Avskaffa minoritetsspråken !

I Sverige talas och skrivs ca 150 olika språk, t.ex. teckenspråk, engelska, sydsamiska och wolof. De största språken jämte svenska är finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska.

En ny samlad språklag började gälla 1 juli-09. Lagen omfattar hela språksamhället och lagfäster Sverige som ett flerspråkigt land. Svenskan är huvudspråket och finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk. Det svenska teckenspråket har en särskild ställning som modersmål för döva.
Det svenska språket har inte fått status som officiellt språk, vilket bl.a innebär att högre utbildning fortfarande kan bedrivas på utländska språk för att t ex locka utländska studenter som vill få gratis universitetsutbildning i Sverige.

Av minoritetsspråken är endast finskan, samiskan och meänkieli (en finsk dialekt) ursprungsspråk i Sverige. Ursprungsspråken har dock ingen särställning i Sverige – de likställs med romani chib och jiddisch (ett i det närmaste utdött språk i Sverige), vilket är världsunikt. Jiddisch är inte lagfäst som officiellt minoritetsspråk ens i Israel. Och romani är inte ens ett enhetligt språk, utan ett antal sinsemellan särpräglade språk/dialekter från olika delar av världen.

Upphöjelsen till ”Minoritetsspråk” ger olika privilegier och rättigheter i majoritetssamhället, beroende på var man bor.
”Lagen är inte behovs-utan rättighetsbaserad”. Minoriteter som bott här i tre generationer och talar svenska kan således i all framtid kräva att myndigheterna kommunicerar med dem på något av deras minoritetsspråk.

Det öppnar oanade möjligheter att sko sig på det allmänna, inte minst för finska romer som talar två av minoritetsspråken.
Etniska grupper kan t ex kräva offentliga anställningar baserade på språklig tillhörighet, uppdrag att översätta handlingar och lagar, särskilda utbildningsinsatser och forskning upp till universitetsnivå etc. Extra pengar har redan anslagits till bl.a LiU för utbildning/forskning i romani och till LU för jiddisch.
Upphöjelsen innebär också att kommunerna blir skyldiga att arrangera ”hemspråksundervisning” om det så bara finns ett enda barn som kräver det. Det ökar givetvis behovet av hemspråkslärare vilket skapar många ”arbetstillfällen” för den egna etniska gruppen, samtidigt som skolorna måste skära ner och slå ihop skolklasser för att klara sin ekonomi.

Övriga språk definieras som ”Invandrarspråk”.
Även invandrarspråken har rätt till ”hemspråksundervisning” eller ”modersmålsundervisning”, vilket utnyttjas flitigt. Kommunerna ska kunna erbjuda denna undervisning på upp till 150 språk som det ser ut i Sverige idag (Exempel).

Hemspråken knäcker kommunala budgetar.
Mindre skolor och kommuner som inte kan tillhandahålla hemspråksundervisning på alla språk tvingas köpa tjänsten på annat håll och bekosta transporten dit. Har med egna ögon sett hur dessa barn hämtas kungligt med limousiner till sina hemspråksutbildningar, samtidigt som kommunens skolar inte har råd att anställa behöriga lärare, eller tvingas införa lärarlösa lektioner. Andra väljer att dra ner på skolbespisningen för att klara budgeten.

Till saken hör att jag med min invandrarbakgrund kunnat kräva hemspråksundervisning för mina egna barn. Men jag anser att det är en privatsak om jag vill lära mina barn mitt eget modersmål. Jag ifrågasätter även behovet av hemspråksundervisning för utlandsfödda som fått PUT och som inte vill återvända till sina hemländer.
Det är inte för lite, utan för mycket hemspråk i hemmen, i skolarna och i de segregerade bostadsområdena idag. De svenskspråkiga barn har blivit en liten minoritet i många skolor pga den okontrollerade massinvandringen. På 50-talet var man tvungen att lära sig svenska om man ville ha någon att prata med på skolgården.

Arabiska blir nästa ”minoritetsspråk ”?
Det är bara en tidsfråga när andra invandrarspråk (ca 150 språk) lagfästs som officiella minoritetsspråk. Upphöjelsen av invandrarspråken romani och jiddisch till lagfäst minoritetsspråk kan då utnyttjas som farliga prejudikat. Araberna kan kräva samma särbehandling som judarna. De behöver bara bevisa att det talats arabiska i Sverige under tre generationer av en handfull araber.
Språklagen kan sedan användas på samma sätt som Diskrimineringslagen för att kräva privilegier och rättigheter på skattebetalarnas bekostnad.

Minoritetsspråken blir en gökunge i den kommula ekonomin
När myndigheter/kommuner/Landsting blir ålagda att kommunicera på 150 språk så tvingas de anställa upp till 150 personer på varje tjänst, vilket skapar många ”arbetstillfällen” för ”nysvenskar vars främsta och kanske enda kompetens är det egna modersmålet.
Språklagen kommer att slutföra det som Diskrimineringslagen och DO har påbörjat- utskrotningen av den svenska välfärden.
Vi tvingas införa ättestupor för våra gamla och skära ner på våra barns/barnbarns skolgång om inget görs förs att stoppa detta oansvariga slöseri med våra gemensamma tillgångar.

Förslag till ny språklag:
Svenskan skall vara vårt gemensamma officiella språk i Sverige. Ursprungsspråk/dialekter som ingår i vårt kulturarv (samiska, finska/mienkieli, Älvdalska, Gutamål etc) bör stödjas, ungefär som invandrarspråken stöds idag (Exempel).
Övriga språk ska inte ha några särskilda rättigheter. De som vill lära sig sina föräldrars språk får göra det på samma sätt som barn alltid har gjort sedan mänskligheten införde talspråk för att kunna kommunicera med varandra.

Tidigare inlägg:
Vår historia – Vårt ursprung – Vårt språk
DO är nutidens skit i brunnen !

// Elfyma+

Arkiv: Historia

18 Responses to Avskaffa minoritetsspråken !

 1. TARZAN skriver:

  Såssar och andra partier samt olika myndigheter här mycket svårt för att förstå att vi är svenskar och vi ska tala svenska.
  Jag förstår inte var det här diskriminerings tjafset kommer ifrån. I Danmark har man beslutat att Danmark är Danmark och att det är den danska kulturen som gäller och att det inte behövs någon mångkultur.

 2. H skriver:

  Kan ana hur äldrevården kommer att bli framöver med behov av personal som talar 10-15 eller fler språk och speciella särkrav från alla håll om alla möjliga saker.

 3. Lillan skriver:

  Mycket bra sammanställning av stupiditeten. Babels torn under uppbyggnad.Problemet med det är att byggherrarna ihärdigt och metodiskt river grunden och samtidigt lägger till den ena våningen efter den andra.

  Naturligvis så jäser det bland svenskarna på allt dumt de har blivit pådyvlade, frågan är när de första fysiska reaktionerna kommer – listor och demonstrationer och dylikt – vanan att underställa sig överheten sitter långt in i ryggmärgen.

 4. suka skriver:

  Själv är jag finne som kom hit på 70-talet och har mer eller mindre glömt bort finskan.
  Det är kanske lite synd, för det är bra att kunna flera språk. Språket är viktigt för den definierar en person. Ett språk är inte bara ett språk som man talar, den har flera dimensioner.

  Men jag har haft alla möjligheter att hålla språket vid liv – om jag själv valt det! Man behöver inte ha hemspråksundervisning eller gå skolan i sitt hemspråk på skattebetalarnas bekostnad. Min syster, som sedermera flyttade tillbaka till Finland, valde detta och det fungerade mycket bra.

  Jag hade kunnat förkovra mig i finskan från barnspen på min fritid om mina föräldrar eller jag ansett att det behövdes.
  Ett inte så oviktigt resultat av detta blev att jag fick höga betyg i svenska, bättre än många svenskar i mina klasser (om man får skryta lite 🙂 Och jag tror att det hade betydelse även för de relativt höga betygen i andra ämnen också.
  Jag anser att om man flyttar till utlandet så ska det vara krav att man först och främst lär sig landets språk ordentligt, i andra hand något internationellt språk varav engelska torde vara den viktigaste?. Sen kan man använda sin fritid till att hålla sitt hemspråk vid liv.
  Det är inte mottagarlandets ansvar.
  Rent principiellt, av samma orsaker, anser jag t.ex. att Finland inte borde vara tvåspråkigt officiellt, dvs skattepengar ska inte gå till att trycka allt på två språk. Det svenska språket i Finland hade relevans när Finland tillhörde Sverige.

  • elfyma+ skriver:

   Håller med. Frågan är om det är lönt att hålla liv i gamla modersmål när man flyttat permanent till ett annat land ? När jag flyttade till Sverige på 50-talet var finska en underklasstämpel. Finnarna sågs då som nyttiga idioter (lite korkade) som jobbade häcken av sig för låga löner. Efter att Nokia spöade Ericson på mobiltelefonmarknaden ändrades svenskarnas inställning till Finland och finnarna.Nu när även det finska skolsystemet spöar det svenska finns det ingen anledning skämmas över sitt ursprung.(Nu är det svenskarna som uppfattas som lite korkade med sin höga moraliska svansföring internationellt).
   Att finskan dessutom visat sig tillhöra europas äldsta språk ökar intresset att friska upp finskan. Kostnaderna kommer dock inte att drabba några andra skattebetalare än mig själv. Men så resonerar tyvärr inte dagens ”nysvenskar”, vilket kommer att svida i svenskarnas plånböcker. Vad jag vet har inga sverigefinnar varit insyltade i de politiska attackerna mot välfärden, utöver den alltför ”flitige” finskan på DO. Men det är ju inte hon som skrivit Diskrimineringslagen.
   En annan poäng med att hålla finskan vid liv är möjligheten att flytta tillbaka om utvecklingen i Sverige går fel.

   • Sandy skriver:

    Det finns många fördelar med att kunna fler språk. Enligt forskare blir flerspråkiga barn smartare och ett flerspråkigt land glr det mindre begränsar och ökar förståelser för andra i olika situationer. Självklart ska svenska vara 1a språket men det skadar inte att ha fler sk minoritetsspråk. Det har de flesta länder.

 5. […] till skillnad från jiddisch och romani som omhuldas desto mer av våra politiker.  De sk. ”minoritetsspråken” tas upp i kommande […]

 6. […] Kommentar: Något för Sverige att ta efter ? Bättre att invandrarna anpassar sig till svenska seder och bruk, än att vi ska anpassa oss till i storleksordningen 200 främmande kulturer och mängder med olika språk. […]

 7. […] dygnet runt på sina språk. Finskan är, till skillnad från t ex arabiska och somali, ett av ursprungsspråken i Sverige. Vi får vänja oss vid tanken att välfärden inte längre är till för oss som […]

 8. […] Relaterat- från östra rikshalvan (nuvarande Finland) Vår historia – Skilsmässan från Finland 1809. Vår historia – Vårt ursprung – Vårt språk I det mångkulturella Sverige talar vi 150 språk […]

 9. dennisbarvsten skriver:

  Eftersom svenska inte är ett språk som behöver bevaras för att överleva utan gör det av hävd, så bör det INTE bli officiellt språk utan bara fortsätta vara ett huvudspråk.

 10. dennisbarvsten skriver:

  Finskspråkiga, samiskspråkiga och meänkielispråkiga har ALLTID funnits i Sverige. Vi har inte invandrat. Vi har funnits här så länge att det inte är värt att tala om en tidsaxel.

  Eftersom vi har blivit berövade att tala vårt språk, att uttrycka vår kultur så har staten ett ansvar att ge tillbaka oss möjligheten att bli starka igen.

 11. hållerejmed skriver:

  Det är ju också så att man vill ha kvar sitt modersmål för att kunna komunicera med släkt och vänner. Att Sverige är en mångkultur tycker jag är fantastiskt eftersom vi får lära oss av de nya kulturerna samt lära de nya kulturerna om våran trista och torra kultur. Men om ni vill agera som om ni är rasister, eller förlåt, ska använda det nya, finare ordet, ”främlingsfientlig” så visst. Låt det bara inte gå ut på andras sätt att leva utan håll sådana vidriga tankar för er själva.

  • elfyma+ skriver:

   Problemet är inte att invandrare inte lär sig sitt hemspråk utan att de inte lär sig svenska.
   Varför ska våra skattepengar användas på något som de lär sig hemma av sina föräldrar på det naturliga sättet ?
   Det har bevisligen fungerar tusentals år -långt innan skattefinansierad ”hemspråksundervisning” var uppfunnet.
   Om jag vill att mina barn ska lära sig mitt hemlands språk så är det mitt ansvar- inte samhällets.
   Invandrare som beviljats permanent uppehållstillstånd ska inte beviljas gratis hemspråksundervisning, möjligen bara de som fått tillfälligt uppehållstillstånd och avser återvända.
   Och varför ska zigenare och judar, som enl. utsago funnit här sedan 1500-talet, erbjudas ”hemspråksundervisning”. Har de inte lärt sig tala svenska på 500 år ?
   Du får gärna kalla mig ”rasist” om argumenten tryter
   – men då har du förlorat debatten.

   • dennisbarvsten skriver:

    Elfyma jag blir så frutkansvärt upprörd över din historielöshet och av dina faktafel. Jag blir väldigt kränkt som tillhörande till en av Sveriges fem nationella minoriteter.

    ”Varför ska våra skattepengar användas på något som de lär sig hemma av sina föräldrar på det naturliga sättet?”.
    Hemma pratar man kanske inte om biologi, eller om politik, eller om litteratur. Hemma talar man vardagsspråk, det är inte ett tillräckligt utvecklat språk för att kunna bli helt flytande då du saknar ordförrådet.

    Europarådet:
    ”Vi har fått höra att elever fortfarande oftast bara får en lektion i veckan i sitt minoritetsspråk. Och då är inte ens lektionen alltid 60 minuter utan kan vara tom bara 20-30 minuter. Detta är helt otillräckligt för att lära sig ett minoritetsspråk och lära sig att läsa och skriva på det!”
    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5938714

    Kom inte heller dragandes med din ”hemundervisning”.
    Tidigare har skolundervisning undervisats på finska, meänkieli och samiska. När svenska staten började bedriva assimilering och skulle utrota våra minoritetsspråk så började man med barnen. Man stängde deras skolor, man skickade iväg barnen till internatskolor och från deras föräldrar så att de inte skulle bli språkligt influerade. Genom detta har svenska staten utrotat kommande generationer av finsk-, samisk- och meänkielispråkiga.

    Sverigefinnar, samer och tornedalingar har inte invandrat, grupperna har alltid funnits här. Romer och judar är en del av den svenska kulturen, och romani chib och jiddisch är väldigt viktiga språk för Sverige som land. Förutom att det är en del av vår historia och att det ska vara en upprättelse för tidigare förtryck, så är även dessa grupper en del av vår nutid.

    Detta har inte med att lära sig svenska.
    Detta har med att göra att våra nationella minoriteter ska få behålla sina språk och sin kultur, som svenska staten gjort allt i historien för att motarbeta!

 12. […] Relaterat: Arabiskan får status som miniritetsspråk […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: