Sverige ska frita fånge med våld i Eritrea

28 maj, 2009

Det finns snart inga gränser för hur politiker i Sverige resonerar och agerar.

Är detta framtiden inom moderaterna?

Moderata ungdomsförbundet skulle exempelvis starkt stödja om Sverige tillsammans med andra eller själv satte ihop en insatsstyrka och fritog Dawit Isaak. EU:s snabbinsatsstyrka borde vara ett påtryckningsmedel i kampen för att befria Issak. Vi borde inte heller backa för att realisera hotet om Eritrea inte ger efter.

Svenska styrkan i Adenviken bör frita Dawit, Niklas Wykman på Newsmill

.

Niklas Wykman gillar sharia, Varjager