Sveriges viktigaste fråga….

23 augusti, 2016

Vilken fråga är den viktigaste för Sverige och Sveriges överlevnad?

För att svara på den frågan måste man först definiera vad som är Sverige… vad är det som är unikt med Sverige? Vad är det som gör att Sverige inte kan bytas ut mot Norge, Belgien, eller Kamerun? I mitt tycke är det som definierar Sverige det svenska folket. Med andra ord är frågan; Vilka tillhör det svenska folket och vilka gör det inte, Sveriges viktigaste fråga. Utan ett svenskt folk kommer Sverige att upphöra att existera som unikt land.

Följ länken och läs hela.

Varjager


Danmarks Röst – finns det något svenskt folk ?

25 juli, 2014

Den eminente Mikael Jalving intervjuar journalisten Ivar Arpi,
Johan Andersson från Granskning Sverige och Mats Jangdahl från Frihetsportalen.


Frågan är – finns det något svenskt folk ?  (Lyssna).
Eller finns det bara utländska folk, t ex kurder, romer, syrier etc. ?

/Elfyma+


Jern&Betong anser att denna förtjänar att belysas med. Bloggen håller med.

6 juni, 2012

Varjagerbloggen


Sveriges nationaldag den 6 Juni.

6 juni, 2012

I dag vill jag att vi minns alla de som dött och blött för att vi skall ha de rättigheter vi har kvar. I dag vill jag att vi hyllar yttrandefriheten i Sverige som beskärs mer och mer. Exempel på att yttrandefriheten är på väg att försvinna. Så sänd en tanke till alla dem som gjort Sverige stort.

”Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Vad Sverige idag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan”

 

Varjager


Olämpligt till frukost!

6 juni, 2010

Som millioner andra svenskar brukar jag ofta lyssna på radioprogrammet ”Ring så spelar vi” på lördag mornarna.

Ett gammalt slitstarkt och mycket populärt program som första gången sändes redan 1968.

”Ring så spelar vi” uppges också ha flest lyssnare av alla radioprogram.

Ett enkelt koncept och trevliga programledare har förvandlat programmet till vad det är i dag.

Programmet sänds mellan 08.00 och 10.00

Så långt är alla nöjda!

Men aldrig får man vara glad.

Nu har klåfingriga vänsteraktivister på SVT stympat programmet till förmån för …..gissa vad?

Dom har här naturligtvis insett det stora värdet i programmet och alla millioner svenska lyssnare, därför har programmet stoppats från 09.45 och där sänds istället 15 minuter av vad dom kallar för ungdomsradio.

Ungdomarna i fråga består då naturligtvis av inkvoterade hesa utlänningar som i vanlig ordning gapar och skriker en massa obegriplig goja!

Ungdomsprogrammet är strategiskt placerat mellan ”Ring så spelar vi” och 10-nyheterna och på en tid när vi svenskar i lugn och ro avnjuter vår frukost eller förmiddags kaffet.  (mellan ägg och Syre´n)

Då ska vi injiceras och här serveras nu vår dagliga dos av den dyrbara mångkulturella hjärntvättningsvätskan!

En i sammanhanget bagatell kan tyckas, men många bäckar små tyckts dom resonera och därför får inga chanser förfaras i kampen för mångkulturen, här utnyttjar dom hänsynslöst allt som på minsta sätt går att utnyttja!

Och i dag är det Sveriges nationaldag, trodde jag i alla fall?

En företeelse som numera inte har det allra minsta att göra med svenskhet och nationalism!  Vad har vi svenskar att vara stolt över…

I stället utnyttjas dagen i självutplånande syfte med afrikanska danser i Uppsala, arabisk ”musik” i Sandviken, islamiskt center i Malmö firar, i Hallstahammar firas den svenska nationaldagen med ett afrikansk tema,  mångkulturella gudstjänster både här och där o.s.v. i all oändlighet.

Dagen till ära skall även alla dom tusentals ”nysvenskarna” välkomnas till vårt land, idel lovord från korrupta politiker och andra myndighetspersoner.  Det vanliga värdelösa tugget.

Man kan må illa för mindre!

Jag ska i alla fall hissa den svenska flaggan -så länge det nu är tillåtet!

Vänligen

Janne


Kampen för självständighet och nationell identitet

22 mars, 2010

Historien visar att frihet och demokrati ständigt måste försvaras mot yttre och inre fiender. Det gäller även kampen för en nations självständighet och nationella identitet, vilket många svenskar har svårt att förstå efter 200 år av fred.

Finland har efter sin självständighet 1917 genomlidit ett blodigt inbördeskrig och två krig mot grannen Sovjetunionen.

Kampen för självständigheten har naturligtvis satt spår i den finska folksjälen. Det återspeglas fortfarande i Finlands inställning i nationella och internationella frågor och inom invandringspolitiken, även om det börjar svaja bland unga historielösa ministrar.

Ett lands nationella identitet är en omistlig del av självständigheten. Denna inställning delas tyvärr inte av alla svenskar. Nationella symboler har blivit politiskt inkorrekta och det svenska språket talas inte längre i stadsdelar med många ”nysvenskar”. Det enda dessa ”nysvenskar” tycks uppskatta i det svenska samhället är möjligheterna till livslång bidragsförsörjning. Allt annat ska anpassas till deras kulturer, religioner och språk. Det är vi som ska integrera oss, inte tvärtom. Vad blir då kvar av den nationella sammanhållningen och viljan att solidariskt ställa upp för varandra ?

Alla länder har en armé -sin egen eller någon annans.
Sverige har förskonats från krigets elände under 200år tack vare Finlands hårdnackade motstånd mot den store grannen i öster.  Men Sverige kan inte basera sin säkerhetspolitik på Finlands försvarsmåga i all framtid. Sverige måste ha ett eget försvar som samverkar med och stöder vänskapligt sinnade nationer i närområdet till ömsesidig nytta.

Minnen
Krigen skördade många liv, vilket de otaliga hjältegravarna påminner om. De som överlevde fick efter kriget ett tackbrev från fältmarskalken CG Mannerheim och en medalj från Finlands president Urho Kekkonen. Har även ryska ”souvenirer” i mitt familjearkiv från inbördeskriget 1918 som minner om de hårda strider som mina förfäder deltog i mot de ryska soldater som stödde rödgardisterna. Det handlade om en kamp på liv och död, man mot man. Om utgången varit en annan hade jag inte blivit född.

Vinterkriget slutade i mars för 70år sedan med betydande landavträdelser och andra förluster för Finland.

Relaterat:

//Elfyma+

Bilder från mitt familjearkiv 

Hjältegravar som finns på alla kyrkogårdar i Finland

Mannerheims tackbrev till de soldater som överlevde kriget

Minnesmedalj från President Urho Kekkonen


Vår historia – Vårt ursprung – Vårt språk

28 februari, 2010

Norra Europas pionjärer var blonda och blåögda
Modern forskning konstaterar att folken runt Östersjön, norra germaner, balter, slaver och östersjöfinnar utgör planetens enda blonda befolkningsgrupp. Blondheten har definierats genom andelen blåögda (light-colored eyes) och annars ljushyade, dvs med mindre pigment.
Forskare menar även att Ukrainas tillflyktsort (refuge) representerar den blonda människotypen (och Iberias refuge den mörka).
(Ukrainas Julia Timosjenko ser onekligen ut som en fornnordisk valkyria).
Att befolkningen idag inte är blonda beror på senare invandringar av iranska och turkiska folk.

Genetiskt och språkligt ursprung är inte samma sak
1980-talet påbörjades i Europa kartläggningen av mitokondrial DNA mellan olika folkgrupper och resulterade i en all-europeisk genfamilj, dvs alla förutom två av Europas folk påvisades som genetiska släktingar. Finsk-ugriska språk är ju annorlunda från indoeuropeiska språk, men de som talar dessa skilda språk, kan genetiskt vara nära släkt.
De enda ”avvikande” folken i nutida Europa är samerna och baskerna. Av ”européer” står irländare längst ifrån oss genetiskt, medan holländare, finländare och ester är närmast.

Språkvetenskapliga termer (indoeuropé, finsk-ugrisk osv) används inte längre inom vetenskapen, när man forskar om människopopula- tionernas biologiska arv. Zigenare t ex är indoeuropéer. Slaver, balter, germaner är inte genetiska enheter, utan mycket yngre begrepp än
t ex bildandet av finnarnas genpol.

Indoeuropeiska språk ersätter uralska ursprungsspråk
Den process som formade germanerna, slaverna osv, gav även form åt finnarna. Vad som skiljer är att finnarna i hög grad bevarat kontinuiteten i sitt ursprungliga språk. Övriga har bytt sitt språk till ett indoeuropeiskt-finsk-ugriskt blandspråk (urnordiska) några tusen år sedan.
Finskan och samiskan tros emanera från de  ”uraliska/uralska ursprungsspråk som talades i norra europa ca 7500år sedan. Ural anses därför vara våra urspråks första hem.

De indoeuropeiska språkens ursprung ligger fortfarande i halvmörker, både när det gäller tid och plats. Det vanligaste antagandet går ut på att alla indoeuropeiska språk går tillbaka till en urform som var ett enhetligt språk för ca 5–6 000 år sedan och talades av en folkgrupp som bodde någonstans norr eller söder om Svarta havet. Här är forskarna inte eniga.
Den första gruppen som lämnade »urhemmet«, var sannolikt de som senare blev kända som hettiterna, ett gammalt kulturfolk i det östra Mindre Asien. Några forskare anser att denna utvandring skedde för minst 4000 år sedan (Norden)

Standardsvenskan (mälardalssvenskan)som talas idag är starkt präglad av latin, grekiska, lågtyska och andra språkliga inflytelser och har nästan inga likheter längre med fornnordiskan.
Vissa forskare anser att Älvdalsmålet och Gutamålet liknar de fornnordiska språken. Andra hävdar att Älvdalsmålet bara är en (för oss obegriplig) svensk dialekt. Ni som åker Vasaloppet kanske får höra Älvdalsmålet när blåbärssoppan serveras, övriga kan njuta av denna sång på Älvdalska.
Gutamålet som den gotländska dialekten kallas kommer från forngutniskan och finns dokumenterad i både Gutalagen och Gutasagan från mitten av 1300-talet. Forngutniskan påminde om fornsvenskan men har färgats av Hansatiden och dansktiden med många låneord.

Dessa inhemska språk/dialekter som är en del av vårt kulturarv får inget stöd från samhället, till skillnad från jiddisch och romani som omhuldas desto mer av våra politiker.  De sk. ”minoritetsspråken” tas upp i kommande inlägg..

Källor:
Finnpro2000

Arkiv: Historia

//Elfyma+


Är du svensk och gammal, ja då får du gå en mil.

25 november, 2009

Tror ni att Muhammed och hans familj hade möts av detta svar? Nope, då var det inga bekymmer att pynta ut pengar. Men Iris 80 år i Norrland skall promenera 1 mil för att ta bussen enligt kommunen. I Sverige är det skillnad på folk och ”folk”.

Tack för Tipset!

Mvh Varjager


Jimmie Åkesson på Expressenchatten

17 september, 2009

27s04pkesson_jpg_840687b

”Vi kommer att gå till val på en heltäckande politik” menar Jimmie Åkesson.

Läs chatten han hade idag med Expressens läsare: klicka på länken.


Vill bara ge min syn på saken.

7 april, 2008

Det verkar som Expressen driver en kampanj mot svenska militärer.
Det är förvisso lätt för Expressen att kräva att svenska militärer skall göra si och så.
Men faktum kvarstår, om Översten nu hade anmält den Franska chefen. Vilket stöd kunde då de svenska soldaterna räkna med i fält? Någonstans tror jag att journalisterna fortfarande tror att krig är ett gentlemanna spel. Sedan är det en sak till jag vill att Expressen skall svara på.
Var offret som de säger oskyldig? Jag har samtidigt tittat på uppdrag Granskning och inget bevis finns för tortyr. Så detta känns som ytterliggare en 68 flum vinkling på Svensk militär.


Svenska köttet dyrast – men ingen vet varför ?

28 mars, 2008

Skriver Sydsvenskan.

Alla vet varför, därför att i folks huvud lever det svenska kvalitetstänket kvar. Att vårt kött är uppvuxet med omtanke. Det vet handlarna om och de vet att de svenska äldre köper det. Därav spelar de på något som våra politiker sägar att det inte finns. Ett land. Med en sund bondekultur i grunden. Därav sägs det alltid att titta på kvaliteten i vårat kött. Men det är bara när det gäller pengar något får vara svenskt.


Ny straffskalla?

4 oktober, 2007

Är kanske inte helt fel. Justitieminister Beatrice Ask ger Straffnivåutredningen nya direktiv: Orimligt att domstolarna bara kan välja mellan ett tidsbestämt straff på tio års fängelse eller ett livstidsstraff för morddömda. Efter ett kontroversiellt avgörande från Högsta domstolen i våras har utvecklingen i praktiken gått mot en generell sänkning av straffnivån för mord. Men samtidgt vill Sveriges befolkning att det skall bli hårdare straff. Någonstans känns det som om eliten i HD inte bryr sig om vad folket/lagen säger. Saxat ur DN:

”Antalet anmälda grova våldsbrott har ökat stadigt i Sverige under de senaste åren. Samhället och sättet på vilket vissa människor behandlar varandra har förråats, och misshandel har blivit ett så vanligt brott att det numera inbegrips i begreppet ”vardagsbrott”. Det är en lika oroande som oacceptabel utveckling. ” Det som förrut var krigsrubriker i vårt land har blivit vardagsmat. Det är knappt att ett mord får uppmärksamhet ens.

I Expressen kan man läsa om att den tidigare biståndsministern Carin Jämtin (s) KU-anmäldes i går. Det är riksdagsledamoten Gustav Blix (m) som har anmält Carin Jämtin och hennes företrädare Jan O. Karlsson. Detta kan knappast vara en nyhet för Gustav Blix att SIDA har öst ut pengar till diverse hokuspokus projekt. Så detta anser jag bara är ett billigt publik frieri.
Men SIDA borde läggas ner och de ansvariga för skandalerna borde få sparken. Hade något privat företag hanterat pengar så hade kursat för länge sedan.

Sedan ner till Malmö, där SAP tar ny tag mot SD. Från Sydsvenskan.

”Socialdemokraterna fruktar att förlora makten. Partiet planerar nu kampanjer mot Malmöstadsdelar där Sverigedemokraterna har starkt stöd.
–Det här är inte kontroversiellt. Det är försummelse att vi inte har gjort det tidigare, säger riksdagsmannen Leif Jakobsson (s).” Nu undrar jag om det är försummelse? Eller är det bara så att SAP inte brydde sig om svensken?
Från SAPs egna dokument låter det nämligen lite annorlunda. ” det interna strategidokumentet, analyseras väljarflykten till det socialdemokraterna kallar ”extremhögern”. ”Det handlar uppenbarligen om en arbetsam arbetareklass och om lägre tjänstemän, som känner sig svikna av oss. Besvikelsen riktar sig mot flykting- och invandringspolitiken, och går kort sagt ut på, att vi tycker flyktingar är viktigare än svenskar,” lyder några rader i strategidokumentet.”

Detta har ju SAP gång på gång bevisat att de tycker.Men deras botemedel är:
”Nu planerar socialdemokraterna för en motoffensiv. Riktade kampanjer är på väg mot valkretsar och bostadsområden där Sverigedemokraterna fick ett starkt stöd. Enligt riksdagsmannen Leif Jakobsson har arbetet redan inletts. Samtliga s-riksdagsledamöter från Malmö besökte i våras Almgården. I somras arrangerade s en gårdsfest i samma område.
–Vi kommer att ta debatten med Sverigedemokraterna och försöka träffa deras väljare. Hur resonerar en Sverigedemokrat? Det vill jag veta, säger Malmös s-ordförande Christine Axelsson.”

Detta har de sagt i åratal. Men det blir inga debatter. För de vet de att de inte kommer att vinna.


Dubbelmoralen bland våra etablerade Politiker.

6 juli, 2007

Visar sig i Uppsala. I Aftonbladet kan man läsa att ND vill starta förskola.

”Nationaldemokraternas dagisplaner, som avslöjats av TV4 Uppland, har upprört de etablerade partierna i staden.
– Det är förfärligt. Skattebetalarna i Uppsala ska inte vara med att betala en förskola som drivs av ett rasistiskt parti, säger kommunalrådet Lena Hartwig (s). Enligt Vavra Suk, 34, planerar partiet att lämna in en ansökan till kommunen redan i augusti.
– Ett tiotal familjer är intresserade och vi har redan egna förskollärare, säger han till aftonbladet. Förskolan riktar sig till svenska barn och kommer inte att innehålla vare sig genuspedagogik eller mångkultur.
– Om muslimer får starta skolor så ska även svenskar få göra det, säger Vavra Suk. Kommunpolitikerna i Uppsala kommer nu att göra allt för att stoppa förskolan. – Jag tror med säkerhet att deras ansökan kommer att röstas ner, säger Lena Hartwig. Nationaldemokraterna har även planer på en förskola i Södertälje. Vad gör ni om ett invandrarbarn skulle vilja går i er förskola?
– Vi kan inte neka. Men det är lika otroligt som att ett svenskt barn skulla vilja gå i en muslimsk förskola, säger Vavra Suk.

Som sagt vi har Muslimska förskol som predikar mot västerlandet. Som predikar mot att umgås med kuffar. Men så fort det blir tal om en skola som skall ta fram de svenska värdena då går multikulti hundarna till attack. Lapri, säger jag om dessa etablerade förtryckare. Vad hände med valfriheten? Låt ND starta förskola och i slut ändan en vanlig skola. Valfrihet för alla inte bara invandrarna!


I går var det den 6 juni.

7 juni, 2007

I Sverige firar PK eliten den genom att välkommna nya”svenskar”. Men ingenstans höjdes rösterna för de som byggt landet och lämnat en nation efter sig. Förvånandsvärt är varför PK eliten vill fira nationaldagen? Vi finns ju inte som folk, vi har inget officiellt språk och vi har endast barbariet som grogrund, enligt vår Statsminister. Så vad är de eller snarar vilka är orsakerna att de vill fira en nationaldag? Låt oss Svenskar få fira en nationaldag utan PK elitens smutsiga avtryck.