Rättning i leden, grabbar!

16 augusti, 2009

Håll ordning på er grabbar och försök att tänka med en annan del av kroppen än den ni brukar! Eller, hur ska man tolka denna kammaråklagares syn på den manliga sexualiteten och dess svårhanterliga ‘grepp över mannens vilja’.

Ska det vara en våldtäkt då ska det vara dramatik och våld, män som inte orkar lyssna på vad kvinnan vill, har bara stört ordningen. Vi åker tillbaka i tiden med rask fart och kvinnors rättssäkerhet urlakas under den starka antifeministiska propagandan som finns överallt i Sverige idag. Till slut har man fått det paradigmskifte man vill, de män som måste villkora kvinnors frihet.

Fram till 1963 kunde en man inte våldta sin fru, mannen hade rätt att ha sex med henne. Däremot fick han inte ha sex med sin flickvän hur som helst. Men det är visst lite för njuggt av kvinnor det med, nu ska uppenbarligen kvinnor ställa upp lite både nu och då, iallafall då man ‘känner varandra’. För våldtäkt är det inte, det är en ordningsfråga. Rättning i leden, grabbar!

”Det var i en artikel om ny praxis från Högsta domstolen i våldtäktsmål som Rolf Hillegren, kammaråklagare vid City åklagarkammare i Stockholm, sade att han ansåg att lagen har urlakat vad begreppet våldtäkt betyder.

”När man säger våldtäkt tänker man mest på riktiga ruggiga våldtäkter. Men tar man en man och en kvinna som känner varandra och kvinnan säger att hon inte har lust i dag, men mannen kör ändå. Visst är det oschysst, men kanske inte värt två års fängelse. Det liknar mer än ordningsförseelse” sade han i citatet som han också fick godkänna innan det publicerades.

Uttalandet har rört upp starka känslor bland läsare och i bloggvärlden. En av dem som har reagerat är Peter Sunde, en av grundarna till Pirate Bay. Han har JO-anmält Rolf Hillegren efter uttalandet och uppmanar på bloggen sina läsare att göra detsamma. ”Anständighetsgränsens botten är nådd” skriver han.

För SvD förklarar Peter Sunde att han blev otroligt arg över uttalandet och att hans anmälan inte gäller höga beviskrav, utan Hillegrens syn på allvarlighetsgraden av våldtäkter inom relationer.”

Hillegren JO-anmäls för uttalande, SvD

Som SpikHarry skriver:

”Kammaråklagare Rolf Hillegren hjälper våltäktsmännen och sjtälper våltagna kvinnar nu han går i meda med total hjärndöda åsikter som borde vara beravada hos varje frisk man.

Kan det var så illa att Kammaråklagare Rolf Hillegren blivit muslim på gamle dar ??? Den lilla framtid du hade finns inte längre Rolf Hilllgren. Ditt hat mot kvinnor är äckligt.

Hur fan kan du med att kalla en våldtäkt för ordningsförseelse. Skall straffet när man går mot röd gubbe vara samma som när en kvinna blir våldtagen!!!!!!”

Våldtäkt är en ordningsförseelse enligt Kammaråklagare Rolf Hillegren, SpikHarry

Kanske denna kammaråklagare bara vill snygga upp siffrorna i Sverige?:

Sverige har flest våldtäkter i Europa, UltraV:s

En rapport med märklig slutsats, Varjager


BRÅ fattar inget-som vanligt

9 juli, 2009

En organisation jag förr litade på, men nu börjar man verkligen tappa greppet. Det börjar gå lite för långt i BRÅ:s ständiga bortförklaringar av våldet i Sverige.

Klarar man inte av att reda ut problematiken i Sverige så kanske man ska fundera över på vad unga brottsoffer och deras föräldrar har att säga om vad som händer.

