Antalet sverigevänliga bloggar ökar

6 februari, 2016

Nätfiske: Som observanta läsare noterat så har det tillkommit länkar till några nya läsvärda bloggar. Kolla in dem !

När Varjagerbloggen startade för 10 år sedan var det självmord att skriva under med sitt eget namn. Med den här ökningstakten av sverigevänliga bloggar blir det svårt att stoppa oss.

Ju fler vi blir -desto svårare att stoppa oss.

Här några gobitar från DSM:

/Elfyma+


Avpixlats kopplingar till Kent Ekeroth

10 augusti, 2014

Att bloggen Avpixlat har kopplingar till SD:s Riksdagsledamot Kent Ekeroth är känt sedan tidigare.

Sedan starten 2011 har donationer till sajten samlats in via riksdagsledamoten Kent Ekeroths privata konto. Numera går de dock via hans ideella förening, ”Föreningen för Sverigevänliga intressen”, som också är registrerad på hans riksdagslägenhets adress.

Föreningen äger numera rätten till varumärket Avpixlat. (DN).

Avpixlats koppling till Kent Ekeroth är därmed otvetydig och ger honom oproportionerligt stor makt inom partiet. Huruvida bloggen även har kopplingar till andra personer inom SD och till partiledningen är inte lika tydligt, om de ens existerar.

Kent Ekeroth har som många andra judar dubbelt medborgarskap, i Sverige och i Israel.
Personer som har dubbelt medborgarskap/dubbla lojaliteter är inte helt pålitliga.

Vi som skriver på Varjagers Weblog har inga dubbla medborgarskap.
Jag skulle även kunna vara finsk medborgare men ser ingen poäng i det, åtminstone inte än så länge.
Jag skulle t o m kunna ha två eller flera pass enl. nuvarande regler, men det skulle knappast öka min trovärdighet.

Finska zigenare i Sverige vill gärna behålla sitt finska medborgarskap för att kunna kvittera ut förmåner och socialbidrag i båda länderna, men det gäller inte mig som är allergisk mot bidrag. (Läs mer).

Relaterat om media

/Elfyma+


Har Avpixlat kidnappats av sionisterna ?

14 juli, 2014

Många klagar på att bloggkollegan Avpixlat raderar alla kommentarer som på något sätt kritiserar Israels ockupationspolitik eller det oproportionellt stora sionistiska inflytandet inom media, finans och politik. Raderingarna visar att även Avpixlat står under sionisternas kontroll -med eller utan innehavarens medgivande.

Det är allvarligt. För om de fria bloggarna inte är fria – vem ska vi då lita på ?

När Avpixlat skriver om Israel/Palestina-konflikten översvämmas kommentarsfälten av kommentarer som förbehållslöst stöder Israels ockupationspolitik. Det handlar om koordinerade aktioner med hundratals kommentarer och flaggningar (anmälningar) på kort tid.

Kritiker stämplas ut som ”antisemiter”, ”nazister”, ”kommunister” eller t o m ”politiskt korrekta”, innan kommentaren raderas efter några minuter. Det har hänt mig otaliga gånger, senast när jag kommenterade detta inlägg – men aldrig när jag kommenterar andra ämnen märkligt nog.

När jag kritiserade raderingarna svarade Avpixlats moderator ”Mittlandet” att bloggen utsatts för ”massflaggningar” i kommentarsfälten – flaggningar som gör att kommentaren raderas automatiskt i avvaktan på granskning. De raderade kommentarerna borde i så fall återinsättas efter granskningen- men så har inte skett.

Mittlandet skriver: ”Vi har noterat ett systematiskt missbruk av kommentarsfunktioner.
Men eftersom detta handlar om funktioner inbyggda i Disqus så tror jag inte att det är något som redaktionen kan påverka, förutom genom att ta bort Disqus helt och hållet, och det vore ju förödande.”

Krafter som redan äger eller kontrollerar nästan allt inom media tycks ha kidnappat även vår största politiska blogg. Det skadar trovärdigheten och är ett hot mot yttrandefriheten.
Avpixlat tillåts kritisera allt -allt utom Israel och sionismen.
Det är som i Kina – du får kritisera allt – allt utom staten och partiet.

