Med hög arbetslöshet i Sverige, behöver vi importera okvalificerad arbetskraft?

8 december, 2011

Så Åkesson sköt lite över målet. Men faktum kvarstår att även med PK isternas egna beräkningar så gavs det ut arbetstillstånd som är helt onödiga. Men vi ger Svd rätt och ber dem att minska arbetskraftsinvandringen med 68% till att starta med.

Förra året beviljades sammanlagt 13 612 arbetstillstånd. Antalet i år ligger på 10 672 beviljade tillstånd, men då är bara årets första åtta månader inräknade eftersom statistiken för hösten ännu inte publicerats. All statistik går att läsa här.

I statistiken nämns aldrig ordet okvalificerat, men precis som Arbetsförmedlingen utgår Migrationsverket från fastställda kategorier som bygger på internationella överenskommelser. Istället för okvalificerat yrke används begreppet ”arbete utan krav på särskild yrkesutbildning”. Kategorin innehåller till exempel städare, köks- och och restaurangbiträden och medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske.

2010 beviljades 5 712 tillstånd inom kategorin och hittills i år är siffran 4 146 beviljade tillstånd. Det betyder att 42 respektive 39 procent av tillstånden gavs för okvalificerade yrken. År 2009 var summan högre, med 7 859 beviljade tillstånd. Det motsvarar 54 procent av tillstånden.

Till detta ska också ledningsarbete, det vill säga chefer på olika nivåer, läggas. Det är en liten grupp, med 206 tillstånd 2009, 264 tillstånd förra året och 294 tillstånd hittills i år.

Tillsammans utgör dessa tre kategorier knappt 31 procent av de beviljade arbetstillstånden 2009, 34 procent förra året och 32 procent i år.

Redan här hamnar alltså SD:s siffror för högt. Tar vi bort de kategorier som kräver högskoleutbildning eller är chefspositioner återstår 69 procent 2009, 66 procent förra året och 68 procent i år. Inte ens om samtliga dessa yrken sågs som okvalificerade når vi upp till 80 procent.”

Jag är  tacksam att Svd klarlägger att 68% inte borde få arbetstillstånd.

Varjager


Bloggrepris om jobben i Sverige

17 november, 2009

I dessa dagar då svenska kyrkan och våra politiker anser att vi måste värna invandrarnas rättigheter, så är vi många som undrar var alla jobb ska komma ifrån, och varför dessa människor anses vara de som ska rädda både våra pensioner och vårt framtida Sverige:

”Vart tionde jobb som nu försvinner i lågkonjunkturen kommer aldrig tillbaka. Så kommer det bli på många industriorter, visar historien och det kommer slå särskilt hårt mot Gnosjö, säger industriföreningens ordförande där, Inge Johansson.”

Jag undrar då vad alla analfabeter, krigstraumatiserade irakier och psykotiska somalier ska jobba med för att bidra till våra pensioner? Någon som vet hur strategin ser ut för jobben framöver? De egna företagen som Maud Olofsson vill att vi ska starta för att säkra välfärden. Alla klär sig i hemsydda rockar a la african style och köper bastkorgar direkt från tillverkaren? SR.se

Vart tionde jobb borta för alltid, Varjager i februari 2009

 

Aftonbladet hurrar och jublar:

Invandring lönsamt för alla parter. För det säger FN minsan, Varjager

Mvh/:)Smileth


Arbetskraftsinvandringen, behövs den?

21 juli, 2009

Affes Statistikblogg har ett klockrent blogginlägg om arbetskraftsinvandringen. Klicka och läs:

Tidningsbud från Uzbekistan, Affes Statistikblogg


Arbetskraftsinvandring- den nya modellen

5 juli, 2009

Det alltid lika klarsynta Inger-Siv Mattson, som aldrig slutar att ställa frågor med en sådan klar blick att jag inte kan göra annat än beundra henne enormt, har kommit med ännu ett bidrag till sin gedigna samling av öppna brev.

Från Tant Elisabeth:s blogg:

Ӏmne: Arbetskraftsinvandring 2:2009

Är det städare Sverige behöver?

I samband med de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som infördes 2008 öppnades också möjlighet för f d asylsökande att ansöka om arbetstillstånd från Sverige.

Precis som befarat utnyttjas den nya lagen om arbetskraftsinvandring av icke asylberättigade för att stanna i Sverige.

Trots immigrationsministerns uttalande i tidningen Riksdag & departement #36:2006 om  att ”vi får inte bygga upp en struktur  där asylsökande  byter till att bli arbetskraftsinvandrare.” är de nya reglerna helt klart ett sätt att utvidga  Sveriges redan alltför generösa asylmottagande. Som om det inte räckte med de 90 000 permanenta uppehållstillstånd som beviljades 2008 skall de nu tillåtas utnyttja kryphålen i reglerna för arbetskraftsinvandring.

