Död man krävs på tre kronor!

19 oktober, 2012

En död man krävs på 3 kronor och 46 öre av Sandvikens kommun för obetald ränta på en hemtjänsträkning!

Och eftersom han (av naturliga skäl) ej betalt så har nu kommunen anlitat ett inkassoföretag för att driva in skulden, en skuld som nu stigit till 160:- kronor! (förövrigt ett påslag på 4600%)

En liten undran?

Finns det i dag inte gnuttan av det allra minsta lilla sunda förnuft kvar hos stats och kommunanställda?

Eller är det ett systematiskt beteende skapat av idiotiska byråkrater för att pappersförflyttande parasiter skall kunna föda försörja och frammana nya fågelholksgapande parasiter?

 

En undran till?

Hur många kronor och ören har Försäkringskassan fått tillbaka av dom 81 millioner som Hassan Charkas bluffade till sig?

Eller från Samir Ali Hussein Ehsan:s tre millioner som han lurat till sig genom att spela handikappad? Dourmouch Iachar Mestan är skyldig försäkringskassan 7,8 millioner när han påstod sig blivit förlamad.

Han erhöll också en personlig assistent vid namn Chadie Mestan…

“CP skadade” Ali Rahdi Raheem erhöll 180.000:- per månad i tre år trots att han kunde gå, springa och spela tennis!

CP skadan satt nog snarare i hjärnan   -på hela bunten!

 

Ekonomichef Kerstin Ryding säger också att det är fullt normalt att skicka räkningar till dom döda!

Det har vi gjort tidigare och det kommer vi att fortsätta med.

Och ett %-påslag på 4600% anser hon vara fullt normalt och skäligt.

3 kronor och 46 öre, ja det gäller att prioritera rätt!

Vänligen

Janne

Kerstin Ryding


Skrot och skräp kan vara en ”guldgruva”

15 februari, 2012

Återvinning: Med stigande råvarupriser har stöld av skrot blivit lukrativt i kriminella kretsar.
Koppar stjäls från återvinningsanläggningar, kyrktak, elnät och telenät.

Kopparstölderna har också blivit ett jätteproblem för järnvägsbolagen i hela Europa.
Nu avslöjar brittisk polis hur de mest förslagna metalligorna opererar med hjälp av Google Earth och Google  Maps.

– Från järnvägsbolagens och byggbolagens hemsidor hämtar ligorna information om var det pågår nybyggen och reparationsarbeten, där det rimligen borde finnas kopparkabel tillgänglig. Sedan går de till Google för att rekognosera.

På Google Maps och Goolgle Earth kan de se var vägar och järnvägar korsar varandra och var det är lätt att komma till.(Läs mer)

Trafikverket i Sverige har vid flera tillfällen under året rapporterat hur koppartjuvar klippt av signalkablar och burit med sig – både när det varit trafik på banan och när banan varit avstängd.
Det handlar om miljontals kronor enbart i materialförluster. Lägg därtill allvarliga trafikstörningar.(Läs mer).

Det har även blivit lönsamt att lagligt återvinna nedgrävda gamla kopparkablar i våra tätorter.

Linköping blir först i världen med att exploatera ”kopparfyndigheterna” under staden. (Läs mer).

Höjda blypriser har också lett till att uttjänta bilbatterier blivit stöldbegärliga.
Miljöfarliga rester av de stulna batterierna brukar hamna ute i naturen.
Lämna därför aldrig era batterier till kringvandrande ”återvinnare” !

Vem kunde tro att gamla däck och plastpåsar skulle kunna bli värdefulla ”oljekällor” ?

Uppfinnaren Anders Olsson har nu utvecklat en katalytisk kracker som gör olja av gamla däck och plastpåsar.

– Vi kan tillverka prima olja med marindieselkvalitet för mindre än 30 dollar per fat – oberoende av vilken råvara vi använder.
Det kan vara bilddäck, plast, oljeskiffer eller förorenad tungolja från ”oljesjöarna” i öknarna i de oljeproducerande länderna, säger Anders Olsson till Ny Teknik.

– Av ett däck på 10 kilo får vi ut 4,5 kilo olja. En fjärdedel blir kolpulver, en tiondel gas, ytterligare en tioden en tiondel stål och resten gas och fiberrester.

Själva processen tar inte mer än femton minuter från det att man stoppar i rivna däck till dess att det kommer ut olja, säger Anders Olsson.

Använder man plast som råvara är utfallet 100 procent olja eftersom de flesta plaster endast består av kolväten.

Anläggningen kan också ta hand om elektronikskrot och få ut både olja, gas och metaller.

– Ur ett ton elektronikskrot ska vi kunna producera 700 kilo olja, 200 kilo koppar, 400 gram silver och 40 gram guld, säger Anders Olsson till Ny Teknik.

Det låter nästan för bra för att vara sant.
Men om Anders Olsson lyckas så är det en välgärning för miljön.

//Elfyma+