/Elfyma+

Inlägg som bara visas på fria bloggar
Sionismen, en ideologi vid vägs ände? -Varjager
Med licens att stämpla. (film på Jan Millds blogg).
Israel- En apartheidstat (Göran Rosenberg i Expressen)


EU/USA bekostar statskuppen i Ukraina om dessa uppgifter stämmer

6 mars, 2014

Telefonsamtalet mellan Estlands utrikesminister Urmas Paet och EU:s utrikespolitiske talesperson Catherine Ashton återges inte i västerländska medier(förutom DI.SE). Det är bara de fria bloggarna som tar upp det.Det finns en orsak till det. Det är att telefonsamtalet beskriver att både poliser och motdemonstranter sköts av samma skyttar som troligtvis bekostades av oppositionen som röjde den folkvalda presidenten ur vägen. ”Inspelningen av ett telefonsamtal mellan utrikesminister Urmas Paet och EU:s utrikespolitiska talesperson Catherine Ashton som har läckt är autentiskt”, skriver departementet på sin hemsida. Detta borde innebära att Carl Bildt borde sparkas. Han har blod på sina händer. Samt EU/USA var väl medvetna om vad som var planerat. Sverige är ett land med den mest förljugna pressen i världshistorien.

Varjager


Välkomna till Sverige i september nästa år, alla internationella valobservatörer från OSSE.

27 augusti, 2013

Så skriver ledarredaktionen på Expressen. I min värld tänkte jag att äntligen har en tidning vaknat. Äntligen skall de ta tag i de sittandes valfusk. Val bussar och för preppade valkuver och valsedlar som slängs och tas bort. Men sedan vaknade jag. Det var ju Expressen och de har ju aldrig gått demokratins ärende. Utan de föredrar dumokrati. Inte ett ljud om att SD valsedlar togs bort i förra valet. Inte ett ljud om vikta valsedlar eller dylikt. Inte ett ljud om bussar som tog etniska grupper direkt till val lokalen och där de fick ett förklistrat kuvert i handen.Nej utan deras stora bekymmer är att KD kanske åker ur riksdagen.

”Det utgör också en förklaring till varför detta absurda inslag i det svenska proportionella valsystemet kunnat fortleva. Socialdemokrater eller Moderater har inte direkt sprungit bena av sig för att få till en ändring, de har ju tjänat på systemet.
Statsvetarprofessorn Henry Bäck har räknat på saken och det allvarliga resultatet har inte fått den uppmärksamhet det förtjänar.
Varför styr de rödgröna i Sveriges näst största städer, Malmö och Göteborg? För att de fick flest röster, skulle ha varit det demokratiskt önskvärda svaret. Men vore det inte för valkretsindelningen i respektive kommun så hade de rödgröna inte fått egen majoritet, konstaterar Bäck.
Och ju fler valkretsar en kommun har desto större blir orättvisan. Stockholm med flest – sex stycken – är i det perspektivet Sveriges mygelkommun nummer ett. M fick tre extra mandat i fullmäktige än vad den totala röstandelen motiverade. S fixade två mygelmandat, medan stackars KD förlorade tre platser.”

För är det någon som tror att det hade blivit en fråga om det enbart drabbat SD?

Varjager


En rubrik som får mig att skratta.

3 april, 2013

SR snedvrider konkurrensen.Sveriges Radio har hamnat efter digitalt. Men i stället för att förnya radiomediet tänker SR med statliga medel försöka konkurrera ut den fria dagspressen.”

Det är en motsägelse i sig själv.

Fria dagspressen……….

Varjager


Är vänsterns hat mindre hatiskt?

14 januari, 2013

I sin nya bok ”Skrivbordskrigarna” granskar författaren och journalisten Lisa Bjurwald de högerextrema rörelsernas härjningar och positionsförflyttningar på nätet.

Bjurwald beskriver en parallell verklighet sprängfylld av sexistiska glåpord, ärekränkningar och hot om våld.

Det är en verklighet som många av oss som skriver opinionsjournalistik känner igen oss i. Därför är det beklagligt, om än föga förvånande, att Bjurwald fokuserar på det högerextrema hatet – som om det vänsterextrema hatet hörde till en annan mer perifer verklighet.

Hur ofta visar vänstern sin avsky och sin empati när borgerliga opinionsbildare utsätts för exakt samma saker, fast från vänsterhåll?, skriver journalisten Alice Teodorescu i Skånskan.se.

Kommentar:
Och som sig bör fick Lisa Bjurwald promota sin nya bok på bästa sändningstid i Sveriges Radio.
Givetvis utan att utsättas för någon besvärande granskning.
Jimmie Åkessons aviserade bok (om den ens får tryckas) kommer inte att utsättas för samma ödmjuka behandling i media.
Då kommer ett helt kompani ”granskare” att nagelfara varenda kommatecken i jakten på något som kan misstolkas som ”främlingsfientligt” eller ”rasistiskt”. ”Granskarna” kommer sedan att presentera boken i media, med Jimmie Åkesson på åhörarbänken på behörigt säkerhetsavstånd från mikrofonerna.

//Elfyma+


Rätt så kul att bloggen nämns i diskussioner på andra bloggar.

14 oktober, 2012

vad beträffar Varjagers
blogg -en blogg för galningar eller hur!


Så vill EU avskaffa yttrandefriheten på nätet!!!! Hjälp till och sprid informationen.

23 september, 2012

Bra med bloggar som inte är politiskt korrekta! Hjälp oss sprida denna information från FriaTider

EUROPA. Ett stort antal EU-byråkrater arbetar på nya, försåtligt formulerade förslag för att strypa yttrandefriheten på internet. För att genomföra projektet har man funnit idealiska allierade – nämligen de IT-företag som säljer utrustning för filtrering och avlyssning. Detta visar läckta hemliga dokument.

Det finns idag två parallella skatte­finansierade så kallade samrådsgrupper inom EU, där EU-byråkrater och privata avlyssnings­leverantörer arbetar tillsammans för att åstadkomma ny lagstiftning.

Den ena, CEO, finansieras av EU-kommissionens direktorat för kommunikations­nätverk. De använder ”jakten på barnpornografi” som argument för att driva igenom lagar som enligt kritiker kommer att hota även sådant som ingår i den fortfarande kvarvarande yttrandefriheten. Den andra gruppen, CleanIT, finansieras av EU-kommissionens direktorat för ”Home affairs” och använder istället ”jakten på terrorism” som argument för att driva igenom regler som kraftigt begränsar yttrandefriheten i unionen.

Kritiker hävdar att kommissionens febrila aktivitet inom dessa båda områden i själva verket tar sikte på obekväma åsikter och nyheter som makthavarna vill förbjuda, utan att behöva gå omvägen via lagstiftning och debatt. Bland kritikerna finns EDRI, European Digital Rights Initiative, ett institut som EU delvis finansierar.

Läckt dokument besvärar
Någon av CleanIT:s anställda läckte i förra veckan ett hemligt dokument som visar hur långt samrådsgruppen har kommit i sitt arbete. Dokumentet är nu upplagt på nätet som PDF av EDRI. På sin hemsida bekräftar CleanIT dokumentets äkthet.

Några av CleanIT-gruppens huvudpunkter i förslaget är:

Det ska vara förbjudet att använda internet anonymt.

• Polisen ska kunna stänga ner websidor utan att följa nu gällande regler.

• Att länka till ”terrorist content” vara olagligt.

Operatörerna blir ansvariga för att deras nät inte används till ”terrorism”.

• Det ska upprättas listor på siter som man vill blockera.

• System för blockering ska införas även i alla sociala nätverkssidor.

Redan medborgarnas uppladdning av material till nätet ska filtreras.

• Domännamn ska kunna släckas med omedelbar verkan.

• Lagar som skyddar anställda från avlyssning ska avlägsnas.

Operatörer som avlyssnar nätet men inte anmäler överträdelser ska straffas.

Operatörer som följer CleanIT:s ska få förtur vid offentliga upphandlingar.

I april i år kritiserades CleanIT av en holländsk bloggare, som påstod att organisationen har andra syften än att stoppa terrorism. Till sin förvåning fick bloggaren strax ett brev från CleanIT:s överstebyråkrat But Klaasen.

Klaasen försäkrade att CleanIT självklart först skulle ”identifiera problem innan vi lägger några regleringsförslag”. Men enligt läckan som citeras av ETRI stämmer bloggarens farhågor helt överens med verkligheten. Något terroristproblem på internet hade inte kartlagts eller överhuvud taget varit aktuellt för CleanIT.

För att kringgå de nationella bestämmelserna om yttrandefrihet och brevhemlighet, som ofta är grundlagsskyddade i europeiska länder, vill CleanIT lägga in sina regleringar på ”frivillig” basis via de stora operatörernas allmänna villkor. Man instruerar operatörerna att specificera vilken aktivitet kunderna inte får ägna sig åt på nätet, men ”denna specifikation bör inte vara särskilt detaljerad”, heter det bland annat i dokumenten.

Att EU:s samrådsgrupp vill kringgå befintliga lagar, och även stoppa lagligt innehåll, skriver man uttryckligen i det läckta dokumentet.

ETRI noterar att förbud mot kommunikation ”som är fullständigt laglig” i operatörernas allmänna villkor ska ”uppmuntras”, med hänvisning till operatörernas affärsmässiga prioriteringar. ETRI vill få operatörerna att införa regleringarna genom att hjälpa dem med sina ”affärsmässiga prioriteringar” på så vis att de ska gynnas vid EU-upphandlingar om de inför regleringarna från EU.

Hemlig deltagarlista
De filtreringsföretag som deltar i CleanIT:s hemliga överläggningar listas inte på samrådsgruppens hemsida, trots att de – enligt de läckta dokumenten – utgör majoriteten av deltagarna på organisationens möten.

Filtreringsföretagen har hittat energiska politiska allierade. Det framgår av namnen på ett par av de organisationer som trots allt låter sig räknas upp på CleanIT:s hemsida:

• International Network Against Cyber Hate (INACH)

• Ligue internationale contre le racisme et antisémitisme (LICRA)

Det sistnämnda institutet är ett franskt mellanting mellan Expo, Diskrimineringsombudsmannen och den svenska Israellobbyn. Kritiker hävdar att det är fullständigt uteslutet att dessa, som de säger, politiska aktivister skulle resa till CleanIT:s möten för att ta en paus från sin sedvanliga förföljelse av meningsmotståndare för att plötsligt ägna sig åt ”terrorism”. Kritikerna misstänker istället att aktivisterna är ute på sitt vanliga uppdrag, och nu vill strypa yttrandefriheten – och framförallt den ökande folkliga kritiken mot massinvandringen till Europa – genom hemliga samrådsgrupper och en dold lagstiftingsprocess.


AVPIXLAT – En reinkarnation av Politiskt Inkorrekt ?

24 oktober, 2011

På samma sätt som fågeln Fenix i den grekiska mytologin återuppstod ur askan av sig själv, reser sig nu Avpixlat ur stoftet av PI · Politiskt Inkorrekt — nya fjädrar men samma själ. 

Eller handlar det om själavandring/reinkarnation- återfödelse av PI i en ny kropp/blogg ?
Arbetet för ett friare medieklimat och ett bättre Sverige går vidare, skriver grundarna av Avpixlat. (Länk)

Bland oss som startar sajten Avpixlat finns personer som gjort sina lärospån hos PI men också helt nya förmågor.

Vår första uppgift, nu när PI nu tagit ned skylten och pk-media aviserat att man ska korka upp vinflaskorna och fira, blir att ge det vinet en så sur och bitter eftersmak som möjligt, en som sitter i länge.

Det gör vi bäst genom att se till att Avpixlat blir en lika stor, eller rentav ännu större, framgång och samlingspunkt för alternativ kompletterande journalistik och diskussion, skriver ”själavandrarna”  på sin nya blogg.

//Elfyma+


Röster om svenskheten -inför nationaldagen

5 juni, 2011

Svenskheten debatteras i media och bloggar med anledning av förestående nationaldagsfirande.

”Vi behöver ingen politik för att känna oss som svenskar”
skriver Per Bauhn, professor vid Linnéuniversitetet, på Newsmill.
Bauhn ser den svenska konsessus-kulturen som roten till sakernas tillstånd i Sverige.

I en konsensuskultur är det viktiga inte vad som är sant eller rätt, utan vad som vinner gehör hos kollektivet.
Konsensuskulturen kan vara en god jordmån för fördomar av olika slag, åtminstone när dessa har kommit att införlivas med ett kollektivs uppfattning om vad som är gott och ont, och vilka som bör ses som gärningsmän och förövare.

Men än mer bekymmersamt är att konsensuskulturen tenderar att undergräva ett samhälles moraliska integritet”.
Vad som är rätt eller fel blir en förhandlingsfråga, inte en fråga om att skilja mellan tyranner och tyranniets fiender.