”Under första halvåret 2009 gjordes 3965 anmälningar om misshandel där offret var en person i åldern 15 till 17 till polisen. Det är en ökning med tolv procent jämfört med föregående år.
Tolv procent är en kraftig ökning, säger Jessica Svedlund, utredare på Brå.

Någon enkel förklaring till det ökande antalet anmälningar har hon dock inte.
Det är svårt att säga vad som står bakom, om det är en större anmälningsbenägenhet från skolor och liknande eller en faktisk ökning, säger Jessica Svedlund.

Vilka är förövarna i dessa brott?
I den här typen av brott är förövaren oftast någon i samma ålder, säger Jessica Svedlund.”

Fler anmälningar om ungdomsmisshandel, DN

.

Ni som minns den utredning om våldtäkter som presenterades på Juridicum på Stockholms Universitet i slutet av april i år och kanske vill veta mer om diskussionen om invandringen och det ökade antalet våldtäkter.

I nyhetsrapporteringen handlade det om att svenska unga dricker alkhol, unga kvinnor är ute på stan och därmed utsätter sig för risker, och att vi svenska kvinnor är en del av samhället i högre grad än i andra länder och därmed utsätts för våldtäkter.

Så här skrev jag då:

Över 5 000 våldtäkter per år anmäls i Sverige medan anmälningarna i andra ungefär lika stora länder ligger på ett par hundra per år. “

En rapport har kommit om våldtäkter och hur man hanterar dem och uppgiften att Sverige har dubbelt så många våldtäkter som “tvåan England” presenteras i “studien, som finansieras av EU-fonden Dahpne II, i Bryssel. Forskare i elva EU-länder har jämfört hur rättsapparaten i respektive land hanterar våldtäktsbrott. Sverige hamnar i en oväntat dålig dager, enligt studien.”

Men analysen man sedan gör, att det skulle bero på vår fria sexualitet är obegriplig. Vi har haft fri sexualitet i Sverige i många år, men det är nu på senare år som en fullkomlig explosion av våldtäkter drabbat Sverige.”

Läs gärna hela inlägget: En rapport med märklig slutsats, Varjager

och på UltraV: Sverige har flest våldtäkter i Europa.

.

Ett klipp från rapportens redovisning av vilken vetenskaplig metod man använt:

”Methodology

The research design combined two strands: the first updated the time series national level data on reporting, prosecution and conviction for 33 European countries for the years 2001-2007. The second had at its core a quantitative content analysis of 100 case files in Austria, Belgium, England & Wales, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Portugal, Scotland and Sweden. This was supplemented by: interviews with key informants; mapping the legal process/procedure; creating a time line to document social and legal responses to sexual violence. Project Partners were responsible for the collection and collation of data from their respective countries.”

Från den svenska delen av studien

.

Brå håller inte med professor Christian Diesen då han i rapporten säger att det faktiska våldet har ökat. Jag samtalade för en tid sedan med utredaren på Brå, Klara Selin, som menade att Christian Diesen har en agenda. Oklart vilken.

Däremot delar jag inte Christian Diesens syn på att de flesta anmälningar som går till åtal skulle handla om en rasism i Sverige, och att det är därför som invandrare fälls oftare för sexuellt våld.

Det känner vi inom kvinnojourrörelsen inte till, vi har aldrig hört en enda ung kvinna säga att de anmält enbart för att mannen är en invandrad person. Jag har svårt att tro att man inom polis och rättsväsende är ute efter att sätta åt invandrare i gemen.

Men Christian Diesen visar ändå på att våldet har ökat och det är en väsentlig skillnad mellan Brå:s åsikt som menar att man inte alls kan säga att det sexuella våldet faktiskt har ökat. Istället menade Brå att vid jämförelse med andra länder så har vi andra lagar, ett sent nej ger större problem, kvinnans rätt att säga nej ger ett ökat antal våldtäkter som i andra länder inte skulle registeras alls.

