Är Reinfeldt allvarligt sjuk, eller…?

Många kommentarer på bloggarna i anslutning till artiklar som syftar på statsminister Reinfeldts politiska agerande och uppträdande, ifrågasätter hans medicinska status. Och där man utan omsvep refererar till Reinfeldts psykiska hälsa.
Omdömen där man uttrycker tvivel kring hans hälsotillstånd är i dag alldeles för många, för att bara kunna ignoreras eller viftas bort som nonsens. Det vore att göra det alldeles för enkelt. Mycket talar för att ifrågasättarna har rätt…

De flesta väljer förstås att följa den allmänt påbjudna politiska standarden som gäller i tystnadens förlovade land: Sverige. Man tiger ihjäl problematiken, och tror att allting löser sig av sig självt. Vilket det som bekant inte gör… utan saker och ting blir bara värre och värre.
Förresten, hur i hela friden skulle någon offentligt våga ifrågasätta Reinfeldts hälsa… då man inte vågar eller ens tillåts ifrågasätta den politik som han står bakom. Den av landets slasktrattar (dagspressen) som först vågar ifrågasätta Reinfeldts psykiska hälsa, kan genast känna sig blåst på presstödet och där efter stänga redaktionen. Landets köpta megafoner förutsätts vara till hundra procent lojala!
Samtidigt skyddas Reinfeldt givetvis omsorgsfullt av sina närmaste medarbetare, då varje form av kritik skulle betyda förlorat jobb och utsparkad genom bakdörren. Övriga politiska sfären inte vill göra sig omöjlig, genom att ifrågasätta Reinfeldts hälsa, eftersom man är beroende av honom för att kunna sitta kvar vid köttgrytorna. Giftspindeln i nätet har makt, och det är den medveten om!

I tystnadens rike
I tystnadens land talar man dessutom inte högt, och allra minst officiellt, om obehagliga företeelser som kan upplevas som besvärande. Oavsett hur angeläget problemet än är för landets medborgare, så skall det ovillkorligen tigas ihjäl. En svensk ifrågasätter inte; på sin höjd knyter han diskret handen i byxfickan.
Det är på grund av denna politiska praxis, som man i Sverige offentligt inte medges diskutera eller tala om sin egen, sina barns eller barnbarns framtid…
Det var precis så här det gick till bakom den hatade muren, som tills för drygt tjugo år sedan delade Europa i två halvor. Bakom muren var opposition och systemkritik förbjudet!

Samma politiska förhållande har lett till att Sverige i dag delats i två halvor av en hög, osynlig mur… och där vänsterextremt politiskt våld blivit vardagsmat. Systemkritiker är lovliga offer för olika brutala vänsterfraktioner.
Varför hör man aldrig Reinfeldt på bästa sändningstid i TV offentligt fördöma dessa politiska våldsyttringar i samhället? Varför hörs det aldrig en bokstav om krafttag mot våldtäkter och annan kriminalitet som håller på att sänka Sverige? Hör det inte till att en statsminister skall förena sitt land och sitt folk? Varför syns han aldrig? Varför uttalar han sig aldrig i för samhället viktiga frågor…?
Statsminister Fredrik Reinfeldts politik leder till det rakt motsatta. Splittring! Detta beroende på att han saknar känsla både för Sverige samt dess etniska befolkning. Han har för alltid slagit in en mycket farlig politisk kil som lett till splittring av landet. Människan tycks vara fullständigt omedveten om vad han håller på med… I många länder har detta varit ett preludium som lett till generationslånga och blodiga konflikter. På sina håll har det även skapat inbördeskrig.

Hur i all världen kunde mer än 94 procent av Sveriges röstberättigade befolkning välja en sådan bisarr pajas till statsminister?

Detta förhållande väcker naturligtvis i sin tur ännu fler frågor: är Reinfeldt allvarligt sjuk? Tyder inte flera av hans offentliga uttalanden på att det inte står riktigt rätt till? Många av hans fattade beslut exponerar omisskänneliga tecken på… desperation, brister och tillkortakommanden. Beror det på ovanligt dåligt politiskt omdöme, eller psykiskt ohälsotillstånd?

Dåligt omdöme eller psykisk ohälsa
Hur skall man kunna förmå separera, eller skilja på, dessa båda begrepp hos en politiker? Vi har sett exempel på många politiska ledare, vars politiska aktiviteter utspelats i ett dimmigt gränsland mellan fullständigt psykiskt vanvett och uttalad inkompetens, medan andra fall karaktäriserats av megalomani, personliga tyckanden och absurda infall. Försök att exakt definiera individuella fenomen har inte alltid varit så framgångsrika.
Flera politiska ledare har dessutom varit utsatta för massiva påtryckningar och hot; politiska såväl som ekonomiska. Vilket gjort dem förvirrade och oberäkneliga.
(Sedan har vi dem som låter sig mutas… med arabiska oljepengar, vilket inte sällan bidrar till total katastrof för landet. Men det är en annan historia, låt oss därför ta en sak i taget…!)

Det finns flera tragiska exempel i modern tid på hur politiska övertygelser, doktriner och manifest stigit upphovsmännen alldeles åt huvudet… vilket resulterat i krig. Och mycket tyder på att vi med raska steg närmar oss nationella konflikter i Sverige. Den dagen vi inte längre accepterar extremvänsterns brutala våldsaktioner mot politiskt oliktänkande ligger inte långt borta. Detta sagt utan att vilja låta dramatisk. Det bara ligger i luften…
Reinfeldts paranoida attacker mot SD och Jimmy Åkesson och demokratin, tyder på att någonting inte står rätt till hos angriparen. Reinfeldts officiella uttalande kring ett demokratiskt invalt riksdagsparti hör inte hemma i en demokrati. Reinfeldts extremt negativa inställning till demokrati, leder osökt associationer till kommunism, nationalsocialism samt islamism… De mest odemokratiska och värsta mördarideologier som världen hittills skådat.
Oavsett vilken av dessa tre blodiga mördarideologier, så hör Reinfeldts uttalanden och beteende mot demokratin, SD och Jimmy Åkesson hemma här som handen i handsken!
Det har gått så långt att – i syfte att politiskt och inte minst personligt – kunna misskreditera och skada SD, tycks Reinfeldt vara beredd att gå precis hur långt som helst. Inte nog med att Reinfeldt spottar på demokratin, han har klart och tydligt visat sig även vara fullt beredd på att äventyra Sveriges framtid och politiska säkerhet. Reinfeldt är en utomordentligt stor fara för landet och dess etniskt svenska befolkning… Tro mig. Så var på din vakt, och se upp… Innan det är för sent!

Medicinskt svar önskas
Jag undrar: hur skulle en seriös, politiskt neutral psykolog… definiera den psykiska och mentala statusen hos ett lands president, premiär- eller statsminister som öppet hånar och socialt degraderar 339 610 landsmän för att ha röstat på ett uttalat demokratiskt parti. Och som dessutom inte vill ta i det partiets företrädare, ens med tång… Samtidigt som de väljare, som genom demokratiskt genomfört riksdagsval röstade in partiet i riksdagen, får skylla sig själva då de sedan blir misshandlade på öppen gata i sitt eget land. Som straff för sin politiska övertygelse!
Samme politiske ledare har även offentligt hävdat att: utvecklingen kommer utifrån, och det ursvenska är barbari… Och syftar naturligtvis på att det inte finns något svenskt överhuvudtaget, förutom barbariet förstås…!

Nej, jag talar inte om någon illiterat stamhövding i bananrepublikernas Afrika; poserande med en AK 47:a, behängd med färggranna ordnar, bröstet dignande av medaljer i pottbleck och draperad med falska guldgaloner med fransar.

Jag syftar på Sverige och dess statsminister: Fredrik Reinfeldt!  Den människa som getts politiskt förtroende och mandat att föra landet framåt. Som tackar genom att svara med ett utomordentligt hat och förakt för Sverige, svenskarna och allt som är svenskt. En systematisk förnedring och nedklassning av det land och dess befolkning han är vald att styra och företräda internationellt.
Detta visar på ett uppseendeväckande neurotiskt beteende, som definitivt – och snarast – kräver ett medicinskt svar. Samt åtgärd. Detta är inte ett normalt beteende. Långt, långt därifrån!

Varför kan inte en politiker, eller statsminister, drabbas av psykisk ohälsa? Likväl som en skollärare, en murare, en montör på Volvo, en bibliotekarie… Frågan är bara vem som skall påtala denna misstanke för Reinfeldt, och kräva en medicinsk undersökning. Jag har utomordentligt svårt för att tänka mig detta skulle ske frivilligt!

Sverigedemokraterna måste omgående kräva att Reinfeldt underkastades ett ingående förhör i KU, då naturligtvis understött av inkallad psykologisk expertis. Reinfeldts psykiska hälsa måste ifrågasättas officiellt, medan frågan exponeras på nationell nivå!

Paranoida drömmar
Kan en människa betraktas som psykiskt stabil, och vid sitt fulla sinnes bruk, då man bedriver en invandrings- och integrationspolitik som leder till att Sverige håller på att förblöda?
Kan man anses vara fullt frisk, då man ger kontinuerlig befallning om destruktion av det svenska samhället; en uppmaning som går som en röd tråd genom hela Reinfeldts totalhavererade invandringspolitik.
Kan man anses som psykisk pålitlig, då man i likhet med Reinfeldt – med facit i hand – i accelererande takt obehärskat ändå fortsätter att iscensätta ett ständigt ökat inflöde av parasiterande individer på det svenska välfärdssystemet? Samtidigt som landets årligen fylls till bräddarna med 10 000-tals kriminella och arbetslösa analfabeter från Mellanöstern, Afghanistan, Afrika…
Parallellt som man för att kunna finansiera en mycket sjuk människas paranoida dröm om att skapa världens största socialbyrå för muslimer, måste dra in på mjölken till svenska skolbarn, stänga fritidsgårdar, överbeskatta idrottsföreningar och lägga ut åldringsvården på entreprenad. Plus tusen andra indragningar, avskaffanden och besparingar inom alla samhällssektorer, och som ovillkorligen leder till dramatiskt försämrad livskvalitet och reducerad lojalitet med landet, för miljoner etniska svenskar. Reinfeldts psykos har lett till mycket allvarlig splitting av Sverige. För att inte tala om alla irreparabla skador han medverkat till.
Våra gamla anhöriga vårdas i dag av kraftigt underbemannad personal i skumraskföretag, som beordrar vägning av blöjor innan de byts för att hålla nere vårdkostnaderna. På det att förtjänsten tryggt kan placeras i något skatteparadis långt från Reinfeldts Sverige.
Dag och natt sker detta bakom ryggen på svenska folket, sanktionerat enligt en psykopats beprövade recept. Det handlar inte om politik längre. Detta är effekterna av ett permanent sjukdomstillstånd av psykisk ohälsa hos landets ledande politiker. Fredrik Reinfeldt!

Mein Kampf vs. Det sovande folket
Det är absolut något som inte stämmer. Ingen statsminister med sund, ärlig politik med intellektet i behåll, som fått mandat och förtroende att politiskt leda ett land – agerar på detta sätt som Reinfeldt har gjort och gör. Han leder bokstavligen både Sverige och svenskarna rakt i fördärvet… Det håller med andra ord på att: gå rent åt helvete med Sverige!

Reinfeldts agerande och handlande tyder på ett extremt destruktivt tänkande och handlande, som saknar motstycke i svensk inrikespolitisk historia. Han agerar fullständigt diametralt tvärs emot politisk logik, vilket strider mot allt vad principer, politiskt vett och sunt förnuft heter. I sina psykopatiska dimmor har Reinfeldt sannolikt upptäckt att, det går att göra så här mot Det sovande folket. Titeln på den famösa bok som han en gång skrev.

Det mesta tyder på att Reinfeldt lider av en obearbetad neuros, vilken ligger till grund för detta obeskrivliga förakt och hat mot det svenska folket, samt mot allt vad som är svenskt. Hans psykiskt sjuka dröm, tillika politiska mål, tycks helt enkelt vara att förgöra och radera ut det homogena Sverige – i egenskap av suverän stat och nationell enhet: beträffande både etnicitet, etik, moral, ekonomi, religion… Allt!
Sverige och svenskarna har blivit offer för en psykiskt sjuk människas multietniska fantasivärld baserat på islamism; själv med rötter i den genetiska kökkenmödding han på experimentella premisser försöker applicera på Sverige. Resultatet har dock visat sig utmynna i en fruktansvärd katastrof, där ett helt land håller på att gå överstyr.
Det går aldrig att komma ifrån… det finns mycket obehagliga paralleller med den lille korpralen nere i Bayern på 1920-talet, som även han skrev ner sina framtida politiska manifest i en bekant bok: Mein Kampf! Som för övrigt i dag är en bestseller i just arabvärlden…
Reinfeldts bidrag till litteraturhistorien – Det sovande folket – ligger i dag som grund för ett sanslöst destruktivt och multikulturellt experiment, med islamistiska förtecken, som inom en snar framtid hotar att fullständigt tillintetgöra Sverige. Allt medan det sovande folket… lugnt sover vidare, som om ingenting hänt!

Jack London

6 Responses to Är Reinfeldt allvarligt sjuk, eller…?

 1. Eddy Karlsson skriver:

  Ja, befogade frågeställningar du tar upp. Någonting som jag såg i direktsändning från riksdagen häromdagen. R. talade och frågade: ”Vem leder oppositionen? Alla svar som är längre än två ord kommer att få följdfrågor”. Varefter han med nedböjt huvud lämnade scenen. Det han frågade, sättet han gjorde det på och att han gjorde det vid två olika tillfällen kändes osunt, instabilt, på något sätt lite obehagligt och rätt långt ifrån hur en statsminister borde uppträda.

 2. Ulla Godin skriver:

  Jag tror snarare att förklaringen kan vara att FR och moderaterna efter valet 2010 räknade med att kunna fortsätta regera med SD som passivt stödparti. När så inte blev fallet blev han arg och beslöt att hämnas genom att inte ge SD möjlighet att påverka iSDs viktigaste fråga.

  Gamla tanten

 3. xbenedictx skriver:

  Och feministerna (åtminstone de västerländska och då kanske särskilt de svenska) har penisavund, därför är de så arga och vill helst av allt kastrera alla (svenska) män.
  Och nu underströk Löfven att även han är feminist (alltså har förlorat sin mandom.)
  Stackar liten.
  Då får hans fru Ulla hålla till godo med http://www.youtube.com/watch?v=t9Zq22xyqmo

 4. BLU-82 skriver:

  Reinfeldt skulle aldrig haft möjlighet att genomföra folkmordet på Sverige och svenskarna om han inte backades upp av mycket mäktiga personer och intressen. Han går andras ärenden. Det är mycket möjligt att han är allvarligt psykiskt sjuk , men han är fortfarande en springpojke. Barbara Specter har sagt att Sverige måste förintas. Specter och hennes gelikar styr Reinfeldt som om han vore en liten marionettgubbe.

  • Natan skriver:

   Möjligt.
   Men först och främst handlade det om hämnd
   från reinfeldts sida för den ”orättvisa” – enligt honom –
   behandling hans förfäder fick från Svenskarnas sida.
   Särskild cirkus artisten/kannibalen/afrikanen (för ”negren” är väl inte kosher)

 5. Natan skriver:

  kan det vara sviter efter hans förfäders
  kannibalism?
  Klart; det är några generationer, men vem vet?…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: