Röda Korset kräver gratis vård för illegala invandrare NU !

17 februari, 2012

En skamfläck för Sverige. Så beskriver en av Röda Korsets chefer att tiotusentals papperslösa flyktingar (illegala invandrare) nekas vård som de, enligt ett förslag till ny lag som lades fram i fjol, skulle ha rätt till.

I dag uppvaktas därför Socialdepartementet av en delegation som vill snabba på processen.

Varför ska vi skämmas?

-Därför att vi inte följer de internationella konventionerna om rätten till hälsa. Rätten till vård för illegala invandrare handlar om alla människors lika värde och att alla ska ha samma möjligheter att få tillgång till vård när man är sjuk.

Men om man som illegal invandrare uppehåller sig olagligen i Sverige – varför ska man då få vård?

-Rätten till hälsa gäller dig som människa och det gäller oavsett vilken status du har.

Det är väldigt viktigt att skilja på vård och migrationspolitik och det går inte att sätta en prislapp på mänskligt lidande.

Vi har råd, vi måste ha råd med detta eftersom alla människor måste få till hälso- och sjukvård på samma villkor, säger Ingela Holmertz, chef för Röda korsets nationella verksamhet i Sverige.(se SVT-Rapport).

Kommentar:
Ingela Holmertz, överavlönad direktör på RK, lever i sin egen skyddade drömvärld utan vårdköer.
Hon har själv givetvis gratis vård på något privat vårdhem (Sofiahemmet? Betania?) och får förtur till all vård.
Vanliga skattebetalare har inte rätt till vård på samma villkor som överklassdirektörerna på RK.
Vi får våndas på obestämd tid i de svenska vårdköerna medan gräddan och politiskt omhuldade grupper ständigt får förtur.

Själv har jag , i brist på vårdresurser, väntat på operation i nästan 2år.
Kirurgerna tycks vara fullt upptagna med politiskt angelägna könsbyten, könsstympningar och att lappa ihop kriminella nysvenskar efter nattens gängstrider.

Och nu kräver de verklighetsfrånvända överklassdirektörerna på RK att även illegala invandrare ska få gräddfiler till den svenska vården.
Vi som behöver opereras av medicinska skäl förväntas avlida i vårdköerna för att inte belasta sjukhusets dödsstatistik.

Finns det något land på denna jord som erbjuder gratis vård för illegala invandrare ?
I så fall vill jag resa dit, kasta passet, och kräva min rätt till vård NU
– i stället för att vänta på den obefintliga vården i det ”rika” Sverige...

//Elfyma+


Variabla asylskäl…….

18 mars, 2011

Här nedan följer en kortfattad förteckning över giltiga asylskäl i den mångkulturellt havererade staten Sverige!

Notera att det inte finns en enda ansökan om asyl p.g.a. rådande krig!

Nu är det uppenbarligen helt andra ”skäl” som gäller för att erhålla PUT i Sverige!

Bara fantasin sätter gränser och fantasi det har dom!

Precis vad som helst är numera gångbart.

Uppgifterna enl. nedan är hämtade från Fria Nyheter!

Påstådd fatwa gav PUT

En man vid namn Mairan, som säger sig komma från staden Mosul i Irak och tillhöra minoritetsgruppen yezidier har fått permanent uppehållstillstånd av migrationsdomstolen i Malmö. För Migrationsverket har Mairan berättat att han, som inte är muslim, inledde en relation med en muslimsk flicka. När flickans far fick reda på det skall han ha skickat beväpnade män som kidnappade Mairan och tog honom till en moské där flickans far väntade för att tvinga Mairan att konvertera. Flickvännens far ville att Mairan skulle gifta sig med hans dotter men att han skulle konvertera först. Mairan vägrade dock konvertera vilket ska ha resulterat i att en fatwa utfärdades mot honom och ”spreds på Mosuls gator”

Psykproblem efter påstådd homosexkidnappning gav PUT

En asylsökande som uppgett namnet Majid Nazarian dömdes till utvisning till Afghanistan av Migrationsverket den 23 april 2009. Majid blev enligt egen utsago kidnappad när han köade för att få passera gränsen till Kina. Kidnapparna krävde pengar av hans far för att släppa honom. En vecka senare blev kidnapparna oense, några personer tog med sig honom i en bil men män i en förföljande bil sköt mot bilen som Majid satt i. Bilen förstördes av skotten och kidnapparna sprang iväg. Även Majid tog sig ut ur bilen, ”Sprang genom öknen och stoppade en lastbil”, varefter han kunde ta sig hem till sin familj. Två dagar efter kidnappningen ska Majids far ha ordnat så han kunde resa till Sverige. Majid menar på att han riskerar dödas av kidnapparna om han tvingas återvända.

