Det var några veckor sedan Miljöpartiet höll kongress. Effekterna av den kongressen har det varit väldigt tyst om i media.

13 juni, 2013

Partiet tog ett par rejäla steg åt vänster och många av partiledningens försök att skapa ett mittenparti som skulle kunna attrahera de rörliga väljargrupperna i mitten röstades ner. Efter Kongressen förklarade Gustav Fridolin att det var ju det en Kongress var till för, att tala om för partiledningen vilken politik som ska föras. Att den talade om för partiledningen att föra en politik som gick emot partiledningens och dessutom kommer att bidra till att minska väljarunderlaget när ståndpunkterna blir klara för allmänheten var något som han tvingades hålla tyst om.

Se här:
-Införande av 35 timmars arbetsvecka, med en vision om ännu kortare arbetstid (hela 169-50 vid omröstningen, där partiledningens sansade nej-linje förlorade)
-Arbetsfri lön som ”det går att leva på” (medborgarlön) – ett snyltarnas paradis
-Avskaffa de lägre arbetsgivaravgifterna för ungdomar – ett säkert recept för HÖJD ungdomsarbetslöshet
-Vinster i skol- och vårdföretag ska i princip förbjudas (formellt uttryckt som att vinster ska ”återinvesteras i verksamheten”, men det är ju i praktiken samma sak som ett vinstförbud) – hundratusentals elever blir utan skola och tiotusentals anställda sparkas, från de företag som sköter sig allra bäst i respektive bransch
-Sänkt arbetstid i åldringsvården – alltså ännu lägre kvalitet
-Monarkin ska på sikt avskaffas

Sedan gammalt vet vi att Miljöpartiet vill avskaffa kärnkraften och ersätta den med dyr och subventionerad vindkraft (så långt nu det är möjligt), ett dråpslag mot Sveriges energiintensiva basindustri som byggts upp på basen av billig energi från vattenkraft och kärnkraft. Partiet vill också slösa bort miljarder av skattebetalarnas pengar på meningslösa ”klimatåtgärder”, och motsätter sig det mesta av behövliga satsningar på effektiv infrastruktur. Miljöpartiet har tidigare framgångsrikt utnyttjat sin nyckelposition i det politiska balansspelet för att genomdriva vettlösa åtgärder som riskerar att sänka svensk ekonomi och svenska folkets levnadsstandard. Miljöpartiet genomdrev till exempel det så kallade ”friåret”, där skattebetalarna skulle betala för att personer som var arbetsföra skulle göra något annat än att arbeta (upphävt som en av de första åtgärderna av Allianspartierna, även sossarna var egentligen emot, men ställde upp för MPs linje för att få stöd i andra frågor). Partiet genomförde också en straffskatt på flygresor, som dock aldrig trädde ikraft, eftersom den upphävdes innan ikraftträdandedatum 1 januari 2007. Ryanair skulle ha dragit sig ur Sverige och det är väl troligt att den hotande konkursen för SAS hade blivit verklighet med Miljöpartiets skatt genomförts.

Ingenstans kan man läsa hur detta skall finansieras. Utan tanken är att alla i världen skall kunna komma hit och få medborgarlön från en allt mindre arbetande skara. Tackar Contra för informationen.

Varjager


Regelrätt åsiktsregistrering i Jämtland!

30 december, 2012

I Strömsund, en liten ort i norra Jämtland har kommunen börjat med regelrätt åsiktsregistrering av medborgarna!

Kommunen och Migrationsverket ordnade nyligen ett allmänt informationsmöte betr. nya asylboenden på orten!

Efter en timmes lång monolog av kommunchefen Anders Andersson, om mångkulturens alla förträffligheter, så fick slutligen några få besökare ställa frågor!

Dom flesta frågor ignorerades och förblev obesvarade, men en av besökarna väckte dock Anders Anderssons vrede och han fick ett raseriutbrott, skrek och gjorde ett mycket hotfullt utfall mot personen i fråga.

 

Därefter sprang Andersson runt med sin kamera och fotograferade noggrant alla besökarna!

Mötet avslutades med att Andersson avtvingade alla besökare deras åsikter, ja eller nej till nya flyktingboenden, (trots att det ingalunda var fråga om en folkomröstning) som sedan noggrant registrerades tillsammans med hans nytagna foton!

