"Bryt med flumpedagogiken"

8 november, 2007

Skriver I Enkvist i dagens SvD.

”Sedan slutet av sextiotalet förekommer en starkt antiauktoritär strömning i skolan, som hävdar att föräldrar och lärare utövar förtryck när de leder ungas utveckling.De vuxna antas istället vara de ungas kamrater och ska bara finnas tills hands i bakgrunden. Den nya pedagogiken vill sätta ”eleven i centrum”.
Tidigare var tanken att elevens skoltid var en förberedelse för vuxenlivet.Nu heter det att elever bara kan lära sig om de tycker att det är ­roligt i skolan. En lärare anses därför inte behöva så mycket ämneskunskaper, men däremot trevliga metoder.
Utvärderingen läggs hos eleven själv, eftersom denne är expert på vad han eller hon tycker om.Eleven uppmanas att själv ”söka information”.Vi har återinfört självstudier och gjort våra elever till autodidakter fast de flesta vuxna vet att det går snabbare och bättre att lära sig av en kunnig person.
”Eleven i centrum” ger ofta till resultat att de som socialiserar de unga varken är föräldrarna eller lärarna utan andra unga. I många grupper råder ett grupptryck, som gör det omöjligt att studera. Inte sällan är de nya ledarnas regemente betydligt hårdare än de vuxnas.Det borde inte förvåna någon att mobbning är ett allvarligt problem.”

Jag tycker att denna artikel är klockren och uppmuntrar fler folk att läsa den och sedan fundera på vad de själva tycker? Är inte skolan förberedelser för vuxenlivets krav?
Borde då inte barnen lära sig vad som är rätt och fel från starten.

”En fransk forskare, Bui Trong, har upprättat en skala som beskriver hur det går till när ett område sjunker ner i laglöshet.
De första stadierna är att man markerar sitt territorium med klotter eller anlägger eld i trapphus.
Sedan kommer stölder i affärer och därefter hot mot alla som bär uniform, även busschaufförer och ambulansförare.
Man bränner ner skolor och gemensamhetslokaler.
Man beskjuter polisstationer och visar sitt trots mot domare.
På det här sättet håller gängen ­undan all närvaro av samhälle och stat. Ett tidigt tecken på att ett område går åt fel håll är att elever inte rättar sig efter lärare. Om ­inget görs befästs en antisocial ­attityd.Förhållandet mellan skola och demokrati har en speciell betydelse för de elever som lever isolerade från samhället, exempelvis vissa invandrargrupper. Om dessa ser att landets vuxna inte ingriper när någon bryter mot lagen kan de tolka detta som att ingen bryr sig om lagen.” Vi har sett detta uppträdande i hela Europa. Unga invandrargäng som beter sig enligt detta mönster. Vad säger Pk Eliten?


Lärare protesterar.

30 oktober, 2007

”De beskriver en tung arbetssituation där de tvingas fostra eleverna och låta undervisningen bli lidande.Situationen beror bland annat på att antalet elever som har bristande kunskaper i svenska ökar. Det ställer högre krav på hur lärarna lägger upp sin undervisning. Dessutom finns det en hel del sociala problem bland eleverna, vilket gör att lärarna får avsätta allt mer tid till att inta en fostrande roll.” Läs hela artikeln i Sydsvenskan.

Mönstret är samma över allt i samhället. De tillför inget men kostar en massa.


Religiösa inslag förbjuds i skolornas undervisning.

15 oktober, 2007

I Nätversion av DN skrivs det om friskolor. Vill bara belysa vinklingen på artikeln.

Saxt ur DN.

”Det handlar inte om något slut för vanlig religionskunskap. Men det innebär att en biologilärare inte kommer att få presentera Bibelns skapelseberättelse som en teori vid sidan om evolutionsläran.”

Är det någon som vid sina sinnens fullbruk tror att det är kristendomen i skolan som skapar terrorister och självmordsbombare? Längre ner i artikel kommer därremot det fram lite mer intressanta saker.

För två år sedan uppdagades att Al Salam-skolan i Örebro får stora ekonomiska bidrag från en fundamentalistisk islamisk organisation. Regeringen vill nu stoppa dolda ekonomiska bidrag. Alla pengar måste redovisas.”

Skylla på Plymouthbröderna är lika sannsenligt som ?


Björklund: Stoppa religiösa friskolor

1 augusti, 2007

Tips från Fröken Sverige.

Saxat från SVT.

Skolminister Jan Björklund (fp) kräver att religiösa sekter ska förbjudas att starta friskolor. Detta sedan den strängt religiösa rörelsen Plymouthbröderna fått ett sådant tillstånd.

-Jag vill skärpa lagen. Jag tycker inte att religiösa sekter, antingen de är muslimska eller kristna, ska kunna driva friskolor, säger han till Aktuellt. Fp har s med sig i frågan, men inte regeringskamraterna kd.

Efter många turer fick Plymouthbröderna i förra veckan lov att starta friskola i Småland, efter en dom i länsrätten.”

Konstigt nog var det inte förrän en kristen sekt fick tillåtelse som kravet fram fördes.