Albansk blodsfejd skäl till PUT

En man från Albanien född 1976 har den 25 oktober 2006 ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Som stöd i sin ansökan har mannen anfört att han riskerar att utsättas för hämnd av en familj på grund av att en kusin till honom skjutit en person i benet. Detta hände 1997 och mannen flydde till Sverige nio år efter skottet.

Påstått hot om hämnd gav PUT

En familj från El Salvador beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige av migrationsdomstolen i Göteborg. Familjen anförde som argument för att få stanna i Sverige att fadern till kvinnan i familjen dödat en människa och att de efter detta blivit utsatta för hot. Migrationsverket ansåg att ”de hotelser familjen uppger sig ha utsatts för är kriminella handlingar utförda av enskilda personer” och att myndigheterna i El-Salvador har vilja och förmåga att skydda medborgarna från kriminella övergrepp. Migrationsverket beslutade därför om utvisning.

Ensamkommande blev tio år äldre, gifte sig till TUT

Sara Zewdie sökte asyl i Sverige hösten 2008. Hon sa då att hon var medborgare i Eritrea och född den 26 september 1992 och sökte således asyl som ensamkommande. Den 5 december 2008 kontaktade Sara Migrationsverket för att ändra sitt födelseår till 1982, så att hon i själva verket skulle vara 26 år gammal. Sara sa dock att hon lämnat hemlandet vid 16 års ålder och sedan dess bott i Libyen och Turkiet.

Historia om hämndlysten talibankommendant gav PUT

Rabee Hassanzade hävdar att hon 2001 blev bortförd av en taliban. Hon levde med talibanen, hans mor och hans bror i fem månader. När talibanen varit borta i en vecka lyckades hon rymma och ta sig till sin fars affär som låg inom promenadavstånd från talibanens bostad.

Kvinna gifte sig med man från lägre klan, får PUT

En kvinna hävdar att hon blivit utsatt för allvarliga övergrepp av familje- eller klanmedlemmar eftersom hon gifte sig med en man från en lägre klan mot familjens vilja.

Migrationsdomstolen i Stockholm upphäver Migrationsverkets beslut om utvisning och beviljar henne permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsdomstolen finner att har kvinnan gjort sannolikt att hon riskerar att återigen utsättas för skyddsbehovsgrundande behandling eller bestraffning i den mening som avses i utlänningslagen, att det inte finns några myndigheter i hemlandet som kan bereda kvinnan skydd samt att något rimligt internt flyktalternativ inte finns för en person i hennes situation.

Kvinnan har inte har styrkt sin identitet eller hemvist i Somalia. Det framgår inte av Migrationsverkets och Migrationsdomstolens utredning om/hur hon styrkt att äktenskapet verkligen genomförts.

Svårt att klara sin försörjning i Mongoliet – får PUT

Ett yngre par med ett barn fick sin ansökan om asyl avslagen av Migrationsverket. Migrationsdomstolen i Malmö hade annan uppfattning och beviljade familjen permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Utomäktenskapligt barn – får PUT

Kvinnan ansökte om asyl i Sverige den 10 december 2007. Hon yrkar att hon ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige eftersom hon har uppgett att vid ett återvändande till Marocko riskerar hon att dödas av sin far eller av sina bröder. Skälet hon åberopar är att hon har förlorat sin oskuld och de anser att det innebär en skam för hela familjen. Kvinnan förväntas föda ett barn den 19 november 2008. Kvinnan är ogift och har ingen kontakt med fadern till barnet.

Njursjuk tanzanier fick PUT

Länsrätten i Göteborg: UM 3889-08, dom meddelades den 6 maj 2009.

Den asylsökande tanzaniern Francis Mlekwa, född 1986 fick avslag på sin asylansökan av Migrationsverket och valde att överklaga beslutet till Länsrätten i Göteborg.

AIDS gav PUT

Collins från Ghana har sökt uppehållstillstånd med hänvisning till sitt hälsotillstånd. Migrationsverket beslutade om utvisning. Efter överklagan har migrationsdomstolen i Malmö den 16 februari 2009 ändrat Migrationsverkets beslut och gett Collins PUT.

Ensamkommande: Skottskada gav PUT till hela familjen

Migrationsdomstolen i Stockholm meddelade 30 juni 2009 att Arkan Mohamed Mezher, irakisk medborgare född 1996 ska få återförenas med sina föräldrar och lillasyster i Sverige istället för i hemlandet.

Identitetslös somalisk kvinna fick PUT

En identitetslös kvinna från Somalia, enligt egna uppgifter född 1981 ansökte den 18 april 2008 om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Hon anförde i huvudsak följande. Hon är född i staden Kismayo i Somalia och har bott hela sitt liv i en by utanför staden. Hon tillhör Midganklanen. Hon levde med sin mor och sin make samt hans två barn. Hon blev våldtagen och maken flydde från hemmet. Samsam Hassan Dohol har lämnat in ett läkarintyg av vilket framgår att hon genomgått en operation för att hon drabbats av en infektion och av förmodad blodförgiftning.

Arvstvist ger afghansk pojke permanent uppehållstillstånd

Migrationsverket beslutade den 6 juli 2009 att avslå ansökan om uppehållstillstånd för 16-åriga Ibrahim Husseini från Afghanistan. Ibrahim Husseini kom till Sverige den 5 april 2009 och ansökte om asyl samma dag. Som skäl till hans asylansökan uppgav Ibrahim Husseini att hans två halvbröder skall ha sagt att de skulle döda honom. Dödshotet skulle ha sin grund i en arvstvist om mark. Hans far och hans syster skall ha lämnat hembyn och Ibrahim Husseini vet inte vart de befinner sig. Hans mor skall ha varit död sedan sex år tillbaka.

Militant islamist från Uzbekistan får PUT

Migrationsdomstolen undanröjer ett beslut från Migrationsverket och beviljar Ulugbek Nazirov, en militant islamist från Uzbekistan uppehållstillstånd såsom skyddsbehövande i övrigt. Detta trots att han bevisats ljuga och att ha hittat på sina asylskäl.

Mannen är enligt han själv misstänkt for att ha bedrivit statsfientlig verksamhet genom att ha deltagit i en organisation som sympatiserar med religiösa och fundamentalistiska principer. En lokal åklagare har beslutat att efterlysa honom.

Rättens ordförande är av skiljaktig mening och menar att mot bakgrund av att Ulugbek Nazirov har ändrat sin berättelse finner hon att det finns skäl att ifragasätta trovärdigheten i mannens berättelse.

Manipulerade fingertoppar gav PUT

Fria Nyheter fortsätter sin artikelsamling av migrationsdomar. Vi skribenter på portalen har till skillnad från gammelmedias lakejer (journalisterna) ej någon ambition att dölja eller förvanska sanningen och därför låter vi den intresserade läsaren ta del av hela domen och på så sätt bilda sig en egen uppfattning. Fria Nyheter vill inte agera som någon form av överförmyndare utan anser att medborgarna kan tänka självständigt.

Somalisk familj får PUT trots dåliga lokalkunskaper och språk

Migrationsdomstolen beviljar en somalisk kvinna och hennes tre barn permanent uppehållstillstånd och ändrar därmed Migrationsverkets utvisningsbeslut. Personerna hävdar att de kommer från Mogadishu, där det enligt svensk praxis råder ”inre väpnad konflikt”. Den genomförda språkanalysen och lokalkännedomen som de asylsökande somalierna besitter tyder på att de sannolikt kommer från norra Somalia.

Jordansk familj beviljas uppehållstillstånd på grund påstått hedersvåld

En jordansk familj bestående av två vuxna och ett barn ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. De anförde i huvudsak följande till Migrationsverket i sin ansökan:

Heba var bortlovad till sin kusin men vägrade att medverka till förlovningen. Hon misshandlades när hon uppgav att hon ville gifta sig med Samir och hölls inspärrad under två månader. Hon gifte sig i hemlighet på traditionellt sätt med Samir. Deras förhållande accepterades inte av någon av deras klaner och en konflikt mellan klanerna uppstod. Efter att de lämnat Jordanien upprättades ett förlikningsavtal mellan klanerna. Båda klanerna motsätter sig dock fortfarande äktenskapet och om de återvänder till Jordanien riskerar de att utsättas för hedersvåld från hennes klans sida. De behöver hennes föräldrars godkännande för att kunna registrera äktenskapet. De säger sig inte kunna vända sig till myndigheterna i Jordanien för att få hjälp.

Irakier hotad av Badr-milisen får PUT

Den irakiske medborgaren Haider har yrkat på att migrationsdomstolen ändrar Migrationsverkets beslut och beviljar honom uppehålls- och arbetstillstånd samt upphäver beslutet om utvisning.

Kurdisk familj utan möjlighet till egen försörjning i Irak beviljas uppehållstillstånd

En kvinna, född 1950 reste in i Sverige i september 2007 tillsammans med sina vuxna barn som är födda 1982 och 1984. Familjen ansökte om uppehålls och arbetstillstånd samma dag de anlände.

Gravid kvinna i blandäktenskap får PUT

Widd Saad Hadi är från Irak och ansökte i november 2007 om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Hon ansökte senare om flyktingförklaring och resedokument. Hon anförde i huvudsak följande i sin ansökan till Migrationsverket.

Somalier får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande

Abdi Ali Siyaad från Somalia har inte lämnat in några handlingar i samband med hans ansökan om uppehållstillstånd som styrker hans identitet. Följaktligen är hans berättelse av avgörande betydelse för bedömningen av hans identitet och varifrån han kommer. Abdi Ali Siyaad från Mogadishu i Somalia ansökte i maj 2008 om uppehållstillstånd i Sverige.

Statslösa palestinier från Bagdad beviljas uppehållstillstånd

Det palestinska paret Wissam Amer Abdelazzeez och Venus Shehab Ahmed har ansökt om uppehållstillstånd, flyktingförklaring och resedokument för sig och för de två minderåriga barnen. De har dessutom ansökt om arbetstillstånd var för sig.

Afghansk pojke tappade bort sin släkt – får uppehållstillstånd

Den 25 augusti 2009 ansökte den identitetslöse afghanske pojken Muhammadi Yusof asyl. Enligt egen utsago ska han vara född 1994. Enligt hans egna berättelse tappade han kontakten med sin faster och hennes familj i Afghanistan när han anlände till Grekland. Sedan dess har han inget hört från dem. Via telefon har han haft kontakt med sin bror i Mazar-e Shariff som bor hos en annan faster.

Blodsjukdom gav PUT till irakier

Mannen reste in i Sverige den 19 oktober 2007 och ansökte om uppehålls-och arbetstillstånd den 22 oktober samma år. Via hans offentliga biträde ansökte han den 4 april 2008 om flyktingförklaring och resedokument.

Islamofobt bloggande gav PUT

Xxxxxxx från Afghanistan sökte asyl i Sverige den 15 december 2008. Den asylsökande har lämnat in en tazkira, röstkort, bankkort samt ett studentkort och ett intyg från Herats universitet. Handlingarna har lämnats in i original, mannen saknar pass.

Förmodad Somalier får TUT

Abdi Hakam Ali Jahaf har för Migrationsverket berättat en historia enligt vilken han är efterlyst i södra Somalia av en majoritetsklan som kidnappat hans hustru. Efterlysningen skall ha skett med hjälp av såväl tidningar som megafonbilar. En man som Abdi inte vet namnet på eller vet vem det är skall ha blivit mördad i Somalia. Abdi kunde inte meddela majoritetsklanen vem som mördat honom och detta skall ha föranlett majoritetsklanen att söka vedergällning. I muntlig förhandling i migrationsdomstolen i Stockholm har han förklarat att han inte vet namnet på personen som mördats med att ”I Somalia finns det ett annat sätt att identifiera folk” .

28-årig turk får uppehållstillstånd – gift med 47-årig bisexuell kvinna

Turkiske medborgaren Yusuf överklagade genom sitt ombud Migrationsverkets beslut och yrkar att han ska beviljas uppehållstillstånd. Hans juridiska ombud anför till bemötande av Migrationsverkets beslut bl.a. följande:

Bloggning kan ge PUT

Sara Ahmed från Irak har enligt egen uppgift en längre tid skrivit om sina tankar och känslor om Islam på bl.a kurdiska hemsidor. Enligt Sara har detta lett till att den Islamiska rörelsen i Irak, efter migrationsverkets beslut att utvisa henne, utfärdat en dödsdom mot henne genom att uppmana alla muslimer i Europa att finna henne och bestraffa henne.

