Vi blir alla garantipensionärer i Reinfeldts Sverige

Den allmänna bilden av en pensionsålder på 65 år är ett problem, säger statsminister Fredrik Reinfeldt (M).
Uppdaterat 9/2-12. 

I en intervju för Dagens Nyheter skissar han ett arbetsliv som kan sträcka sig till 75 års ålder, för att pensionen ska ge den standard vi önskar.

Han menar att människor måste vara beredda att försörja sig själva betydligt längre upp i åren än i dag. Men det gäller förstås inte politiker.

-Pensionssystemet är inte ett trolleri. Det är en välfärdsambition som bygger på stor omfördelning och i grunden på människors eget arbete, säger Reinfeldt (Läs mer).

Om det vore så väl att det lönar sig att arbeta och betala skatt för att få högre pension.
Vi som arbetat i hela vårt liv kommer inte att få högre levnadsstandard än de som aldrig arbetat och betalat skatt i Sverige, beroende på orättvisa skatte- och bidragseffekter.
ÄFS och Garantipension har ingen koppling till eget arbete !

De som får ÄFS eller Garantipension behöver inte oroa sig för sänkta pensioner. Deras pensioner räknas upp samtidigt som inkomst/tilläggspensionerna sänks. De som har ÄFS behöver inte heller oroa sig för skattehöjningar eftersom ÄFS inte räknas som inkomst. (Läs mer).


Vinnarna i pensionsfiaskot -ÄFS och Garantipensionärerna
Deras disponibla inkomst ökar efter pensioneringen

Pensionsmyndigheten (PM) informerar (jan-12)

Inkomstpensionen och tilläggspensionen minskar med totalt 4,3%.
Minskningen beror på balanseringen.

Fyller du 65år under 2011 kommer din tilläggspension att påverkas av balanseringen för både 2010 och 2011 och minska med 6,2% fr.o.m. den månad du fyller 65år.’

Garantipensionen höjs med 0,9%, eftersom den räknas upp med prisbasbeloppet som följer prisutvecklingen.

Mitt räkneexempel:
Pensionen sänks med 4,3%/år (enl. PM)
Inflation 3,7%/år (årsmedeltal sedan 1991, enl. SCB)
Minskad köpkraft 8%/år (4,3+3,7%)
Oförändrad skatt, men stor risk för höjningar.

Köpkraften halveras vart 8:e år för inkomstpensionären (om trenden håller i sig).
Den som idag får 10 000kr/mån (efter skatt) har en köpkraft på 5132kr/mån år 2020, räknat i dagens penningvärde.
Om skatten höjs, vilket är troligt, blir det mindre kvar av inkomst-/tilläggspensionen. 

Vi blir alla garantipensionärer om vi inte arbetar tills vi stupar.
Alla partier inom 7-klövern är medskyldiga till pensionsfiaskot.

Statistiska bearbetningar inom Socialdepartementet visar att av den senaste årskullen som fyllde 65 år 2010 (födda 1945) var det 31 % av hela gruppen 123 000 personer som beviljades garantipension.

Det beror på att den s.k. bromsen har sänkt de inkomstgrundade pensionerna 2010 och 2011.
Närmare hälften av alla kvinnor i denna årskull får garantipension mot bara ca 12 % av männen.

De flesta får dock ganska små belopp i garantipension, det genomsnittliga beloppet var 1 300 kronor per månad 2010.
Det är endast 2 % av alla nyblivna pensionärer som helt saknar inkomstgrundad pension.

Nära två tredjedelar av dem som får garantipension hade före pensioneringen sin huvudsakliga försörjning genom förtidspension, sjukförsäkring, arbetslöshetsstöd eller förtida uttag av ålderspension.
Personer som bott i Sverige en kortare tid än 40 år är också överrepresenterade.

Ungefär 45 % av personer med nybeviljad garantipension och BTP får en högre disponibel inkomst efter pensioneringen än vad man hade före. (Källa).

”Garantipension garanterar en lägsta pension på 2,13 prisbasbelopp för ogifta och 1,9 prisbasbelopp för gifta (7 597 kronor respektive 6 777 kronor i månaden före skatt 2011).
Har man en inkomstgrundad pension reduceras garantipensionen, först krona för krona, sedan med 48 % av den inkomstgrundande pensionen.
Pensionärer med låga inkomster kan också få ett bostadstillägg (BTP) och i vissa fall ett särskilt bostadstillägg (SBTP).
Oreducerad garantipension plus maximalt BTP är 12 247 kronor per månad (ca 10 000kr efter skatt) för ogifta.
Särskilda regler gäller för personer födda 1937 och tidigare”.(Källa).

Så här länge måste du jobba enl. PM:s prognoser..

//Elfyma+

Relaterat:
Så lite får du i pension
Det ska inte löna sig att ha arbetat
Äldreförsörjningsstödet är orättvist (insändare 2010)
Fakta om Garantipension och ÄFS (NON konform)
I Pajala är medellivslängden för män 74,5år (SVT)
”Allmänt stöd” för äldre bättre än orättvist bostadstillägg
Var tredje 65-åring är Garantipensionär (Pensionsåldersutredningen)
Lönar sig fortsatt arbete för äldre? (Pensionsåldersutredningen)
Det behövs ett nytt pensionssystem

22 Responses to Vi blir alla garantipensionärer i Reinfeldts Sverige

 1. Janne skriver:

  Dessutom är den s.k. ”garantipensionen” inte alls vad den utger sig för att vara!
  Det är ingen garanti att vi ens får dom 7800:- som garantipensionen utlovar.
  Det finns massor med pensionärer som i dag tvingas leva på både tre och fyra tusen per månad (rent)
  Men om detta talar myndigheterna och dom ansvariga helst inte alls!

  Garantipensionen är som vanligt i detta land, bara en fasad för att utåt kunna skryta med att alla minsann har garantipension i Sverige! Utstuderade lögner och svek!
  Undanantagna från ovanstående regler är naturligtvis alla nyanlända från jordens alla hörn, dom erhåller alltid högre pension än garantipensionen!
  Vänligen
  Janne

  • elfyma+ skriver:

   Du har påstått detta tidigare utan att kunna ange en spårbar källa som vi kan syna.
   Vi måste hålla oss till fakta-inte rykten. Vad är din källa ?
   De som har Garantipension har även rätt till bostadstillägg- icke att förglömma.

   • Janne skriver:

    Hej.
    Det är naturligtvis inget ”påstående” som jag kommer med, utan ren fakta och ingenting annat!
    Sanningen är nog horribel ändå för att man ska behöva ljuga, det finns ingen anledning till!

    Jag har själv många bekanta som EJ får full garantipension och som jag med egna ögon har sett bevis på.
    Dom har i sin tur kontaktat olika förbund för att få hjälp, dock utan att lyckas. Däremot har dom i sin tur bekräfat att det är många i Sverige som inte alls får full garantipension.
    Och jag är övertygad om att om Du även kan få detta verifierat hos pensionsmyndigheten om Du är intresserad av falta.

    Sedan blandar Du även in ”bostadshjälpen” i pensionen.
    Den har ju inget som helst att göra med pensionen och är något helt annat.
    Och dessutom heller inget som alla får ta del av -av olika andledningar!
    Vänligen
    Janne

 2. knottx skriver:

  Blåögda naiva svenskar har röstat fram denna allians till att leda sverige i fördärvet..
  På sex år dom regerat har dom snart raserat det som tagit generatiner att bygga upp.
  Vad blir nästa.
  Ja det är väl bara semestern kvar att rasera.

 3. Tarzan skriver:

  Om du är hantverkare tar du ut din pension när du är 61 och sen fortsätter du och jobba svart. Om du är målare så är det jättemånga som vill ha en erfaren billig målare – det räcker att du målar 4 5 dagar i månaden. Problemet löst

 4. knottx skriver:

  Ja sedan alliansen kom till makten så är det slut med solidariteten med dom svaga i samhället, som av nån anledning inte är 100%.
  Dom kommer få ett helvete precis som det är i för många i länder utan ett trygghetssystem.
  Varför vårat system raseras beror på den förda politiken från alliansen.

 5. Tarzan skriver:

  Jag pratade med 4 gamla gubbar som har jobbat i många år.
  Dom var helt överens – det fungerar inte med 32:ans förslag om höjd pensionsålder. Dom trodde oxå att detta bara är en förberedelse för en höjd pensionsålder.
  Jag själv tror att moderaterna kommer att förlora röster på detta spektakel.

 6. elfyma+ skriver:

  Inlägget har uppdaterats med nya fakta.
  65års-dagen ger ett ekonomiskt lyft för dem som inte har arbetat.
  De som arbetat hela sitt vuxna liv får (idag) nöja sig med 60-70% av lönen före skatt.

 7. elfyma+ skriver:

  Svar till ”Janne”.
  ”Garantipension garanterar en lägsta pension på 2,13 prisbasbelopp för ogifta och 1,9 prisbasbelopp för gifta (7 597 kronor respektive 6 777 kronor i månaden före skatt 2011).
  Har man en inkomstgrundad pension reduceras garantipensionen, först krona för krona, sedan med 48 % av den inkomstgrundande pensionen.
  Pensionärer med låga inkomster kan också få ett bostadstillägg (BTP) och i vissa fall ett särskilt bostadstillägg (SBTP).
  Oreducerad garantipension plus maximalt BTP är 12 247 kronor per månad för ogifta.
  Särskilda regler gäller för personer födda 1937 och tidigare”.
  Källa: Pensionsåldersutredningen
  http://pensionsaldersutredningen.blogspot.com/2011/11/var-tredje-65-aring-ar-garantipensionar.html

 8. Janne skriver:

  Om Du envisas med att fortfarande påstå att ALLA får och erhåller garantipension i Sverige, då kanske jag kan be alla dom (svenskar) som inte har dessa förmåner att kontakta Dig så kanske Du har möjlighet att rätta till myndigheternas misstag?

  Vad dom skriver och utlovar vitt och brett är en sak och vad dom sedan uppfyller är något helt annat.
  Dom hittar alltid ”kryphål” och smygvägar för att slippa betala.

  Vi har i dag kanske tusentals pensionärer i Sverige som INTE får full garantipension. Forska lite själv ”Elfyma” så kanske Du så småningom inser att jag har rätt. Det är betydligt bättre än att misstänkliggöra mig som uppgiftslämnare.

  Sedan bostadsbidraget som Du också nämner är något helt annat och som inte alls alla svenska pensionärer heller har tillgång till!

  Vänligen
  Janne

  • elfyma+ skriver:

   Om det är som du påstår- att myndigheterna ljuger- så har du ett scoop som du kan sälja till fulmedia.
   Varför inte kontakta kvällstidningarna ?
   Det skulle jag göra om jag satt på ett sådant ”guldägg”.
   Det skattefria Bostadstillägget är också pengar och bidrar till levnadsstandarden.
   Varför ska bostadstillägget mörkas ?
   https://varjager.wordpress.com/2011/09/20/allmant-stod-for-aldre-battre-an-orattvist-bostadstillagg/

   • Janne skriver:

    Hej igen.
    Ja, vi har ju dryftat detta om ”garantipension” tidigare vill jag minnas.
    Och jag har väl egentligen inget annat att tillägga än det jag redan har framfört ett flertal gånger.

    Och om Du fortfarande tvivlar på mina uppgifter, så finns det som sagt stora möjligheter att söka fakta genom bl.a. alla dom olika pensionärsorganisationerna som fått ta emot klagomål betr. för låg ”garantipension”
    -Ett förfarande som jag rekommenderar INNAN olika ifrågasättande och misstänkliggöranden får sina utlopp!
    Som Du säkert förstår så kan jag inte här hänga ut drabbade personer som gett mig ett förtroende!

    Bostadstillägg är inget som ingår i pensionen utan något som söks på helt andra grunder och är som sagt absolut inget som alla får del av och heller inget som är speciellt relaterat till just pensionärer.
    Och här finns (som vanligt) otaliga spärrar som omöjliggör att vederbörande över huvud taget erhåller ens en liten del av tillägget.
    Därför ska man naturligtvis inte alls blanda dessa två.
    Garantipension är en sak och bostadstillgg något helt annat!

    Scoop till fulmedia….jojo…
    Att kontakta någon av dessa clonade dögrävare torde väl vara något av det mest meningslösa man kan ta sig till.
    Om vi hade vi en fri press så vore vi i ett helt annat läge.
    Men här i Sverige regerar som bekant sträng cesur inom många områden!

    Vänligen
    Janne

 9. elfyma+ skriver:

  #Janne.
  Som du förstår kan jag inte gå igenom 123000 garantipensionärers
  pensionsutbetalningar för att ev. hitta det som du anser är fel.
  Vad är det som hindrar att du gräver i det själv ?

 10. Christian skriver:

  Helt plötsligt inser jag vad alliansens slogan ”arbetslinjen” innebär…

 11. Janne skriver:

  Ingenting hindrar mig från att undersöka detta, utom förstås att jag redan har uppgifterna…
  Dom som fortfarande ev. tvivlar rekommenderar jag att kontakta någon av pensionärsföreningarna som enkelt och snabbt kan styrka mina uppgifter!
  Att vi i Sverige i dag har massor av pensionärer som EJ ens erhåller full ”garantipension”

  Vänligen
  Janne

  • elfyma+ skriver:

   Jag är faktiskt medlem i en stor pensionärsorganisation
   -som inte vet vad du far efter.
   Det är inte meningsfullt att fortsätta diskussionen eftersom du inte kan/vill presentera fakta och spårbara källor som går att syna (ett anständighetskrav tycker jag).

 12. Göran skriver:

  Jag har med stort intresse följt kombattanternas kommentarer.
  Att lita på myndigheter bör man vara mycket försiktig med.
  Här har upptäckts alldeles för många fall av oegentligheter och korruption på senare tid. Det tär på förtroendet, hos gemene man.
  Man skall nog inte ta för givet att det bara när det gäller migrationen det myglas och mörkas.

 13. elfyma+ skriver:

  Vad fler borde fråga sig är hur bidragen till Garanti- och ÄFS-pensionärerna finansieras.
  Jag gissar att det är vi som arbetat (inkomstpensionärerna) som betalar notan. Vi kommer inte att få tillbaka lika mycket som vi betalat in i pensionssystemet. Vi ska vara ”solidariska” ända in i döden.
  Det är politikerna vi ska skylla på,inte myndigheterna som verkställer politikernas beslut.

  • Göran skriver:

   Nej, den som tror att inkomstpenionärerna sitter trygga i sadlen bedrar sig grundligt. Inget är längre säkert.
   Inte ens pengarna i AP- fonderna är säkra. Statens giriga fingrar kan bli hur långa som helst.

   Därför är det lika bra att återigen påminna om AP- fondernas 345 miljarder regeringen Persson blåste oss på.

   Det finns all fog för att vara lika misstänksam mot myndigheter som mot politiker. De är samma andas barn genom långt och nära samarbete.

   Ett tips för den som känner sig manad.
   Gå in på Fria Tider och ta fram artikeln under rubrik: Milda straff för arabisk bidragsbluff.
   Där finns en länk inne i texten som lyder; tre års fängelse.
   Den visar på just en myndighet som inte alltid är att lita på. Jag kan försäkra att den är mycket delgivande och ger en bra bild av Sverige av i dag.

   • elfyma+ skriver:

    Jag är ofta elak mot Försäkringskassan.
    Men i ditt arab-exempel har FK och Polisen åtminstone försökt komma åt bidragsfuskarna, dock utan att lyckas.
    Lagen lär vara så luddigt skriven, och beviskraven så höga, att det i praktiken är omöjligt att sätta dit bedragarna, enl. en intervjuad polis.
    Det är Regeringen (Justitiedepartementet) som ansvarar för lagstiftningen, inte FK eller Polisen.
    (De som kräver Leif Silbersky som försvarare/lagvrängare brukar f.ö vara skyldiga).

 14. […] Tidigare inlägg: Vi blir alla garantipensionärer i Reinfeldts Sverige […]

 15. […] 2002 att vi blir alla garantipensionärer i Reinfeldts Sverige. Det blir inte bättre i Löfvens Sverige. Bara politiker och miljardärer […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: