Uppehållstillståndet kan återkallas. Men hur ofta sker det ?

27 december, 2011

Vi läser dagligen om så kallade ”flyktingar” som fått PUT trots att de kastat sina pass, uppgett en (eller flera) falska identiteter och begått allvarliga brott i Sverige eller i andra länder.

De flesta asylsökande som kommer till Sverige styrker inte sin identitet med korrekta och lagliga handlingar. (De dimper ner i Sverige likt UFO:s från främmande planeter).

Trots det beviljas många asyl eller uppehållstillstånd och medborgarskap.
Andra stannar kvar illegalt. Alltså utan att vi har en aning om vilka de är eller vilket land de faktiskt kommer ifrån och vad de gjort tidigare.

”Ibland kan ju själva idén att ansöka om asyl ha kommit därför att personen i fråga begått brott i hemlandet och vill slippa straff där”, säger en anställd på Migrationsverket.(Läs mer)

Uppehållstillståndet kan återkallas, skriver Migrationsverket på sin hemsida

Ditt permanenta uppehållstillstånd kan återkallas om du flyttar från Sverige.

Det kan också återkallas om du:

  • uppgett en falsk identitet
  • begått brott
  • medvetet har utelämnat information eller lämnat felaktiga uppgifter. Uppgifterna ska ha varit av betydelse för uppehållstillståndet.

Ditt uppehållstillstånd kan återkallas även om det gått flera år sedan du fick det.

Men i praktiken kan kriminella invandrare t o m beviljas svenskt medborgarskap.

”Om du har begått något brott kan du ändå bli svensk medborgare, men då måste du vänta en tid.
Hur länge du måste vänta beror på vilket straff du fick” skriver Migrationsverket.

– Många av de här gravt kriminella gängen som kommer hit håller sig lugna till dess att de får sitt medborgarskap, och har sedan Sverige som någon form av plattform för internationell kriminell verksamhet, säger Ilmar Reepalu. (SvD).

För detta uttalande blev Reepalu hårt kritiserad av gangsterkramare i PK-media.

Utlänningslagen har blivit en låtsaslag som ingen behöver efterleva.

Den gamla Lösdrifverilagen var däremot ingen låtsaslag.
1885 infördes en lag om lösdrivares behandling – lösdriverilagen – som kom att gälla ända till 1965.
Enligt lösdriverlagen kunde den som ”sysslolös stryker omkring från ort till annan utan medel för sitt uppehälle” anhållas och ges en varning.
Den som anhölls på nytt av samma anledning kunde häktas och dömas till tvångsarbete upp till tre år vid allmän tvångsarbetsanstalt.

I lösdriverilagen fanns särskilda regler för ”utländska lösdrifvares” behandling, rörande grunder för förbrytares och lösdrifvares ömsesidiga utleverering och återsändande från det ena riket till det andra”.

//Elfyma+


Ett gäst inlägg på bloggen

21 januari, 2009

De egna pensionsräddarna.

Man talar från makthavarhåll och proffstyckarhåll om att vi behöver
öka massinvandringen ytterligare för att garantera arbetskraft för att
försörja vår åldrande befolkning.
Denna massinvandring kommer inte att komma från länder som är oss
kulturellt närstående, ty dessa länder har liksom vi låg nativitet. De
av makten önskade pensionsräddarna kommer att komma ifrån länder med hög nativitet, alltså arabstater och afrikanska regioner.

Huvudsakligen muslimska sådana, då de flesta kristna regioner fått ned sin nativitet till rimliga nivåer.
Jag vill slå ett slag för att vi själva skall rädda våra pensioner, i
delar av västvärlden föds långt under två barn per kvinna, i de övriga
ungefär två barn per kvinna.
Vad beror det på? Att västvärldens kvinnor inte vill ha barn? Eller
att de och deras män lever i ett samhälle där man uppmuntras till ett
leverne där man inbillar sig att det inte passar att ha barn?
Jag vill uppmuntra alla nationellt sinnade att ta ansvar för
pensionsräddandet, skaffa många barn, två är bra, tre är bättre och
har ni råd och möjlighet är fyra, fem eller fler barn inte alls fel.
Jag har själv fler än tre syskon. Ta också ansvar för era barn, se
till att de får en bra start i livet, gärna med en hemmavarande
förälder åtminstone på deltid. Hjälp dem med studierna, se till att de
kan studera vidare och nå inflytelsepositioner i samhället. Det är
fler än bara politikerna som har makt, många tjänstemän har väldigt
stor policyskapande makt i Sverige
Men, det räcker inte med att de nationellt sinnade tar sitt ansvar för
landet, även de övriga etniska Svenskarna måste fås att ta sitt
ansvar, därför vill jag uppmuntra alla att ta sitt ansvar, i det
personliga mötet såväl som i bloggosfären och på insändarsidorna,
uppmuntra Svenska par att behålla sina barn istället för att begå
abort, hjälp bekanta och även främlignar att få livspusslet att gå
ihop, särskilt de som har stora barnaskaror. Gör ert bästa för att
påverka makthavare för att få dem att göra det lättare att ha stora
familjer, särskilt utanför Ghettoförorterna.
Få Svenska folket att ta ansvar för pensionerna, få svenska folket att
föröka sig naturligt. Det behövs bara att varje aborterat barn
istället fått leva för att nå en naturlig befolkningsökning i Sverige.
30 000 Svenskfödda barn till per år eller 30 000 invällare per år, vad
väljer ni?
Vad gör ni åt saken?

//En vän i kampen.


Varför är det förnedrande att ställa krav på nya medborgare?

2 november, 2007

Varje år hälsas nya svenskar välkomna med en fest i stadshuset.
Nu kräver Sverigedemokraterna i Borås ett språktest för festdeltagarna. Detta får vänsterpartisten Sherko Karim att skrika om förnedring. Jag undrar bara när det kommer att kallas hets mot folk grupp eller rasism när man framför självklara krav på medborgarskapet.
Hur kan det vara förnedrande att kunna språket i det land som du vill bli medborgare i?

Läs mer i GT.

”Kommunstyrelsen i Borås väntas på måndag säga nej till Sverigedemokraternas motion. Den går ut på att alla som kommer till kommunens fest för nyblivna svenskar ska språktestas.
Nya medborgare ska lära sig svenska och svensk kultur. Om man är med i en hyllningsceremoni som skattebetalarna finansierar så har vi rätt att ställa krav på de som är med, säger William Petzäll som sitter i kommunfullmäktige i Borås för sd.”