Asylsökande jobbar numera

12 december, 2008

”Caroline Henjered påpekar också att bland det ökande antalet troligen finns asylsökande som också tidigare arbetat men utan att registrera sig som arbetande. Men nu gör man det med tanke på den nya arbetskraftsreformen som ger större möjlighet till uppehållstillstånd om man redan har ett jobb.”

Rekordmånga asylsökande har lyckats få jobb, DN