Löfven:Låt homosexuella sprida aids utan att ta ansvar. Homosexuella skall få gräddfil in i Sverige vid asyl sökning.

1 augusti, 2012

Lövfen låter som en riktigt korkad S ledare. Han går i Monas fotspår. Nu vill han ändra på smittskydds lagen för att tillfredsställa homolobbyn.

”– Som lagstiftningen ser ut så är den förknippat med ett straff. Vi har trott att det skulle fungera i preventivt syfte, men de senaste åren har vi sett en ökning av antalet smittfall. Säger Löfven.”

Men fakta visar att ökningen av aidsfallen i samhället är pga av invandringen. Men det nämner inte Löfven över huvud taget. Det börjar bli pinsamt det här med röst fjäskandet från 7 klövern.

”RFSL:s Ulrika Westerlund påpekade att många utländska HBT-personer som bor i Sverige utvisas till länder där de hotas av förföljelse och undrade vad Socialdemokraterna ska göra åt problemet.
Stefan Löfven svarade att han kan tänka sig att se över asyllagstiftningen.
– Vår bestämda uppfattning är att man ska få vara kvar. Om inte lagen fungerar får vi göra en uppföljning på hur lagen har fungerat, sade Stefan Löfven.”

Han är precis lika tom som de andra företrädarna för Socialdemokraterna. En vindflöjel som inte vågar stå upp för verkligheten. Ibland undrar jag om inte Juholt blev bortplockad för att han inte var tillräckligt högljud förespråkare för massinvandringen/HBT etc etc etc utan han var för mycket arbetar socialdemokrat?

Varjager

Varjager


Korkade svenskar måste ha mångkultur för att bli bättre människor

23 september, 2009

Sverige har ansvar för allting, som alltid!

Visst måste vi hejda hiv/aids i Sverige, men varför är det Sveriges ansvar att ta emot människor till varje pris?

Svenska föräldrar, som vuxit upp i den bästa av världar, framstår som rent korkade i sitt föräldraskap och utpekas ständigt i medierna och man undrar vad syftet är?

Och givetvis är det svenska ungdomar, våra svenskfödda barn som inte förstår bättre, för vi föräldrar har inte lärt våra barn någonting, inte lärt dem att tänka kritiskt, eller att vara medvetna om världen runtomkring dem.

.

Det är dags att skrota Sverige helt, för vi svenskar kan uppenbarligen ingenting. Det har ju våra politiker t o m sagt, och får Sveriges meste kurd, sossen Kurdo Baksi, råda så åker det svenska ut och 2030 har vi det perfekta landet!

.

”Det är dags att ge Sveriges unga uppdaterad kunskap om hiv och aids. Vi vill lyfta skolan som en viktig arena att lära våra unga om en sjukdom som idag finns i alla världens länder.

På Karolinska Universitetssjukhuset möter personalen dagligen barn och unga vuxna med hivinfektion. Mer än 120 barn i åldrarna 1-18 år lever med hiv i Sverige i dag, de flesta är smittade i moderlivet eller vid födseln och de flesta är födda i länder utanför Sverige. (min kursivering)

Var femte ung tror att hiv kan botas”, ‘Aftonblaskan’

Tipstack till Allah!

.

”Nästan hälften (45 procent) av EU:s invånare tror att man kan smittas genom att dela dricksglas med en hivpositiv person, eller genom att använda samma toalettsits. Även i Sverige är okunskapen stor på många håll. Som framgår av boken finns det svenska gymnasieelever som tror att hiv smittar genom att man andas i ett rum där en hivinfekterad vistas.”

Bristande kunskap om hiv och aids, SvD Opinion

.

Sagt av våra svenska politiker och Expo som värnar om mångkulturen:

Jag hatar allt genuint typiskt svenskt. / Mona Sahlin

Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker. / Mona Sahlin

Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån. / Fredrik Reinfeldt

Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån. /Maud Olofsson

Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. / Tobias Hübinette, fd redaktör för Expo

Mvh/:)Smileth


Afrikanska kvinnor vill ha hälsovård

8 augusti, 2009

De afrikanska kvinnorna vill ha hälsovård, men de får den inte, enligt en studie från Karolinska sjukhuset.

”Veronica Svedhem Johansson, överläkare vid infektionskliniken och biträdande smittskyddsläkare, gick tillsammans med läkarkandidaten Karin Egnell igenom samtliga journaler för patienter vid sjukhuset med nyupptäckt hiv år 2007. Det visade sig att mer än en tredjedel av de 34 sent diagnoserade patienterna hade sökt sjukvård tidigare för sjukdomar som hepatit B, hepatit C och tuberkulos.”

”Enligt en annan rapport, från Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och som behandlade hela Sverige, fick bara i genomsnitt 40 procent av alla asylsökande en hälsoundersökning under 2007. Detta trots att delmål för den nationella strategin mot hiv/aids är att hivinfektion hos nyanlända flyktingar och anhöriginvandrare ska identifieras inom två månader.”

”Tidigare studier har visat att de som erbjuds hälsosamtal i princip aldrig tackar nej. Inte heller tackar flyktingarna nej till hivtest. Staten betalar för läkarkontakten, men det är landstingen som har ansvaret för att patienterna erbjuds kontakten.

På Socialstyrelsen är man medveten om de mycket allvarliga missförhållandena inom flyktingvården. Enhetschefen för tillsynsavdelningen Elisabeth Wall Bennet menar att vi kan vänta oss mer tillsyn även om ingen är inplanerad för tillfället.

Att vi ska ha en jämlik vård för alla människor är mycket viktigt. Det är oanständigt att människor ska få sina hivbesked så sent.”

Flyktingar dör i aids efter missade hivtest, DN

.

Var bor tuberkulosen?, Varjager

Våra pensionsräddare från Somalia, Varjager