Har kungen blivit ”islamist” ?

17 november, 2014

De som kritiserar Israels ockupationspolitik får räkna med hätska angrepp från landets sionister, inte minst från Sverigedemokrater.

Har själv förärats epiteten ”antisemit”, ”nazist”, ”islamist” och ”kommunist” när argumenten tryter hos dessa ädla korsriddare.
Ser mig som sekulär demokrat och ateist som inte tror på något liv efter detta. En Thailändsk munk lovade att jag skulle få återfödas som elefant om jag köpte hans välsignelse, men jag tackade nej.

Kung Carl XVI Gustaf

Kung Carl Gustaf gratulerar nu, den av svenska regeringen erkända staten Palestina på nationaldagen.

Den kungliga gratulationen är unik i sitt slag, enligt tidningen Times of Israel.

Gratulationen är skickad i ett brev riktat till den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas. Enligt Times of Israel, som uppmärksammar brevet, är den svenske kungen första europeiska monark att officiellt göra detta, sedan Yasser Arafats självständighetsförklaring 1988 (SVT).

SD:s sionister och rojalister har nu ett dilemma.
Vilket epitet ska de nu sätta på kungen ?  (Relaterat).

/Elfyma+


Kungen måste fördöma islam -enligt grundlagen.

9 juni, 2010

Kungahuset är ensamma om att inte åtnjuta religionsfrihet. De måste vara av den ”rena, evangeliska läran”, det vill säga tillhöra Svenska kyrkan och anta den Augsburgska bekännelsen från 1500-talet.

Augsburgska bekännelsen är de lutherska kyrkornas fundamentala bekännelseskrift. Den kom till 1530 och antogs av den svenska statskyrkan 1593.

Syftet var att bilägga en konflikt mellan reformrörelsen och gammaltroende i kyrkan, men också att samla kraft inför hotet från turkarna, som då belägrade Wien.

Här beskrivs grunder i tron, såsom förhållandet till Gud och kyrkan. Men texten präglas också av oförsonlighet. I exempelvis första trosartikeln, ”Om Gud”, framgår att ”De (våra kyrkor, TT:s anm) fördöma alla kätterier (. . .) såsom manikéerna (. . .) valentianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika.”

En ny version av grundlagen väntas träda i kraft efter en andra omröstning i riksdagen efter valet i höst. Bland annat införs att Sverige är medlem i EU, men hänvisningen till trosbekännelsen finns kvar. (DN)

Anm. Kungen bryter sannolikt mot grundlagen när han inte fördömer islam och andra irrläror.
Kungahuset bjuder t o m  in islamister och terroristmammor
till Viktorias bröllop. Det innebär att dessa ”kättare” kommer att ”vanhelga” Storkyrkan, med ärkebiskopens goda minne.

//Elfyma+