Skäggbarn avslöjas med tandröntgen

14 juli, 2011

2 400 unga kom ensamma till Sverige och sökte asyl förra året.
Men man behandlas väldigt olika beroende på om man anses vara under eller över 18 år.
Golam Rezai från Afghanistan säger att han är 17 år, men Migrationsverket trodde att han var äldre.
Det innebar polisarrest och fängelse innan han avvisades.

Golam Rezai är från Afghanistan. I början av året sökte Golam asyl i Sverige.
Migrationsverket ändrade hans ålder till 27 eftersom en tandröntgen som gjorts när Golam sökte asyl i Norge, visade det.

Men tandröntgen kan man inte alls lita på när det gäller tonåringar som Golam, säger Socialstyrelsen.
Anders Tegnell jobbar på Socialstyrelsen som just nu arbetar med att ta fram nya råd till Migrationsverket

– Det vi vill peka på nu, vilket redan är ganska tydligt i de allmänna råden som finns, är att de medicinska undersökningarna som röntgenundersökning inte är speciellt tillförlitliga i åldersspannet runt 18 år om man ska bestämma om man ska räkna en person som barn eller vuxen.

Åldern spelar roll när ensamkommande barn söker asyl, eftersom Migrationsverket har en generösare bedömning när det gäller barns asylskäl.

Ensamkommande barn får en svensk kontaktperson som kan hjälpa till med praktiska saker och de får bo på särskilda ungdomsboende.

När Migrationsverket bestämde att Golam var över 18 förlorade han sin kontaktperson och fick flytta från ungdomsboendet.
Sedan fick han ett avvisningsbeslut till Norge. (Ekot)

Tidigare inlägg om tandröntgen i Norge

Kommentar:
Skäggbarnet riskerar knappast sitt liv i Norge.
Men han nöjer sig inte med att behandlas som vuxen asylsökande.
Han behöver personliga assistenter dygnet runt för att kunna leva som en pasha.
Andelen tandlösa ”barn” torde öka om tandröntgen införs i asylhanteringen .
Fingeravtryck saboteras redan för att sopa igen spåren.

//Elfyma+


Beslut om ”fri invandring” till Sverige ?

3 mars, 2011

Regeringens överenskommelse med MP om migrationspolitiken innebär i praktiken fri invandring till Sverige. De få som fortfarande får avslag kan välja att stanna kvar i landet och parasitera på vår välfärd utan att betala en krona i skatt.  (SVT)

De får alla rättigheter gratis, och behöver inte ta på sig några skyldigheter mot samhället...

Beslutet kostar oss skattebetalare 1700miljoner kr, eller mer beroende hur många som gömmer sig i Sverige (SVT).

Gratis sjukvård för illegala invandrare betalas genom höjning av högkostnadsskyddet med 400kr för sjuka svenskar, om KD:s Göran Hägglund får som han vill.

Foto: Scanpix
Juntan (de fems gäng) håller presskonferens

Det hade varit hederligare att finansiera beslutet genom att lägga ner Migrationsverket, Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen när de inte längre har någon uppgift att fylla. Juntan väljer i stället att inrätta en fjärde migrationsdomstol !
Varför fortsätta detta spel för gallerierna som ingen längre tror på ?

Det är Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet som genomdrivit beslutet.
Moderaterna spelar med, för att som Reinfeldt säger, ”stänga dörren för Sverigedemokraterna”, och för att splittra de rödgröna.
(Kuppmakarna körde också över S och V).

Maud Olofsson säger att ”Det är länder som har en generös arbetskraftsinvandring som också lyckas bäst med integrationen” (DN).
och att Invandringen ska rädda centerpartiet.

Juntan vill med beslutet öppna dörrarna för alla invandrare, och utestänga SD och deras väljare från allt inflytande.
Vad som återstår av den reglerade invandringen är det ingen som vet längre..


Tobias Billström. Överflödig Migrationsminister.