Vi går nu tydligen in i en ny fas! Nästa steg blir fingeravtryck och en stämpel i pannan!

Bond

PS. Här är en nytagen bild på herr Andersson och hans tel nr. någon kanske kan erbjuda honom arbete som fotograf, kamera det har han ju redan…

anders andersson

0670-16124

070-9902343


Syndikalisterna ägnar sig åt utpressning.

27 juli, 2010

Bloggen har tagit upp det förut. Men vi gör det igen. Syndikalisterna pressar frimor på pengar annars hotar de med ”åtgärder”.

”Organiserad brottslighet och utpressning har ingen plats i Sverige. Men samtidigt som polisen agerar kraftfullt mot kriminella nätverk är reaktionen slapphänt mot gäng som maskerar sin utpressning som facklig aktivitet.
Sedan fyra månader bedriver syndikalisterna en blockad mot restaurangen Berns trots att det inte existerar någon konflikt mellan arbetsgivare och de fack med vilka Berns har kollektivavtal. Syftet är att tvinga företaget att betala pengar.
Utpressning och organiserade trakasserier mot företagare sker allt som oftast i det tysta. Med hot om skadegörelse eller våld försöker kriminella ligor tvinga till sig pengar. Polisen arbetar målmedvetet och framgångsrikt mot denna typ av brottslighet. Nu har en ny typ av utpressningssituation sett dagens ljus genom att syndikalister blockerar ingångar till företaget och skrämmer anställda och besökare. Aktioner av detta slag har tidigare skett i bland annat Malmö, Solna och Stockholm.”

För att ge ett typ exempel.

”Syndikalisterna krävde först ett skadestånd på 920000 kronor, varav 500000 kronor till den egna organisationen och en mindre del till städarna. Efter tre månader höjde de kravet till närmare 1,4 miljoner kronor och hotar att höja summan ju längre tiden går utan att Berns betalar. Andra utpressarmetoder som syndikalisterna ägnat sig åt är exempelvis att uppmana alla syndikalister att samlas utanför Berns vd:s hem vid midnatt på hennes födelsedag. ”

Man läser om det bland ”gäng” eller på skolgårdar. Bötning , men detta är syndikalisternas kännetecken.

Varjager


Lars Åberg undrar hur länge omgivningen tänker fortsätta beskriva de ”polisfixerade sekterna som antifascister”.

10 mars, 2009

En klar åsikt i dagens GP. Saxar ur artikeln.

För demonstranterna, som vandrade lugnt genom stan för att hylla Palestina och kräva internationell bojkott av Israel, blev det inte någon riktigt lyckad dag. Dels hade demonstrationsledningen i förväg haussat den förväntade deltagarsiffran så att den reella uppslutningen bara kunde ses som en besvikelse, dels stod passiva demonstrationsvakter och tittade på medan svartklädda ligister och unga häng-på-killar från förorten grävde upp gatsten och försökte rycka loss en gatlykta ur fundamentet. Den koll som hade utlovats fanns inte. En fråga är förstås hur länge omgivningen tänker fortsätta att beskriva de här polisfixerade sekterna som antifascister. Svaret är förmodligen: så länge de som vill vara vänster släpper in dem.
Och arrangörerna gav även på andra sätt näring åt tvivlarna. Som en av den antiisraeliska manifestationens huvudtalare engagerades ledaren för Islamiska kulturföreningen, den surmulna grupp som i höstas blev uppsagd från sin källarlokal i Rosengård och som genom sin islamism och främlingsfientlighet bär en lång rad högerextrema kännetecken.”

Läs resten och döm själva.


Josefsson skönmålar invandring. Ett härligt ärligt inlägg i debatten.

22 februari, 2009

Läs hela detta inlägg på Aftonlögnen. Glöm sedan inte att titta på poll resultatet. Saxar lite ur artikeln.

”Följande problem finns:

1) Programmet tar ofta upp händelser där invandrare blivit illa behandlade av svenskättade, men nästan aldrig där svenskättade blivit illa behandlade av invandrare.

Generellt sett är invandrare överrepresenterade när det gäller brottslighet, inte minst våldsbrott, och mycket av denna kriminalitet tycks främst drabba människor med svensk bakgrund. Detta har exempelvis framkommit i TV3:s ”Insiders” reportage om invandrarbrottslighet.

Men av ”Debatts” programurval att döma verkar situationen vara den omvända. En rad inslag har gjorts om negativa attityder mot invandrare inom bland annat vården och polisen.

Men ämnen som att svenska gymnasietjejer sextrakasserats av invandrarkillar i Karlskrona så att väktare fått hyras in är tydligen inte intressanta, och inte heller särbehandlingen från samhällets sida då svenskar som enda folkgrupp inte ingår i hetslagstiftningen.

2) Programmet är betydligt mer tolerant mot invandrare än mot svenskättade som uppträder illa.

När vårdpersonal eller poliser visar sig ha negativa attityder till invandrare så fördöms de, medan orsakerna till attityderna knappt diskuteras.

Men då ”Debatt” tog upp att förortsbor i Göteborg slagit ner och mordhotat oskyldiga journalister, så insinuerade programledningen att den grundläggande orsaken var att medierna svartmålat förorterna. Detta trots att Josefsson själv erkänt att medierna snarare förskönat än belyst invandringens problem. ”


Nya Sverige.

18 mars, 2008

Där brotten är vardag och hoten är en del av branchen. Ur GP.

”Göteborgs mest populära krogar har troligtvis alla utsatts för utpressning eller utpressningsförsök. Det hävdar polisens kriminalunderrättelsetjänst. Ändå har få fall lett till åtal. Krogbranschen har drabbats av flera attentat på kort tid:Brända bilar som tillhör två kompanjoner i krogbranschen – ägare till Bliss på Magasinsgatan och Vin o Tapas på Husargatan respektive Etc på Kungsgatan och Vasaplatsen.Bensin kastas mot ett fönster på Restaurang 415 i Kortedala.En bränd väktarbil som har anknytning till Push på Avenyn och en bilbomb i Stockholm med anknytning till samma krog-ägare. I går ville varken polis eller drabbade uttala sig om attentaten eller bakgrunden till dem.
– Men vi tar allvarligt på dem, sa Sven Alhbin, biträdande chef för länskriminalen.Attentaten är inte de första och inte heller de sista som drabbar krogbranschen. Det är den bransch som är mest utsatt för utpressning.”En stor andel av krogarna i Göteborg har varit utsatta för utpressning och av de mest populära så är det troligtvis inte någon som inte utsatts för åtminstone försök till utpressning”, skriver kriminalunderrättelsetjänsten i Västra Götaland i en två år gammal rapport om utpressning i länet.
– Situationen är densamma i dag, säger Sven Alhbin.
Det är en allvarlig skillnad eftersom det innebär att ”det pågår en omfattande brottslighet i främst Göteborgs innerstad som aldrig kommer rättsväsendet till känna”, skrev utredaren.För organiserade kriminella – Bandidos, Original gangsters, Naserligan, Hells Angels och andra – är utpressning, eller beskyddarverksamhet, en jämförelsevis ofarlig metod att dra in pengar. De fällande domarna är få och straffen milda. För den som utsätts för upressningen kan följderna bli desto svårare.Krögarparet Garakoeis öde förskräcker. Krögarparet vittnade mot Bandidos och utsattes för nya attentat. De tvingades till slut ge upp och stänga sin restaurang.”

Det verkar som om rättsamhället är på väg att ge upp kampen. Kan det vara så att hårdare straff är en lösning på våran brottsvåg? Det är kanske dags att sluta prata vård till förbannelse och införa straff igen?


Avtal på gång om Irakflyktingar, säger Dhimmi Bildt.

18 februari, 2008

Ur SvD. Saxat ur Artikeln.

”– Det är vår avsikt att det ska ske under året, insh’allah (om Gud vill), säger utrikesminister Carl Bildt med den besvärjelse som måste till när man i arabvärlden vill reservera sig mot allt för bestämda förutsägelser om framtiden.”
Varför säger våran Kristna Utrikesminister något sådant?

”Återtagandeavtalet mellan Sveriges och Iraks regeringar ska göra att Irak förbinder sig att ta emot sina egna medborgare om dessa inte får uppehållstillstånd i Sverige. SvD har tidigare berättat om det diplomatiska spel som har skett mellan länderna kring flyktingarna. Förutom honorärkonsulatet i Arbil har Irak bland annat krävt att bättre stöd till flyktingarna i form av utbildning för att ta emot dem igen, och att flygtrafiken öppnas till Kurdistan. Eftersom villkoren i det närmaste är uppfyllda kommer avtalet mellan Iraks och Sveriges regeringar att undertecknas de närmaste dagarna, erfar SvD.
I det kurddominerade norra Irak finns många med en koppling till Sverige. De ska i framtiden få ett svenskt konsulat att vända sig till, lovar Bildt. ”

Ja han är en riktigt medstryckare den gode Inshe Bildt.


Allt är utpressning…..

1 februari, 2008

Irak vill inte ta emot sina medborgare!!! De ställer krav för att ta emot det egna folket.

Saxar ur SvD.

”Irak vill att Sverige skyndar på den utdragna processen att etablera en ambassad i Bagdad och ett generalkonsulat i Arbil, huvudstad i regionen Kurdistan i norr. På förhandlingsbordet finns även ett bättre stöd till flyktingarna i form av utbildning som ger dem en plats i återuppbyggandet av landet. Irakiska Kurdistan har även önskat att svenska myndigheter upphäver förbudet mot flygtrafik till Irak som rått sedan i höstas, vilket i går till slut skedde.
I utbyte mot dessa önskningar skulle Sverige få en irakisk signatur på återtagandeavtalet och hjälp att uppmuntra irakier att återvända.För det självstyrande Kurdistan, som jämfört med övriga delar av republiken är stabilt, är banden till Sverige starka. Flera av ministrarna där har bott som flyktingar i Sverige. Iraks utrikesdepartement leds i dag av Hoshyar Zebari, en man som haft viktiga positioner inom det kurdiska partiet KDP. ”

Utpressning, men det är ju oskyldiga flyktingar om har fått allt serverat av Sverige innan.
Ränderna går inte ur med andra ord. De var skojare då och de är skojare nu.


Diskriminering,Diskriminering,Diskriminering i mödrarvården.

20 augusti, 2007

Nu är vi Svenskar rasisiter igen enligt en utredning. Jag är hjärtligt trött på allt prat om diskriminering som läggs oss Svenskar till last. Jag saxar ur SvD.

”–Det råder en strukturell diskriminering, där du ska passa in i mönster för att få fullgod service och bli lyssnad på, säger Eva Robertson, lektor på Sophiahemmet, som har arbetat kliniskt och träffat kvinnor av över hundra nationaliteter i Lund.”

I samma artikel sedan öppnas en annan tolkning.

”–Det tyder på att kommunikationen brister kring kvinnans problem. Det kan bero på att vården inte lyssnar av henne men också på att kvinnan skulle behöva mer tid att bygga upp tillit, säger Eva Robertson.Det kan vara känsligt för kvinnan att tala om sin oro och svårt att uttrycka den på ett annat språk. Många kvinnor från låginkomstländer har med sig dåliga upp- levelser av förlossningar från sina hemländer och känner rädsla.”

Borde vi då inte tvinga dem som söker sig till Sverige och asylen att lära sig Svenska? Det kan väl inte vara Sveriges ansvar att skaffa läkare och barnmorsker som kan 100 tals språk????

”På Socialstyrelsen finns det inte planer på att se över utlandsfödda kvinnors situation i mödravården. På tillståndsenheten ser man inte fler anmälningar från utlandsfödda kvinnor bland de ärenden som gäller komplikationer kring förlossningar.
–Vi har inga indikationer på att de här problemen skulle föreligga, säger Gunilla Hulth-Backlund, enhetschef på utvecklingsenheten.”

Detta låter sammanlagt som en klassisk form att mjölka pengar genom at säga det magiska ordet:Diskriminering….

Vad tycker ni?


Busschaufför anmäld för diskriminering.

8 augusti, 2007

Utpressningen med statens hjälp mot det svenska folket fortsätter.
Nu är det en kvinna som anser att hon är Diskriminerad för att hon uppmanades att ”Om du ska bo i Sverige så måste du göra som svenskar gör”.

Vad är det för fel att följa riktlinjerna för vårt folk?

Man kan bli spysjuk på dessa kravmaskiner utan sans och balans. Vi har en samhälls Elit som försöker utrota svenskheten med nya myndigheter som skall terrorisera etniska svenskar till tystnad. Läs det i GP.

Sjukt, sjukt , sjukt.