”Guds hus”, svenska kyrkan har slagit runt fullständigt

15 januari, 2009
Förkrossande nyheter från bloggen Muslimska friskolan! Jag trodde inte mina öron den andra advent då man hade en multireligiös klimatceremoni i Uppsala och ärkebiskop Anders Wejryd menade att under alla religioners olika syn på existensiella frågor och vetenskapen så finns tanken hur ska vi bemöta varandra. Han lät ana att tiden inte var mogen ännu att sammanföra alla religioner under samma lära, men man kan tydligen samla alla under samma tak. Det går visst alldeles utmärkt i dhimmilandet nummer ett, och detta för svenska skattepengar!
Om tre år kan församlingshemmet i Fisksätra utanför Stockholm byggas ut med en moské. Detta om det nystartade unika projektet att skapa ett ”Guds hus” blir verklighet.”
”Ambitionen bakom det treåriga interreligiösa projektet ”Guds hus” är nu att samla de tre stora religiösa samfunden i området under ett och samma tak. Svenska kyrkan och katolikerna skulle dela på en ändamålsenlig gudstjänstlokal i det ombyggda församlingshuset. På församlingens mark skulle sedan en moské byggas till. Också råd- och stödcentret Källan skulle inrymmas i lokalerna. På ett gemensamt torg skulle alla kunna mötas.”
Källa, Kyrkans Tidning onsdag 14 januari 2009:

http://www.kyrkanstidning.com/nyheter/-guds_hus-_med_kyrka_och_moske_0_8414.news.aspx

Kyrka bygger ut med moské, Muslimska friskolan

Läsvärt på Varjagerbloggen:

Muslimer vill ta ut samfundsavgift genom skatten

Katolska kyrkan+islam=sant

”Vad ni vill att andra ska göra mot er, ska ni göra mot dem”


”Vad ni vill att andra ska göra mot er, ska ni göra mot dem”

7 december, 2008

Just i skrivande stund pågår en ”gudstjänst” på Svt 2, en multireligiös ceremoni från Uppsala domkyrka.

Saxat ur Svt:s tvtablå

”10.00

‘Gudstjänst

Multireligiös klimatceremoni i Uppsala Domkyrka. Sammandrag från klimatkonferensen i Uppsala, vilken ärkebiskopen Anders Wejryd sammankallat till. Flera representanter från de stora världsamfunden medverkar i en gränsöverskridande ceremoni som vill värna vår och jordens gemensamma framtid.

Även i SVT2 8/12

Textat sid. 299

BREDBILD”

I inledningen till programmet talade biskop Anders Wejryd om ”Vad lämnar vi över till våra barn och barnbarn?” och menade att även religionerna kan och ska ta ansvar för frågor om bland annat miljö och att bristen på mat som gör att människor flyr. Han menade att under alla religioners olika syn på existensiella frågor och vetenskapen så finns tanken hur ska vi bemöta varandra. Han lät ana att tiden inte var mogen ännu att sammanföra alla religioner under samma lära……

Det låter lagom flummigt och snällt, men faktum kvarstår:

”Den som vill försöka reformera islam till en tolerant och kärleksfull ideologi kommer att få hitta på helt egna verser. Det finns inga verser som predikar medmänsklig kärlek.

Det som är grunden i den kristna tron, kärleken till sin nästa, broderskärleken, saknas alltså i islam.

”Då återstår en enda luddigt kvasi-universell vers om kärlek. En vers om att muslimer skall skänka det de älskar till välgörenhet. Men även denna faller eftersom islamisk välgörenhet går till andra muslimer.
Den som letar efter kärlek, tolerans och medmänsklighet i koranen får leta någon annanstans.

Fruktan och lydnad är vad Koranens Allah kräver.

Källa Statistik: Bill Warner, Center For Study of Political Islam. Frontpage Magazine”

Koranen saknar verser om medmänsklig kärlek,
I Mitt Sverige