Utbetalningarna av socialbidrag ökar

6 september, 2011

Kommunernas kostnader för socialbidrag var förra året drygt 11, 8 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med 2009, enligt Socialstyrelsen.

Det ekonomiska biståndet – socialbidragen – till dem som inte är flyktingar ökade under fjolåret med sju procent till 9,6 miljarder kronor.

Ökningen märktes i de flesta av landets kommuner – tre av fyra kommuner, visar statistik från Socialstyrelsen.

En handfull kommuner hade en oförändrad utbetalning. En knapp fjärdedel minskade sina utbetalningar.

Enligt Socialstyrelsens årliga statistik minskade utbetalningarna av socialbidrag till flyktingar under 2010.

Totalt betalades omkring 2,2 miljarder kronor ut till flyktingar.

Det är en minskning med sex procent, jämfört med året innan ? !

Statistiken presenterades idag.(Ekot).

Vad man undviker att tala om är att ”nyanlända” kan få socialbidraget i form av ”Etableringsersättning” i stället, som utbetalas av Försäkringskassan och beslutas av Arbetsförmedlingen.
De som har barn kan också få ”Etableringstillägg”.
De som bor ensam kan få ”Bostadsersättning”.

  • Etableringsersättningen är 231kr/dag
  • Etableringstillägget kan bli 4500kr/mån
  • Bostadsersättningen är 3900kr/mån
  • Det blir 8866-9466kr/mån skattefritt (högre än socialbidraget)
  • Och – ersättningen påverkas inte av inkomster hos andra personer i hushållet !

”Nyanlända” får bättre ekonomiska villkor än svenskar som lever på socialbidrag !
Och –Äldreförsörjningsstödet (ÄFS) för ”nyanlända” ger mer klirr i kassan (efter skatt) än Garantipensionen för ”fattigpensionärerna”.

Vad ”nybyggarna” kostar oss får vi inte veta
-hur många ”utredningar” som än görs.

//Elfyma+


KD lallar med och kallar det religionsfrihet

14 augusti, 2009

Den patriarkale guden kräver sitt skålpund kött, eller nåja, en skinnflik som han måste veta är bortskuren för att barnet ska vara rent och ‘religiöst anpassat.’

”Istället för att tillsätta en ny utredning lutade sig Göran Hägglund mot en rapport från 2006 då den dåvarande regeringen gett Socialstyrelsen i uppgift att ta reda på varför ingreppen ändå fortsatte utanför sjukvårdens regi. Den visade bland annat att många föräldrar som ville låta omskära sina pojkar fick ett dåligt bemötande eller inte ens kände till den svenska lagstiftningen.

Ingen pojke ska fara illa i samband med omskärelse. Med hänvisning till religionsfriheten och att alternativet är att det kan ske värre saker, är ordningen vi valt den bästa, sa Hägglund och lovade att regeringen löpande kommer att följa frågan.”

Hägglund försvarar omskärelse, Sydsvenskan

.

De orena barnen ska renas med svenska skattepengar, Kulturvänster blir pophöger


Flyktingars rätt till vård bör utredas.

9 januari, 2008

Skriver SvD. Men när man börjar läsa är det inte ”flyktingar” som skall ha rätt till vård. Utan de som har fått avslag och gömmer sig för att inte bli hemskickade som skall få vård på våran bekostnad. Ur artikeln.

”Socialstyrelsen kräver en utredning om hur såväl asylsökande som gömda flyktingar ska få vård på samma villkor som övriga bosatta i Sverige. Socialminister Göran Hägglund (kd) instämmer, men har inte regeringen med sig.De som håller sig gömda efter att ha fått avslag på asylansökan eller aldrig sökt, ska också tas emot akut men de får betala själva. Många avstår helt för att de inte har råd och av rädsla för att bli gripna. Läkare utan gränser har också rapporterat om hur en del vägrats vård för att de saknat personnummer.Debatten har främst fokuserat på de gömda flyktingarnas situation. Men Socialstyrelsen vill gå längre och föreslår att regeringen utreder hur alla vuxna asylsökande och papperslösa ska kunna erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård på samma villkor som personer bosatta i Sverige.”
Frågan är vilka som betalar dessa stollar på Socialstyrelsen deras lön? För det verkar ju inte bry sig om regler och folket bördor.

Fakta från artikeln.

36 207 personer sökte asyl i Sverige förra året.

Minst 10 000 personer håller sig gömda enligt frivilligorganisationernas uppskattning.

Asylsökande personer kan idag få: Omedelbar vård och tandvård, och vård som inte kan anstå. Mödravård, förlossningsvård och preventivmedelsrådgivning. Vård vid aborter och åtgärder enligt smittskyddslagen.

Gömda och papperslösa: Kan få akutvård men får betala själva.
Alla barn under 18 år får sjukvård på samma villkor som andra i Sverige .

Visar bara att de har inte en susning uppe i Stockholms PK Elit.