Erik Ullenhag. Överflödig Integrationsminister.


Socialministern vinnare -får mer av våra pengar

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är besviken över regeringens uppgörelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken och menar att den får ”en negativ effekt på det svenska samhället” (SR-Ekot).

Anställda på Migrationsverket reagerar mot beslutet..
Lars Ohly:Regeringen massavvisar flyktingar”, trots att vi enl. Ohly inte har  någon ”massinvandring”.

Sveriges statsskuld: 1 113 778 404 310kr

//Elfyma+

Relaterat:
Kommunerna ska tvingas ta emot skäggbarn
Så lite får du i pension (gissa varför?)
Svenskar tvingas utvandra för att få jobb


Ullenhag vill ha gratis vård och skola för illegala invandrare

16 oktober, 2010


Sverige nye integrationsminister, folkpartisten Erik Ullenhag, tror att regeringen kommer att förverkliga rätten för gömda eller illegala invandrare att få sjukvård. (Uppdaterat: 17/10-10)

Frågan är kontroversiell i regeringen eftersom Moderaterna har motsatt sig rätten till vård för ”papperslösa” men integrationsministern räknar alltså med att de andra koalitionspartierna kan driva igenom förslaget:

”Jag tror vi kommer att komma i mål både med vård för gömda och skolgång för gömda barn. Alla barn har rätt att gå i skolan”.

Vård för ”papperslösa” har ju varit en långdragen historia där Moderaterna och ni i Folkpartiet har olika åsikter. Vad är det ni tror att regering kommer att göra?

”Jag kommer att fortsätta argumentera för vad vi tror på och vi är inte ensamma i regeringen heller. Vi tycker att det är rimligt att du ska kunna få akut och nödvändig vård även i fall du är ”papperslös”.
Läs mer.

Vår nye anti-SD-minister?
Med Erik Ullenhag har integrationspolitiken för första gången fått en alldeles egen minister. Är hans uppdrag att bekämpa dom nyinvalda Sverigedemokraterna? Eller ska regeringen genomföra en ny integrationspolitik? Erik Ullenhag intervjuas av Tomas Ramberg. (SR:s Lördagsintervju)

Kommentar:
Om ett avslag/avvisningsbeslut inte längre ska ha någon praktisk betydelse så kan vi lägga ner Migrationsverket, Migrationsdomstolen, Migrationsöverdomstolen, och avpollettera alla flyktingadvokater. Då spar vi åtminstone in kostnaderna för byråkratin.

17/10-10: Mångkulturen är ”totalt misslyckad”, säger Angela Merkel

//Elfyma+


Ersättning för ensamkommande ”barn” dröjer

2 september, 2010

Migrationsverket har en skuld på 67,6 miljoner kronor till de tio Norrbottenskommunerna som tagit emot ensamkommande flyktingbarn. Nu får de ministerstöd för sina krav.

Kommunerna har ledsnat på att det statliga verket släpar efter med ersättningarna.

– Det är en fullständigt oacceptabelt situation. Det kan inte vara meningen att små inlandskommuner ska leka bank åt staten och inte blir det lättare att få kommuner att ställa upp om de som gör det har ständiga problem med att få ut ersättning. Det här tar mycket tid och energi i förvaltningarna, säger Övertorneås kommunalråd Linda Ylivainio (C) till Norrländska Socialdemokraten.

Vid ett besök i Haparanda på tisdagen lovade Migrationsminister Tobias Billström (M) bättring.

– Naturligtvis ska inte kommunerna vara bank åt staten och ligga ute med pengarna. Det här gamla systemet är byråkratiskt och tar stora resurser i anspråk, både för kommunerna som ska sammanställa underlagen och för staten som ska granska dem, säger Tobias Billström.

Migrationsministern gav besked om att han tillsatt en utredning för att göra om hela ersättningssystemet till ett schablonsystem baserat på antalet barn som kommunerna tar emot. (DN)

Kommentar:
Ännu ett skäl att inte dansa efter Tobia Billströms pipa. Att basera den kommunala budgeten på pengar från invandringsindustrin är oansvarigt.

//Elfyma+


”Skärpta krav” minskar inte anhöriginvandringen

8 augusti, 2010

Sverige är ett av de få länder inom EU som inte har några krav på försörjning vid anhöriginvandring.
Så är det i praktiken även efter Regeringens ”skärpning” av kraven för anhöriginvandring. Endast 1,4% berörs av skärpningen.

Den omdebatterade lagändringen som infördes i våras går ut på att invandrare måste kunna försörja sig och ha en tillräckligt stor bostad för att anhöriga ska kunna beviljas uppehållstillstånd. Tidigare har det räckt med försörjning i form av bidrag.

Men sedan de skärpta kraven infördes i februari har endast 70 ansökningar av totalt 5.000 avslagits enl. Migrationsverkets avstämning i mitten av juni. Nästan samtliga (98,6%) faller utanför prövningen eftersom lagen uppställer så många undantag, till exempel för barn och flyktingar.

Ursprungligen föreslogs att det inte skulle göras undantag om barn var inblandade. Regeringens utredning konstaterade att det kunde medföra att barn skulle hållas åtskilda från sina föräldrar. Men som en fördel framhöll utredningen att barnen å andra sidan skulle anlända till bättre integrerade föräldrar eftersom dessa då skulle vara i arbete. Det framfördes även i utredningen att inget talar för att barn regelmässigt har det bättre i Sverige än i andra länder.

Men efter hård kritik från Kristdemokraterna och de rödgröna gjordes undantag för barn i den nya bestämmelsen. (Läs mer)..

Kommentar:
Det här visar att riksdagspartiernas löften om skärpningar i invandringspolitiken endast är ett spel för gallerierna.
Utlänningslagen är en diger lunta på 854sidor full med snåriga skrivningar, och undantagen är så många att lagen är tandlös.
Men utan denna lag skulle många jurister inom invandringsindustrin bli arbetslösa och tvingas ta ett hederligt arbete.

//Elfyma+


Utvisade vägrar åka hem- får ändå bidrag.

19 juni, 2010

Nu har det gått drygt ett år sedan familjen Uka fick sitt beslut om utvisning till hemlandet Kosovo. Eftersom man motsätter sig utvisning tvingas familjen, som har två gravt hjärnskadade döttrar, leva på 3000 kronor i månaden.

I april förra året kom Migrationsdomstolens besked. Döttrarnas sjukdom anses inte vara livshotande, och därför finner man ingen anledning att bevilja uppehållsstillstånd för familjen.

Vanligtvis har en person med utvisningsbeslut två veckor på sig att lämna landet. Varför familjen Uka hittills har fått stanna i över ett år sedan beslutet togs kan Kristina Kranjcevic på Migrationsverket inte uttala sig om (Nt)

Kommentar:
Sverige har ingen reglerad invandring längre, om asylsökande efter utvisningsbeslut kan stanna kvar och fortsätta leva på bidrag så länge de vill.
Vi borde i så fall lägga ner Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen !
Vi slipper åtminstone försörja ett stort antal byråkrater och jurister som parasiterar på oss skattebetalare.

//Elfyma+


En ”miggas” våta dröm

24 april, 2010

”Jag skulle helst vilja utreda en person som talar sanning om sin identitet och om sina asylskäl. Då skulle jag kunna fatta ett rättssäkert beslut”, skriver en anställd på Migrationsverket,  och berättar sedan om helt vanlig dag på jobbet på Merit Wagers blogg.

Och vad är det som hindrar att att dessa ”flyktingar” stannar kvar i Sverige efter utvisningsbeslut ? Ännu ett exempel.

I Finland vågar politiker säga vad dom egentligen tycker om asylinvandringen, eller så är dom förnuftigare.

//Elfyma+

Tidigare inlägg: