Allmänna arvsfonden, en plats där våra pengar hamnar när vi kastat in handduken -om vi saknar anhöriga och ej har skrivit testamente vill säga!

23 januari, 2013

Allmänna arvsfonden, en plats där våra pengar hamnar när vi kastat in handduken -om vi saknar anhöriga och ej har skrivit testamente vill säga!
Då träder Allmänna Arvsfonden in och tar hand om alla våra tillgångar i dödsboet!
I början naturligtvis en god tanke eftersom tillgångarna måste omhändertas på ett eller annat sätt när inga arvingar finns!
Men….som vanligt så har det även denna institution nu helt spårat ur.
Här följer några exempel på hur fonden numera fördelar våra pengar!
Exemplen är från 2011.
Röda korset erhöll 791.000:- till sitt projekt för asylsökande familjer!

Ungdom mot rasism erhöll 1.504.000:- kronor (undrar när ungdom mot svenskfientlig fick 1,5 millioner??)

Hyresgästföreningen i Gävle fick 928.000:- till projektet ”mitt nya hemland”

Somalilands förening blev tilldelad 1.204.000:- kronor (varför inte satsa på hemlösa svenskar istället?)

Romska ungdomsförbundet fick 1.570.000:-
Romska ungdomsförbundet som kallas för ”All in” fick in 558.000:- kronor
Och deras ”roma festival” erhöll 382.000:- kronor (tre zigenska ”organisationer” erhåller 2,5 millioner som går till vad??

Jallaballa för alla ensamkommande snorungar erhöll 1.553.000:-

Breaking stereotypes fick 1.320.000:- för att ”bekämpa” vad dom anser vara ”fördomar och rasism” (en av många nya svenskfientliga organisationer som växer och breder ut sig som resistenta bakterier)

Fredsrörelsen salaams vänner fick 1.430.000:- kronor

Alma i Europa HBTQ erhöll hela 1.770.000:- till sin ”hedersmiljö.

Elza för ”afrosvenskar” fick 1.147.000:-
Och så vidare….

MVH
Janne


Mardrömmen som aldrig tar slut!

13 juni, 2012

l Gävle planeras det för fullt att utlänningar skall överta småföretag vars ägare närmar sig pensionsåldern!

Projektlederskan Rina Näslund uppger som förevändning till konfiskeringen att “vi vill rädda företagen att leva vidare”

Ja exakt , sätt en kniv i händerna på en muslim och han täljer per automatik en dalahäst istället för att skära halsen av folk..

 

Behöver jag säga att erbjudandet gäller ej svenska ungdomar!

Här används således pensionärernas pengar för att stänga ute våra egna unga!

Behöver jag upplysa om att övertagandet är helt gratis för kamelskötaren som vill (sadla om) och bli svensk företagsledare!

 

Det är bara en tidsfråga innan vi förslavas totalt till ett stadium där varje invandrad familj flyttar in i våra bostäder och tilldelas en eller två svenska uppassare med arbetsplikt.

Ett stadium som föregåtts av konfiskering av våra bostäder (aktuellt just nu) och våra företag (också aktuellt just nu) konfiskering av övriga tillgångar kontanter/värdepapper/lös egendom etc. (kommer inom kort) konfiskering av dödsbon (aktuellt just nu genom Allmänna arvsfonden)  och inte minst också medels lagstiftning, en total konfiskering av våra åsikter, tankar och frihet!

 

På bilen ses Rina Näslund tillsammans med sin kumpan Michael Anefjun! (Rina Näslund talar inte svenska trots sitt svenskklingande namn Näslund)

Vänligen

Janne


Döda svenskar bidrar till islamiseringen…

7 januari, 2012

Visst låter det väl groteskt, att vi även som döda skall behöva medverka till samhällsupplösningen och förslavningen av efterlevande. Det räcker inte med att vi under vår levnad, genom världens högsta skatter, dagligen mjölkas på pengar för att bidra med den kostsamma islamiseringen av Sverige. Även som död måste vi bidra…
Men så fungerar det dessvärre i det nya Sverige. I ett land där muslimer, tillsammans med zigenare, njuter av status såväl som privilegiet att kallas Morgondagens Sverige! För övrigt en härlig etnisk cocktail… hur detta nu skall funka!

Som grädde på moset har man offentligt proklamerat 2012 som zigenarnas eget kulturår i Sverige.

Nedanstående deprimerande sammanställning, tillika bisarra uppgifter, visar svart på vitt hur det ligger till. Det handlar om siffror från Allmänna Arvsfonden; projekt med zigenska och muslimska förtecken som under senare tid tilldelats pengar från döda svenskar.
I genomsnitt avlider 1 800 personer årligen utan att efterlämna make eller närmare släktingar än kusiner. Allmänna Arvsfonden är då deras arvinge.
Det krävs näst intill omänskliga kriterier och uppseendeväckande hårda krav för att få projektstöd från Allmänna Arvsfonden… hör här bara:
”Vi ställer särskilt höga krav på att projektet är nyskapande och utvecklande. För att få stöd ur fonden krävs också en egen insats av mottagaren. Det kan till exempel handla om ideellt arbete eller att upplåta lokaler för projektet.”
För muslimska brödraskap och zigenska föreningar som känner sig osäkra när pengarna börjar tryta, kommer här ett par välmenta tips inför nästa ansökan…
Lokaler i form av källarmoskéer och ”ideellt arbetande” finns det ju i dag gott om över hela landet! Medan de arbetsamma kulturarbetarna som hedras under nästkommande år, säkert kan låna lokaler av ABF, lokala Hyresgästföreningen eller Vuxenskolan…

Det är inte precis några kaffepengar som det handlar om. Projektet Att främja Islamsk Fredskultur får inte mindre än 2,6 miljoner under tre år. Zigenarna berikas med nästan 10 miljoner genom olika projekt. Medan Afrosvenskarnas Riksförbund erhåller drygt 4 miljoner. Det känns dessutom tryggt att veta att, Allahs barn i folkhemmet får nästan 600 000 spänn att rumla för! Och så vidare… Läs och begrunda!

