”Hur effektivt är det att ha en nationell samordnare?” | Skånska Dagbladet

14 juni, 2016
Paul,
Föga överraskande är Jonas Hult ännu en kommunal tjänsteman tillhörande PKetablissemanget. Att han därtill innehar posten som “Trygghets och Säkerhetschef” vittnar om hans förankring i den rödgröna/liberala sfär vars ambition är att byta ut svenska folket och avveckla nationen Sverige.
Konkret kan konstateras att hans hänvisande till Peter Mang och knivskärningen vid ungdomarnas sammandrabbning har syftet att överskugga de otaliga och eskalerande händelser som sedan flera år förvandlat Malmö – och Sverige – till en plats som alltmer liknar Mellanöstern:
  • Islamisters attacker mot oskyldiga svenskar i allmänhet och judar i synnerhet.
  • Kriminella arabers & andra invandrade “kulturberikares” skjutningar på offentliga platser.
  • Rån och misshandel av åldringar och “svennar”.
  • (Grupp-)våldtäkter av svenska flickor/kvinnor.
  • Mobilisering av IS-krigare/terrorister, där det inte är frågan OM utan när det sker en attack också här i Sverige.
Jonas Hult åberopar “brottsstatistik och rapporter från rättsvårdande myndigheter” i sitt fastslående att “högerextremismen är det största hotet mot Malmöbornas trygghet och säkerhet”. För det första är det närmast allmänkunskap att också dessa instanser ingår i PK-etablissemangets projekt och att det till övervägande del består av beställningsarbeten alternativt i efterhand starkt modifierade “fakta”med syfte att hålla svenska folket i okunskap om hur fruktansvärt allvarlig situationen är och därmed hur hotad framtiden är för våra barn o barnbarn.
För det andra borde Jonas Hult själv se hur absurda hans konklusioner är. Det behövs nämligen inte vare sig 20 år av polis/säkerhetsarbete eller FN-tjänst för att inse hur det i verkligheten förhåller sig. Inte bara Malmöborna och svenska folket i gemen äger tillräckligt med sunt förnuft för att genomskåda PK-etablissemangets teater; Redan den normalbegåvade hönan begriper det Jonas Hult – till synes – svävar i okunnighet om..!
//Kenneth Sandberg
Hej igen Paul!
Vi har helt klart olika uppfattningar i frågan. Det jag tycker är viktigt att betona i sammanhanget är att man måste skilja på hot och risk.
Mitt uttalande utgår från faktisk risk inte ett möjligt hot. Utifrån vad vi vet är risken att drabbas av våld i Malmö störst från högerextremister. Det finns dock flera hot från andra våldsbejakande extremistgrupperingar, bl.a de du tar upp – religiösa extremister – men också vänsterextremister och ideologiska extremister. Med de fakta vi har är dock bedömningen – och det är väl det du invänder mot – att risken inte är större än den vi har från högerextrema.
Vi har flera gånger bett både SÄPO och andra personer som utger sig för att vara experter att ge oss fakta så att vi, utifrån det kommunala uppdraget, kan arbeta med förebyggande med de riskgrupper eller individer som är ett hot i Malmö. Hittills har vi inte fått något underlag.
Självklart ska vi arbeta för att ingen ska radikaliseras till våldsbejakande extremism,oavsett inriktning, men det förutsätter att vi har tillräckligt bra information att utgå från.
Med vänlig hälsning
Jonas Hult
………………
9 juni 2016 kl. 23:56 skrev Paul Nilsson
Du påminner om s-kommunalrådet Andreas Schönström som också säger att det största hotet kommer från ”högerextremism”, inte från radikal islamism. Detta har han fått kritik för, bland annat från Mona Sahlin.
Flera länder, bland annat i Mellanöstern, och terroristexperter varnar Europa för att muslimska extremister blandar sig med asylsökande och migranter som reser till Europa via Medelhavet. En av terroristerna i de senaste terrordåden i Paris registrerade sig som asylsökande på den grekiska ön Leros. Efter det reste han vidare till Paris och utförde terrorattentat. I Dusseldorf har tre syriska asylsökande gripits misstänkta för att planera terrorattentat mot staden. Detta är bara några exempel på konsekvenserna av den massiva och okontrollerade asyl- och anhörigvandringen till Europa och framförallt till Sverige som har mycket dålig kontroll på vilka som kommer in i landet. Därför anser jag det är märkligt av dig hur du kan säga att i Malmö är ”högerextremism” ett allvarligare hot än islamism. Du vet inte, och ingen vet, hur många människor med onda avsikter med kopplingar till radikal islamism som går fritt på Malmös gator.

Anser du att det är ”högerextremister” som trakasserar och hotar judar i Malmö? Om ditt svar är ja denna fråga så har du fel. De som ägnar sig åt detta är muslimska extremister.
Anser du att det är ”högerextremister” som ägnar sig åt svenskfientlighet (se länken till artikeln ”Hatet mot svennarna” från Kvällsposten i mitt första brev) och som leder till, och har lett till, att svenskar lämnar Malmö av den anledningen?
Paul Nilsson
……………..
Den tors, jun 2016 klockan 20:13, Jonas Hult
Hej Paul!

Tack för ditt mejl.

Mitt uttalande grundar sig på fakta – brottsstatistik och olika rapporter från rättsvårdande myndigheter – samt de kunskaper vi har inom Malmö Stad gällande olika förhållanden i Malmö. Detta skiljer sig tyvärr rätt mycket åt från det som rapporteras i allmän media, dvs dagstidningar, och sociala media som Facebook och Twitter. Där är det mest tyckanden och antaganden.
Jag och Malmö stad förnekar inte att vi har utmaningarna i Malmö men den största risken för Malmöbon att utsättas för våld och hot kommer faktiskt från våld och hot från högerextrema grupperingar och individer.
Det är ostridigt att Peter Mangs dödade och skadade många i Malmö samt det är lika ostridigt att Showan Shattak och tre flickor blev misshandlade av personer med högerextrema åsikter (de sitter häktade för de brotten).
Jag har över 20 års erfarenhet av polis- och säkerhetstjänstverksamhet inom svensk Polis, Säkerhetspolisen samt FN där jag arbetat med dessa frågor så jag kan göra avvägda bedömningar om sådana förhållanden.
Ovanpå det är min och Malmö Stads uppfattning, att vi behöver mer vetenskaplig forskning inom detta område och där är vi i ständig kontakt med flera svenska och utländska lärosäten samt nätverk.
Med vänlig hälsning
Jonas Hult
…………

9 juni 2016 kl. 19:08 skrev Paul Nilsson

Till Jonas Hult, trygghets- och säkerhetschef på Malmö stad.


http://www.skd.se/2016/06/05/hur-effektivt-ar-det-att-ha-en-nationell-samordnare/

I denna artikel säger du följande:

"Högerextrema krafter är det största hotet för den enskilda Malmöbon – inte rekryteringen till islamistisk terror".

Var har du fått detta ifrån? I vilken värld och verklighet lever du i? Vad lägger du in i begreppet "högerextremism"? Det är inte "högerextremister" som trakasserier och hotar judar i Malmö. Detta har lett till att många judar har lämnat Malmö.

Det är inte "högerextremister" som är orsaken till att många svenskar har lämnat Malmö. En av anledningarna till utflyttningen beror på den extremt stora asyl- och anhöriginvandringen från fjärran länder.

Det är inte "högerextremister" som uttrycker svenskfientlighet och rasism mot svenskar (eller "svennar" som vissa invandrare nedsättande kallar svenskarna för).

De gemensamma nämnarna för de problem i Malmö som jag har tagit upp i detta brev är följande: massinvandring, mångkultur och islamisering.

Här följer några länkar. Artiklarna från Sydsvenskan är flera år gamla men är fortfarande högaktuella med tanke på hur dåligt det ser ut i Malmö idag.

http://www.sydsvenskan.se/2005-04-25/malmobor-flyttar-bort-fran-invandrarna
 
http://www.sydsvenskan.se/2001-11-19/sa-tycker-utflyttarna-om-invandrare 

http://www.expressen.se/kvallsposten/hatet-mot-svennarna/ 
 
Paul Nilsson 

Ilmar Reepalu ger lögnen ett ansikte.

6 april, 2012

”Du har skyllt den antisemitiska förföljelsen i Malmö på skinheads och nazister, vilket retat medlemmar i judiska församlingen. De menar att det oftast är invandrare från Mellan- östern som står för trakasserierna.
Om vi kollektivt skuld-belägger palestinier eller muslimer så gör vi precis samma fel som rasisterna. Det här är enskilda individer som begår allvarliga brott.

Samtidigt är Reepalu självkritisk även här: han har tidigare inte riktigt sett att det finns antisemitism bland invandrare.
Jag har tänkt att det är väl samma gäng som vi haft i 20-30 år: Bevara Sverige Svenskt och Förintelseförnekare. ”

Ilmar Reepalu, lögnens ansikte. Han har vetat om sanningen hela tiden. Men han anser att de muslimska rösterna är mer värda än några judar.

Varjager