Svenska FN-Förbundet är en suspekt organisation

12 november, 2016

Svenska FN-förbundet påstår sig vara en ideéll och oberoende organisation.

Men de är varken ideélla, oberoende eller företräder FN.
De bara snyltar på FN och använder deras logga på sin hemsida.
De är tungt skattefinansierade och de ”insamlade” pengarna göms i stiftelser utan insyn.

De får även stöd från PRO och andra S-kontrollerade organisationer. Hur många av PRO:s medlemmar känner till att de stöttar suspekta organisationer som FN-Förbundet ? På vilket sätt gynnar det PRO:s medlemmar ?

/Elfyma+


Bli rik på att arbeta med välgörenhet – BRIS

10 augusti, 2014

Den snikne ”godhetsaposteln” Bengt Westerberg har fått en värdig efterföljare i Kattis Ahlström.

Förutom att ha en heltidstjänst som generalsekreterare i den ”ideella” organisationen BRIS så arbetar hon som programledare på TV4,  driver ett eget mediabolag och är chefredaktör för en egen tidning.

Kattis Ahlström, generalsekreterare Bris.
Rodnande Kattis Ahlström, välavlönad generalsekreterare på Bris,
ska sluta att använda begreppet ”barnfattigdom”.
(Uppdrag Granskning).).

Chefstjänsten hos ”ideella” BRIS inbringar i runda slängar 1 miljon kr/år, enl. årsredovisningen för 2013.
Lönen hade då sänkts med ca 200 000kr efter pinsamma avslöjanden i media.  Sänkningen blev i praktiken en höjning eftersom Kattis nu får extrakäcka under arbetstid, utan att få löneavdrag.

Extraknäcken drog tidigare in 377 000kr om året, men det var före programledarjobbet på TV4.  Nu kan det handla om 1 miljon/år, utöver lönen från BRIS.
Det blir ca 2 mkr, ungefär lika mycket som innan det ”ideella” jobbet på BRIS, vilket kan vara ”rimligt” ur Kattis synvinkel. Men är det rimligt för en ”ideell” organisation som BRIS att betala så mycket för kändisskapet ?

Upplägget liknar Bengt Westerbergs och den förra LO-pampen Wanja Lundby Wedins.
Det handlar om att mörklägga ”de godas” privilegier och förmåner för att dessa inte ska sticka i ögonen på medlemmar och bidragsgivare.

Wanja Lundby Wedin satt i så många välarvoderade styrelser att hon inte kunde sköta sina uppdrag.

När hon satt i AMF:s styrelse så hade hon ingen aning om att medlemmarnas pengar gick till hiskliga chefsförmåner trots att det var hennes huvuduppgift att bevaka LO-medlemmarnas intressen.

Bengt Westerberg fick en välavlönad heltidsanställning på Röda Korset för att övervaka att allt gick rätt till inom organisationen, efter diverse oegentligheter.

Men eftersom han hade så många andra inkomstbringande verksamheter så kunde Röda Korsets råttor fortsätta att dansa på bordet och sno åt sig åtskilliga miljoner. Det var en kontorist på lägsta nivå som avslöjade bedrägerierna- inte Westerberg. (Läs mer)

Det gick så långt att en stor donator, Roger Akelius, offentligt deklarerade att han var missnöjd med Röda Korsets ledning och krävde Bengt Westerbergs avgång. Fortsatta donationer skulle därför gå till SOS-Barnbyar i stället för Röda Korset.  Westerberg kontrade med att försöka komma åt Akelius via Finansinspektionen där han också var ordförande.

Roger Akelius har måhända hoppat ur askan i elden.
För SOS- Barnbyar samarbetar med BRIS, där hälften av insamlade medel går till administration och personalkostnader. Det framgår av BRIS årsredovisningar.

Pikant detalj:
Av årsredovisningen för 2013 framgår att BRIS erhöll en donation 2010 från Anders Nyström och Maria Manse – pengar som de anser har använts fel. De har därför stämt BRIS och kräver att få pengarna tillbaka eftersom donationsvillkoren inte uppfyllts.

Inkomstjämförelser:
Statsministern ca 1,8 mkr/år
Överbefälhavaren ca 1,6 mkr/år
GD Skatteverket ca 1,55 mkr/år

Dessa herrar som ansvarar för landets ledning, ekonomi och försvar tjänar mindre än de chefer för insamlingsindustrin som på arbetstid kan dryga ut sina feta inkomster med lönande extraknäck.
Det skulle nog väcka ett visst uppseende om Reinfeldt extraknäckade som programledare i TV4 för att komma upp i samma levnadsstandard.

Relaterat:
Bli rik på att arbeta med välgörenhet -del 1

/Elfyma+


Bli rik på att arbeta med välgörenhet

29 december, 2013

Så här i juletider är det många som vill komma åt våra pengar, inte minst sk. välgörenhetsorganisationer som bombarderar oss med tårdrypande kampanjer i media. (Uppdaterat 2/1-14)

Kampanjerna är ofta starkt överdrivna eller direkt lögnaktiga, vilket Janne Josefsson avslöjade i Uppdrag Granskning.

Organisationerna framställer sig själva som goda och osjälviska.

Det må gälla fotfolket, men knappast ledningen som tillskansar sig rena fantasilöner för sitt ”idéella” arbete. Det handlar om löner på uppåt en miljon kr/år.

Ledningen för dessa organisationer brukar motivera sina höga löner med att dessa fantasilöner krävs för att locka till sig de bästa förmågorna. De jämför sig gärna med finansmarknaden för att inte känna sig överbetalda.

Sanningen är att organisationerna till stor del finansieras med skattemedel. Det kräver politiska kontakter men inte mycket mer.

Det är inte bara Bengt Westerberg som på detta sätt hårdexploaterat sina politiska kontakter i maktens korridorer. I andra länder kallas det rätt och slätt korruption. Vi tvingas via skattsedel finansiera dessa organisationer vare sig vi gillar dem eller inte.

Andra väljer att värva namnkunniga journalister med rymligt samvete för att genom mediaredaktionerna manipulera politiker och allmänhet.

Lägg därtill att den externa kontrollen av hur pengarna används i dessa inflytelserika NGO:s är närmast obefintlig. Det är ett hot mot demokratin.
Det handlar om stora pengar – pengar som ofta tas från välfärden.

Så här mycket tjänar välgörenhetscheferna:
(Lägg därtill ett rejält omkostnadskonto, busines class och flotta hotell)

Cancerfonden: Stefan Bergh, generalsekr.: 1 190 000 kr/år

UNICEF: Véronique Lönnerblad, generalsekr., 1 039 000 kr/år

Läkare utan gränser: Johan Mast, generalsekr., 601 942 kr/år

Rädda Barnen: Elisabeth Dahlin, generalsekr.,  996 000 kr/år

Röda korset: Ulrika Årehed-Kågström, gen.sekr., 1 108 000 kr/år

Hjärt o. lungfonden: Staffan Josephson, gen.sekr. 1 087 000 kr/år

SOS Barnbyar: Anna Ryott, generalsekreterare, 908 000 kr/år

Svenska kyrkan: Erik Lysén, internationell chef,  768 000 kr/år

Plan Sverige: Anna Hägg-Sjöquist, generalsekr., 777 722 kr/år

Barncancerfonden: Olle Björk, generalsekr., 1 060 000 kr/år

WWF: Håkan Wirtén, generalsekr., 1 128 000 kr/ år

Radiohjälpen: Per Byman, generalsekr., 780 000 kr/år

Läkarmissionen: Johan Lilja, direktor, 611 686 kr/år

Erikshjälpen: Bengt Swerlander, generalsekr., 454 000 kr/år

Stockholms Stadsmission: Marika Markovits, direktor., 808 000 kr/år

Barnfonden: Carolina Ehrnrooth, generalsekr., 482 033 kr/år

Sjöräddningssällskapet: Rolf Westerström, vd, 865 434 kr/år

Amnesty: Lise Bergh, generalsekreterare, 649 200 kr/år

Naturskyddsföreningen: Svante Axelsson, gen.sekr., 770 000 kr/år

BRIS: Kattis Ahlström, gen.sekreterare, ca 1 100 000 kr/år .

(Källa: Aftonbladet och BRIS)

(Uppdaterat 2/1-14)

Tiggeriet har idag nått epidemiska dimensioner i Sverige.
”Egna insamlingar” ger hela 1 690 000 träffar på nätet !

/Elfyma+