I stället för att ta offrets sida mot gärningsmannen väljer konsensussamhället att se dem båda som parter med legitima intressen att värna och jämka samman.
Även den våldsamme angriparen har rättigheter, vilket kommer till uttryck i de rättsfall där människor döms för att ha använt för mycket våld i värnandet av sitt eget eller närståendes liv.

Har du stött på fenomenet i åsikts-Sverige?
Ja, men jag kan inte påstå att konsensuskulturen har hindrat mig från att delta i samhällsdebatten. Däremot har jag förstås noterat hur lätt det är att uppfattas som extrem – att kritik av islamism beskrivs som ”islamofobi”, att kritik av religiösa samfunds och företrädares anspråk på särlagstiftning tolkas som ”sekulär fundamentalism”, osv.

Kan konsensuskulturen verka inkluderande?
Ja – till priset av att du ger upp rätten att tänka själv.

Kan konsensuskulturen verka exkluderande?
Ja – om du inte traskar patrull med flocken.

Har Sverigedemokraternas intåg i riksdagen försvagat – eller kanske förstärkt – strävan efter samförstånd i den svenska debatten?

På kort sikt har det stärkt samförståndstänkandet, i så måtto att alla partier är överens om att inte tala med SD, och t.o.m. är beredda (på kommunal nivå) att överge blockpolitiken bara för att hålla SD borta från inflytande.

På lång sikt återstår att se om innehållet i samförståndet kommer att förändras.
Om SD är framgångsrika i ännu ett val, så lär (något eller några av) de andra partierna antingen förhandla med SD, eller överta delar av SD:s argumentation för att återta väljare från dem, skriver Per Bauhn (Läs mer).


”Politiker som hånar det svenska försvårar integrationen”
,
skriver Nima Dervish i ett annat inlägg på Newsmill.

När ”goda krafter” ska bemöta SD säger de ofta triumferande ”Vad är svenskt? Vad är svensk kultur?”, allt för att sedan fnysa åt svar som röda stugor, svensk folkdräkt, midsommar, köttbullar och kåldolmar. Men frågan är inte lätt att besvara angående andra länder och kulturer heller.

I Sverige blir invandrare indoktrinerade i att se Sverige som en ”ankdamm” och ”mellanmjölkens land”. Inte vidare sexiga beteckningar. Vem vill känna tillhörighet till en ljummen ankdamm?

För att vara en litet land i utkanten av världen har Sverige gett många (töntiga?) bidrag till världen: den justerbara skiftnyckeln, primusköket, AXE-växeln, pacemakern (både uppfinning och själva kirurgin), sfäriskt kullager, mjölkseparatorn, rullbältet i bilar, propellern, kylskåpet och det moderna blixtlåset… Sverige har haft nästan 30 nobelpristagare. Iran har haft en – som fick fredspriset för att ha bekämpat djupa orättvisor som inte ska finnas i ett normalt land. (Läs mer).

Signaturen Julia Caesar har skrivit ett ”Requiem för Sverige” om hur våra styrande makteliter förvägrar svenskarna rätten att känna glädje och stolthet för sitt land och sin kultur.

Skulle vi trots allt envisas med att fira Svenska flaggans dag kan vi göra det till tonerna av kurdisk folkmusik eller med somalisk fest, anordnad av Stockholms stadsmuséum. Somalisk musik och dans och somaliska piroger utlovas. Samt hennamålning och hårflätning. Vi ska alla se ut som somalier. Vi kvinnor kanske ska linda in oss i tio meter tyg för att riktigt smälta in i den somaliska festyran på Sveriges nationaldag?

Inbjudan pryds av en svensk flagga i form av en kamel.
Med lite ansträngning och några miljarder i introduktionsbidrag ska kameler säkert gå att integrera bland älgar och rådjur i den svenska faunan. Gillar man olika så får man löpa hela linan ut. (Läs mer).

//Elfyma+


Sverigedemokraterna i Almedalen.

29 juni, 2010

Ta nu chansen och gå dit och lyssna.

”Den 5 juli kommer den framstående islamexperten Robert Spencer från USA gästa Sverigedemokraternas arrangemang i Visby.

Spencer kommer hålla en föreläsning på temat ”Islam and the Jihad against Europe”. Om vi hittar någon som vågar debattera mot Spencer kommer vi även anordna en debatt på temat islam.

Utöver detta kommer även Jimmie Åkesson debattera – återigen om vi hittar någon som vågar ställa upp. Hittills har ingen antagit utmaningarna. ”

Varjager


LO skall ta kampen med SD. Expressen skriver att SD bygger på rykten i stället för fakta.

2 maj, 2010

Konstigt nog när man läser dagens tidning både pappersversionen och den på nätet så har de en mycket intressant sak. Fundera nu på vad LO och Expressen menar med detta??

Först ur Wanja ”The rich and greedy” s 1 maj tal.

”- Vi går i gång nu med utbildningar, avslöjar hon. Det är viktigt att kunna bemöta dem med fakta eftersom de ofta bygger sina argument på rykten.”

Sedan tar vi några sidor senare ur Expressen.

”En al-Shababledare som tidigare bott i Sverige utpekades som troligt mål för attacken. Mannen har samlat in pengar till organisationen och ska ha varit inblandad i två bilbombsattentat i Mogadishu i april 2008. Han står på USA:s, FN:s och EU:s sanktionslistor.
Enligt Säpo har ett 20-tal personer rest från Sverige till Somalia. Ett tiotal bedöms vara på plats just nu, i träningsläger eller aktiva i olika våldshandlingar. En del är kopplade till al-Shabab.
Vidare har ”en handfull” personer med svenska pass hittats döda efter våldshandlingar.  ”

Japp, heja Wanja och PK pressen som ljuger öppet och kampanjar mot Sverige och dess befolkning! Det finns på Internet mängder av bloggar som publicerar fakta och verkliga fall  varje dag! Men detta nekar Wanja och SAP samt resten av den förljugna härskar eliten i Sverige till. Men bloggarna finns och vi kommer inte att tystna även om de ”riktiga” medierna ljuger.

Varjager


Nu startar försvaret för Halal-tv.(Sydsvenskan)

3 november, 2008

Det är ett riktigt skimmer över artikeln i Sydsvenskan. Man blir nästa rörd till tårar så elaka alla har varit mot sharia tösen. Saxar ur Sydsvenskan.

”Cherin Awad suckar. Hon var 18 år, säger hon. Diskussionen handlade om ett specifikt fall där en kvinna hade dömts för otrohet, och hon propagerade faktiskt mot domen. Hennes omstridda uttalande gällde tolkningen av sharialagarna och speglade inte hennes personliga åsikt.
– Jag är emot dödsstraff. Jag vet inte hur mycket mer avstånd jag kan ta. ”

halleduttan dig vad hon tar avstånd nu. Det värsta är ju att nu startar PK eliten sitt försvar för Sharia.

Nu dröjer det inet länge förrän vi får en lag för oss och en lag för dem(HMF, redan). Sedan kommer deras lag vara viktigare för den följer religionen.


Lite funderingar så här på Torsdagen.

28 februari, 2008

Satt i bilen på väg till jobbet och funderade. Om man ser till hur bloggarna växt fram de senaste åren. Samt ser effekterna av bloggarna. Mer och mer folk tar sig tid att gå igenom nyheterna som PK media försöker dölja. Sanningen lyfts fram av bloggare mer och mer. Som bloggen den muslimska friskolan som avslöjade islamist kramarnas Saudi resa. I mitt Sverige, som direkt uppmanade till stöd för Vilks. Rakryggad som har en av de bästa belysarna av PK eliten. Weines brev till Riksdagledamöter och ansvariga är strålande.Högerkängans blogg som publicerat ett antal brottslingars bakgrund. Det blir fler och fler som ser bakom den styrande elitens lögner. Men det finns mer att göra folk. Prata, uppmana folk att söka mer. För är det något som våra styrande hatar är det folk som tänker självständigt. Expo, som säkerligen är Sveriges största olagliga register samlare har även benämt alla dessa bloggar i sitt Jihad mot oss i Västvärlden. Men det känns som det finns en vilja och att folk faktiskt vaknar till liv i gamla Sverige. Så en dag som denna vill jag bara uppmuntra alla att fortsätta. Så alla om ni så bar aråkar surfa in på bloggen. Ta den stunden som krävs att gå igenom länksamlingen. Det finns mycket läsvärt och mycket som ger hopp inför framtiden. Det finns folk som vill.

Varjager