Ett cyniskt svek mot de romska eleverna. Eller är det inte som de alltid har varit?  Romerna vill inte anpassa sig. 

30 augusti, 2016

Det skulle ju bli så bra – en profilklass för elever med romsk bakgrund. Men resultatet är katastrofalt. Arma barn.”

Detta är ju ytterligare ett bevis på att de inte vill anpassa sig till vårat samhälle och dess regler.

”Här har välviljans outsinliga kravlöshet fått råda. Några axplock ur rapporten.

• Trots att en övervägande majoritet av eleverna i årskurs 6-9 i Roma kulturklass under lång tid inte har nått upp till kunskapskraven har skolan struntat i att utreda behoven av särskilt stöd. I dessa årskurser har 14 av 15 elever haft F – underkänt – i flera ämnen upp till fem terminer i sträck.

• En lärare kan inte ens uppge var någonstans eleverna undervisas i idrott och hälsa eller träslöjd. Kanske för att de inte har någon undervisning? Det visar sig i alla fall att under två år har samtliga elever fått streck i dessa ämnen, inklusive teknik.

• Vid en lektion framgick det att samtliga elever arbetade med en och samma matematikuppgift. Det kunde väl ha varit i sin ordning. Men nu handlade det om alla elever i årskurserna 4-9.

• Rektorn har ingen koll på om betygen sätts enligt reglerna. Och lärarna i Roma kulturklass saknar kunskapen ”för att säkerställa en rättvis och likvärdig betygsättning.”

• Elevhälsan får inte besöka klassen. Rektorn berättar att hon inte får besöka klassen ”oannonserat”. Och den ordern har hon lydigt efterlevt. Jag har då aldrig hört på maken på uselt skolledarskap.”

Tänk hur mycket pengar som plöjts ner genom åren på alla dessa dumheter? 

”Kunskapsproducenterna”, det vill säga eleverna, är nämligen sällan på plats i klassrummet. Det skulle ju bli så bra. Men Skolinspektionen konstaterar att en stor andel av eleverna skolkar ”i hög omfattning och under långa sammanhängande perioder”. När myndighetens gjorde ett oanmält besök fanns inte en enda av de 34 eleverna på plats. En lärare uppgav att de var på ”konferens utomlands.” Rektorn hade – givetvis – noll koll.”

Varje dag läser vi om nedskärningar i välfärden. Nu börjar det bli tydligare och tydligare att välfärden slösas bort av våra politiker.

Varjager


Assimilering – en väg till framgång

17 augusti, 2015

Framgångsrik integration kokar ofta ned till något så enkelt som inställning och kultur, inte statens insatser, skriver Adam Cwejman i GP. (Uppdaterat 18/8)

Den amerikanske sociologen Philip Kasinitz konstaterade i sin bok ”Inheriting the city” att framgång för migrantgrupper avgörs utifrån villigheten att lämna sin isolation.

Det Kasinitz beskrev var en form av självvald assimilation.
Finns det några dagsaktuella slutsatser att dra av Kasinitz studie?
Möjligen att det vägval som leder till maximal kontakt med det nya landet i stort sett alltid lönar sig för invandrade. Att tro att det helt går att mentalt leva kvar i hemlandets verklighet leder till en återvändsgränd för kommande generationer.

Det behöver givetvis inte innebära att en invandrad inte bör lära sina barn föräldrarnas modersmål, eller att förvägra dem närhet och kontakt med hemlandets kultur. Men en fungerande integration förutsätter en sorts kompromiss mellan de två världarna, skriver Adam Cwejman (Läs mer).

Kunde inte ha sagt det bättre själv.

Om jag hade envisats med att bara tala finska här i Sverige hade arbetsmarknaden varit ytterst begränsad, i synnerhet nu när de enkla industrijobben försvunnit.

Jag hade möjligen kunnat få jobb som ingen svensk eller utomnordisk lyxinvandrare ville ha – som att riva och mura inne i heta och skitiga masugnar på SSAB. Eller erbjudas ett lågbetalt instegsjobb på Finska Hembageriet.

Jag gjorde i stället som kineserna i USA och lät mig assimileras.

Lärde mig svenska och använde min fritid till att skaffa mig en gångbar utbildning, i stället för att grilla bilar, kasta stenar på räddningspersonal, klaga på samhället och råna svennar.
Arbetade bl.a inom exportindustrin, forskade och startade eget företag.

Hade nog stannat kvar inom exportindustrin om inte Säpo maa det påtvingade VSB- avtalet med Sovjetunionen satt stopp för min karriär inom ett område som var känsligt under kalla krigets dagar.

Säpo inbillade sig att ryssarna kunde få en hållhake på mig genom att kidnappa mina släktingar i Finland – släktingar som nog skulle försvara sig – åtminstone så länge det fanns patroner till älgstudsarna. Säpos agerande och motiv var hemligstämplat.
Det här hände efter att flygöversten Stig Wennerström sålt ut det svenska luftförsvaret till Sovjet utan att Säpo lyft ett finger.
Tala om att sila mygg…

Men jag erbjöds senare desto intressantare jobb ”på andra sidan bordet” efter det kommunistiska lyckorikets fall.

Mina vuxna barn tillhör nu samhällets stöttepelare, med svenska som modersmål. De är så försvenskade att de hellre äter smaklös degig Skogaholmslimpa än mitt finska surdegsrågbröd. Får ta igen det på barnbarnen när de får tillräckligt starka tuggmuskler, men förväntar mig inte att samhället bekostar mina kulturyttringar, till skillnad från dagens bortskämda invandrare.

Det är upp till varje förälder att lära sina barn sitt hemlands tungomål om de tycker det är viktigt.

Hemlandets språk är inte samhällets ansvar, i synnerhet inte om invandraren fått permanent uppehållstillstånd -för att slippa återvända till hemlandet. Hemspråksundervisning ska bara erbjudas till dem som fått tillfälliga uppehållstillstånd och som avser återvända så snart läget i hemlandet gör det möjligt. (Relaterat).

Adam Cwejman: I Sverige betonas ofta att det är samhället och olika typer av strukturer som avgör migrantgruppers framgångar i samhället.

Dessa ”analyser” har den bekväma fördelen att de utan undantag tar ut den invandrade själv från ekvationen. Han eller hon blir bara en passiv aktör som påverkas av yttre omständigheter.

Ska man ta Kasinitz på orden är kulturellt kapital och inställningen hos migranterna avgörande vid mötet med det nya samhället.

Cwejmans chef, den eminenta Alice Teodorescu, är själv ett talande exempel på att invandrare kan nå framgång i Sverige även på lagliga vägar – om bara viljan finns.

Vi har en samsyn i det mesta som rör invandringen trots att hon tillhör en yngre generation, och har en helt annan bakgrund än mig.

/Elfyma+