Vår svenska lagstiftning klassar vissa händelser som ett sexuellt brott, men det skiljer sig från andra länders syn och vi har en strängare syn, (än exempelvis Storbritannien som har hälften av våra anmälningar, enligt undersökningen, min anmärkning). Det är också så att om ett brott anmäls i ett annat land som en våldtäkt, men det är svårt att driva i bevis, så väljer man att koncentera sig på annat runtomkring och då faller våldtäkten bort, istället blir våldtäktsanmälan ett åtal för enbart misshandel exempelvis. I Sverige kvarstår anmälan om våldtäkt.

I Sverige har också en lagstiftning som innebär att en serievåldtäktsmans alla brott blir enskilda fall, och därmed ökar antalet, trots att det handlar om samma förövare.

Vi har en öppenhet i det svenska samhället och en ständigt pågående debatt runt våldtäktsproblematiken, menar Brå och kvinnor är medvetna om att de kan och ska anmäla brotten. Då jag frågade hur villiga kvinnor är att anmäla med tanke på den låga uppklarningen i Sverige, menade man på Brå att kvinnor i Sverige har ett högre anmälningsbenägenhet ändå, trots detta.

Enligt Brå från förra året så anmäls trots det bara 13% av alla sexuella övergrepp och detta från Brå kom under rapportens insamlingstid under åren 2001-2007.

Invandringen har inget med våldtäktsstatistiken att göra, menar Brå, igen och igen.

Trots våra höga anmälningstal så nämner sjukhusen att kvinnor inte vill anmäla. Polisen hämtar inte rättsläkarintyg eller skickar efter dem som de borde. Rättsläget är inte bra för svenska kvinnor, kan man lugnt säga.

”Trots höga anmälningstal vid våldtäkt, 5000 enligt rapport i april, skrev SvD förra året:

“Polisens låga uppklarning av våldsbrott gör anmälningsviljan låg, menar Brå som släppt en ny rapport idag. Bara var fjärde våldsbrott och så lite som 13 % av sexrelaterade brott anmäls.

Klippt och klistrat från SvD;

“Enligt Brårapporten anmäls endast drygt hälften av egendomsbrotten. Och i fall av misshandel där offer och gärningsman känner varandra kontaktar bara 25 procent av de utsatta polisen.”

Ovilja att anmäla brott på grund av polisens låga uppklarning, UltraVs”

Bara 13 % av sexbrotten anmäls, enligt BRÅ, Varjager

.

Jag publicerar klipp ur mail från en mailväxling med utredaren på Brå, som inte är min mailväxling, men som jag fått mig tillsänd och det intresserade mig och Varjager, så jag tog i uppdrag att tala med Brå efter att ha läst detta nedan. Inget väsentligt är borttaget, bara vissa delar för att skydda mailaren och som inte är relevant för oss andra. Det förändrar ingenting i sak.

”Om invandring skulle ligga bakom den stora ökningen av våldtäkt och/eller de höga anmälningstalen i Sverige jämfört med andra länder, vore det inte väntat att t ex ett land som Frankrike med dess mångkultur har ännu fler registrerade fall av våldtäkt? Så är det inte alls, utan tvärtom. Förklaringen är att det är väldigt många andra faktorer som ligger bakom antalet våldtäktsanmälningar. Hur lagen definierar våldtäkt i olika länder, hur frågan uppmärksammas medialt och hur brotten registreras är några sådana faktorer.
Det går alltså inte att använda antalet anmälningar rakt av som ett mått på utveckling eller brottsnivå, utan att göra en djupare analys. Inte mycket tyder på att våldtäkterna har ökat på riktigt totalt sett (förutom möjligen vissa typer av våldtäkt).

Och internationellt sett ligger vi på Europas genomsnitt när det gäller andelen i befolkningen som uppger att de blivit utsatta för sexualbrott. Sådana frågeundersökningar är mer pålitliga vid jämförelser än kriminalstatistiken.
Att gå ett steg vidare och leta orsaker bakom stora ökningar i viss brottslighet kräver att vi är övertygade om att en ökning är ett faktum i första hand. Och det är vi inte riktigt.

Det är absolut en relevant fråga du ställer. Nej, man kan inte med säkerhet veta. Det är öht väldigt lite man ‘vet’ när det det gäller den faktiska brottsligheten och speciellt något så känsligt och dolt som just sexualbrott. Så någon direkt statistisk uppgift kommer du aldrig att få i dina händer och skulle det hända, får du alltid fundera på vad dessa siffror innebär. Det är inte så att siffror är fakta.

Jag kan samtidigt tycka att det inte är meningslöst att göra det man kan, dvs se över de olika datakällorna som finns och tolka resultaten mot samhällsutvecklingen i övrigt. Vad vet vi? Vad är rimligt? I rapporten har vi verkligen försökt att vara tydliga med vad vi baserar vårt resonemang på och naturligtvis kan det ifrågasättas. Det är bara bra med konstruktiva och konkreta motargument. Vi menar att en dryg fördubbling av våldtäktsanmälningar på en väldigt kort tid inte rimligen enbart kan spegla en faktiskt utveckling. När man granskar vilka typer av våldtäkt som har börjat anmälas mer än tidigare (utan skador, utan våld, av en obekant gärningsperson) så är det rimligt att dra slutsatsen att mycket tyder på att vår tolerans mot (sexuellt) våld minskat över tid och att vi markerar det inte minst genom att anmäla till polisen.

Debatten kring mäns våld mot kvinnor har varit intensiv och det vore mycket tråkigt och förvånande om den inte hade någon som helst effekt på vad vi tolererar och accepterar. Det har gjorts många studier som visar att vår tolerans mot våld generellt minskar – i Sverige liksom i många andra länder.  Dessa studier är inte nödvändigtvis baserade på statistik, som så många okritiskt förlitar sig på. Som sagt låter det sig inte göras. Men det finns andra typer av kunskap som är minst lika värdefulla.

Jag vill också påpeka att en ökad anmälningsbenägenhet var långt ifrån den enda slutsatsen som redovisats i rapporten. Våldtäkt omfattar många olika typer av handlingar och olika utveckling kan gälla olika typer av våldtäkt. Att vissa typer av våldtäkt kan ha blivit vanligare är också en av slutsatserna.

Subject: Anmälningsbenägenheten
Hej!
Tack för din fråga. Du får gärna titta i Våldtäkt mot personer 15 år och äldre, utvecklingen under åren 1995-200, Brå rapport 2008:13. Den finns för nedladdning på vår hemsida.
Hälsningar, Klara
Klara Hradilova Selin
Utredare / Research analyst
Brottsförebyggande rådet / National Council for Crime Prevention
Stockholm, Sweden
tel +46 (0) 8 504 45 419
fax +46 (0) 8 411 90 75
http://www.bra.se

.

Läs också:

Epidemiskt ökat antal gängvåldtäkter i Tyskland, Varjager

Ökat sexuellt våld i Frankrike, Varjager


Ytterligare en överfalls våldtäkt.

24 februari, 2009

2 män överfall och våldtog en kvinna på en busshåll plats. Nu ringer radarn rejält. Läs mer i PK media. Men jag ger er beskrivningne som får alla alarmklockor att ringa.

Signalementet polisen fått av de misstänkta gärningsmännen är ”hyfsat”, säger han. Två män ska ha varit inblandade, men Wiksten vet inte om båda våldtagit.”


Åtalas för våldtäkt mot barn.

17 januari, 2009

I Göteborg åtalades 3 män för våldtäkt mot barn. 2 flickor som är 13 och 14 år gamla blev våldtagna. Nu undrar jag , eftersom artikeln i sig säger att dessa män har en inställning som inte ens åklagaren vill gå in på, vad kan det vara för svin?

Läs mer i GP och förundras över varför vi har skolor som bara uppmanar usla elever att gå om skolår? Saxar lite ur artikeln.

”Det olycksaliga mötet skedde i februari förra året. Flickorna följde med de tre männen till en lägenhet i Guldheden där en av männen bor. Där bjöds flickorna på alkohol i sådana mängder att de hamnade i vad åklagaren betecknar som ett hjälplöst tillstånd.Under natten som följde genomförde de tre männen upprepade samlag med de båda flickorna.
Utredningsmaterialet omgärdas också efter att åtalet väckts av sekretess. Lycke Alhbin konstaterar bistert:
– Detta är ingen rolig historia. Flickorna behöver skyddas.
Enligt Lycke Alhbin skadades flickorna inte fysiskt, förutom att den ena av dem smittades med, en behandlingsbar, könssjukdom.
De tre misstänkta männen är i dag 18, 22 respektive 24 år gamla.
– Männens inställning vill jag inte gå in på, säger Christina Lycke Alhbin.”

Sverige av idag, det blir inte bättre förrän 7 klövern tappat makten.


18-årig Motalabo dömd för ny våldtäkt.(Corren)

6 november, 2008

Detta är en kille som inte borde få vara ute. 2 våldtäkter redan. Han skall spärras in och sedan kastreras. Saxar ur Corren.

”För andra gången på mindre än två månader har en 18-årig man från Motala dömts för våldtäkt. Han har dock överklagat den senaste domen och menar att den 13-åriga flickan var med på att ha sex.Flickan har dock bland annat uppgivit att 18-åringen höll för hennes mun så att hon hade svårt att andas i samband med övergreppet. Så sent som den 8 september i år dömdes 18-åringen till skyddstillsyn med samhällstjänst samt behandling sedan han förgripit sig på en 13-årig flicka på ett familjehem i Norrköping. Även den domen har mannen överklagat. ”

Jag hoppas att Fria nyheter kan sprida lite ljus över detta fallet.


Medias vägran att publicera signalementen gör att radarn varnar igen!

23 april, 2008

I Skånskan läser vi om en sexual förbrytare som nu gripits.

”En 21-åring som onanerade på stadsbussen och gned sädesvätska på två tonårsflickor är anhållen. Han misstänks i ett tiotal liknande fall av sexuellt ofredande. – Vi har haft in honom tidigare men bevisningen räckte inte, säger Carin Brange vid Malmöpolisen.
Händelsen med de två 17-åriga flickorna inträffade på busslinje fem den 15 april.Den 21-årige mannen steg på och satte sig vid flickorna trots att det fanns gott om plats på bussen. Han började onanera och gned sig mot flickorna. När 21-åringen fått utlösning smetade han säden på flickorna och sätena i bussen. Sedan steg han av vid nästa hållplats. Förutom händelsen på bussen misstänks den gripne för ett tiotal liknande fall av sexuellt ofredande. Han ska även vid de tidigare tillfällena ha blottat sig och onanerat inför unga flickor.
Det var signalement och ett gott polisarbete som gjorde att han kunde gripas. Vi är väldigt tacksamma för att han är fast, säger Carin Brange informatör vid Malmöpolisen. 21-åringen har gripits för sexuellt ofredande flera gånger tidigare men bevisningen räckte inte till de gångerna. Nu var bevisen tillräckligt starka för att åklagare skulle anhålla mannen.Det är flera som hört av sig till polisen för att lämna signalement på mannen.”

Ingen tidning har publicerat signalementet på förövaren. Detta brukar i 99% av fallen innebära att det är en av de så kallade kulturberikarna som är skyldig. Så varför hjälper inte media allmänheten att hjälpa Polisen?


Hur kan en brottsling på rymmen lyfta bidrag?

2 april, 2008

En sexualbrottsling på rymmen har kunnat lyfta bidrag i alla år läser jag i Sydsvenskan.
Han kan inte lämnas ut till Sverige för att sitta av sitt straff. För han är dömd till vård, inte fängelse. Är det så inte dags att ändra straffen då? Att är du dömd till vård och avviker skall straffet genast omvandlas till fängelsestraff?

”Det är nu sexton år sedan 53-åringen överföll en bilägare i Helsingborg, kapade fordonet och lämnade bilägaren tejpad vid ett träd i Sofiero. Några dagar senare var 53-åringen i Lund och försökte kidnappa en kvinna som tillhör den förmögna familjen Crafoord. Han misslyckades och en polispatrull kom på honom under flykten, när han försökte byta registreringsskyltar på den kapade bilen. Då försökte han köra på poliserna, som sköt mot honom. En kula nuddade hans tinning och han körde av vägen, men han klarade sig utan bestående skador. Mannen, som då bodde i Malmö, dömdes till rättspsykiatrisk vård – även för sexbrott mot sin då elvaåriga dotter. Men han försvann i samband med en permission i april 1996.53-åringen har under året skrivit flera gånger. Bland annat en regelrätt ansökan om att bli friskförklarad och utskriven. Han har bland annat hänvisat till att han klarar universitetsstudier och därmed skulle kunna ses som rehabiliterad. Han kunde också lyfta svenska bidrag i flera år, med sin Kanadensiska adress angiven. Men trots att svenska myndigheter alltså vet var mannen befinner sig kan han inte utlämnas från Kanada. Han är inte på rymmen från ett straff, utan har endast avvikit från ett sjukhus. Så tidigt som 1998 erbjöd sig Kanada att gripa honom på flygplatsen (han hade varit på Kuba) och lämna ut honom. Svensk polis tvingades tacka nej. Han svarar när Sydsvenskan ringer upp men vill inte tala svenska, dock gärna danska. ”


Hur kan en brottsling på rymmen lyfta bidrag?

2 april, 2008

En sexualbrottsling på rymmen har kunnat lyfta bidrag i alla år läser jag i Sydsvenskan.
Han kan inte lämnas ut till Sverige för att sitta av sitt straff. För han är dömd till vård, inte fängelse. Är det så inte dags att ändra straffen då? Att är du dömd till vård och avviker skall straffet genast omvandlas till fängelsestraff?

”Det är nu sexton år sedan 53-åringen överföll en bilägare i Helsingborg, kapade fordonet och lämnade bilägaren tejpad vid ett träd i Sofiero. Några dagar senare var 53-åringen i Lund och försökte kidnappa en kvinna som tillhör den förmögna familjen Crafoord. Han misslyckades och en polispatrull kom på honom under flykten, när han försökte byta registreringsskyltar på den kapade bilen. Då försökte han köra på poliserna, som sköt mot honom. En kula nuddade hans tinning och han körde av vägen, men han klarade sig utan bestående skador. Mannen, som då bodde i Malmö, dömdes till rättspsykiatrisk vård – även för sexbrott mot sin då elvaåriga dotter. Men han försvann i samband med en permission i april 1996.53-åringen har under året skrivit flera gånger. Bland annat en regelrätt ansökan om att bli friskförklarad och utskriven. Han har bland annat hänvisat till att han klarar universitetsstudier och därmed skulle kunna ses som rehabiliterad. Han kunde också lyfta svenska bidrag i flera år, med sin Kanadensiska adress angiven. Men trots att svenska myndigheter alltså vet var mannen befinner sig kan han inte utlämnas från Kanada. Han är inte på rymmen från ett straff, utan har endast avvikit från ett sjukhus. Så tidigt som 1998 erbjöd sig Kanada att gripa honom på flygplatsen (han hade varit på Kuba) och lämna ut honom. Svensk polis tvingades tacka nej. Han svarar när Sydsvenskan ringer upp men vill inte tala svenska, dock gärna danska. ”