Variabla asylskäl…….

18 mars, 2011

Här nedan följer en kortfattad förteckning över giltiga asylskäl i den mångkulturellt havererade staten Sverige!

Notera att det inte finns en enda ansökan om asyl p.g.a. rådande krig!

Nu är det uppenbarligen helt andra ”skäl” som gäller för att erhålla PUT i Sverige!

Bara fantasin sätter gränser och fantasi det har dom!

Precis vad som helst är numera gångbart.

Uppgifterna enl. nedan är hämtade från Fria Nyheter!

Påstådd fatwa gav PUT

En man vid namn Mairan, som säger sig komma från staden Mosul i Irak och tillhöra minoritetsgruppen yezidier har fått permanent uppehållstillstånd av migrationsdomstolen i Malmö. För Migrationsverket har Mairan berättat att han, som inte är muslim, inledde en relation med en muslimsk flicka. När flickans far fick reda på det skall han ha skickat beväpnade män som kidnappade Mairan och tog honom till en moské där flickans far väntade för att tvinga Mairan att konvertera. Flickvännens far ville att Mairan skulle gifta sig med hans dotter men att han skulle konvertera först. Mairan vägrade dock konvertera vilket ska ha resulterat i att en fatwa utfärdades mot honom och ”spreds på Mosuls gator”

Psykproblem efter påstådd homosexkidnappning gav PUT

En asylsökande som uppgett namnet Majid Nazarian dömdes till utvisning till Afghanistan av Migrationsverket den 23 april 2009. Majid blev enligt egen utsago kidnappad när han köade för att få passera gränsen till Kina. Kidnapparna krävde pengar av hans far för att släppa honom. En vecka senare blev kidnapparna oense, några personer tog med sig honom i en bil men män i en förföljande bil sköt mot bilen som Majid satt i. Bilen förstördes av skotten och kidnapparna sprang iväg. Även Majid tog sig ut ur bilen, ”Sprang genom öknen och stoppade en lastbil”, varefter han kunde ta sig hem till sin familj. Två dagar efter kidnappningen ska Majids far ha ordnat så han kunde resa till Sverige. Majid menar på att han riskerar dödas av kidnapparna om han tvingas återvända.

Albansk blodsfejd skäl till PUT

En man från Albanien född 1976 har den 25 oktober 2006 ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Som stöd i sin ansökan har mannen anfört att han riskerar att utsättas för hämnd av en familj på grund av att en kusin till honom skjutit en person i benet. Detta hände 1997 och mannen flydde till Sverige nio år efter skottet.

Påstått hot om hämnd gav PUT

En familj från El Salvador beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige av migrationsdomstolen i Göteborg. Familjen anförde som argument för att få stanna i Sverige att fadern till kvinnan i familjen dödat en människa och att de efter detta blivit utsatta för hot. Migrationsverket ansåg att ”de hotelser familjen uppger sig ha utsatts för är kriminella handlingar utförda av enskilda personer” och att myndigheterna i El-Salvador har vilja och förmåga att skydda medborgarna från kriminella övergrepp. Migrationsverket beslutade därför om utvisning.

Ensamkommande blev tio år äldre, gifte sig till TUT

Sara Zewdie sökte asyl i Sverige hösten 2008. Hon sa då att hon var medborgare i Eritrea och född den 26 september 1992 och sökte således asyl som ensamkommande. Den 5 december 2008 kontaktade Sara Migrationsverket för att ändra sitt födelseår till 1982, så att hon i själva verket skulle vara 26 år gammal. Sara sa dock att hon lämnat hemlandet vid 16 års ålder och sedan dess bott i Libyen och Turkiet.

Historia om hämndlysten talibankommendant gav PUT

Rabee Hassanzade hävdar att hon 2001 blev bortförd av en taliban. Hon levde med talibanen, hans mor och hans bror i fem månader. När talibanen varit borta i en vecka lyckades hon rymma och ta sig till sin fars affär som låg inom promenadavstånd från talibanens bostad.

Kvinna gifte sig med man från lägre klan, får PUT

En kvinna hävdar att hon blivit utsatt för allvarliga övergrepp av familje- eller klanmedlemmar eftersom hon gifte sig med en man från en lägre klan mot familjens vilja.

Migrationsdomstolen i Stockholm upphäver Migrationsverkets beslut om utvisning och beviljar henne permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsdomstolen finner att har kvinnan gjort sannolikt att hon riskerar att återigen utsättas för skyddsbehovsgrundande behandling eller bestraffning i den mening som avses i utlänningslagen, att det inte finns några myndigheter i hemlandet som kan bereda kvinnan skydd samt att något rimligt internt flyktalternativ inte finns för en person i hennes situation.

Kvinnan har inte har styrkt sin identitet eller hemvist i Somalia. Det framgår inte av Migrationsverkets och Migrationsdomstolens utredning om/hur hon styrkt att äktenskapet verkligen genomförts.

Svårt att klara sin försörjning i Mongoliet – får PUT

Ett yngre par med ett barn fick sin ansökan om asyl avslagen av Migrationsverket. Migrationsdomstolen i Malmö hade annan uppfattning och beviljade familjen permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Utomäktenskapligt barn – får PUT

Kvinnan ansökte om asyl i Sverige den 10 december 2007. Hon yrkar att hon ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige eftersom hon har uppgett att vid ett återvändande till Marocko riskerar hon att dödas av sin far eller av sina bröder. Skälet hon åberopar är att hon har förlorat sin oskuld och de anser att det innebär en skam för hela familjen. Kvinnan förväntas föda ett barn den 19 november 2008. Kvinnan är ogift och har ingen kontakt med fadern till barnet.

Njursjuk tanzanier fick PUT

Länsrätten i Göteborg: UM 3889-08, dom meddelades den 6 maj 2009.

Den asylsökande tanzaniern Francis Mlekwa, född 1986 fick avslag på sin asylansökan av Migrationsverket och valde att överklaga beslutet till Länsrätten i Göteborg.

AIDS gav PUT

Collins från Ghana har sökt uppehållstillstånd med hänvisning till sitt hälsotillstånd. Migrationsverket beslutade om utvisning. Efter överklagan har migrationsdomstolen i Malmö den 16 februari 2009 ändrat Migrationsverkets beslut och gett Collins PUT.

Ensamkommande: Skottskada gav PUT till hela familjen

Migrationsdomstolen i Stockholm meddelade 30 juni 2009 att Arkan Mohamed Mezher, irakisk medborgare född 1996 ska få återförenas med sina föräldrar och lillasyster i Sverige istället för i hemlandet.

Identitetslös somalisk kvinna fick PUT

En identitetslös kvinna från Somalia, enligt egna uppgifter född 1981 ansökte den 18 april 2008 om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Hon anförde i huvudsak följande. Hon är född i staden Kismayo i Somalia och har bott hela sitt liv i en by utanför staden. Hon tillhör Midganklanen. Hon levde med sin mor och sin make samt hans två barn. Hon blev våldtagen och maken flydde från hemmet. Samsam Hassan Dohol har lämnat in ett läkarintyg av vilket framgår att hon genomgått en operation för att hon drabbats av en infektion och av förmodad blodförgiftning.

Arvstvist ger afghansk pojke permanent uppehållstillstånd

Migrationsverket beslutade den 6 juli 2009 att avslå ansökan om uppehållstillstånd för 16-åriga Ibrahim Husseini från Afghanistan. Ibrahim Husseini kom till Sverige den 5 april 2009 och ansökte om asyl samma dag. Som skäl till hans asylansökan uppgav Ibrahim Husseini att hans två halvbröder skall ha sagt att de skulle döda honom. Dödshotet skulle ha sin grund i en arvstvist om mark. Hans far och hans syster skall ha lämnat hembyn och Ibrahim Husseini vet inte vart de befinner sig. Hans mor skall ha varit död sedan sex år tillbaka.

Militant islamist från Uzbekistan får PUT

Migrationsdomstolen undanröjer ett beslut från Migrationsverket och beviljar Ulugbek Nazirov, en militant islamist från Uzbekistan uppehållstillstånd såsom skyddsbehövande i övrigt. Detta trots att han bevisats ljuga och att ha hittat på sina asylskäl.

Mannen är enligt han själv misstänkt for att ha bedrivit statsfientlig verksamhet genom att ha deltagit i en organisation som sympatiserar med religiösa och fundamentalistiska principer. En lokal åklagare har beslutat att efterlysa honom.

Rättens ordförande är av skiljaktig mening och menar att mot bakgrund av att Ulugbek Nazirov har ändrat sin berättelse finner hon att det finns skäl att ifragasätta trovärdigheten i mannens berättelse.

Manipulerade fingertoppar gav PUT

Fria Nyheter fortsätter sin artikelsamling av migrationsdomar. Vi skribenter på portalen har till skillnad från gammelmedias lakejer (journalisterna) ej någon ambition att dölja eller förvanska sanningen och därför låter vi den intresserade läsaren ta del av hela domen och på så sätt bilda sig en egen uppfattning. Fria Nyheter vill inte agera som någon form av överförmyndare utan anser att medborgarna kan tänka självständigt.

Somalisk familj får PUT trots dåliga lokalkunskaper och språk

Migrationsdomstolen beviljar en somalisk kvinna och hennes tre barn permanent uppehållstillstånd och ändrar därmed Migrationsverkets utvisningsbeslut. Personerna hävdar att de kommer från Mogadishu, där det enligt svensk praxis råder ”inre väpnad konflikt”. Den genomförda språkanalysen och lokalkännedomen som de asylsökande somalierna besitter tyder på att de sannolikt kommer från norra Somalia.

Jordansk familj beviljas uppehållstillstånd på grund påstått hedersvåld

En jordansk familj bestående av två vuxna och ett barn ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. De anförde i huvudsak följande till Migrationsverket i sin ansökan:

Heba var bortlovad till sin kusin men vägrade att medverka till förlovningen. Hon misshandlades när hon uppgav att hon ville gifta sig med Samir och hölls inspärrad under två månader. Hon gifte sig i hemlighet på traditionellt sätt med Samir. Deras förhållande accepterades inte av någon av deras klaner och en konflikt mellan klanerna uppstod. Efter att de lämnat Jordanien upprättades ett förlikningsavtal mellan klanerna. Båda klanerna motsätter sig dock fortfarande äktenskapet och om de återvänder till Jordanien riskerar de att utsättas för hedersvåld från hennes klans sida. De behöver hennes föräldrars godkännande för att kunna registrera äktenskapet. De säger sig inte kunna vända sig till myndigheterna i Jordanien för att få hjälp.

Irakier hotad av Badr-milisen får PUT

Den irakiske medborgaren Haider har yrkat på att migrationsdomstolen ändrar Migrationsverkets beslut och beviljar honom uppehålls- och arbetstillstånd samt upphäver beslutet om utvisning.

Kurdisk familj utan möjlighet till egen försörjning i Irak beviljas uppehållstillstånd

En kvinna, född 1950 reste in i Sverige i september 2007 tillsammans med sina vuxna barn som är födda 1982 och 1984. Familjen ansökte om uppehålls och arbetstillstånd samma dag de anlände.

Gravid kvinna i blandäktenskap får PUT

Widd Saad Hadi är från Irak och ansökte i november 2007 om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Hon ansökte senare om flyktingförklaring och resedokument. Hon anförde i huvudsak följande i sin ansökan till Migrationsverket.

Somalier får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande

Abdi Ali Siyaad från Somalia har inte lämnat in några handlingar i samband med hans ansökan om uppehållstillstånd som styrker hans identitet. Följaktligen är hans berättelse av avgörande betydelse för bedömningen av hans identitet och varifrån han kommer. Abdi Ali Siyaad från Mogadishu i Somalia ansökte i maj 2008 om uppehållstillstånd i Sverige.

Statslösa palestinier från Bagdad beviljas uppehållstillstånd

Det palestinska paret Wissam Amer Abdelazzeez och Venus Shehab Ahmed har ansökt om uppehållstillstånd, flyktingförklaring och resedokument för sig och för de två minderåriga barnen. De har dessutom ansökt om arbetstillstånd var för sig.

Afghansk pojke tappade bort sin släkt – får uppehållstillstånd

Den 25 augusti 2009 ansökte den identitetslöse afghanske pojken Muhammadi Yusof asyl. Enligt egen utsago ska han vara född 1994. Enligt hans egna berättelse tappade han kontakten med sin faster och hennes familj i Afghanistan när han anlände till Grekland. Sedan dess har han inget hört från dem. Via telefon har han haft kontakt med sin bror i Mazar-e Shariff som bor hos en annan faster.

Blodsjukdom gav PUT till irakier

Mannen reste in i Sverige den 19 oktober 2007 och ansökte om uppehålls-och arbetstillstånd den 22 oktober samma år. Via hans offentliga biträde ansökte han den 4 april 2008 om flyktingförklaring och resedokument.

Islamofobt bloggande gav PUT

Xxxxxxx från Afghanistan sökte asyl i Sverige den 15 december 2008. Den asylsökande har lämnat in en tazkira, röstkort, bankkort samt ett studentkort och ett intyg från Herats universitet. Handlingarna har lämnats in i original, mannen saknar pass.

Förmodad Somalier får TUT

Abdi Hakam Ali Jahaf har för Migrationsverket berättat en historia enligt vilken han är efterlyst i södra Somalia av en majoritetsklan som kidnappat hans hustru. Efterlysningen skall ha skett med hjälp av såväl tidningar som megafonbilar. En man som Abdi inte vet namnet på eller vet vem det är skall ha blivit mördad i Somalia. Abdi kunde inte meddela majoritetsklanen vem som mördat honom och detta skall ha föranlett majoritetsklanen att söka vedergällning. I muntlig förhandling i migrationsdomstolen i Stockholm har han förklarat att han inte vet namnet på personen som mördats med att ”I Somalia finns det ett annat sätt att identifiera folk” .

28-årig turk får uppehållstillstånd – gift med 47-årig bisexuell kvinna

Turkiske medborgaren Yusuf överklagade genom sitt ombud Migrationsverkets beslut och yrkar att han ska beviljas uppehållstillstånd. Hans juridiska ombud anför till bemötande av Migrationsverkets beslut bl.a. följande:

Bloggning kan ge PUT

Sara Ahmed från Irak har enligt egen uppgift en längre tid skrivit om sina tankar och känslor om Islam på bl.a kurdiska hemsidor. Enligt Sara har detta lett till att den Islamiska rörelsen i Irak, efter migrationsverkets beslut att utvisa henne, utfärdat en dödsdom mot henne genom att uppmana alla muslimer i Europa att finna henne och bestraffa henne.

Kusinäktenskap inte skäl återkalla PUT

Khajik Aram Khazarian fick permanent uppehållstillstånd den 29 november 2007 på anknytning till sin hustru Eva Löfgren. Den 18 december 2007 ansökte makarna gemensamt om äktenskapsskillnad. Migrationsverket beslutade då återkalla Khajiks uppehållstillstånd.

Eritrian sökte PUT dubbelt

Den 10 september 2007 ansökte en eritriansk medborgare om uppehålls- och arbetstillstånd på anknytning till Zebib som är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Av ansökan framgick det att den sökande och Zebib hade en gemensam dotter född i augusti 2007.

Irakiska fick PUT i Sverige då hon ”saknade manligt nätverk i hemlandet”, därefter sökte den irakiske mannen UT på anknytning

72-årige pensionerade generalmajoren Subhi Saleh, från Bagdad i Irak ansökte om uppehållstillstånd och anförde i första hand ”skyddsskäl”, i andra hand ”anknytning till sin i Sverige bosatta fru” i sista hand ”synnerligen ömmande omständigheter”.

Tål inte långa flygresor – får PUT

Angående hennes hälsotillstånd skriver domstolen att:

”Hon bör på grund av avancerad njursvikt- och hjärtsvikt inte utsättas för långa flygresor.

Amata fick således permanent uppehållstillstånd i Sverige den 13 juli 2010.

Ja, här fanns väl dom allra flesta skäl till PUT medtagna utom kanske ”rädd för afrikanska dyngbaggar” och ”fick analklåda av afganska kamelhårskalsonger” men här håller Migrationsverket som tur är på med aktuell uppdatering!

Generaldirektör Dan Eliasson på Migrationsverket anser i sammanhanget att Sverige skall vara stolta över mängden kvotflyktingar vi tar emot och som nu utgör 30 procent av hela Europas samlade kvot.

Vi tackar och bugar för denna kraftfulla och kloka uppmaning för vad vi skall vara…

Var det inte Laila F. Som gav liknande order, att vi ska vara stolta över mångkulturen!

Stolt över vad??

Att dom på rekordtid ruinerat ett helt land?

Eller att förödmjuka och grovt kränka sitt eget folk?

Kanske för att vi i dag har en av världens högsta brottslighet?

Att gamla tvingas leva i armod medan nykomlingarna lever lyxliv kanske är det något som väcker deras stolthetskänsla?

Sverige har i dag mer än 20.000 våldtäkter årligen, ett världsrekord som i sig kanske gör att Eliasson Och Freivalds bröstar sig lite extra av stolthet?

Att vara stolt över detta kräver en tvättäkta landsförrädares hjärna och tänkande och att man dessutom totalt har tappat all normal orientering och förankring med verkligheten i sitt eget land, samt även ett genuint hat mot sin egen befolkning.

Personligen så skäms jag över att såna stolpskott tillåts representera mitt land och att dom över huvud taget får kalla sig för svensk!

Dom är en inget annat än första klassens primitiva och tvättäkta skitstövlar och grova landsförrädare!

Jag skäms också att inför andra visa upp mitt fosterland i ett sådant uruselt och bedrövligt mångkulturellt skick!

Vänligen

Janne

Nästa års asylskälGalghumor- för att överleva i ett politiskt korrekt Sverige

29 augusti, 2010

Uppdaterad 11/10-10

Roliga historier har alltid varit ett sätt för medborgare att protestera mot åsiktsförtryck. Inför det maktfullkomliga etablissemanget är skämten ett av de få verktyg som medborgarna har till sitt förfogande. ”Varje skämt är en liten revolution”, som George Orwell uttryckte det...

I stater som Sovjetunionen, Nazityskland, Maos Kina och Saddam Husseins Irak fanns få eller inga möjligheter att öppet kritisera regimen..

När den sovjetiska pressen slentrianmässigt kastade ur sig lögner till höger och vänster var de roliga historierna, anekdoterna, ett välbehövligt sätt att få håna makten och dess symboler.
I Sovjetunionen hette det bland allmänheten att skälet till att det fanns två tidningar var att det i Pravda (Sanningen) inte fanns någon sanning och att i Izvestija(Nyheter) saknades nyheter.

Dessa politiska anekdoter tjänar flera syften. För det första är berättandet av historierna ett av få sätt att utöva äkta regimkritik. Men även om skämtandet, i tex Sovjetunionen, var en nödvändighet för att överleva kunde det naturligtvis också innebära en risk för motsatsen, eller i alla fall nästan:
I en känd, sovjetisk historia ringer en radiolyssnare till den fiktiva stationen Radio Jerevan och frågar hur många gånger man kan berätta ett politiskt skämt i Sovjetunionen. ”Tre gånger: En gång för sin vän, en gång för förhörsledaren vid KGB och en gång för sin cellkamrat.”

Förutom regimkritik utgjorde berättandet också en sammanhållande kraft för medborgarna i ett land under förtryck. Bakom neddragna gardiner viskades skämten om missförhållandena och ledarnas brister bland vänner och släktingar. Som en bro mellan medborgarna blev skratten åt den förbjudna humorn ett sätt att visa tillit och skapa gemenskap. Så länge det fanns hopp fanns det utrymme för humorn.

Sist men inte minst innebar de roliga historierna en befriande lättnad från den hårda vardagen, om än bara för en kort stund. Att vägra att ta sina ledare på allvar och att håna makten och dess symboler blev ett effektivt sätt att göra livet lite drägligare. Man kunde öppna fönstret till en annan värld som man själv definierade och där man fick utlopp för den oro eller ilska över systemet som man kände. (Källa).

Galghumor sägs ursprungligen ha syftat på humor som kan höras från en dödsdömd på väg till galgen, eller förmågan att se det lustiga i sin svåra situation.

Om det är någon som tycker sig känna igen sig i dagens Sverige- så är det en ren tillfällighet.
I Sverige har vi yttrandefrihet och demokrati för alla som är mentalt friska.
I Sverige tar vi hand om de sjuka som lider av fobier.
I Sverige är vi alla jämlika, vissa mer än andra.
I Sverige tillsätts tjänster efter kompetens och moral.
I Sverige är det straffbart att betala för sex- dela på notan för säkerhets skull, eller använd prolongeringssoffan.


Svenska dissidenter. Låt er inte luras av av deras blida uppsyn !
Sjukdomen (fobierna) syns inte på utsidan.

Forskarna är överens om att dissidenter och oliktänkande lider av fobier. De behöver lång tids behandling i en psykiatrisk klinik, eller omskolning vid något av våra korrektionsanstalter (politiskt certifierade Universitet och Högskolor) för att tillfriskna. Vissa är obotliga (se bild). De måste isoleras för att inte smitta ner valboskapen.

Dissidenterna utmålar sig själva som martyrer. Men det handlar bara om att få uppmärksamhet, ungefär som när kvinnor vill bli våldtagna för att känna sig bekräftade och uppmärksammade.
I utlandet (Norge) har dissidenter (Alexandr Solzjenitsyn,  Aung San Suu Kyi, och Liu_Xiaobo) belönats med Nobels Fredspris, i stället för att få adekvat behandling för sina fobier.
Och i Danmark har dissidenter släppts in i Riksdagen och i EU-parlamentet där de kan sprida sina sjukliga föreställningar och PK-fobier.
Denna systemhotande epidemi sprider sig nu i Europa och i Norden. Bara Stockholms innerstad har lyckats avskärma sig från den rasistiska omvärlden.
Med denna utveckling måste demokrati-muren vid Stockholms tullar förstärkas som ett led i kampen för människors lika värde.

//Elfyma+

Relaterat:


Mörkt även för de sjuka i de korrektas Sverige

31 januari, 2010

Uppdaterat 9/4-10

Brist på pengar för välfärden trots världens högsta skatter.

Vi har kommit till vägs ände  i välfärdsbygget. Våra riksdagspolitiker vill höja pensionsåldern för att rädda pensionerna och införa avgifter för att rädda vården, trots att pensionsåldern redan är högre i Sverige än i många andra länder och trots att förvärvsfrekvensen bland svenska kvinnor är högre än i andra länder.
Sverige framställs som ”rikt” i bistånds- och kultursammanhang samtidigt som vi inte har råd att ta hand om våra egna gamla och sjuka. De enda som kommer att få gratis sjukvård i Sverige är de illegala invandrarna, om riksdagspartierna (7-klövern) får bestämma.  De tärande ”industrierna” expanderar och är snart större än de närande exportindustrierna..
Vill vi ha det så ?

Ny ESO-rapport kräver fokus på morgondagens välfärd.
”Medborgarna måste betala mer ur egen ficka. Skattehöjningar kan inte finansiera välfärdssamhället på sikt. Om konsumtionen av vård, skola och omsorg ska öka i samma takt som ekonomin växer behövs ytterligare 150 miljarder kronor, skriver Per Borg (S), författare till rapporten ”Välfärdens långsiktiga finansiering” i DN 23juni-09 (debatt på Newsmill).
”För att undvika höjningar föreslår rådet att den faktiska pensionsåldern blir högre. Kommunalskatten måste annars höjas med cirka 11%. Kommunalskatten skulle 2030 överstiga 42 procent i snitt, vilket knappast är möjligt enl. Per Borg. ”Så länge skatterna höjdes kunde också medborgarnas ökande krav tillgodoses. Den möjligheten upphörde under 1980-talet. Skattesatserna ökade inte längre, vilket framtvingade förändringar. Den pensionsreform som beslutades under 1990-talet innebar exempelvis att medborgarna fick ta större eget ansvar för sin pension. Någon medveten förändring av det slaget har inte skett beträffande välfärdstjänster”.

Vårdköer ransonerar vården.
”Köer har uppstått och växt sedan 1980-talet. Välfärdsystemen har i ökande grad blivit ransoneringssystem. Offentliga äldreomsorgen och sjukvården är försäkringssystem, som ska garantera hjälp när den behövs. Vi skulle inte godta att ett försäkringsbolag tog sin egen dåliga ekonomi till intäkt för att ordna en kö, där ersättning utbetalades allteftersom bolagets ekonomi förbättras.
Men när det gäller offentliga välfärdstjänster accepterar vi sådana förhållanden”, skriver Per Borg.
Krasst uttryckt. Ju längre kötid desto större chans att den sjuke avlider i vårdkön utan att belasta vårdapparatens dödsstatistik och ekonomi. Vårdköerna har blivit vår tids ättestupor.

Vi betalar redan idag världens högsta skatter
– ändå räcker inte pengarna till vården. Varför ?
Per Borg menar att vi utöver skatten , måste betala för vården ur egen ficka. Varför kan han inte tänka sig att operabesökare och andra kulturkonsumenter betalar ur egen ficka ?
Och varför ska Sverige erbjuda gratis sjukvård till halva världen, om vi inte har råd att ta hand om våra egna gamla och sjuka ?

Det handlar alltid om politiska prioriteringar.
Under valrörelserna säger alla partier att de vill satsa på Vård-Skola-Omsorg, att påstå motsatsen vore politiskt självmord
Men efter valet är det lobbygrupper och löpsedlar som styr de politiska besluten. Då gäller helt andra prioriteringar.
Vissa kostnader får inte diskuteras,  än mindre ifrågasättas. Den största posten (invandringen)  får inte ens särredovisas offentligt för att inte väcka den björn (svenska foket) som sover. Svårigheten är också skattepengarna distribueras via många olika budgetar inom stat, kommun och landsting. Tillkommer olika former av skatteprivilegier inom ex.vis kulturområdet. Det är därför svårt att få fram exakta och färska siffror. Kostnaderna har skenat iväg okontrollerat eftersom det inte finns några återhållande krafter, partierna bjuder över varandra.

Uppskattade kostnader för prioriterade områden (mellan valen). (Källor: Se länkar)
267 000 miljoner (1999) till Bidragsinvandring/Invandringsindustri
34 000 miljoner (2010) till Biståndsindustrin (1% av BNI är hugget i sten)
1200 miljoner (2007) till politiska partier
758 (statliga) miljoner (2010) till PK-media
50 (statliga) miljoner (2007) till trossamfund.
50 (statliga) miljoner (2008) till ”kulturföreningar” via den politiska tankesmedjan Ungdomsstyrelsen
1700miljoner (2007) till Kulturindustrin/Finkulturen (kultur ”måste” få kosta), och ”kulturtidskrifter”.
Okänt antal miljoner till politisk ”låtsats-forskning” vid Högskolor och Universitet
Okänt antal miljoner till hobbyutbildningar vid Gymnasier, Högskolor och Universitet
Okänt antal miljoner till gratis utbildning av utländska studenter
1200 (statliga) miljoner (2010) till Idrottsindustrin. Tillkommer stöd från kommuner/Landsting.
28 000 miljoner (2010) till LSS. = Obegränsat stöd före 65års ålder. Här finns vår tids snabbväxande företag.

Denna ”Löpsedelspolitik” kostar oss 400-800miljarder kr?! (2010)

Vård, skola, omsorg – lågprioriterad budgetregulator (mellan valen).
Landsting och kommuner skär ner i vården när de behöver pengar till högre prioriterad verksamhet t ex opera.

Äldreboenden blir flyktingmottagningar när staten ger frikostiga bidrag för ensamkommande ”barn”.
Äldreboenden byggs om till moskeér i bl.a Rinkeby.
Gamla och sjuka som byggt upp vårt välstånd uppmärksammas bara i valtider av våra politiker.

2008 var de offentliga utgifterna tot. drygt 1671miljarder kr.
Skattetrycket i Sverige har varit högst i världen , ända sedan 70-talet.
(vi har passerat Danmark).

DEBATT.
Jag efterlyser en seriös debatt bland läsarna om vad våra skatter ska användas till.
Vad är viktigt ? Vad kan vi klara oss utan ? (Avvikelse från ämnet hamnar i papperskorgen.)

Idéskiss:
Skattefinansieras: Barn o. ungdomsverksamhet, samhällsnyttig forskning/utbildning, medicinskt motiverad vård, äldreomsorg, skolor, omsorg, rättsväsende, infrastruktur, försvar etc..
Betalas ur egen ficka: Konsumtion av kultur, media, religion, sport, föreningsverksamhet, hobbyutbildning, låtsasforskning, bistånd, anhöriginvandring och religiösa riter. Sjukvård för illegala invandrare. Utbildning av utländska studenter.
Begränsas kraftigt: Bidragsinvandring, partistöd,presstöd. LSS ersätts med billigare/effektivare alternativ i likhet med vård av äldre.
Pengar som frigörs används för att stärka Sveriges konkurrenskraft på världsmarknaderna så att vi kan upprätthålla välfärden...

Uppdateringar:

2/4-10: Regeringen vill höja pensionsåldern .
9/4-10: Rödgröna kan återinföra konstnärslön (=arbetsfri inkomst för de utvalda).

//Elfyma+

Tidigare inlägg om ”välfärden”.
Finkultur viktigare än bilindustri i de korrektas Sverige ?
Är pensionärer en förlorad generation ?
Vi betalar Greklands höga pensioner via EU.
Försäkringskassan läcker som ett såll.
Mörkt för pensionärer i de korrektas Sverige.

Relaterat:
13/3-10: Ingen plats på äldreboenden, efter nedläggningar.