Om våld kan förklaras kan det förebyggas-AlmaEuropa

24 september, 2008

Jag har fått detta mail till mig två gånger nu och tänkte att kanske fler kan tänkas vara intresserade av att ta del av vad Socialstyrelsen och Ungdomsstyrelsen gör att att stävja våldet i vårt svenska samhälle.

………….
Om våld kan förklaras kan det förebyggas, 2-3 oktober 2008, Stockholm

Varför är det nästan bara män som begår våldsbrott?
Hur påverkar obehandlade trauman folkhälsan och våldsnivån i samhllet?
Vilka offentliga insatser bidrar till att minska våldet?
Varför agerar ungdomar ibland i strid med sina egna värderingar?
Kan vi undvika att våra barn växer upp i socialt giftiga miljöer?
Hur kan polisen lyckas i sitt arbete att tillsammans med ungdomar motverka våld?
Vad säger statistiken?

Medverkande:
Susan Faludi, författare, USA
James Garbarino, PhD, USA
Suad Al-Saffar, Stockholms läns landsting
Karin Mossler, Socialstyrelsen
Eduardo Grutzky, ALMAeuropa
Carin Götblad, Länspolismästare i Stockholm
Felipe Estrada, BR

I samarbete med: Socialstyrelsen och Ungdomsstyrelsen
Det här är en konferens för dig som arbetar inom utbildning, social verksamhet och rättsväsende och som i ditt yrke fattar beslut som påverkar barns och ungdomars uppväxtvillkor. Konferensen riktar sig till förtroendevalda med direktansvar för barn- och ungdomsfrågor, skolfrågor, sociala frågor och trygghetsfrågor.

Anmäl dig på ALMAeuropas hemsida:www.almaeuropa.org