Kusinäktenskap inte skäl återkalla PUT

Khajik Aram Khazarian fick permanent uppehållstillstånd den 29 november 2007 på anknytning till sin hustru Eva Löfgren. Den 18 december 2007 ansökte makarna gemensamt om äktenskapsskillnad. Migrationsverket beslutade då återkalla Khajiks uppehållstillstånd.

Eritrian sökte PUT dubbelt

Den 10 september 2007 ansökte en eritriansk medborgare om uppehålls- och arbetstillstånd på anknytning till Zebib som är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Av ansökan framgick det att den sökande och Zebib hade en gemensam dotter född i augusti 2007.

Irakiska fick PUT i Sverige då hon ”saknade manligt nätverk i hemlandet”, därefter sökte den irakiske mannen UT på anknytning

72-årige pensionerade generalmajoren Subhi Saleh, från Bagdad i Irak ansökte om uppehållstillstånd och anförde i första hand ”skyddsskäl”, i andra hand ”anknytning till sin i Sverige bosatta fru” i sista hand ”synnerligen ömmande omständigheter”.

Tål inte långa flygresor – får PUT

Angående hennes hälsotillstånd skriver domstolen att:

”Hon bör på grund av avancerad njursvikt- och hjärtsvikt inte utsättas för långa flygresor.

Amata fick således permanent uppehållstillstånd i Sverige den 13 juli 2010.

Ja, här fanns väl dom allra flesta skäl till PUT medtagna utom kanske ”rädd för afrikanska dyngbaggar” och ”fick analklåda av afganska kamelhårskalsonger” men här håller Migrationsverket som tur är på med aktuell uppdatering!

Generaldirektör Dan Eliasson på Migrationsverket anser i sammanhanget att Sverige skall vara stolta över mängden kvotflyktingar vi tar emot och som nu utgör 30 procent av hela Europas samlade kvot.

Vi tackar och bugar för denna kraftfulla och kloka uppmaning för vad vi skall vara…

Var det inte Laila F. Som gav liknande order, att vi ska vara stolta över mångkulturen!

Stolt över vad??

Att dom på rekordtid ruinerat ett helt land?

Eller att förödmjuka och grovt kränka sitt eget folk?

Kanske för att vi i dag har en av världens högsta brottslighet?

Att gamla tvingas leva i armod medan nykomlingarna lever lyxliv kanske är det något som väcker deras stolthetskänsla?

Sverige har i dag mer än 20.000 våldtäkter årligen, ett världsrekord som i sig kanske gör att Eliasson Och Freivalds bröstar sig lite extra av stolthet?

Att vara stolt över detta kräver en tvättäkta landsförrädares hjärna och tänkande och att man dessutom totalt har tappat all normal orientering och förankring med verkligheten i sitt eget land, samt även ett genuint hat mot sin egen befolkning.

Personligen så skäms jag över att såna stolpskott tillåts representera mitt land och att dom över huvud taget får kalla sig för svensk!

Dom är en inget annat än första klassens primitiva och tvättäkta skitstövlar och grova landsförrädare!

Jag skäms också att inför andra visa upp mitt fosterland i ett sådant uruselt och bedrövligt mångkulturellt skick!

Vänligen

Janne

Nästa års asylskälJohan af Donner riskerar åtta års fängelse

21 april, 2010

Rättegång börjar i dag. Johan af Donner är åtalad för att ha svindlat två av Sveriges största insamlingsorganisationer på totalt 7,7 miljoner kronor. Misstankarna mot den före detta kommunikationschefen har drabbat svenskarnas förtroende för Röda Korset hårt. Nu riskerar han åtta års fängelse för grovt bedrägeri.

Johan af Donner var framgångsrik och respekterad. Han bodde i en paradvåning på Östermalm, hade sommarhus i skånska Torekov. Han spenderade pengar på Noppes herrklubb och i Thailand bodde han på spahotell för runt 10 000 kronor per natt, visar kontoutdrag från förundersökningen.
Han hade en månadslön från Röda Korset på runt 67 000 kronor. Men af Donners bankkonto pendlade mellan att innehålla miljonbelopp och att vara övertrasserat (SvD).

Kommentar:
Vi har tidigare skrivit om hur Johan af Donner och hans välavlönade chefer Bengt Westerberg och Christer Zettergren lever gott på välgörenhet. Men det är inte bara givmilda personer som blir lurade på pengar. Röda Korset får pengar även från statskassan.

//Elfyma +

Tidigare inlägg:


Luftaffärerna på Röda Korset

5 mars, 2010

Det är inte bara Bengt Westerberg som har levt överdådigt på givmilda svenskars godtro.
BW:s förmånliga villkor hade inte uppmärksammats, och inte heller ifrågasatts, om det inte hade varit för att Röda Korsets ”Kommunikationschef” Johan af Donner ertappats med att försnilla RK:s insamlade pengar.

När de mätta katterna var borta dansade råttan på bordet
BW:s  välbetalda ”heltidstjänst” som styrelseordförande motiverades med att han på heltid skulle övervaka tjänstemännens förehavanden. Men eftersom BW var full upptagen med sina sidouppdrag på annat håll så fanns det ingen överordnad på RK som hade koll på läget.

Varför RK:s generalsekreterare Christer Zettergren (lön 1,1 mkr/år) inte heller märkte något är ännu märkligare. Var han också fullt upptagen med sidouppdrag  ?
Det var istället några underställda kvinnliga kontorister som dristade sig att ifrågasätta Donners luftaffärer. Symptomatiskt är att de inte vågade gå till Bengt Westerberg  eller Christer Zettergren med sina misstankar.
De kontaktade istället biträdande generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström som de uppenbarligen hade större förtroende för.
Det ledde sedan till att luftaffärerna rullades upp. Heder åt dessa modiga kvinnor.
Läs den skrämmande berättelsen i FOKUS om Donners fullständigt samvetslösa beteende och förmåga att dupera sin dumnaiva omgivning.

//Elfyma+

Tidigare inlägg:
Vill bara dra fram Bengt Westerberg igen.
Akelius kräver Bengt Westerbergs avgång.
Bengt Westerberg och prinsessan Christina tjänar stora pengar på Röda Korset.Akelius kräver Bengt Westerbergs avgång.

21 januari, 2010

Uppdaterat 5mars-10

Finansmannen Roger Akelius tycker att Bengt Westerberg borde avgå som Röda Korsets ordförande.
”Inom näringslivet skulle det ha skett omedelbart”, skriver Roger Akelius och hänvisar till Donnerskandalen.
Storbråket bröt ut efter att Roger Akelius donerade 100 Mkr till SOS Barnbyar i Haiti och lämnade Röda Korset som han stött tidigare. Akelius bevekelsegrunder för att stötta just SOS Barnbyar var att organisationens styrelse arbetade på frivillig grund.
Som jämförelse lyfter Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg ett månatligt arvode på nästan 70.000 kronor, sammanlagt 822.000 kronor per år. Det är det största arvodet som någon av de största insamlingsorganisationerna betalar ut. Källa: Di.

Äntligen någon som sätter hycklaren och girigbuken Bengt Westerberg på plats !
BW påstår att han gjort sig förtjänt av den höga lönen eftersom han påstår sig arbeta heltid som ordförande på Röda Korset.
Men Roger Akelius går inte på bluffen eftersom han kollat upp att BW också har en massa extraknäck.
”Under full arbetstid på Röda korset hinner Westerberg dessutom med att tjäna in en extra miljon i styrelsearvoden från Bibliotekstjänst, Svenska Petroleuminstitutet, Cirkus Cirkör AB, Sveriges författarfond och Patientförsäkringsföreningen, dvs ett par miljoner i totalt arvode utöver fet avgångspension som folkvald”, skriver Roger Akelius i ett email till Di.

Lägg därtill att RK:s generalsekreterare Christer Zettergrens kvitterar ut 1,1 Mkr per år i lön + Arb.givaravgift.+Representation.
Generalsekreterarens och ordföranden Bengt Westerbergs ”heltidsarbete” kostar Röda Korset nästan 3miljoner/år.
Tack Roger för att du tar fighten mot det korrekta hyckleriet i Sverige ! Hellre en ärlig kapitalist än en hycklande sociallibertin.

Efterdyningar:
7/2-10: Fotfolket
lämnar Röda Korset.
11/2-10: Röda korsets ledning har tystat den interna debatten” (DN)
16/2-10:  Dyr konferens för Röda Korset (SR-P4)
16/2-10:  Röda korsets bokföring är skandal, säger Roger Akelius
5/3-10:  Luftaffärerna på Röda Korset

// Elfyma+