När EU 2008 införde ”blått kort” för högutbildad och kvalificerad arbetskraft från utomeuropeiska länder sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso vid en presskonferens i Strasbourg: ”Med det blå kortet sänder vi signalen att välutbildad arbetskraft är välkommen i EU. Men det handlar inte om att öppna för 20 miljoner eller ge någon in-blanco-check för invandring.

I en artikel i DN av Joanna Wågström kunde vi nyligen läsa om att  en asylsökande städare fått arbetstillstånd i Sverige! Hur stämmer detta med EU:s intentioner och Barrosos uttalande?

Vid tiden för artikeln hade 120 asylsökanden, som fått avslag på sin asylansökan i stället beviljats arbetstillstånd. Sedan dess torde de ha blivit mångdubbelt fler.

”Garnik slipper utvisning”

I sin snyftartikel ”Garnik fick  arbetstillstånd och slipper utvisning”  skrev  Wågström  om den asylsökande armeniern Garnik Sargsyan, som genom de nya generösa reglerna tillskansat sig möjlighet att stanna i Sverige trots i laga ordning fattade avvisningsbeslut. Sargsyan hade vistats illegalt i Sverige i nio (!!) år och utvisats efter avslag på sina asylansökningar. Under tiden som illegal invandrare hade han arbetat som städare på en fabrik i Timrå. I andra länder straffas arbetsgivare som anställer illegala invandrare med höga böter.

Arbetstillståndet gäller i två år och kan förlängas flera gånger Därefter utfärdas ett permanent uppehållstillstånd!

Sedan de nya reglerna trädde i kraft har 537 asylsökande ansökt om  arbetstillstånd. Av de ansökningar som behandlats har 102 beviljats. Annika Magnusson, chef för Immigrationsverkets arbetstillståndsenhet är besviken över utfallet. ”Vi trodde nog att fler skulle söka med tanke på antalet asylsökande i Sverige.”

Att det inte är fler av de 38 000, som sökte asyl 2008 som sökt arbetstillstånd bevisar det vi länge vetat: de som söker sig till Sverige gör det inte för att arbeta!  Sverige är inte för inte känt som världens största socialbyrå.

Jag vill ha svar på frågan om det verkligen är städare Sverige behöver. Jag vill också veta hur det kan komma sig att det i det trasproletariat för vilket Sverige öppnat sina gränser inte finns  tillräckligt många potentiella städare utan att de skall komma hit som arbetskraftsinvandrare.

Jag vill också veta vilka garantier Ni kan ge skattebetalarna för att Garnic Sargsyan och hans familj lämnar Sverige om hans anställning som städare skulle upphöra. Sargsyan har ju redan – trots utvisningsbeslut – lyckats hålla sig kvar illegalt i Sverige i nio år! Så han och hans familj torde inte bli lätta att bli av med!

Avslutningsvis har ju denne asylsökande tillskansat sig en permanent anställning, som en arbetslös legal invandrare med asylskäl och PUT kunnat få!  Tycker Ni det är rättvist?

Andra länder skärper sin invandringspolitik

Samtidigt som invandringen minskade med 15 procent i EU under 2007 ökade den med 85 procent i Sverige.

I Italien kommer illegala och papperslösa invandrare fr o m i maj i år  att dömas till böter på mellan 45 000 till 90 000 kr. Den som hyr ut en bostad till dem riskerar upp till tre års fängelse. Redan tidigare var det brottsligt att vara papperslös i Italien med fängelse från sex månader upp till fyra år som följd. Migranter som dömts till minst två års fängelse för att ha vistats illegalt i landet eller begått andra brott skall omedelbart kunna utvisas från Italien.

I Sverige belönas den som illegalt hållit sig kvar i Sverige i nio år med arbetstillstånd och på sikt permanent uppehållstillstånd!

Redan 2006 höll Schweiz en folkomröstning där de som vill begränsa invandringen vann en stor seger. Hela 67,8 procent uttryckte sitt stöd för en politik som skyddar den egna nationen mot massinvandring.  I folkomröstningen fick medborgarna även rösta om arbetskraftsinvandring.  Som ett resultat tar Schweiz enbart emot arbetskraft från EU/Efta med de utomeuropeiska invandrarna endast accepteras om de har specialkompetens.  I Sverige får städare  arbetsvisum!

I samband med EU:s östutvigning 2004 förespådde  den brittiska regeringen att det skulle komma  13 – 15 000 östeuropéer, när Storbritannien öppnade sina gränser för arbetskraftsinvandring. Regeringen hade räknat litet fel: det kom över en halv miljon mellan 2004 och 2006!

Redan 2006 sedan visade en opinionsundersökning att 77 procent av britterna önskade en strikt gräns för den årliga invandringen.

Alla stora partier i Danmark är överens om en restriktiv invandringspolitik. 2007 fick 800 asylsökande irakier avslag på sina asylansökningar men påstods inte kunna återvända till Irak p g a kriget. Ny Alliance ville att dessa skulle få bo ute i samhället och få tillstånd att arbeta men Danmarks kloke statsminister Anders Fogh Rasmussen varnade för att ”en flyktingvåg då skulle drabba Danmark.. Asylsökande kommer att strömma till Danmark om de får bo och arbeta utanför asylcentrumen. Inte ens Sverige går så långt trots att de har ett jätteproblem med 13 000 asylsökande som fått avslag men är kvar i landet.”  Nu löser den svenska regeringen ”jätteproblemet” med att bevilja arbetstillstånd!

I Finland vill Samlingspartiet skärpa bestämmelserna för ogrundade asylansökningar som ökat kraftigt jämfört med 2008. 2008 sökte 4 035 personer asyl i Finland vilket var 2 500 fler än 2007!  Som en liten jämförelse: förra året sökte 38 000 personer asyl i Sverige!

Samlingspartiets rapport Realism i asylpolitiken avslöjar bl a att var tredje asylsökande, som sagt sig vara minderårig visat sig vara vuxen. Att många som säger sig vara minderåriga söker asyl för att sedan kunna få hela familjen/släkten till Finland måste stoppas enligt Samlingspartiet. Under kommande år väntas tusentals familjeåterföreningsärenden kunna uppstå enbart från Somalia. Bland dem b[1][1]eräknas uppemot 70-80 procent vara analfabeter. Att integrera dem skulle ställa orimliga krav på det finska samhället. I rapporten anges också samhällets kostnader för asylmottagningen. 2008 var den ca 394 miljoner kr (35,6 miljoner euro). Kostnaden för varje enskild asylsökande är 55 000 till 737 000 kr per år (5 000 – 66 300 euro).

I Sverige går motsvarande kostnader av någon anledning inte att vare sig räkna ut eller redovisa!

Nyligen varnade Ilkka Salmi, chef för Finlands underrättelsetjänst, SUPO och den finska invandrarmyndighetens vd  Jorma Vuorio för de sociala och ekonomiska konsekvenserna av den ökade invandringen till Finland . De som vill bosätta sig i Nederländerna måste genomgå hårda prov och de flesta politiker är ense om nödvändigheten av en tuff invandringspolitik. Bland de risker invandringen för med sig nämnde Salmi och Vuorio bl a ökad kriminalitet, gängbildningar och andra störningar i samhället samt ökad risk för terrorism. Även analfabetism, okunskap om det finska samhället och stora familjer utgör också ett hot mot det finska samhället.

Grekland har sedan länge insett det ohållbara i den okontrollerade utomeuropeiska massinvandringen från bl a Afrika.  Som resultat har Grekland den lägsta andelen godkända asylansökningar i Europa  –  under en procent av fallen beviljas asyl. Genom sin restriktiva invandringspolitik skyddar Grekland övriga Europa från en ännu större invandring. 2008 greps 146 337 illegala invandrare, men många fler tros dessvärre ha klarat sig undan.  Resultatet är sociala spänningar och ökad kriminalitet

Den franska nationalförsamlingen har röstat igenom en migrationslag som förespråkar ”selektiv invandring.” Huvuddraget i lagen är skärpta urvalsmetoder när det gäller uppehållstillstånd. Även reglerna för familjeåterförening har skärpts. Det ställs också krav på kunskaper i franska och god kännedom om det franska samhället för den som vill stanna varaktigt.

Sarkozy har vidare tagit bort den sex år gamla lag som gav dem som illegalt vistats i minst tio år rätt till uppehållstillstånd.

Den nya lagen har däremot gjort det lättare för begåvade studenter och välutbildade från länder utanför EU att flytta till Frankrike.  Städare torde endast vara välkomna i Sverige!

Enligt president Sarkozy ”har Europa inte resurser att vara ett eldorado  för alla”.  I ett dokument som Financial Times publicerade 2008 pläderade Sarkozy för att EU måste ha effektivare medel för att skicka tillbaka invandrare som saknar asylskäl och att asyl måste sökas på förhand i hemlandet. Övrig invandring bör begränsas till personer med kunskaper eller yrken som det råder brist på i värdlandet. I Sverige får som sagt städare arbetstillstånd, asyl och PUT!  Men städare är förmodligen ett bristyrke i Sverige!

Även USA och Australien skyddar sina gränser mot illegala invandrare. USA:s nationalgarde  har satts in vid gränsen till Mexiko.  De som tar sig in i Australien utan visum eller giltigt pass får inte längre tillgång till Australiens asylssystem.

Avslutningsvis föreslår jag att Ni begrundar den franske 1500-talsfilsosfen Michel de Montaignes kloka ord. ”Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka.”  Ty det är just vid en avgrund Sverige befinner sig p g a den förda invandringspolitiken.

Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett

statligt forskningsråd.”

.

Olagligt blir “lagligt” då fackförbunden bestämmer, Varjager

Vill du ha gratis tandvård?, Varjager