Den som tiger, samtycker…

Så brukar det ju heta: den som tiger samtycker! Precis som man i Sverige anklagar tyskarna för att ha gjort på 1930- och 1940-talen… Tigit och samtyckt!

Fast då var det en annan -ism som med hot, våld, terror och mord lade Tyskland under sig och förödmjukade stora delar av Europa. Då hette den ideologiska pesten nationalsocialism. I dag heter den islamism. I likhet med nazismen en utpräglad vålds- och mördarideologi, vilande på samma expansiva fundament. Med motsvarande brist på respekt för demokrati och människoliv. Och vars näring stavas: hat och förakt. Riktat mot den kristna världen med dess kultur, livsstil och moraliska värderingar.
Islamismens erövringståg (i skydd av förfalskad religion…) rycker på bred front fram i Västeuropa, Storbritannien samt på Skandinaviska halvön. Stormtrupperna i egenskap av självmordsbombare, terrorister och samhällsvandaler har redan banat vägen för ockupationsarmén.

Historien upprepar sig. Scenariot ser generellt likadant ut. Det ena landet i Europa efter det andra erövras och tvingas underkasta sig en -ism. Islamism. Stad efter stad faller i händerna på muslimerna och det islamistiska våldet, med vidhängande mördarideologi. Bostäder, bilar och hela kvarter sätts i brand, affärer rånas och plundras, allmän egendom vandaliseras och stadsdelar fylls av skräck och förvandlas till ”no go areas”. Med andra ord: social kaos.

Islamismens varumärke karaktäriseras av hot, våld, död och socialpolitisk instabilitet framkallat genom samhällsterrorism, provokation och intolerans, vilket leder till raserandet av sociala strukturer. Samtidigt finns ett uttalat förakt för demokrati och rättsväsende. Det är dessa destruktiva ingredienser som vi dagligen konfronteras med: härska genom att söndra.
Mönstret känns igen från hela Västeuropa (samt även i andra världsdelar, där islam fått fotfäste), där muslimerna vunnit terräng och etablerat sig. Förorter, städer och zoner blir till kopior och sociala spegelbilder av miljöerna i de muslimska länderna.
Polis, räddningstjänst och övriga kristna befolkningen möts av förnedring och våld: stenar, knivar, skjutvapen, bomber, raketer och våldtäkt. Västeuropa är under attack, och befinner sig sedan flera år i ett lågintensivt krig med islam, på flera fronter. Var finns ländernas respektive försvarsmakt?

På en punkt skiljer sig historien åt: de invaderade länderna bjuder inget motstånd. Spridda politiska motståndsgrupper försöker mobilisera. Dess defensiva insatser är dock kraftlösa. Under tiden flyttar islam kontinuerligt fram positionerna, med hjälp av Allah och det demografiska vapnet, och i skydd av ”mänskliga rättigheter”, ”religionsfrihet”, ”allas lika värde” och en rad FN-konventioner. I Sverige dessutom understött av regeringen Reinfeldt & 7-klövern, samt DO förstås. Ingen fattar någonting… Ingen reagerar. Har befolkningen drabbats av en black out?

Människorna har efter en knapp generation redan glömt… att demokratin ständigt måste försvaras, om man inte vill förlora den. Det är tveksamt om USA skulle ställa upp för att rädda den gamla världens demokratier en tredje gång…
Nej, Europa får skylla sig skälvt och måste på egen hand ordna upp det förestående sammanbrottet. Efter att likgiltigt bara stått och tittat på, medan islamismen tilläts bomba sig in i de Västeuropeiska parlamenten. Västeuropas regeringar är kusligt passiva. Befolkningen flyr. I går judar. Medan i dag alla kristna måste passa sig.

Moskéer (sambandscentraler/ideologiska centrum) växer på ockuperad mark upp likt svampar ur jorden. I dag den 31 december får vi veta genom Axpixlat att man gett byggnadslov för en ny moské i Östersund. Islamiseringen av Sverige går som på räls!

Och i Sverige skall man, i traditionell anda av undergivenhet, klädsamt nog till och med bygga en ismoské i anslutning till ishotellet i Jukkasjärvi! Detta enligt radions Eko-nyheter för en månad sedan.
Följande uttalande fälldes av Storbritanniens förre premiärminister Margaret Thatcher under en intervju med en svensk journalist, med anledning av Sveriges neutralitet:
– Om alla länder varit neutrala under andra världskriget, hade Tyskland (nazismen) segrat!

Islam är ingen religion i traditionell bemärkelse. Utan en våldsideologi med social destabilisering, marginalisering och segregation på agendan, och som präglar det dagliga livet i hela den muslimska världen. Kaosartade miljöer är ett perfekt incitament för islamismen… som då lätt tar kontrollen.
Västeuropas uppbyggda och organiserade socialpolitiska infrastruktur överutnyttjas och överbelastas, missbrukas, splittras och söndras inifrån. Inte minst genom alla nya regler, påbud och krav från muslimerna.
Oförmöget att fungera som det en gång var tänkt, slutar det med kollaps. Parallellt sker negativ politisk infiltration. En nedbrytande och upplösande process av hela samhällen, genomförbar till följd av toleranta och konstitutionellt demokratiska system – vars akilleshäl är att in extenso inbjuda till kränkning av demokratiska värderingar och rättigheter. Islamismen är islams politiska instrument och destruktiva spjutspets.

Islams expansion sker på bekostnad av Europas demokratiska konstitutioner!

Det är oerhört skrämmande hur enkelt en odemokratisk våldsideologi obesvärad (med religionsfrihet som kamouflage…) medges exploatera demokratiska samhällen, för att infiltrera och etablera sig och sprida sitt ideologiska gift. Islamismen utnyttjar effektivt demokratins svagheter. Taktiken för islams övertagande är mycket komplex.
Och hela konceptet med inspiration från en arabisk sagobok från 600-talet, vilken medges allt större inflytande i vårt samhälle. En bok, med vars hjälp islam och dess islamistiska företrädare – styrda av globala ambitioner med universella perspektiv – tillsammans med inhemska kollaboratörer och medlöpare vill tvinga ett apatiskt Sverige och ett förlamat och socialpolitiskt viljelöst Västeuropa, tillbaka till århundraden före den mörka, oupplysta medeltiden.
Det alltmer avkristnade och denationaliserade Sverige, med sin kristna befolkning, befinner sig i en utomordentligt allvarlig situation. Fast det politiskt korrekta (ryggradslösa) etablissemanget vägrar medge detta, samtidigt som svenska folket totalt manipulerats och förts bakom ljuset.

Den kristna världen är islams fiende. Befolkad av otrogna hundar, vilka det i enlighet med Koranen är fullt legitimt att slå ihjäl! Kvinnorna i de ockuperade länderna blir ofta kränkta och skändade en masse; en kvinna är bara värd hälften så mycket som en man enligt den islamistiska världsbilden… Eller är det kanske en tillfällighet att, Sverige har världens näst högsta antal anmälda våldtäkter, efter Lesotho i Afrika?

Begreppen islam, muslimer och islamism framkallar panik och rädsla bland folket. Ingen vågar opponera sig eller säga emot. Man sänker blicken och vänder bort sina huvuden. Ingen ser någonting. Ingen hör något. Ingen vill ens försöka förstå vad som håller på att hända. Bland politikerna i de ockuperade länderna, tillsammans med dess massmedia, (särskilt i Sverige) är beröringsskräcken total. Grävande journalistik får i Sverige ett eget begrepp; det enda grävande som journalisterna i Sverige sysslar med, är sin egen redaktionella grav!

Om någon offentligt i ord eller text, skulle uttrycka sig kritiskt om muslimer eller islamism… utbryter genast neurotisk hysteri i de politiskt korrekta leden. På ett i hög grad obehagligt sätt har man låtit sig skrämmas till tystnad med hot om våld och vedergällning. Vilket då i stället utvecklats till en tävling, där man på ett genant och naivt sätt, försöker överträffa varandra i vem som kan presentera flest politiska respektive redaktionella superlativer (floskler) kring islam med dess mordinspirerade ideologi, martyrskap och dödsdyrkan. Medan pilgrimsresor, ramadan och andra islamistiska spektakel, brukar röna stor uppmärksamhet i svensk media. Är det inte sådant som på ren svenska kallas för: oanständigt krypande och fjäskande?
Detta groteska fenomen tycks för övrigt genomsyra alla myndigheter, institutioner och administrationer över hela landet.

Det svenska samhällets eftergifter är en historisk tragedi utan dess like, och är på väg att kosta Sverige både dess frihet, identitet och demokratiska konstitution. Samt dess ekonomi, då Sverige tycks ha kommit att fungera som världens största socialbyrå för muslimer.
Till följd av massmedias oanständiga lögner, döljande av fakta, kollaborativa och okritiska policy, självcensur och politiska korruption i allmänhet, undanhålls människorna i landet information om verkligheten. Man går helt miste om den samlade bilden, om hur allvarlig situationen egentligen är.

Allt fler räds för att öppet kritisera islam. Det finns ögon och öron överallt. Följden kan bli ödesdiger; det finns flera ruskiga exempel. Och det kommer att bli ännu värre. Detta är bara början!
Ju längre islamiseringen fortskrider, desto större inflytande genom infiltration av islamister på alla samhällsplan. Inom snar framtid finns man på allt högre poster, inom alla sektorer. I landets regering finns redan flera islamister. En redan kvävd massmedia, kommer att tystna helt.

Den dagen media styrs och kontrolleras av muslimska/islamistiska producenter, ansvariga utgivare, chefredaktörer, redaktionschefer, ledarskribenter och redaktörer för pressens demokratiska forum (insändar- och debattsidor) – ja, då är det kört för den redaktionella tryck-, press- och yttrandefriheten i landet.
Detta kommer muslimer lojala sin ideologi och Koranen att se till. De som fortfarande vågar producera redaktionellt material som riktar kritik mot islam, kommer att spåras upp och straffas hårt. Sannolikt till och med dödas. Angiveriet kommer att drivas till sin spets, i likhet med vad vi känner från andra ism-diktaturer, som hämtat näring från vålds- och mördarideologier.

I globaliseringens (islamiseringens) tid, då Saudiarabien öppnar banker, köper upp företag och etablerar sig över hela Europa och samtidigt pumpar in massor med pengar i en lång rad olika verksamheter och projekt (inte minst moskébyggen och koranskolor), vore det infantilt att tro att man dessutom inte önskar skaffa sig inflytande i mediavärlden! Det finns dem som hävdar att detta redan är verklighet… genom diskret hyrda ombud.

Betyder vårt kristnade land inte mer för oss? Eller våra barn och barnbarn… Önskar vi verkligen lämna över detta brutala arv till dem vi älskar och tycker om…?

Vill vi ogenerat att kommande generationer av vårt eget kött och blod skall vakna till böneutroparens ylande från minareten bakom ICA-affären? Vill vi verkligen att landets domstolar börjar döma efter sharialagar medan våldet och hatet mot de otrogna eskalerar? Vill vi utan invändningar att det nya herrefolket i allt skarpare tonläge bestämmer dagordningen? Vill vi uppriktigt att den etniska befolkningen i accelererande takt skall närma sig demografiskt underläge! Vill vi på allvar att arabiska skall bli andraspråk i Sverige – vilket faktiskt redan är verklighet på flera platser?
Vill vi dessutom acceptera att äta halalslaktat kött? (Ideologiskt/islamistiskt präglade köttprodukter, där fågeln eller djuret rituellt vänds mot Mekka, medan en imam rabblar Koranverser, samtidigt som man skär halsen av kycklingen och snittar halspulsådern på nötdjuret eller lammet, och låter djuret långsamt förblöda.)

Händer inget genomgripande, ligger detta inte i någon avlägsen framtid… Våra barns och barnbarns dom kommer inte att bli nådig: man kommer att förbanna oss intill tidens ände – som den fega och rädda, och undfallande och egoistiska generationen.
Samtidigt som man kommer att ställa samma anklagande frågor… som så ofta ställts, och fortfarande hörs, i skuggan av vad som skedde i Europa för en knapp mansålder sedan:
Varför blundade ni? Varför teg ni? Varför lät ni det ske? Varför reagerade ingen? Varför gjorde ingen något?

Jack London

One Response to Den som tiger, samtycker…

 1. whitembm skriver:

  Är mycket positivt överraskad att ha hittat denna text.
  De lågintelligenta, tvåbenta, upprättgående flockdjur
  som blint vill följa en urgammal text i Koblajan, måste
  motarbetas kraftfullt. Svenska politiker och media-
  etablissemanget har huvudansvaret. De måste snabbt
  tas bort! Det står jag för.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: