Erik XIV anno 2019 del 2

LYSANDE Kenneth!

Var finns logiken i det svetsaren säger? Våldet – skjutningarna och sprängningarna – beror på ” segregationen, utanförskapet, dåliga betyg, arbetslöshet (och enligt kriminologer och andra besserwissrar på trångboddhet!!) mm mm – inte på invandrarna. Men vilka är det som alltid annars framställs som segregerade, marginaliserade, exkluderade, stigmatiserade, diskriminerade och som lever i socio-ekonomiskt utanförskap p g a svenskarnas rasism, islamofobi, främlingsfientlighet?

Han motsäger sig m a o sig själv. Å ena sidan: ”vi (som Du skriver: vilka ”vi”?) såg det inte komma.” Å andra sidan: han har uppenbarligen glömt att han 2015 sade sig ”förklara krig mot gängkriminaliteten: det här ska inte tolereras i vårt Sverige, det är oacceptabelt, samhället ska vara tryggt för dig och din familj, vi viker inte en tum.”

”Vi såg det inte komma” men i nästa mening skröt han med att han ”redan från dag ett som statsminister bekämpat gängkriminaliteten.” Gjorde han det helt i blindo??

I SOU 1993:89 ”Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande – Delbetänkande av Hot- och riskutredningen (Fö 1992:03) varnade utredarna i sju scenarier för att massinvandring/massflykt ”utsätter samhället för en lång rad påfrestningar varav en del är l långsamt framväxande och långvariga skeenden som kan bestå av eller resultera i : * stigande spänningar mellan olika grupper i samhället eller allmänna sociala spänningar * förändringar i normer eller grundläggande värderingar som strider mot vårt rättssystem eller vårt sätt att se på problemen (med dagens språkbruk” utmaningar”!) *ökande brottslighet, särskilt bland ungdomar * växande problem med missbruk av droger * ökande utbredning av epidemiska eller andra allvarliga sjukdomar * långsiktiga försämringar i den inre och yttre miljön.”

Utredarna konstaterade: ”Om de långsamt framväxande skeendena får ett ordentligt fäste kan det dröja länge innan motåtgärderna verkar effektivt.

De ekonomiska konsekvenserna av de långsamt framväxande skeendena kan bli så stor att de påverkar den allmänna utvecklingen i samhället. Det blir gärna fallet om kraven på åtgärder är stora och fordrar mycket omfattade resurser. Flera av problemen kan leda till konflikter mellan olika grupper i samhället. Särskilt allvarligt kan det bli om inflytelser utifrån eller något som inträffat i Sverige förändrar normer och grundläggande värderingar som strider mot vårt rättssystem eller vårt sätt att se på problemen.

De långsamt framväxande skeendena innebär i allmänhet genomgripande förändringar i samhället. De riskerar därmed att radikalt påverka förutsättningarna för många människors liv och välfärd.”

´I dag har vi facit! Allt det utredarna förutsade har inträffat.
Bakgrunden till utredningen : ”Regeringen bemyndigade den 21 december 1992 – Direktiv 1993:4 – chefen för Försvarsdepartememntet att tillkalla en kommitté med uppgift att utreda påfrestningar och risker i det fredstida samhället och vissa frågor inom totalförsvarets civila del. Chefen för Försvarsdepartementet förordnade den 12 februari 1993 som ledamöter Erik Krönmark, ordförande

(Vidare ingick riksdagsledamöterna Åke Carnerö, Brigit Henriksson, Robert Josuma och Göthe Knutsson, Christer Skoog, Rune Thorén, Karin Wegestål, Irene Vestlund, f d riksdagsledamöterna Hans Lindblad. Oswald Söderqvist. Till sakkunniga utsågs departementsråden Susanne frigren, Marie Hafström, kanslirådet Åke Sundin, departementssekr Karin Lindgren. Som experter förordnades direktören Jane Cederqvist, överdirektör Gunnar Holmgren, byråchef Björn Sandborgh och generallöjtnant Gustaf Welin)

”Arbetet har skett i samverkan med ett antal centrala statliga myndigheter, länsstyrelser , landsting, kommuner, företag och organisationer som skulle kunna beröras av händelseförloppen.”

Jag har ärvt utredningen från Eva Bergskvist via Jan Milld och har haft stor nytta av den – mycket att köra ner i halsen på regimen!! Jag har aldrig sett någon journalist hänvisa till den! Än mindre någon politiker eller myndighet. Inte ens SD – jag skickade en sammanfattning någon gång i början av 2000-talet till SD.s dåvarande ledning. Samt till DN:s redaktion m fl.

Du kanske också har den? I så fall slår jag ju in öppna dörrar. Jag funderar på att skicka den här sammanfattningen till svetsaren. Men jag har tyvärr inte längre någon e-adress till regimen eller övriga politiker. De försvann när min gamla dator kraschade 2016.

Varma hälsningar Inger-Siv

One Response to Erik XIV anno 2019 del 2

 1. Incmaster skriver:

  …att inbilla sig att de migranter som kommer hit (glöm ordet flykting)
  och som bevisligen kommer ifrån dysfunktionella länder som inte fungerar och sedan tro att dessa ska kunna ge ett ”lyft” för de länder som tar emot dem är ganska fantasifullt…………

  När Sverige lanserar sig som kravlöst bidragsland där man inte behöver anstränga sig för att integrera sig utan ”allt vader dem givet” dvs man får allt man pekar på + lite till……….så tappar dessa migranter också respekt för värdlandet utan man tom odlar ett förakt mot ”den veka svenska mentaliteten”……Sverige och svensken ses som en dum mjölkossa helt enkelt……

  Politikerna tror på FNs uttalanden om att migrantern ska se till att ekonomin kommer att blomstra så vi får en stabil ekonomi + kan fylla på pensionsfonderna……det hela är naturligtvis en stor lögn för bringa Europa+Skandinavien på fall vilket är EU-kommissionens målsättning och FNs………..
  Mordet på Europa har planerats under en längre tid av eliten och dess kabaler…………

  likheten mella Bryssels makthus och Babels är slående

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: