Allemansrätten -en grundlagsskyddad myt ?

Allemansrätten har utvecklats från ett ­privat samförstånd mellan en markägare och hans granne eller bekant, som plockade bär och svamp, med rätt för ägaren att säga ifrån när som helst.
Nu har markägaren ofta ingenting att säga till om, särskilt när allemansrätten gäller under strandskyddet, skriver Sture Åström f.d. styrelseledamot Medborgarrättsrörelsen i SN.

Efter stark kritik från ­Lantbrukarnas ­Riksförbund (LRF) mot kommersiellt missbruk av allemansrätten har ­Naturvårdsverket tillsatt en expertgrupp med en representant för LRF för en översyn av dess tillämpning. Men översynen måste bli ­grundligare än så.

I vår grundlag skall alla ha tillgång till ­privat mark enligt allemansrätten.
Men även ­äganderätten skall tryggas så att ingen kan tvingas avstå egendom utan ersättning.

Miljöbalken nämner hänsyn och varsamhet mot naturen men inte hänsyn till markägare.
Man hävdar att inga lagar behövs, eftersom allemansrätten handlar om en urgammal ”sedvanerätt”, vars ­innebörd myndigheterna tolkar.
I boken: ”Den ­grundlagskyddade myten” har Gunnar Wiktorsson grundligt visat att någon sådan aldrig funnits. Det är en politisk bluff.

Utan klara lagregler har ­ambitiösa tjänstemän ­kunnat ­driva ­tolkningen långt bortom förnuft och ­anständighet i orwellskt nyspråk.

Under ­hundra år har både allmänhet och myndigheter ­använt begreppet ”tomt” för den mark man köpt med sitt hus och som i juridiken ­benämns ”­fastighet”, den mark man äger.

Efter ­decenniers omtolkning använder ­myndigheterna begreppen ”tomt” ­eller ”­tomtplats” bara för ett område närmast ­huset, där ägaren skall få känna sig hemma. ­
Övrig mark på fastigheten skall vara ”allemansrättsligt tillgänglig”.

Naturvårdsverkets ­handbok 2009.4 ger anvisningar för kommunernas handläggning av dispenser från strandskyddet: ”Tomtplatsen bör bestämmas så att intrånget i allemansrätten blir så litet som möjligt.”

Ägarens tomtplats gör alltså ­intrång på ­andras rätt till hans egen mark.
Detta ­perverterade språkbruk visar att det ­handlar om ­funktionssocialisering, som godtyckligt ­smugits fram utan demokratisk ­kontroll. ­

Handboken nämner aldrig hänsyn till markägaren eller ­Europakonventionens skydd för äganderätt och hemfrid.

Runtom i landet gör länsstyrelserna nu syn av stränderna.

I Trelleborg fick ­hundrafemtio strandägare anmärkningar.
Paret Nordkvist fick veta att sjuttiofem procent av deras mark skall vara ”allemansrättsligt tillgänglig”.
Där får de utan tillstånd inte ställa möbler, inte klippa ­gräset, inte odla något annat, inte röja sly eller fälla träd.
Vad består ägandet då i, mer än plikten att städa bort andras sopor?

Det mest omfattande missbruket av allemansrätten står myndigheterna för!

Expertgruppen måste ­kompletteras dels med intressenter för ­grundläggande rättssäkerhet och europarätt, exempelvis Medborgarrättsrörelsen MRR, och dels med ­företrädare för andra markägare än LRF, exempelvis Villaägarna och Nätverket Rätt Strandskydd NRS, avslutar Sture Åström.

SvD 14juli: Det finns ingen möjlighet att nyttja allemansrätten utan att direkt bryta mot miljöbalken. Så fort du tar ett kliv in på mark- eller skogsägarens lagfarna mark, påbörjar du ett lagbrott mot densamma.

Detta genom att trampa ner skogsplantor, bärris, mossor med mera. Detsamma gäller då du parkerar din bil på icke allmän privat väg eller mark.

Tagande av naturalster oavsett slag – bär, svamp, mossa med mera – på annans fastighet är stöld och följaktligen är i nästa led upparbetning, förädling och försäljning av dessa alster häleri. (SvD-Brännpunkt)

 

Kommentar:
Politikerna skänker bort svenska markägares rättigheter för att vinna väljare.
Men inte nog med det.
Våra politiker har även infört en global ”Allemansrätt” till den svenska sjukvården, till våra skolor och universitet, och access till våra pensionssystem för att vinna PK-poäng.
Svenska skattebetalare som protesterar mot dessa ”allemansrätter” utmålas som ”rasister” och ”främlingsfientliga”.

//Elfyma+

4 Responses to Allemansrätten -en grundlagsskyddad myt ?

 1. Bertil Johansson skriver:

  kompromiss med strandskyddet varför inte?

  Bygg 50 meter från vattnet, det finns plats för allmänheten ändå. Det är bra för Sverige att det byggs vid vattnet och ringa in stugan bara. Sedan så kan allmänheten vara vid stranden som vanligt.

  Man ska få sätta ut en brygga, men det ska finnas en lag som säger att man inte kan mota bort folk som vill vara på bryggan eller vid marken, det är bara stugan och ca 10 meter runt om själva stugan som är tomten, resten är för allmänheten d.v.s allemansrätten.

  Så varför kan man inte kompromissa med strandskyddet, så att markägare kan få bygga vid vatten och samtidigt tycker jag att folk ska få vara där som vanligt, att plocka bär, tälta, bada och använda bryggan samt resten av marken mm.

  Det räcker att strandskyddet är på 50 meter. Annars blir det så stora tomter och dyra i inköp om man inte får bygga närmare än 100 m som det är i dagens lag. Det är bra för landet om man bygger mer vid landsbygden där det är mindre folkmängd.

  Hur kul är det med bara skog och igenväxta ständer som man knappt kan gå i land. Det blir mer liv och rörelse i en sjö om det finns mer stugor.

  Strandskyddets lag är en gammal lag från 50-talet, det är verkligen dags att förnya den och göra den mer rättvis, för den inskränker på äganderätten.

  Kommunen kan köpa in mer mark av oss markägare eftersom vi inte får bygga vid vatten för att dispenser från strandskyddet är alldeles för restriktiva. Så kan väl kommunen göra naturreservat eller vad de vill med marken.

  Med detta förnuft så kan markägare använda marken och allmänheten kan få vara där. På så sätt blir det inte lika orättvist. Varför kan det inte vara så?

 2. Bertil Johansson skriver:

  Kombination av landsbygdsutveckling och allmänheten

  Vi är flera markägare som tycker att det bör bli lättare att få bygga vid vatten. Men man ska inte få bygglov och strandskyddsdispens om man inte samtidigt avstår från mark så att allmänheten kan utnyttja stranden.

  På så sätt hoppas man kunna tillfredsställa både dem som vill bygga och dem som vill ha tillträde till stranden och vattnet. Som att bada och plocka bär mm.

 3. Bertil Johansson skriver:

  Alliansen förlorade över landsbygden

  Runtom i Sverige finns det många exempel på landsbygdskommuner som upplever stora svårigheter att växa genom att bevilja bygglov och strandskyddsdispenser till följd av strandskyddsbestämmelser.

  Det handlar i första hand om möjligheten att locka sommarboende, vilket landsbygdskommuner har potential att göra om bygglov och strandskyddsdispens beviljas för strandnära obebyggda tomter. Men även permanentbostäder har hindrats på grund av strandskyddet.

 4. BJ skriver:

  Tips på enklare landsbygdsutveckling

  Man skulle faktiskt kunna bygga fast stränderna är tillgängliga för alla. Om det byggs 50 meter längre upp från stranden och man får göra en tomtmarkering i en fyrkant på ca 500 k.v.m som markägaren får ta i anspråk och bara bygga inom den rutan.

  Inom denna tomtruta skulle det få plats med ett fritidshus på ca 35 k.v.m samt ett litet förråd att ha saker i och ett utedass och även en grill.

  Sedan är det lätt för Länsstyrelsen och kommuner att se om något har byggts utanför tomtrutan och då kan man bli skyldig att återställa detta. På så sätt kan fler få chansen att bygga vid stränderna och även de som vill gå vid stränderna kan få göra det.

  Det skulle skapas mer arbete och en ökning av befolkningen på landsbygden och fler skulle kunna handla och utnyttja affärerna på landsbygden mer.

  Djur och växtlivet skulle också kunna få vara ifred vid stranden. Just för att all byggnation måste vara i tomtrutan.

  Då skulle allemansrätten och strandskyddet kunna samarbeta. Det skulle sättas upp skyltar vid stranden välkommen att bada och vistas här. Så att folk inte avskräcks från att komma till stranden även om det står ett hus 50 m upp.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: