Har Dagens Samhälle fel om invandringen ?

14 november, 2014

Debatt: Om proportionerna mellan flyktinginvandring och anhöriginvandring, det som gällt de tio senaste åren, består kan Sverige under perioden 2014-2018 bli en fristad för uppemot 600 000 flyktingar och anhöriginvandrare.  Det kom i snitt 2,1 anhöriginvandrare per flykting som beviljades uppehållstillstånd.

Då talar vi 120 000 personer om året, vilket är nästan tre gånger mer än vi tagit emot tidigare, skrev Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle i ett tidigare inlägg.

Inlägget har retat upp ett antal PK-journalister. Bl.a Helena Lind Trotzenfeldt som hävdar  att Edman kraftigt överdrivit antalet flyktingar som beräknas komma till Sverige framöver. Hon påstår att Edman räknat fel och förlöjligar han inlägg (DS).

En annan journalist som kallar sig ”Lisa A” skriver på Varjagers kommentarsfält  ”Var vänlig och sluta sprid Mats Edmans missvisande siffror och hänvisar till sin egen sanningskälla – nämligen Helena Lind Trotzenfeldt.
PS. Jag är själv journalist och har bevakat både invandring och integrationsfrågor i många år.”

Mats Edman 8365623Mats Edman, chefredaktör Dagens Samhälle (SKL).

Mats Edman låter sig inte mästras utan hävdar att han har belägg för sina siffror, grundat på Migrationsverkets statistik mm. (Läs mer).

Mats Edman är en frisk fläkt i ett medialt mörker.
Dagens Samhälle har under hans ledning tagit upp tabubelagda ämnen på ett sätt som inget vågat tidigare i etablerade media.

/Elfyma+


Blir sommarstugan konfiskerad nu ?

4 november, 2014

Migrationsverket spår i sin senaste prognos att antalet asylsökande till Sverige under 2014 och 2015 blir högre än tidigare väntat. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den nya prognosen för asylsökande under 2014 är i intervallet 81.000-84.000. Det är nästan lika många som 1992, vilket var den största flyktingströmmen i samband med kriget på Balkan.

Den tidigare prognosen från juli var 75.000-89.000 med ett huvudscenario som skattades till 80.000.

För 2015 spås mellan 80.000 och 105.000 asylsökande. Här var den tidigare prognosen 64.000 till 94.000 personer.

Det totala antalet inskrivna hos Migrationsverket spås öka från 82.000 vid slutet av 2014 till 112.000 vid slutet av 2015. (Ny Teknik och SR). Lägg därtill en omfattande anhöriginvandring som vida överstiger asylinvandringen.

Bostadsbristen är redan nu skriande och Migrationsverkets stf Gd Ribbenvik ser ingen ljusning utan tror att det bara blir värre och värre. De som fått asyl och de som är under prövning fastnar på förläggningarna i brist på bostäder.

Den statliga Hot- och riskutredningen (Fö 1992:03) föreslog 1993 att bostäder och fritidshus skulle kunna ”rekvireras”, dvs konfiskeras vid massflykt.
Rapport: SOU 1993:89 Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande.

Bostadsbristen var dock inte särskilt stor 1993 -då fanns lediga bostäder. Idag är nästan allt uthyrt och bebott.

Återstår att tvinga kommunerna att bygga bostäder enkom för asylsökande och deras anhöriga (det förekommer redan),  och/eller ”rekvirera” (konfiskera) svenskarnas bostäder och fritidshus för att hantera massflykten till Sverige.

Den svenska drömmen som kan ”rekvireras”

Paragraf 20 i betänkandet 1993:89 lyder:

”Rekvisition får, när andra lösningar inte utan avsevärd olägenhet kan komma i fråga, ske för att tillgodose kommuns, polismyndighets eller Statens Invandrarverks ofrånkomliga behov av lämpligt belägna och utformade utrednings- och inkvarteringslokaler så att de uppgifter som enligt denna lag åvilar kommun eller myndighet kan fullgöras på ett riktigt sätt och att i enlighet med intresset att bereda de skyddssökande ett så värdigt och mänskligt mottagande och vistelse som möjligt.”

Paragraf 21: ”Ägare eller innehavare av egendom som tas i anspråk enligt § 19, är skyldig att, i förekommande fall, mot särskild ersättning, godta att inredning eller utrustning som hör till egendomen flyttas eller ändras och att även i övrigt tåla de åtgärder i fråga om egendomen som befinns nödvändiga för att egendomen skall kunna användas för ändamål som sägs i § 20. När rekvisitionen upphör, skall egendomen på statens försorg eller på dess bekostnad så långt möjligt återställas i sitt tidigare skick.”

Gissar att husbränderna blir lika vanliga som bilbränderna om Regeringen sätter dessa idiotiska planer i verket. Ockupation av sommarstugor förekommer redan idag- utan ägarens vetskap. (Relaterat).

Blir sommarstugan konfiskerad nu ? del 2

/Elfyma+


Försörjningskravet är bara ett spel för galleriorna

18 februari, 2013

De ”tuffare kraven på försörjning” vid anhöriginvandring blev ett slag i luften.
Förra året avslogs bara 197 ansökningar på den grunden, skriver RoD.

Det huvudsakliga skälet till att så få fall avslås är enligt Migrationsverket att undantagen i lagen är så många.

År 2011 anhöriginvandrade över 32 000 personer till Sverige från länder utanför EU/EES.

Samtidigt fick 11 000 personer sina ansökningar avslagna.
Av dessa var det bara 197 som fick nej med hänvisning till att de inte uppfyllde kraven på försörjning.

Kommentar:
Alliansen gjorde stort nummer av försörjningskravet och ”godhetsindustrin” larmade som vanligt i media.
Men allt var bara ett spel för galleriorna.

//Elfyma+


Borg: Ingen höjning av taket i a-kassan. Skulle kosta ca 30000 jobb.

8 september, 2012

Min fråga är då till Borg, hur många jobb kostar det inte att ta in 30000 somalier som skall leva på bidrag resten av livet?

””Skulle kosta 30.000 jobb” Finansminister Anders Borg (M) vill inte att höja det kritiserade taket i a-kassan. Han säger att höjningen skulle få negativa konsekvenser för sysselsättningen i Sverige.”

Som sagt massinvandring och anhöriginvandring……Vad kostar inte det?’

Varjager


Statsbidrag räcker inte för anhöriginvandring

30 maj, 2012

Det finns en stor oro i kommunerna över att statsbidragen inte räcker när anhöriginvandringen från Somalia väntas öka kraftigt.
Det visar en undersökning som SR International har gjort. (P4-Sörmland).

Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Flen och Vingåker tillhör den grupp på 30 kommuner som har störst andel invånare födda i Somalia.

I en undersökning som SR International har gjort svarar alla fem sörmländska kommuner att de är bekymrade över ekonomin och statsbidragen.

Nio av tio kommuner i SR Internationals undersökning svarar nej på frågan om statsbidragen kommer att räcka för att täcka kostnaderna.

I Sörmland är alla fem kommunerna oroliga över ekonomin. Statsbidragen räcker säkert inte svarar fyra. Troligen inte svarar den femte, Vingåker.

Det är en dom i Migrationsöverdomstolen som gör det möjliget för många somalier i Sverige att återförenas med sina anhöriga.

Nu ska ett DNA-test kunna godkännas för att styrka släktskap.
Tidigare fanns stränga krav på ID-handlingar. Något som inte varit lätt att få tag på i  i det krigshärjade Somalia.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos väntas 20 000 somaliska anhöriginvandrare komma till Sverige i år och nästa år.

Sammanlagt räknar de sörmländska kommunerna med att det kan komma knappt 650 somaliska anhöriga under perioden.
Flest runt, 400 till Eskilstuna och 130 Nyköping.

Flen och Vingåker räknar båda med mellan 50 och 60 anhöriginvandrare. Katrineholm svarar att de inte kan bedöma det.

Runt 400 av de som väntas komma är barn i olika åldrar.

I Nyköping räknar man med att det därför kan bli ont om förskoleplatser, och i Flen kan det bli trångt i skolorna.

Men att ordna fram lämpliga bostäder är det som de sörmländska kommunerna ser som största problemet.

Såväl Eskilstuna som Nyköping och Vingåker ser klara svårigheter att få fram bostäder till de ofta stora familjerna.

Kommentar:
Vi har att se fram emot höjda skatter, nedskärningar i välfärden, skriande bostadsbrist och ännu stökigare skolor.
Det är inte bara Sörmländska kommuner som drabbas.
Samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, vill ha det så här !


Bilderna från Jan Millds blogg

//Elfyma+

Relaterat:
KATrineholms somalier kräver mer av allt
Migrationsverket tror på sagor. 


Invandringen kostar mer än den smakar i Katrineholm

26 mars, 2012

Katrineholms Kommun vill ha 40 miljoner extra av staten för att ta emot uppemot 400 anhöriginvandrare.
Det finns ingen beredskap för mottagandet i socialnämndens budget vad gäller försörjningsstöd.

Höjd kommunalskatt och uppsägningar av anställda blir följden om staten inte kompenserar för kostnaderna.(kkuriren)

Kvinna går på trottoar. Foto: Michael Brannäs/Scanpix.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) gav dock inga löften om mer pengar till anhöriginvandring vid sitt besök i Katrineholm idag. (SVT Sörmlandsnytt).
Han åkte i stället vidare till Vingåker och Katitzi, som är ett nyöppnat hvb-hem för romska flickor. (kkuriren).


Kommunalrådet Göran Dahlström (S) får ännu en gång bita i det sura invandringsäpplet. Han måste nu skära i den kommunala servicen för att få ekonomin att gå ihop.
Men enl. SVT är det åldringarnas fel att ekonomin havererat.(Läs mer).

//Elfyma+


Reinfeldt: ”Sverige är på rätt väg”

17 mars, 2012

För i det nya Sverige skall etniska svenskar jobba tills de dör. För Ryggradslöse släpper in 30000 analfabeter varje år som vi skall betala för.

”– Vi lovar inte störst, först och mest, vi lovar inte allt till alla. Men när vi säger något, då gäller det, sade statsministern.”

Ändå finns det folk som röstar på denna man…..

Varjager


”Skärpta krav” minskar inte anhöriginvandringen

8 augusti, 2010

Sverige är ett av de få länder inom EU som inte har några krav på försörjning vid anhöriginvandring.
Så är det i praktiken även efter Regeringens ”skärpning” av kraven för anhöriginvandring. Endast 1,4% berörs av skärpningen.

Den omdebatterade lagändringen som infördes i våras går ut på att invandrare måste kunna försörja sig och ha en tillräckligt stor bostad för att anhöriga ska kunna beviljas uppehållstillstånd. Tidigare har det räckt med försörjning i form av bidrag.

Men sedan de skärpta kraven infördes i februari har endast 70 ansökningar av totalt 5.000 avslagits enl. Migrationsverkets avstämning i mitten av juni. Nästan samtliga (98,6%) faller utanför prövningen eftersom lagen uppställer så många undantag, till exempel för barn och flyktingar.

Ursprungligen föreslogs att det inte skulle göras undantag om barn var inblandade. Regeringens utredning konstaterade att det kunde medföra att barn skulle hållas åtskilda från sina föräldrar. Men som en fördel framhöll utredningen att barnen å andra sidan skulle anlända till bättre integrerade föräldrar eftersom dessa då skulle vara i arbete. Det framfördes även i utredningen att inget talar för att barn regelmässigt har det bättre i Sverige än i andra länder.

Men efter hård kritik från Kristdemokraterna och de rödgröna gjordes undantag för barn i den nya bestämmelsen. (Läs mer)..

Kommentar:
Det här visar att riksdagspartiernas löften om skärpningar i invandringspolitiken endast är ett spel för gallerierna.
Utlänningslagen är en diger lunta på 854sidor full med snåriga skrivningar, och undantagen är så många att lagen är tandlös.
Men utan denna lag skulle många jurister inom invandringsindustrin bli arbetslösa och tvingas ta ett hederligt arbete.

//Elfyma+


Var 8:e invandrare tar emot en anhörig

26 maj, 2010

Till ungefär 4 procent av de som invandrat till Sverige kommer det, ett år efter ankomsten, en anhöriginvandrare. Till nästan 13 procent av de invandrare som anlände 1997, har det nio år senare kommit minst en anhörig.

Det kommer fler anhöriga till män än till kvinnor  och invandrare i 20-års åldern eller i 40-års åldern är anknytningspersoner i högre grad än invandrare i andra åldrar. Till 100 invandrare i 40-års åldern har det kommit drygt 25 anhöriga efter nio år, de flesta första året efter invandringen. Lika många har det efter nio år kommit till en invandrare i 20-årsåldern, men de kommer inte i samma grad första året, utan det är spritt över flera år.

Det kommer få anhöriga till invandrare från Norden, men antalet har ökat. Efter 2003 kommer det nästan dubbelt så många anhöriga som det gjort tidigare år. Det beror på den ökade anhöriginvandringen till personer födda i Danmark som följd av de förändrade reglerna för anhöriginvandring till Danmark.

Många anhöriginvandrare kommer till en svensk medborgare
År 2006 invandrade 27 000 personer till Sverige med familjeband som grund för bosättning. De flesta som invandrade av familjeskäl var antingen barn under 18 år eller i de familjebildande åldrarna. Endast ett fåtal var äldre än 65 år. I de familjer som de bor i är en tredjedel av familjemedlemmarna födda i Sverige och knappt två tredjedelar är svenska medborgare. (SCB).

Kommentar:
När Danmark stramar åt anhöriginvandringen och när invandring genom skenäktenskap/barnäktenskap försvåras, blir Sverige det nya resmålet.

//Elfyma+


Att vara beroende av häftiga svenska skattepengar

16 mars, 2009

Detta är egentligen ett gammalt blogginlägg jag skrev den 13 augusti 2008, men på tal om den senaste tidens debatt så tycker jag nog den är aktuell idag också:

Betala skatt är häftigt

Tidigare sa man att den svenska välfärdsmodellen skulle gå på export ut i världen. Idag ska världen hit för att ta del av den svenska välfärden, och som socialdemokraternas Mona Sahlin säger så bygger den på ett skattesystem. Ett system som ska garantera trygghet för den enskilde.

“Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt. För mig är skatt det finaste uttrycket för vad politik är. * Mona Sahlin i Sveriges Television den 8 september 1994.”

Eftersom både alliansen och socialdemokratin numera anser att det finns för mycket välfärd i Sverige så monteras den ned, i synnerhet för sjuka och pensionärer. Jag har funderat över varför våra politiker föraktar den skattebetalande svensken så kopiöst, men det finns inte mycket till svar att få.

Då Folkhemmet växte fram under mitten av förra århundrandet lärde Sveriges Radio ut hur vi svenskar hade rätt till hjälp, och att vi inte skulle skämmas för att vi fick stöd. Numera försöker politikerna lära folk av med fasonerna att be pappa staten om pengar.

“Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.” * Mona Sahlin i ett tal inför Turkiska ungdomsförbundets tidning Euroturk i mars 2002.

Jag funderar ibland på vad hon menade med detta, förutom att visa förakt för Sverige och vår svenska kultur. Kanske menade hon detta då hon sa att de har någonting som binder ihop dem, binder invandrarna så tätt intill varandra att de måste flytta hit sina anhöriga till Sverige; de är så känslomässigt och ekonomiskt beroende av sina anhöriga.

Som i detta fall en vuxen man som försörjt sin mor i Somalia, som nu får stanna i Sverige på grund av just detta faktum; att han sänt pengar till henne, och därmed är hon beroende av honom.

“I sin ansökan hävdade kvinnan att hon var beroende av att återförenas med sin son för att klara sig. I hemlandet Somalia hade hon levt tillsammans med sonen och dennes familj. Men sedan sonen och hans fru och barn flytt till Sverige hade hon inte längre någon som tog hand om henne.

Migrationsdomstolen anser att det föreligger ett särskilt beroendeförhållande mellan mamman och hennes son, även efter det att sonen bosatt sig i Sverige. Att sonen skickat pengar till modern är ett uttryck för detta, menar domstolen.”
Vlt.se


Fler anhöriginvandrare

28 januari, 2009

”Sverige beviljade 90 021 uppehållstillstånd förra året, en ökning med fem procent jämfört med åren före. Främst är det anhöriga till dem som på senare år fått stanna efter asylansökningar som ökar.” ”Totalt beviljades 33 687 anhöriga till invandrare från länder utanför EU uppehållstillstånd i fjol, en ökning med 14 procent. ” Sydsvenskan

Från bloggen I Mitt Sverige