Bosniska Östersjöns Ungdomskommitté 240 000
Projektet Att främja Islamsk Fredskultur 870 000 x 3 år
Romska ungdomsförbundet 1 185 000 x 2 år
Babylon Media Föreningen 300 000
Afrosvenskarnas Riksförbund 823 000 x 3 år
Folkets Hus Hammarkullen 395 000 x 2 år
Föreningen Clowner utan Gränser 300 000
Projektet Roma Community Leadership 1 159 000 x 3 år
Projektet Att främja Islamsk Fredskultur 870 000 x 3 år
Kulturföreningen Sweden/Somalia 44 000 x 2 år
Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR) 813 000 x 2 år
Projektet Vägen till arabiska via Sverige 210 000 x 3 år
Somaliska Framtidsföreningen 360 000 x 2 år
Romskt informations- och rådgivningscenter 855 000 x 3 år
Kurdiska ungdomsföreningen i Göteborg 265 000
Projektet Inte utan mitt språk 100 000 x 2 år
Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige 420 000 x 3 år
Projektet Sharaf hjältar 1. 260 000 x 1 år
Projektet Kulturcirklar bland barn och unga afrosvenskar 300 000 x 3 år
Romska Ungdomsförbundet (RUF) 495 000 x 3 år
Somaliska Hälsoteamet i Stockholm 133 000 x 3 år
Projektet Allahs barn i folkhemmet 290 000 x 2 år

Jack London


Allmänna Arvsfonden redovisar 2008

5 november, 2009

Allmänna Arvsfonden redovisar fördelningen av medel under 2008:

”Kulturföreningen Spiritus Mundi 4 275 000

Somaliska Miljöorganisationen Skog och ungdom 295 000

Samarbetsorgan för Etniska Organisationer i Sverige 1 627 000
Föreningen Miljonkulturell Ungdom 1 601 000
Afrosvenskarnas Riksförbund 1 514 000
Somali Centre for Water & Environment 146 000”

Det finns mer att läsa på:

Skrivelse 2008/09:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2008, Riksdagen

En rolig och bra sak där Arvsfondens pengar verkligen gör någon nytta finns redovisat under rubriken Rehabilitering:

”Hund i vården – ny metod inom vård och omsorg

Målet med projektet är att rätt tränade vårdhundsteam ska börja använda s i  äldreboenden för människor med demens och i rehabilitering för barn och vuxna som haft stroke eller har andra förvärvade hjärnskador. Projektet riktar sig till personal inom vård och omsorg med intresse för denna metod, till hundägare som vill utbilda sig och sin hund att ingå i vårdhundsteam och till politiker och andra beslutsfattare som vill ha information om hur hundar kan användas inom vård och omsorg.

Metoden ”Hund i vården” ska införas i ett antal äldreboenden och rehabiliteringsenheter genom konkret stöd, information och utbildningsinsatser. Vid projektets slut ska metoden vara en naturlig del av enheternas löpande verksamhet. Genom material och den metodik för utbildningar och införande som tagits fram, liksom genom modeller för policies och riktlinjer för vårdenheter, ska införandet underlättas på ytterligare enheter runt om i landet.

Föreningen Hälsans Natur genomför projektet i samverkan
med Uppsala kommun, Demensförbundet, STROKE – Riksförbundet,
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Svenska Service- och Signalhundsförbundet.

Projektet är inne på sitt andra år.”

Mvh/:)Smileth


Allahs barn i folkhemmet

22 januari, 2009

Jag har tidigare nämnt i bloggen att sociala förvaltningar som omhändertar barn från muslimska hem ofta söker ett muslimskt hem som barnen ska känna sig hemma i och som de ska ha som förebild. Någon liknande håller Allmänna Arvsfonden också på med och jag saxade från Weines blogg Rakryggad.

Läs och begrunda varför allah måste finns i det svenska folkhemmet:

”Häromdagen fick jag ett artikeltips från en rakryggadläsare. Artikeln handlade om hur pengar från Allmänna Arvsfonden gick till att adoptera bort invandrarbarn från problemfamiljer till nya familjer. Jag har tidigare reagerat över det ruttna och sjuka i att pengar från Allmänna Arvsfonden, vars medel mestadels kommer från svenskar som inte har några efterlevande, används till en uppsjö invandrar- och s.k. integrationsprojekt såsom Afrosvenskarnas Riksförbund (813 000 kr x 2 år), Projektet Allahs barn i folkhemmet (290 000 kr x 2 år), Projektet Att främja Islamsk Fredskultur (870 000 kr x 3 år) och Folkets Hus Hammarkullen (395 000 kr x 2 år). Inte ens efter döden får alltså svenskar slippa vara en spelpjäs i det mångkulturella vansinnet. Ville dessa döda svenskar bidra till dylika projekt? Det har de inget att säga till om. Det bestämmer Allmänna Arvsfonden.

Jag reagerade över särskilt en strof i artikeln. ”Isabella Canow försöker mest finna familjer bland de sex etniska riksförbunden som har valt att vara med i projektet: assyriska, iranska, italienska, kurdiska, serbiska och turkiska.” ”De sex etniska riksförbunden”? Så andra folk i Sverige får följaktligen bejaka sin etniska identitet? Men inte vi svenskar?”