Min slutsats om de apatiska barnen står på stadig grund.

Tystnaden är total när en av de största lögnerna belyses.

Mina slutsatser står på solid grund. Ascher och hans medförfattare borde vara självkritiska efter att de har blundat för barnmisshandel, istället för att rikta ogrundade anklagelser mot mig, skriver barnpsykiatern Sven Román.

– Jag har träffat 15 till 20 apatiska barn sedan 2004. Inte i ett enda fall har föräldrarnas berättelser om barnens tillstånd stämt, jag har till exempel aldrig påträffat någon muskelatrofi, att muskler förtvinat. Jag har i diskussioner på BUP med hundratals barnpsykiatriker, psykologer, socionomer, sjuksköterskor och mentalskötare funnit att de alla delar min uppfattning att detta är politik och inte psykiatri. Vi är bland annat ense om det omöjliga att få en allians med familjerna, att om barnen har blivit bättre, till exempel genom aktivering eller ökat matintag, har föräldrarna blivit besvikna och arga.
Varjager

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: