Sveriges pensionärer ska betala krisen

2 maj, 2009

Berit på Every Kinda People har lagt in skrämmande läsning i form av en insändare? från Löddeköpinge. Jag har saxat en del av den, men som vanligt läs hela blogginlägget Att bli gammal i Sverige för bättre information:

”Äldreförsörjningsstödet ( ÄFS ) berörs däremot inte av ”bromsen”. ÄFS ges till 90 procent till äldre anhöriga över 65 år, till i Sverige bosatta invandrare. ÄFS kan som mest ge 10.546 kronor i bostads- och försörjningsstöd, alltså avsevärt mycket mer än en pensionär med låg pension erhåller. När reformen infördes var samtliga partier överens om att det skulle vara pension och inte socialbidrag. ÄFS är dessutom skattefritt, vilket som bekant inte pensionen är.
Sverige månar alltså mer om andra länders pensionärer trots att de inte betalat en krona i skatt och som dessutom erhåller pension från sina hemländer.”

”Som om detta inte är nog vill moderaterna höja högkostnadsskyddet för inköp av medicin från dagens 1.800 kronor till 5.000 kronor.”