Mörkt för pensionärer i de korrektas Sverige.

15 januari, 2010

Uppdaterat 13/8-10

ATP infördes 1960.
70-talet var de svenska pensionärernas guldålder, de hade världens högsta pensioner.
Sedan har det gått utför som en följd av industrinedläggningar, bidragsinvandring (beslut 1973) och en vidlyftig satsning på den skattefinansierade offentliga sektorn för att ersätta bortfallet av industriarbeten och för att minska bidragsberoendet bland de nya invandrarna. Idén att konstruera skattefinansierade ”arbeten” för invandrare för att mörklägga bidragsberoendet är inte ny.
Ominriktningen på 70-talet eldade på inflationen och orsakade skyhöga marginalskatter – det lönade sig inte att arbeta övertid längre.
Det tvingade fram en skatteomläggning 1976. Den kostsamma bidragsinvandringen fick dock fortsätta, och en ”invandringsindustri” började byggas upp tillsammans med en ”biståndsindustri”.
Uttagen blev till slut större än insättningarna i ATP-systemet varför pensionssystemet lades om 1994 för att undvika total kollaps.

Pensionärerna kläms åt- bidragsinvandringen expanderar.
Pensionärerna anser att  avgifterna till ATP-systemet är ”uppskjuten lön” . Det hindrade inte att S-regeringen i slutet av 90-talet konfiskerade
258 miljarder av den uppskjutna lönen i AP-fonderna för att betala av på statsskulden.
De rödgröna vill inte kännas vid detta beslut idag – de håller nu med om att det handlar om  ”uppskjuten lön” (för att vinna pensionärernas röster).
Det är i så fall logiskt att den konfiskerade uppskjutna lönen återlämnas till AP-fonderna, om de rödgröna vinner valet.
Men Mona Sahlins rödgröna signalerar istället att de, i likhet med Alliansen, vill att åldringarna fortsätter arbeta, helst tills de stupar.
Alternativet att i stället minska de bidragsförsörjdas skara är inte ”rumsrent” bland de rödgröna, ej heller hos Alliansen.
Invandringens kostnader får inte ifrågasättas.

Varför arbeta om man kan få bidrag ?
Moderaterna säger att ”om många lever på bidrag och a-kassa, så minskar pensionen”. De har därför infört stora ”jobbskatteavdrag” i tron att fler skall börja arbeta.
Men varför arbeta om man kan leva lika gott på bidrag ?
För bidragsinvandrare med låg eller ingen utbildning och många barn lönar det sig inte att arbeta (vitt) ens om skatten är 0kr, eftersom bidrag och förmåner minskar. Bidrag + svartjobb ger betydligt mer i plånboken.
De behöver inte heller bekymra sig om pensionspoäng så länge de kan få ÄFS (Äldreförsörjningsstöd) utan motprestation.
Jobbskatteavdragen finansieras genom ökad skuldsättning.
Hur statsskulden skall återbetalas denna gång får framtiden utvisa.
Det gäller att inte ha några synliga tillgångar när den tiden kommer.

Det nya pensionssystemet skrotas också ?
”Redan i februari 2005 uttryckte Göran Persson sin oro för det nya pensionssystemet och sa: ”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år, när de som då går i pension ser vad vi har gjort”.

15/3-10: Pensionärerna betalar priset för Sveriges generositet.
15/3-10: Dags att förändra det parlamentariska läget ?
Att bara klaga ändrar inget.
2/4-10:
Regeringen vill höja pensionsåldern .
13/8-10: Ingas pension räcker inte till mat och bostad

// Elfyma+

Relaterat: