Bergsjön värst på kvinnovåld.

12 februari, 2009

Enligt undersökningar som gjorts misshandlas mest kvinnor i Bergsjön. Detta efter jämnförelser med Rinkeby och Rosengård. Nu kommer det snart någon Kommunist eller islamist och hävdar att detta är en fusk rapport. Efter som den framställer invandrare i dålig dager. Vi får väl se, manliga politiker startar ett uppror mot våldet. Saxar ur GP.

”Bergsjön ligger i topp då det gäller polisanmälningar som avser våld mot kvinnor i-nära relationer. Jämförelser har gjorts med Rinkeby i Stockholm och Rosengård i-Malmö. Statistiken sträcker sig från 2002 fram till förra året. Den visar att Bergsjön ligger högst alla år, utom 2005.
– Bergsjön är värst i landet. Det är vad jag har kommit fram till. Det finns mycket som vi måste jobba med, säger Stig Andersson, familjebehandlare på Bergsjöresurser, som gjort rapporten.Förklaringarna till varför Bergsjön ligger högst i statistiken är många. De flesta, både politiker och tjänstemän, talar om stadsdelens sociala situation med hög arbetslöshet, ohälsa och utanförskap.
– Vi har ännu inte utrett frågan varför, men det finns inget samband mellan våld i nära relationer och arbetslöshet, anser Stig Andersson.
Han ser snarare förklaringen i den nya mansrollen. När män känner att deras mansroll är utmanad uppstår konflikt. Utmaningen kan till exempel komma från partnern som vill leva mer jämställt.”

Som sagt det kommer nog snart ett påhopp på denna rapport med.


Fängelse för barnäktenskap. Utredning pågår.

22 april, 2008

Läser på SVT.

”Föräldrar som tillåter ett barn under 16 år att gifta sig i ett annat land kan få upp till två års fängelse. Det föreslås i en utredning om människohandel, erfar TT.
Utredningen har tittat på om skyddet mot barn- och tvångsäktenskap, som främst berör vissa flickor med invandrarbakgrund, bör förbättras.
Utredningen anser också att det finns ett stort behov av utbildning och information för att åstadkomma en attitydförändring i grupper där tvångs- och barnäktenskap förekommer.”

Men är det någon som tror att PK Eliten skulle våga åtala någon av den ”skyddade” religionens utövare? Efter som det då skulle klassas som rasism. (konstigt, nog då det är en religion inte en ras.)