Lätt att vara generös när man själv inte betalar skatt

”Vi är rika” och ”vi har råd” att vara generösa är ett ständigt återkommande mantra i våra media (relaterat).

Uppdaterat 23 juni -13

Ofta handlar det om skattefifflande journalister/författare och artister med miljoninkomster som orerar i TV-sofforna.
De predikar vikten av solidaritet och generositet med våra skattepengar.

Godheten kostar dem inte ett öre eftersom de själva ofta undviker att betala skatt genom fiffiga bolagskonstruktioner.

Många deklarerar inkomster som inte ens en uteliggare skulle överleva på efter de årliga RUT- och ROT-avdragen.

De kan ändå, märkligt nog, leva på stor fot med ståndsmässiga bostäder, flotta bilar och båtar, påkostade fritidshus och hästgårdar, och frekventa resor runt om i världen. Den skenhelige biskopen Lennart Koskinen har fått värdiga lärjungar i skattetrixandets och dubbelmoralens ädla konst. Prästen Helle Klein är en av dom.

När Skatteverket undrar hur dessa arma satar kan överleva på sina svältlöner, så har de ”ingen aning” och hänvisar till sina slipade skatterådgivare.

Och när de ertappas med att ha jobbat svart så säger de att de jobbat gratis” – vilket de kommer undan med. För ingen vill ju sätta dit omhuldade kändisar som ”inte begriper sig på pengar”. (GP).

Vanligt är också att kändisar får betalt i form av resor och varor, om de skriver något positivt om sponsorn.
Fritidsresor, Vingresor m.fl utnyttjar ofta kändisar på detta sätt. Ersättningen är skattepliktig men ingen redovisar förmånen.

Lättare att skattetrixa med fåmansbolag sedan 2006

Viljan att underlätta för småföretagande och entreprenörer har fått regeringen att göra stora förändringar när det gäller skattereglerna.
Det har lett till skatteplanering, där arbetsinkomster blir till bolagsinkomster i stället.

I extremfallet skulle alla höginkomsttagare kunna ”sätta sig på bolag” för att omvandla typiska arbetsinkomster till bolagsinkomster, efter att reglerna blev mer generösa år 2006. Detta minskar effektivt deras totala skattebelastning.

Utdelningarna från fåmansföretag har ökat med över 80 procent jämfört med genomsnittet före 2006 samtidigt som utdelningarna från andra bolag (med en vid ägarkrets) har minskat.

År 2006 var omkring en tredjedel av alla nybildade fåmansföretag holdingbolag, skalbolag eller företag med låg omsättning.

Det är särskilt höginkomsttagare som grundar holdingbolag eller skalbolag efter reformen.

En utbredd inkomstomvandling får samhällsekonomiska konsekvenser !

 • För det första så är det ett resursslöseri.
 • För det andra så ökar inkomstskillnaderna efter skatt
 • För det tredje så medför inkomstomvandling förlorade skatteintäkter på ca 23 miljarder kr.
 • För det fjärde så leder inkomstomvandling till vilseledande makroekonomisk statistik. Statistiken visar på en ökning av fåmansbolag efter 2006 vilket felaktigt kan tolkas som att förändringarna har uppmuntrat till entreprenörskap och företagande. Källa: Nya företagsregler har ökat skatteplanering.

Vad är ett fåmansbolag ?
Bolaget
ägs och drivs oftast av en eller flera personer inom familjen, utan externa ägare.
Bolag utan egen verksamhet med få eller inga anställda (skalbolag) startas ofta i skatteplaneringssyfte.

Kännetecknande är att lönerna till anställda är extremt låga trots hög ”omsättning” eller vinst. Vinsten tas istället ut som utdelning. Skatten blir då bara 20%

Den bokförda vinsten kan också reduceras genom köp av ”tillgångar” (fastigheter, bilar, båtar,hästar) för privat bruk,  ”researchresor” och ”representation”. Många bolag har omotiverat stora och aparta tillgångar, men fifflet är svår att komma åt för Skatteverket.

Gräddan av den svenska PK-eliten deltar i skattefifflet

Nästan alla etablerade journalister/författare/artister/kulturarbetare har numera egna fåmansbolag som utnyttjas flitigt för att minimera skatten. Många har också omregisterat sina enskilda firmor till fåmansbolag när inkomsterna stigit.

”Hummerknivsvänstern” dominerar. Några exempel.

Åsa Linderborg (Åsa Linderborg AB). rik på att skriva skit om sin pappa
Katarina Mazetti (Mazettis Blandning AB m.fl ). en salig blandning.
Helle Klein (Helle Klein AB) vinst över 1 miljon/ inkomstskatt 7 800 kr
Alexandra Pascalidou (Frontkick AB).  ”kickbacks” som affärsidé ?
Jenny Strömstedt (Leelou Produktion AB) aparta sidoverksamheter
Täppas Fogelberg (Liten Täppa AB), liten men ful fisk i PK-dammen
Peter Wolodarski1px (Wolodarski Information AB), ingen inkomstskatt

Robert Aschberg  (bl.a Skeppsudden AB). aparta sidoverksamheter
”Marinteknik och därmed förenlig verksamhet” (fritidsbåtar?) ingår märkligt nog i mediebolagets påstådda verksamhet .

Senast att hoppa på skattetrixartåget är journalisten KG Bergström,
Den enda som ännu inte har fingrarna i syltburken är Janne Josefsson.
Detta inlägg kan förhoppningsvis inspirera honom till ett scoop.

Författare mot skatter

Björn Ranelid (Björn Ranelid Aktiebolag). (Läs mer).
Författare har rikliga möjligheter att skattetrixa om de har tillräckligt rymlig samvete. Boende kan maskeras som skrivarstugor,  semester- och jaktresor maskeras som researchresor.
Ranelid är inte unik, bara närigare om man får tro GW Persson.
Kompisen Jan Guillous exotiska jaktresor bokförs av samma skäl som ”arbetsresor”.
Viveca Sten skriver deckare med en politisk agenda. Bor på burgna Djursholm och låter sina miljoninkomster gå in i ett skalbolag utan anställda för att slippa skatt.

Artister mot skatter
Låtskrivaren och artisten Niklas Strömstedt, gift med Jenny Strömstedt, har ett listigt bolagsupplägg med oändliga möjligheter till skatteplanering i Pupiru Productions AB, m.fl.

Bolaget skall förutom producerande verksamhet även ägna sig åt att köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om finansieringsverksamhet. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolaget och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån.
Fru Jenny:s ”kringverksamhet” är nästan lika vidlyftig som makens.

Mikael Wiehe (M C WIEHE Aktiebolag), men framförallt Thomas Ledin (Ledin & Söner i Stockholm AB och Acasso Productions AB) driver många fåmansbolag med få eller inga anställda. Ledin är om möjligt värre än paret Strömstedt.

Det var Wiehe och Ledin som startade ”Stiftelsen Artister mot Nazister”, som bl.a delat ut pengar till vänsterextrema Expo och till skattetrixaren Robert Aschberg.
”Artister mot skatter” vore en mer passande beteckning på dem.

”Pensionsräddaren” Laleh Pourkarim smiter också från skatten. Hon betalar nästan ingen skatt alls på sina mångmiljonvinster.(Di). Den enda pension hon räddar är sin egen.

Felix Herngren går ännu längre i skattetrixandet. Han gjorde en pudel 2012 efter avslöjandet om sin skatteflykt till Cypern och lovade att sluta med trixandet. Men inte nog med det. Han använder sig även av sk. räntesnurror för att smita från skatten.

Idrottare mot skatter
Många idrottare skriver sig i lågskatteparadis när de börjar tjäna pengar
Björn Borg, Ingemar Stenmark och Anja Persson skrev sig i Monaco.
Idag kan de göra som hummerknivsvänstern -starta ett skalbolag.
De kan sedan skatta så mycket de har lust.

Revisorer mot skatter
Och revisorerna som ska granska skalbolagen är inte bättre.
De har själva satt i system att ta ut sin lön i form av utdelningar.
När vi inte ens kan lita på revisorerna, vem kan vi då lita på ? (SvD).
Lägg därtill att journalistkåren har ett egenintresse av mörkläggning.

Eftertanke
Sverige har världens högsta skatter och det är förståeligt att alla försöker minska sin skatt.
Men om höginkomstagare inte betalar skatt blir det som i Grekland –KRIS.
Vi kommer att få skatterevolter när hårt trängda arbetare och pensionärer inser att de snart är de enda som betalar skatt..

Vem ska då betala för vår välfärd ?
Vem ska då betala kostnaderna för massinvandringen ?
Vem ska då betala kostnaderna för bidragsfusket ?
Vem ska då betala press- och kulturstödet ?
Vem ska då försörja nomenklaturan i Sverige och i Bryssel ?...

Uppföljning (del 2)
Uppföljning del 3: Ekonom utsattes för näthat efter skatteförslag

//Elfyma+

21 Responses to Lätt att vara generös när man själv inte betalar skatt

 1. Jern&Betong skriver:

  Tungt inlägg, det sparar jag.

  • elfyma+ skriver:

   Anade att du skulle tillhöra dem som snappade budskapet.
   Tipsa gärna om hycklande kändisar som inte lever som de lär.
   Siten ”Alla Bolag” är en guldgruva för oss privatspanare.
   Ju högre moralisk svansföring, desto större anledning att syna ”de goda” i sömmarna, är min vetenskapligt underbyggda tes. Det var kanadensiska forskare som kom fram till det, inte jag.

   • Jern&Betong skriver:

    Kändisars ekonomi vet jag inget om men Göran Persson är ju känd. Efter sin avgång startade han ett bolag i vars namn han tog uppdrag bl a som föreläsare vilket var gynnsamt på två sätt. Dels kunde han ta ut dessa inkomster som utdelning och därmed betala lägre skatt och dels kunde han fortsätta ta ut ersättningen från riksdagen eftersom han in deklarerade löneinkomst.
    Lördagsintervjun idag var ett potpurri på politikers grodor och mycket underhållande. Bl a försökte Gudrun Schyman förklara hur hon lyckades skicka samma räkning till två olika instanser. ”Drar du kopior på räkningarna” var en fråga hon inte gav svar på.
    Ett tips om en intressant källa: Money trail, på Press TV.

 2. UfoM skriver:

  Grym sammanfattning, tack!

  • elfyma+ skriver:

   Roligt att du snappat budskapet.
   Tvekade om jag skulle gå ut med detta ekonomiskt/juridiskt komplicerade inlägg på en blogg.
   Men media, som själva har fingrarna i syltburken, skulle knappast ta in den här typen av inlägg som avslöjar förljugenheten inom det egna skrået.

 3. […] Generositeten med våra pengar torde minska när de själva måste betala skatt (Läs mer). […]

 4. Ja till nytt operahus skriver:

  Men god dag yxskaft, här tappas väl helhetsperspektivet. Så hela skattebasen finner vi i fåmansbolagen?
  Och 3:12 regelverket då? Plockar du ut så mycket som möjligt i exv. utdelning så tappar du också pension, sjukförsäkring, föräldrapenning och liknande.
  Knappast dom här pengarna som bekostar vår s.k. välfärd………..

 5. […] – när man själv inte betalar skatt! Ofta handlar det om skattefifflande journalister/författare och artister med miljoninkomster som orerar i TV-sofforna. De predikar vikten av solidaritet och generositet med våra skattepengar. Godheten kostar dem inte ett öre eftersom de själva ofta undviker att betala skatt genom fiffiga bolagskonstruktioner. Läs mera här om våra goda och generösa ”kändisar” i bloggen Varjager. […]

 6. Varg i Veum skriver:

  Reblogged this on Varg i Veum and commented:
  Intressant avslöjande om alla dessa som tycker att andra ska betala deras gloria.

 7. […] Andra väljer att bokföra sitt båt-, bil- eller hästintresse på bolaget för att komma undan skatt (Läs mer). […]

 8. Dennis Nilsson skriver:

  När man låter girigheten styra en, istället för att man styr girigheten, då blir det på det viset du beskriver. Girigheten blir som en drogmissbrukare som inte har vett att sluta. Hur det slutar för missbrukare är mycket sällan en rolig historia för den berörda och dennes omgivning, som släktingar och vänner

 9. Anita skriver:

  Tack för infon! Kan ni kolla upp den”goda”Marlena Ernman?

 10. […] Hur är det möjligt ? Assad gör som sina förebilder inom kulturetablissemanget – tar in inkomsterna till sitt skalbolag Arkee Productions AB och tar inte ut någon lön för att slippa betala lagstadgade sociala avgifter och skatter. (Relaterat). […]

 11. […] Lätt att vara generös när man själv inte betalar skatt […]

 12. […] Och som tack för allt stöd undviker han, och hans senaste fru, att betala skatt. Varför öppna sin egen plånbok när det lönar sig bättre att öppna sitt hjärta och låta andra idioter betala för generositeten ? (Relaterat). […]

 13. […] Relaterat:  Lätt att vara generös när man själv inte betalar skatt […]

 14. […] Nujen har, som så många andra kändisar med höga inkomster, bokfört sin privata konsumtion (bostäder,sommarstugor, båtar,bilar,resor etc) på bolag för att undgå skatt. Det är olagligt, men kontrolleras sällan av Skatteverket. (Läs mer). […]

 15. […] via Lätt att vara generös när man själv inte betalar skatt […]

 16. […] Relaterat om hycklande miljonärer på vänsterkanten:Lätt att vara generös när man själv inte betalar skatt […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: