Sveriges anammande av Queer och extrem feminism gör att barn inte längre adopteras från Ryssland.

4 oktober, 2013

Hur tror dessa HBQT och vilken valfri bokstavskombination att resten av världen skall ställa sig?

”Företrädare för ryska myndigheter och svenska ambassaden träffades i går för att diskutera rättsläget när det gäller adoptioner av ryska barn. Enligt SVT vill Ryssland skriva avtal med enskilda länder för att garantera att ryska barn inte kommer till homosexuella föräldrar.”

Varjager


Adopterad av släkting för att få stanna i Sverige

1 augusti, 2008

Alla sätt är bra utom de dåliga, brukar det heta. Och utfallet i denna adoption blev inte det önskade. För det kräver den, får man förmoda, ”kränkta” personen skadestånd av Sverige på två miljoner kronor, eftersom det önskade uppehållstillståndet uteblev. Ett tag iallafall.

”År 2003 beviljades slutligen den sökande permanent uppehållstillstånd i Sverige. Som anledning angavs att det mot bakgrund av vad som hade framkommit i ärendet förelåg ett sådant be- roende förhållande mellan den sökande och hans adoptivfar att uppehållstillstånd borde beviljas.

Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att mannen inte har visat att Statens invandrarverk gjort någon uppenbart oriktig bedömning genom att avslå ansökan om uppehållstillstånd, eftersom adoptionen kommit till för att kringgå svensk lagstiftning.”

Mer på Dagens Juridik.