Att tänka på för den som flyttar till Finland.

12 maj, 2010

I det lilla Finland är det nödvändigt att människor som kommer till landet för att stanna lär sig finländska seder och bruk, får kännedom om finländska traditioner och normer och – inte minst – språket! Tar man inte till sig och anpassar sig till finländarnas sätt att leva kan man knappast fungera i det finländska samhället , skriver Merit Wager på sin blogg.

Exempel på officiell information till invandrare:
”Om du vet något om finländska seder och bruk är det lättare att förstå finländarna. Samtidigt blir det lättare att förstå de förväntningar som riktas mot dig. I Finland är sederna och bruken ännu ganska enhetliga. Därför känns nya saker och sätt att fungera ibland främmande för finländarna. Å andra sidan är alla jämställda i det finländska samhället och alla skall behandlas lika rättvist. I Finland anses jämlikhet mellan män och kvinnor vara viktigt”  (Läs mer).

Kommentar:
Något för Sverige att ta efter ?
Bättre att invandrarna anpassar sig till svenska seder och bruk, än att vi ska anpassa oss till i storleksordningen 200 främmande kulturer och mängder med olika språk.

//Elfyma+