Fackets jakt på oliktänkande är antifackligt

27 april, 2012

Kan man vara med i något av LO:s förbund och samtidigt aktiv i Sverigedemokraterna ?

Det beror på. 

Byggnadsarbetaren ringde runt till LO:s medlemsförbund och frågade.

Flera av förbunden har antingen uteslutit eller tagit ifrån medlemmar förtroendeuppdrag sedan det uppdagats att medlemmen också är aktiv i Sverigedemokraterna. Men det finns ingen enhetlig linje.


Hårdast i sin bedömning är Transportarbetarförbundet.
Sedan 2008 har ett tiotal personer fått lämna förbundet sedan det visat sig att de varit aktiva i partiet.
– Det beror på att vi har ett större behov än andra förbund att markera mot lönedumpning. Det ska inte gå att ställa invandrare mot låga löner, säger Martin Viredius som är pressansvarig på förbundet.

Nästan likadant ser det ut hos GS. Enligt deras stadgar har de rätt att utesluta både passiva medlemmar och personer med förtroendeuppdrag som inte delar förbundets värderingar.

De flesta förbund säger att de antingen har stadgar eller en särskild policy som kräver att medlemmarna ska dela arbetarrörelsens värderingar för att kunna vara aktuella för ett förtroendeuppdrag.

En del förbund, som Elektrikerförbundet, saknar policy. Istället bedömer de från fall till fall.

Men rättsläget är oklart. Enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet har varje arbetstagare rätt att ansluta sig till ett fackförbund.

Men samtidigt har en förening rätt att ensidigt besluta om medlemskap. Enligt Sofie Rehnström som är jurist på LO är det avgörande vad som står i förbundens stadgar.
– En ideell förening styrs av föreningen själv. Hatar jag svarta ska jag kanske inte gå med i en förening som värnar allas lika värde. (Byggnadsarbetaren).

Kommentar:
En fackförening är inte vilken förening som helst.
Fackförbunden har genom arbetsrättens regelverk tilldelas en makt som inte föreningar i övrigt har.

När den offentliga makten tilldelas icke-offentliga institutioner, som fackföreningar, är det rimligt att staten också ställer upp som krav att makten utövas med samma respekt för grundläggande friheter och rättigheter som när det är staten själv som utövar makten.

Staten har inte rätt att diskriminera medborgare på grund av deras åsikter.

Staten kan inte vägra någon att omfattas av sjukförsäkringen för att hon är kritisk till invandringspolitiken eller inte gillar Reinfeldt.
Staten måste förhålla sig neutral.

Vissa fackföreningar verkar anse att den typen av krav inte kan ställas på dem.

Men om en organisation intar den inställningen är det också rimligt att ifrågasätta vilken makt som den ska tilldelas av staten.

Fackföreningar som diskriminerar medlemmar på grund av deras politiska åsikter förtjänar inte förtroendet att få utöva offentlig makt.

//Elfyma+

Relaterat:
Stefan Löfven finansierar och samarbetar med extremistiska Expo.
Facket och Expo samarbetar mot SD -Du betalar.


Facket och Expo samarbetar mot SD -Du betalar.

7 mars, 2011

Facket och Expo i unikt samarbete mot rasism
Magnus Manhammar-Expo, Lisa Björck-Transport, Juhani Kulo-IF Metall.

Transport, Byggnads, IF Metall och Elektrikerna tar tillsammans med den antidemokratiska stiftelsen Expo nu första steget mot en nationell kampanj mot Sverigedemokraterna.

Inför valrörelsen kom en opinionsundersökning som sa att tjugo procent av LOs medlemmar kunde tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna.

Enligt Byggnads valanalys röstade 10,4 procent av deras medlemmar på SD i valet 2010, en fördubbling jämfört med 2006 (4,9 procent), jämfört 5,7 bland väljarna som helhet.

Även Transport räknar med att tio procent av medlemmarna röstade på SD.

I skolvalet röstade 13 procent på SD. En tankeställare inför valet 2014. Särskilt oroväckande var resultatet i skolvalen på de yrkesförberedande programmen på gymnasieskolorna med hela 20–60 procent SD-väljare, där nästa generation LO-medlemmar pluggar.

Hittills har facket pratat med 33 000 gymnasieungdomar, målet är 100 000 per år. Men då krävs att fler går in i projektet.
– Vi har ett nyval 2014 och alla har ett ansvar att arbeta mot Sverigedemokraterna.
De ungdomar som går i skolan nu är förstagångsväljare 2014. Den här trenden måste brytas, säger Juhani Kulo vid IF Metall.

Om inget görs nu lär SD öka i nästa val igen.
– Om det hade varit LOs medlemmar som hade avgjort valet 2006 så hade SD kommit in redan då. Vi hade sett problemet redan innan. Men vi har suttit med armarna i kors under mandatperioden 2006–2010.
Nu är det slut med det, säger Magnus Manhammar vid antidemokratiska Expo utbildning. (AiP)

Kommentar:
M
edlemsavgifterna går till förtalskampanjer mot ett demokratiskt parti i Riksdagen – till vad nytta för medlemmarna ?

S-politruckerna och deras moderparti har förlorat sina rötter.
De vill införa korporatism och elitstyre när valboskapen röstar ”fel”.
I ett politiskt korporativt system är individens politiska fri-och rättigheter starkt beskurna; individen underordnas elitens ”värdegrund”.

”Värdegrunden” står numera över Sveriges grundlag.
De som anses ha ”fel värdegrund” får ”yrkesförbud” eller utesluts.
Det har drabbat flera SD-politiker.
Det liknar Vitryssland och Mussolinis Italien..

//Elfyma+


I Demokratins Sverige, är hotet från SAP och stormtrupperna vardag.

27 mars, 2008

Fackförbund hotar med hotellbojkott

Så lyder rubriken i Värmlands Folkblad. Ett klart och tydligt tecken i tiden. Gör du inte som vi säger, ja då straffas du ekonomiskt. Allt detta i demokratins Sverige. Där vi har fri ”television” och fri ”Radio”. Man kna undra vad nästa steg i kampen mot Svenska folket blir av Facket?

”– Vi vill inte använda våra medlemspengar på ett hotell som gynnar Sverigedemokraterna. Jag har pratat med vår ombudsman och tillsammans har vi kommit fram till att välja ett annat hotell när vi håller vårt årsmöte, säger Therese Göthe, vice ordförande i Handels Värmland.
• Varför då?
– Det handlar om vad Sverigedemokraterna står för. Vi sympatiserar inte med deras främlingsfientliga åsikter och därför tänker vi inte använda oss av ett hotell som låter dem hålla sina möten där.
• Men är det rätt att bojkotta ett hotell på grund av att de låter ett politiskt parti med representation i flera kommuner boka plats för ett årsmöte?
– Hade det varit exempelvis moderaterna hade det varit en annan sak, men vi anser helt enkelt inte att Sverigedemokraterna är rumsrena och därför har vi valt att boka ett annat hotell.”

Jag hoppas innerligt att facken förlorar ännu mer medlemar. För efter som SAP och dess stödtrupper inte styr Sverige undrar jag varför facket skickar pengar till dem? Med tanke på att alla medlemar i facket inte är med i SAP?


Organiserad brottslighet stavas även SAC.

31 januari, 2008

Saxar ur SvD Ledarsida.

”På trappan står krogägaren och banar väg så gott det går för sina gäster. Lunchgäster på väg in hånas högljutt för att de inte vänder i dörren och de som är på väg ut får veta att de är hänsynslösa kapitalistsvin. Gästerna vid fönsterborden får njuta sin lunch som djur på Skansen, utstirrade av aktivister som apar sig på andra sidan rutan. Platsen är Lilla Nygatan 14 i Gamla Stan. Måltavla för det ociviliserade spektaklet är den pakistanska restaurangen Lilla Karachi, och krogens gäster. Förbipasserande samlas i klungor och alla ser inte enbart nyfikna ut.Syndikalisterna (SAC) har sedan i tisdags försatt Lilla Karachi i ”blockad”. En syndikalistmedlem med tidigare anställning på krogen ska enligt uppgifter som ingen aktivist kunde belägga i går, ha fått större delen av sin lön svart. I den mån han alls fick någon. En anklagelse som motsägs av krogens revisor sedan flera år som går i god för att räkenskaperna är i ordning. Några svarta pengar har inte betalats ut.Ändå krävde SAC att krogägaren för att slippa stridsåtgärder senast i måndags skulle ha pungat ut med 80000 kronor till den före detta anställda medlemmen, betalat in skatt och sociala avgifter till Skatteverket plus en premie på 10000 kronor i skadestånd till SAC. Krogägaren vägrar.SAC:s chefsförhandlare förklarade segervisst för mig där på trottoaren med smattrande rödsvarta fanor som inramning att krogägaren i en första dust redan har betalat 10000 till SAC. Vad det nu betyder när arbetsgivare av hänsyn till personal och av affärsmässiga skäl ofta försöker betala sig ur obehagliga problem hur rätt de än har. Uppenbarligen betyder det inte att Lilla Karachis ägare är beredd att hosta upp de ytterligare 80000 som de aggressiva demonstranterna kräver.
På bordet ligger i stället en i princip ordinär rättstvist där SAC kräver Lilla Karachi på pengar, ett krav som krogen ­bestrider. Och sådana tvister anses alltjämt vara en sak för domstol att slita.Syndikalisterna är visserligen inte bundna av kollektivavtal, och därför finns det inget arbetsrättsligt hinder för SAC att slå till med stridsåtgärder. Men SAC har på inga villkor rätt att i värsta utpressarstil agera inkassoföretag och tvinga av krogägare pengar under hot om – vad?På tal om hot. Polisen höll sig igår i bakgrunden. Man ville inte provocera i onödan. Det var ­ säkert rätt tänkt. Men i en rättsstat värd namnet finns det rimligen också en gräns där polisen är skyldig att ingripa när en krogägare och dennes gäster så uppenbart ofredas som på Lilla Nygatan igår.”
Samma mönster som MC gängen och de yrkes kriminella ligorna har.
Påhittade skulder, pröjsa eller så skadar vi dig….Polisen står som vanligt bredvid och tittar på.
De vill ju inte provocera…tststst