.

SR -P1 idag: Antalet förtidspensionerade äldre minskar, men ökar kraftigt för ungdomar mellan 19-29år. För att det ska låta bättre kallas förtidspensionen numera för ”Aktivitetsersättning”, som om arbetsfria inkomster sporrar till arbete. Passivitetsersättning vore en mer passande beteckning.

26/2-10: Praktikanter dumpas på myndigheter. (DN) För att nå upp till målet i den stora arbetsmarknadspolitiska satsningen ställer regeringen nu krav på att statliga verk och myndigheter ska ställa upp med tiotusentals praktikplatser. Enbart Skatteverket kan tvingas ta emot 6.000 praktikanter, skriver Dagens Industri. (Vad praktikanterna ska syssla med är obegripligt nu när alla arbetsplatser har kaffeautomater. De skulle göra större nytta som snöskottare på alla tak som riskerar att falla ihop under snömängderna.)

26/2-10:  TJEJER KAN !  Såg idag ett gäng unga modiga svenska tjejer som snöröjde taken här omkring. De åkte upp i svajiga skyliftar och arbetade som riktiga proffs. Sån´t värmer.

//Elfyma+


Det är skillnad på invandrare och invandrare.

5 februari, 2010

”För enkelt att fubba till sig bidrag” säger Sara Santos i SR:s Ring P1.
(finns även på YouTube)

Det är otacksamt att vara duktig i Sverige. Alldeles för många ”svenskar” är lata och utnyttjar systemet med socialbidrag och sjukersättningMan ska göra rätt för sig säger Sara Santos som själv lever som hon lär.
Lyssna på Sara:s initierade och tänkvärda inlägg från verkligheten i invandrartäta Bergsjön.

Man blir glad av att höra att det finns invandrare av Saras kaliber.
Sara har rätt inställning till livet och till Sverige.
Om alla invandrare vore som Sara kunde vi lägga ner Sverigedemokraterna. Men det är tyvärr en utopi i Sverige.

Lyssna sedan på motsatsen i nästa inlägg när svensken Ingvar Havström förespråkar medborgarlön åt alla. Det lär vara ett gammalt krav från Miljöpartiet som kanske blir verklighet om de rödgröna vinner. Vem som ska arbeta och betala skatt i MP:s Sverige är för mig en gåta.

Jag håller på Sara.  Vem håller ni på kära läsare ?

//Elfyma+

Relaterat:
Sverigegreken Costas Papadopoulos om Greklands höga pensioner
Försäkringskassan läcker som ett såll.
Endast 10% jobbar efter 10år i Sverige
Invandrare lurade till sig  7,8mkr från FK.
Kaninmannen lurade FK


Bloggen publicerar en kommentar som inlägg istället.

16 januari, 2010

Läsare preact skrev en riktigt bra kommentar. För att ni inte skall missa den publicerar vi den som ett inlägg

”Då jag numera är pensionär sedan 5 år tillbaka, ser jag på mina tidigare kommentarer efter en avancerad utredning, om just detta ATP och dess mörkande uttag och svindleri av insatta pengar från en löneförhöjning, startande den 1 januari 1960, då arbetare avsatte enligt lag 3,4 % till sin pension, och tjänstemannen avsatte enligt lag också 3,4 % men
det totala blev 10,5 efter förhandlingar!

På den tiden var det Tage Erlander som styrde och ställde. En av hans hjärtefrågor sedan 1955 var just ett allmänt tjänstepensionssystem, och när folkpartisten Ture Königson lade ned sin röst vid voteringen 1959, var ATP frågan genomförd!

1963 utbetalades de första ATP pengarna ur denna fond,
dock skall man ha klar för sig, att då fonden växte oerhört, bestämdes om uttag, som i princip inte hade med ATP ifråga.
Det man också i denna fråga bör komma ihåg var, att ett fullt utbetalt ATP gällde då 30 år av arbete och dät de 15 bästa åren tillgodoräknades, då faller vänstermannen ”Dan Josefssons kommentar” om att 70-talet var en guldålder för just de pensionsberättigade
medborgarna!
1970 höjdes arbetsgivaravgiften till 11,9 och totalt
med 12,5 % för arbetare, och med 11,9 och totalt 20,7 % för tjänstemän. Det som nu tillkommit var just en sk sjukförsäkring och arbetslöshetsersättning!
1980 höjdes arbetsgivaravgiften till 32,5 och totalt
med 37,8 % för arbetare, och med 32,5 och totalt 44,3
% för tjänstemän. En vidare utveckling av de sociala förmåner som arbetsskadeavgift, sjukförsäkringsavgift
mm!
1990 var ATP konkursmässigt, då uttag gjorts som inte
var belagda med avgifter till detta ATP-system.
Änkepensionen slopades, dock fick de, som redan fanns i systemet behålla detta, men togs definitivt bort
1997! (2004 återgick detta, med inkomstbeprövning)
Under 80/90-talet höjdes arbetsgivaravgiften ett antal gånger och som mest låg denna på 44,3 % (1991)för arbetare, och 46,6 % (1990) för tjänstemän.
1994 omarbetades pensionssystemet under Ingvar ”sulan” Carlssons ledarskap, signerad av Anna
Hedborg (nästan 80.000/mån i pension!)
Hur kunde det gå så snett, med det fina ATP-systemet?

”Vår tids största svindleri” skrev jag 2006!
Inför folkomröstningen för drygt 40 år sedan mobiliserade socialdemokraterna hela sin rörelse för att övertyga folk om att deras pensionsmodell, ATP, var överlägset privat pensionssparande.
Socialdemokraterna garanterade utan förbehåll en pension på 65 % av slutlönen, mot att löntagarna avsatte 10 % av lönen i pensionsavgift. Dessutom skulle ATP ärvas av make/maka vid dödsfall.
En särskild fond, ATP fonden, skulle fungera som en buffert och garantera pensionsåtagandena under en lågkonjuktur.

Redan under Tages tid började det norpas ur detta ATP. Socialdemokraterna använde fonden för att lösa akuta politiska problem.
Man lät fonden subventionera bostadsbyggandet, subventioner som hamnade i fickorna på fastighetsägarna. Fonden ålades att köpa oförmånliga lågränteobligationer för att subventionera regeringens lånebehov. Den användes för att subventionera de svenska storföretagens kapitalanskaffning, subventioner som hamnade i aktieägarnas fickor!

Partiet utnyttjade ATP för att värva röster, genom att dela ut ATP-pension till ”nya grupper”, som inte betalade en enda krona i ATP-avgift!
Studier, vård av barn, arbetslöshetsersättning, socialbidrag och sjukpenning gav pension utan krav på avgift! För att hålla LO på gôtt humör, ändrade socialdemokraterna reglerna så att arbetslösa fick ATP-poäng istället för arbetslöshetsstöd.
På det sättet kunde LO hålla nere sina fackavgifter!

Under loppet av 20 år efter beslutet om ATP, hade systemet ändrats från ett pensionssystem till ett system som skulle subventionera statens lån, subventionera bostäder, ge bidrag till kommuner och storföretag samt subventionera facket!

På gränsen till kollaps på 1990-talet, räddades resterna av ATP. Verkligheten blev en pension på runt 50 % av lönen, mot löften om 65 %! Änkepension! En orimligt hög avsättning (20 %) inom arbetsgivaravgiften, och vad hände sedan! Finansministern Göran Persson ”lånade” 258 miljader
(halva?) ur ATP 1994, för att återbetalas ”krona för krona”! Och de flesta vet ju hur det gick! ” Den som är satt i skuld, är icke fri”!
1997 under finansminister Åsbrink, gick resterande av ATP in i statens skumma finanser! Detta är äventyret med vårt ”fina ATP”, från vaggan till graven!…

Tyvärr blev det långt, och hade säkert blivit längre,
om jag delgivit er samtliga händelser i detta ATP!”


Mörkt för pensionärer i de korrektas Sverige.

15 januari, 2010

Uppdaterat 13/8-10

ATP infördes 1960.
70-talet var de svenska pensionärernas guldålder, de hade världens högsta pensioner.
Sedan har det gått utför som en följd av industrinedläggningar, bidragsinvandring (beslut 1973) och en vidlyftig satsning på den skattefinansierade offentliga sektorn för att ersätta bortfallet av industriarbeten och för att minska bidragsberoendet bland de nya invandrarna. Idén att konstruera skattefinansierade ”arbeten” för invandrare för att mörklägga bidragsberoendet är inte ny.
Ominriktningen på 70-talet eldade på inflationen och orsakade skyhöga marginalskatter – det lönade sig inte att arbeta övertid längre.
Det tvingade fram en skatteomläggning 1976. Den kostsamma bidragsinvandringen fick dock fortsätta, och en ”invandringsindustri” började byggas upp tillsammans med en ”biståndsindustri”.
Uttagen blev till slut större än insättningarna i ATP-systemet varför pensionssystemet lades om 1994 för att undvika total kollaps.

Pensionärerna kläms åt- bidragsinvandringen expanderar.
Pensionärerna anser att  avgifterna till ATP-systemet är ”uppskjuten lön” . Det hindrade inte att S-regeringen i slutet av 90-talet konfiskerade
258 miljarder av den uppskjutna lönen i AP-fonderna för att betala av på statsskulden.
De rödgröna vill inte kännas vid detta beslut idag – de håller nu med om att det handlar om  ”uppskjuten lön” (för att vinna pensionärernas röster).
Det är i så fall logiskt att den konfiskerade uppskjutna lönen återlämnas till AP-fonderna, om de rödgröna vinner valet.
Men Mona Sahlins rödgröna signalerar istället att de, i likhet med Alliansen, vill att åldringarna fortsätter arbeta, helst tills de stupar.
Alternativet att i stället minska de bidragsförsörjdas skara är inte ”rumsrent” bland de rödgröna, ej heller hos Alliansen.
Invandringens kostnader får inte ifrågasättas.

Varför arbeta om man kan få bidrag ?
Moderaterna säger att ”om många lever på bidrag och a-kassa, så minskar pensionen”. De har därför infört stora ”jobbskatteavdrag” i tron att fler skall börja arbeta.
Men varför arbeta om man kan leva lika gott på bidrag ?
För bidragsinvandrare med låg eller ingen utbildning och många barn lönar det sig inte att arbeta (vitt) ens om skatten är 0kr, eftersom bidrag och förmåner minskar. Bidrag + svartjobb ger betydligt mer i plånboken.
De behöver inte heller bekymra sig om pensionspoäng så länge de kan få ÄFS (Äldreförsörjningsstöd) utan motprestation.
Jobbskatteavdragen finansieras genom ökad skuldsättning.
Hur statsskulden skall återbetalas denna gång får framtiden utvisa.
Det gäller att inte ha några synliga tillgångar när den tiden kommer.

Det nya pensionssystemet skrotas också ?
”Redan i februari 2005 uttryckte Göran Persson sin oro för det nya pensionssystemet och sa: ”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år, när de som då går i pension ser vad vi har gjort”.

15/3-10: Pensionärerna betalar priset för Sveriges generositet.
15/3-10: Dags att förändra det parlamentariska läget ?
Att bara klaga ändrar inget.
2/4-10:
Regeringen vill höja pensionsåldern .
13/8-10: Ingas pension räcker inte till mat och bostad

// Elfyma+

Relaterat: