Destruktiva massinvandringsindustrin… det stora, omättliga svarta hålet.

För er som undrar vart alla pengar tar vägen… Varför kommunalskatten jämt och ständigt måste höjas. Varför vi får allt mindre service för alla miljarder som betalas i kommunala skatter och avgifter.

Varför det ständigt måste sparas in på mat, mjölk, material, personal… etc. etc. i skolor och på dagis för våra barn. Varför våra åldriga anhöriga får halva ägg medan kaffe och mjölk på flera håll betraktas som lyx, och måste bada i sin urin och sina exkrementer i timmar – innan blöjorna väger tillräckligt för att få lov att bytas. Osv. osv.

Varför avgifterna för samhällsservice kontinuerligt höjs, och varför allting hela tiden bara blir dyrare och dyrare. Varför många kommuner i landet i dag är mer eller mindre konkursmässiga och går på knä. Här under följer en stor del av svaret!

Följande information är en omistlig del av förklaringen: så här ser de faktiska ekonomiska bistånden ut i 22 av landets totalt 290 kommuner. Och siffrorna är fullständigt offentliga. De bygger inte på några ”rasistiska” påhitt. Alla uppgifter är inhämtade från SCB, Valmyndigheten samt respektive kommuns hemsida.

All individuell kommundata är från 2007. Med andra inte helt uppdaterad. Men redovisningen är mest för att ni skall få en liten uppfattning om de extremt höga kostnaderna som massinvandringen för med sig. Och de häpnadsväckande proportionerna på bidragens fördelning.

Sedan dessa siffror från 2007, har det hänt mycket på fronten massinvandring och uppehållstillstånd i Sverige… År 2008 beviljades 90 021 uppehållstillstånd, år 2009 beviljades 102 449, är 2010 beviljades 105 102 och nu senast 2011 fick 93 134 uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär att kostnaderna naturligtvis är ännu högre i dag!

Sedan 2007 har alltså 390 706 nya individer från i huvudsak länder som Afghanistan, Irak, Somalia och Eritrea sökt sig till det fullständigt kravlösa bidragsparadiset Sverige, och fått uppehållstillstånd. Landet i norr där man invaggats i tron att det växer hela skogar med pengaträd!

Med andra ord: den permanentade festen har fått massor av nya snyltgäster kring smörgåsbordet.  

Analfabeter, get vaktare, kamel ryktare, lökhackare, kriminella, fysiska och psykiska offer för inavel, handikappade, åldriga anhöriga… vilka importerats av den – enligt regeringen Reinfeldt – så enormt lönsamma (???) massinvandringsindustrin. Fast, hur helt okvalificerad arbetskraft, importerad för att ytterligare spä på en i övrigt redan hög både arbetslöshet, social instabilitet och allmän oro i Sverige, kan vara lönsam… det begriper inte jag!

 

Och vad återstår då: när analfabeter, get vaktare, kamel ryktare, lökhackare, kriminella, fysiska och psykiska offer för inavel, handikappade, åldriga anhöriga… inte kan placeras på den svenska arbetsmarknaden. Där det officiellt inte finns några jobb; en marknad som inte ens ligger i närheten av dessa ”nyanländas” yrkeskvalifikationer.…?

Svar: förutom en omfattande och kvalificerad sektor av svartarbete, handlar det socialhjälp och bidrag i all oändlighet. Livstidsförsörjning! Betald semester livet ut! På nysvenska kallas detta med ett gemensamt begrepp: Ekonomiskt bistånd. Alltför ofta har det visat sig att, det är mycket vanligt med en kombination av: svartarbete och ekonomiskt bistånd!

 

Jag begriper inte hur denna ekvation går ihop… att detta skulle vara särskilt lönsamt för landet! Vem har egentligen kommit på detta…?

 

Eftersom massinvandringsindustrin går på högvarv – siffrorna här ovan talar för sig självt – behöver siffrorna för respektive kommun genomgå en ordentlig uppdatering beträffande 2011 års utgifter. Detta kan vem som helst själv göra som känner sig manad, och förfogar över tid.

Att bidragsutgifterna för kommunerna ökat dramatiskt, behöver man inte vara statsvetare eller finansminister för att begripa. (Se slutet av artikeln.) Det förstår vilken läskunnig, normalbegåvad människa som helst. Detta då regeringen/satellitpartierna med dess hjärndöda politiker kollektivt bestämt sig för att importera ännu mer arbetslöshet i form av: bidragstagare, analfabeter, kulturberikare, asylturister, parasiter, snyltgäster, plundrare, tiggare, papperslösa, skäggbarn, kravställare, moskébyggare… kriminalitet, islamister, terrorism… från framför allt Afghanistan, Afrika och Mellanöstern.

Denna fest är naturligtvis inte gratis… Det har svenska skattebetalarna blivit smärtsamt medvetna om, men ännu inte fattat eller begripit ända vägen fram till valurnorna! I senaste valet var det bara drygt 5 (fem..!) procent som tagit förnuftet till fånga…

Senaste utspelet av den alltmer psykiskt instabile Fredrik Reinfeldt är att svenskarna skall jobba tills de fyller 75 år!

Loppcirkusdirektörens barnbarnsbarnbarn Fredrik Reinfeldt går ”försiktigt” ut med detta förslag då han märker att pengarna börjar tryta. Den totalhavererade invandringspolitiken tillsammans med islamiseringen av Sverige kostar ofantliga summor pengar, och det finns sannolikt en gräns för hur mycket oljepengar Saudi är berett att skjuta till för att islamisera Sverige. Därför måste regeringen själv skrapa ihop så mycket det går…

Följande information gäller utbetalning av socialbidrag i 22 av landets 290 kommuner under 2007. Alltså återstår 268 kommuner i landet. Och vi vet i dag att i vissa kommuner har kostnaderna under de senaste två-tre åren fullständigt skenat iväg. Vilket lett till massiva besparingar och indragning av service på alla håll och kanter. Stängning av fritidsgårdar, nedläggning av vårdcentraler, uppsägning av tjänster inom skola, vård och omsorg. Dock undantas ett exklusivt område varje tanke på besparing och nedskärning: massinvandringen!
A= Totala biståndet avseende socialhjälp

B= Till utrikes födda/flyktingar utbetalades

C= Av totala biståndet motsvarar detta

D= Andel utrikes födda i kommunen

1. Örebro:

A= 174, 4 milj.

B= 110,6 milj.

C= 63,4%

D= 13,6%

2. Vårgårda:

A= 7,8 milj.

B= 5,0 milj.

C= 64,2%

D= 8,4%

3. Lomma

A= 3,1 milj.

B= 1,3 milj.

C= 40,8%

D= 6,8%

4. Mjölby

A= 24,5 milj.

B= 10,2 milj.

C= 41,8%

D= 6,1%

5. Simrishamn

A= 8,9 milj.

B= 4,1 milj.

C= 45,6%

D= 7,3%

6. Borås

A= 90,4 milj.

B= 65,3 milj

C= 72,2%

D= 17,1%

7. Växjö

A= 93,1 milj.

B= 73,1 milj.

C= 78,5%

D= 12,8%

8. Göteborg

A= 940,2 milj.

B= 644,5 milj.

C= 68,5%

D= 20,9%

9. Borlänge

A= 75,0 milj.

B= 47,2 milj.

C= 63%

D= 11,0%

10. Enköping

A= 24,7 milj.

B= 14,1 milj.

C= 57,0%

D= 9,8%

11. Uppsala

A= 201,7 milj.

B= 140,6 milj.

C= 69,7%

D= 14,7%

12. Kiruna

A= 8,4 milj.

B= 1,2 milj.

C= 14,4

D= 8,4

13. Sundsvall

A= 100,2 milj.

B= 42,8 milj.

C= 42,7%

D= 7,1%

14. Kristianstad

A= 73,3 milj.

B= 53,0 milj.

C= 72,3%

D= 11,7%

15. Jönköping

A= 141,1 milj.

B= 88,9 milj.

C= 63,0%

D= 12,5%

16. Karlskrona

A= 54,8 milj.

B= 33,4 milj.

C= 61,0%

D= 8,6%

17. Landskrona

A= 70,7 milj.

B= 53,2 milj.

C= 75,3%

D= 22,7%

18. Halmstad

A= 56,6 milj.

B= 37,3 milj.

C= 65,8%

D= 13,4 %

19. Helsingborg

A= 184,2 milj.

B= 126,7 milj.

C= 68,8 %

D= 18,1%

20. Hallsberg

A= 9,4 milj.

B= 6,6 milj.

C= 70,5%

D= 8,8%

21. Södertälje

A= 243,7 milj.

B= 191,6 milj.

C= 78,7%

D= 28,5%

Har ökat från 163,9 milj. (2005)  till 243,7 milj. (2007) en ökning med 48,7% på två år! Under 2008 betalades ut 207,7 milj. de tre första kvartalen; en ökning med 14% jämfört med motsvarande period 2007…

22. Boden

A= 19,8 milj.

B= 9,1 milj.

C= 45,8%

D= 5, 7%

Totalt för dessa endast 22 kommuner av landets 290

A= 2 605,4 milj. (2, 605 miljarder kronor)

B= 1 759,9 milj. (1, 759 miljarder)

C= 58.0 % i genomsnitt för uppräknade kommuner

D= 13%

A= Totala biståndet avseende socialhjälp

B= Till utrikes födda/flyktingar utbetalades

C= Av totala biståndet motsvarar detta

D= Andel utrikes födda i kommunen

 

Siffrorna visar i medeltal att endast 13% av invånarna i de 22 slumpvis uppräknade kommunerna, förbrukar hela 58% av den budgeterade socialhjälpen… Stora variationer förekommer dock.

I kommuner som Hallsberg, Borås, Växjö, Göteborg, Landskrona, Kristianstad, Södertälje och Uppsala ligger andelen procent på så mycket som på mellan 70,5% – 78,7%.

År 2007 uppgick socialbidragskostnaden (ekonomiskt bistånd) för hela landets kommuner till: 8,858 miljarder. Av dessa gick 5,490 miljarder till utrikesfödda/flyktingar. Detta motsvarar 62,0% av totala bidragsutfallet. Andelen utrikesfödda i landet låg 2007 på mellan 12-14% av totala befolkningen.

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd under år 2010

Under 2010 betalades 11,6 miljarder kronor ut i socialbidrag (ekonomiskt bistånd). Det är en ökning med fyra procent i fasta priser jämfört med 2009. Utbetalat bistånd, räknat per invånare i en kommun, varierar mycket mellan olika kommuner och län. Större kommuner har oftast högre kostnader jämfört med mindre kommuner. De kommuner som rapporterade de högsta kostnaderna 2010 var Södertälje (3 783 kr/invånare), Eskilstuna (2 782 kr/invånare) och Malmö (2 634 kr/invånare). Vellinge och Laxå rapporterade lägst biståndsbelopp per invånare (147 respektive 60 kr/invånare).

Fördelning av utbetalningarna. Till hushåll där både registerledaren och dennes eventuella sammanboende var födda inrikes betalades det ut cirka 4,6 miljarder kronor, vilket är 40 procent av den totala biståndssumman 2010.

Resterande 7 miljarder kronor (60 procent) betalades ut till biståndshushåll där antingen registerledaren eller dennes eventuella sammanboende eller båda var utrikes födda.

Utbetalningar ekonomiskt bistånd första halvåret 2011

I den redovisade statistiken ingår uppgifter om introduktionsersättning till flyktingar, (precis som tidigare år). Denna ersättning kommer dock att upphöra och istället kommer flyktingar att erhålla etableringsersättning, vilket inte ingår i redovisad statistik. Detta bör beaktas vid jämförelser bakåt i tiden.

Under första halvåret 2011 betalades 5 912 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning. Det är en minskning med tre procent jämfört med samma period år 2010.

Till biståndsmottagare som inte är flyktingar betalade kommunerna ut 5 052 miljoner kronor under de två första kvartalen 2011. Det är en ökning med två procent jämfört med motsvarande period 2010.

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under de två första kvartalen år 2011 var 861 miljoner kronor, vilket är en minskning med 24 procent jämfört med samma period år 2010.

Jämförelse mellan de två första kvartalen 2011 och motsvarande kvartal 2010 visar att 55 procent av kommunerna (157 st.) har ökat sina utbetalningar.

Här är något som inte riktigt stämmer… Här talar man nu om flyktingar, som separat grupp, medan födda utomlands har bakats ihop med de övriga utbetalningarna! Hur länge man räknas som flyktingar framgår inte; möjligen det innevarande aktuella räkenskapsåret. Så kallade ”nyanlända”. Utbetalningarna till hushåll med utrikes födda bör fortfarande ligga i samma storleksordning som tidigare, alltså runt 60 procent av totala utgiftsbeloppet. Som för första halvåret 2011 då bör ligga i storleksordningen 3,54 miljarder.

Sedan tillkommer naturligtvis statens utgifter för: anhörighetsinvandring, livstid försörjning, pensioner till dem som aldrig betalat in en krona, barnbidrag, sjukskrivningar, skolor, svenskundervisning, studier, tolkbehov, sjukvård (många är offer för konsangvinitet=inavel), medicin, tandvård, assistansbehov, avvisningsresor med chartrade flyg, kriminalvård, advokatkostnader… etc. etc. etc. Och då brukar siffran lågt räknat hamna på runt 300 miljarder kronor om året.

Sjukvård och transfereringssystem går på knä

Sveriges bidrags- välfärdssystem är dimensionerat för att stödja människor i Sverige som oförskyllt drabbas av sjukdom eller råkar ut för en olyckshändelse. Den som är arbetsoförmögen får ekonomisk hjälp. Detta är en helt riktig och solidarisk tanke… Detta system skall självklart inte finansiera livslånga, betalda semestervistelser i Sverige, eller livslång försörjning av Somaliska storfamiljer. Lika lite som det skall betala flygbiljetter för familjer fram och tillbaka – till länder som ”flyktingarna” flytt ifrån. Detta är naturligtvis ingenting annat än fullständigt komplett vansinne!

Sak samma gäller de offentliga förvaltningarna i likhet med sjukvård, polis och rättsväsende. Dessa är anpassade efter de i landet boende svenskarna och efter svenska förhållanden med allt vad detta innebär.

Här klarar man nu inte längre av sina primära uppdrag som man fått av regering och riksdag. Resurserna äts i stället upp av de fullständigt absurda förhållanden med den havererade massinvandringen som präglar det nya Sverige.

Det är väl rätt uppenbart att sjukvård och transfereringssystem går på knä och havererar. Då 100 000-tals importerade människor skall försörjas, varav en betydande mängd är analfabeter samt ett okänt antal är offer för konsangvinitet (inavel) och som kräver dyr medicinsk vård. Det är sannolikt här som många av de främst irakiska assistansligorna kommer in i bilden.

Uppseendeväckande många kommer att försörjas genom skattemedel under hela sitt liv i det nya landet. Och av en allt mindre arbetande och producerande del av den svenska befolkningen.

Lika självklart är det att man ständigt måste dra ner och spara, samt höja taxor och skatter inom stat och kommun. Den som inte begriper detta bör söka akut hjälp på närmaste psykmottagning.

 

Detta förtjänas att ännu en gång upprepas:

”Senaste utspelet av den alltmer psykiskt instabile Fredrik Reinfeldt är att svenskarna skall jobba tills de fyller 75 år!”

Och precis som landets mest framsynte och ojämförbart mest intelligente politiker, Jimmy Åkesson, brukar säga: ”Politik är en fråga om prioritering. Det finns inga pengaträd.”

Hela den samlade politikerskaran i den famösa 7-klövern måste vara fullblodsidioter då man inte vare sig förstått, eller vågar erkänna detta odiskutabla faktum. Och dessa politiker skall representera ett helt land med dess folk… Än värre är att, dessa politiker har medhåll av drygt 94 procent av de röstberättigade svenskarna!

Jack London

8 Responses to Destruktiva massinvandringsindustrin… det stora, omättliga svarta hålet.

 1. Göran skriver:

  Det var dystra siffror Du visar upp.
  Siffrorna visar tydligt vilka som är storkonsumenter av socialbidrag.

  Här har vi svaret – i vitt på vitt varför de stora mottagarna alltid har stora problem med att få balans i sina budgetar.

  Siffrorna talar helt för sig själva. Låt oss därför lägga ner tramset – invandring till bidrag.

  Uppgifterna borde in på varenda blogg, de är alldeles för heta för att falla i glömska.

 2. Kalleman skriver:

  Ja du J.L, vi är de betalande, politikerna är de som använder våra skattepengar och beslutar om dessa insatser, dessutom gottar de sig och säger att det vi tycker är myter. Snart dags att ändra på detta, eller hur!

  Vi ses och hörs!

 3. xbenedictx skriver:

  Var hittar jag dessa siffror för min kommun, Kristinehamn?
  Jag har skickat flera mejl till dem för att få svar på det, men man har bara skyldigheter, inga rättigheter som svensk skattebetalare, så svaren har uteblivit.
  När de vita snödrivorna smält bort, iofs ingen snö att tala om ännu, men sedan börjar i alla fall de allt större svarta grupperna att driva omkring, på gator och torg, gapandes och skrattandes, och varför inte, de har kommit till http://sv.wikipedia.org/wiki/Schlaraffenland.

 4. BLU-82 skriver:

  1986 , när Sverige blev av med Palme så kunde Sverige fortfarande räddas. Det ser mörkt ut år 2012 , på nästan alla olika områden.

 5. Tarzan skriver:

  Vill ni se in i Sveriges framtid – titta på inslagen om Grekland i teve rutan – där är Sverige om 8 -12 år.

 6. M Capensis skriver:

  Kan vara bra att poängtera att det ekonomiska bistånd som redovisas enbart är det sk normerade försörjningsbidraget, som är på ca 3000-3700 kr/person och månad. I detta ingår INTE exempelvis hyra, försäkringar, glasögon, tandvård, mediciner mm, som istället behovsprövas och därmed blir sekretessbelagt.

  Normerade försörjningsbidraget är avsett för mat, kläder och hygienartiklar.

  Det är lätt att kontrollera att det är just detta bidrag som redovisas av SCB. Delar man utbetalat totalt bidrag med antal personer som fått det, hamnar man på summan 42 000 kr per person och år.

  Dvs 3500 / person och månad.

  Inte för att det spelar någon roll framöver, eftersom man slutat föra denna statistik från 2010. Man kanske kan gissa att Bengt Westerbergs uppdrag att utreda SCBs arbetsmetoder har något med den saken att göra?

 7. Kapten_Krok skriver:

  Jag gråter…..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: