Mörkt för pensionärer i de korrektas Sverige.

Uppdaterat 13/8-10

ATP infördes 1960.
70-talet var de svenska pensionärernas guldålder, de hade världens högsta pensioner.
Sedan har det gått utför som en följd av industrinedläggningar, bidragsinvandring (beslut 1973) och en vidlyftig satsning på den skattefinansierade offentliga sektorn för att ersätta bortfallet av industriarbeten och för att minska bidragsberoendet bland de nya invandrarna. Idén att konstruera skattefinansierade ”arbeten” för invandrare för att mörklägga bidragsberoendet är inte ny.
Ominriktningen på 70-talet eldade på inflationen och orsakade skyhöga marginalskatter – det lönade sig inte att arbeta övertid längre.
Det tvingade fram en skatteomläggning 1976. Den kostsamma bidragsinvandringen fick dock fortsätta, och en ”invandringsindustri” började byggas upp tillsammans med en ”biståndsindustri”.
Uttagen blev till slut större än insättningarna i ATP-systemet varför pensionssystemet lades om 1994 för att undvika total kollaps.

Pensionärerna kläms åt- bidragsinvandringen expanderar.
Pensionärerna anser att  avgifterna till ATP-systemet är ”uppskjuten lön” . Det hindrade inte att S-regeringen i slutet av 90-talet konfiskerade
258 miljarder av den uppskjutna lönen i AP-fonderna för att betala av på statsskulden.
De rödgröna vill inte kännas vid detta beslut idag – de håller nu med om att det handlar om  ”uppskjuten lön” (för att vinna pensionärernas röster).
Det är i så fall logiskt att den konfiskerade uppskjutna lönen återlämnas till AP-fonderna, om de rödgröna vinner valet.
Men Mona Sahlins rödgröna signalerar istället att de, i likhet med Alliansen, vill att åldringarna fortsätter arbeta, helst tills de stupar.
Alternativet att i stället minska de bidragsförsörjdas skara är inte ”rumsrent” bland de rödgröna, ej heller hos Alliansen.
Invandringens kostnader får inte ifrågasättas.

Varför arbeta om man kan få bidrag ?
Moderaterna säger att ”om många lever på bidrag och a-kassa, så minskar pensionen”. De har därför infört stora ”jobbskatteavdrag” i tron att fler skall börja arbeta.
Men varför arbeta om man kan leva lika gott på bidrag ?
För bidragsinvandrare med låg eller ingen utbildning och många barn lönar det sig inte att arbeta (vitt) ens om skatten är 0kr, eftersom bidrag och förmåner minskar. Bidrag + svartjobb ger betydligt mer i plånboken.
De behöver inte heller bekymra sig om pensionspoäng så länge de kan få ÄFS (Äldreförsörjningsstöd) utan motprestation.
Jobbskatteavdragen finansieras genom ökad skuldsättning.
Hur statsskulden skall återbetalas denna gång får framtiden utvisa.
Det gäller att inte ha några synliga tillgångar när den tiden kommer.

Det nya pensionssystemet skrotas också ?
”Redan i februari 2005 uttryckte Göran Persson sin oro för det nya pensionssystemet och sa: ”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år, när de som då går i pension ser vad vi har gjort”.

15/3-10: Pensionärerna betalar priset för Sveriges generositet.
15/3-10: Dags att förändra det parlamentariska läget ?
Att bara klaga ändrar inget.
2/4-10:
Regeringen vill höja pensionsåldern .
13/8-10: Ingas pension räcker inte till mat och bostad

// Elfyma+

Relaterat:

19 Responses to Mörkt för pensionärer i de korrektas Sverige.

 1. preact skriver:

  Då jag numera är pensionär sedan 5 år tillbaka, ser jag på mina tidigare kommentarer efter en avancerad utredning, om just detta ATP och dess mörkande uttag och svindleri av insatta pengar från en löneförhöjning, startande den 1 januari 1960, då arbetare avsatte enligt lag 3,4 % till sin pension, och tjänstemannen avsatte enligt lag också 3,4 % men
  det totala blev 10,5 efter förhandlingar!

  På den tiden var det Tage Erlander som styrde och ställde. En av hans hjärtefrågor sedan 1955 var just ett allmänt tjänstepensionssystem, och när folkpartisten Ture Königson lade ned sin röst vid voteringen 1959, var ATP frågan genomförd!

  1963 utbetalades de första ATP pengarna ur denna fond,
  dock skall man ha klar för sig, att då fonden växte oerhört, bestämdes om uttag, som i princip inte hade med ATP ifråga.
  Det man också i denna fråga bör komma ihåg var, att ett fullt utbetalt ATP gällde då 30 år av arbete och dät de 15 bästa åren tillgodoräknades, då faller vänstermannen ”Dan Josefssons kommentar” om att 70-talet var en guldålder för just de pensionsberättigade
  medborgarna!
  1970 höjdes arbetsgivaravgiften till 11,9 och totalt
  med 12,5 % för arbetare, och med 11,9 och totalt 20,7 % för tjänstemän. Det som nu tillkommit var just en sk sjukförsäkring och arbetslöshetsersättning!
  1980 höjdes arbetsgivaravgiften till 32,5 och totalt
  med 37,8 % för arbetare, och med 32,5 och totalt 44,3
  % för tjänstemän. En vidare utveckling av de sociala förmåner som arbetsskadeavgift, sjukförsäkringsavgift
  mm!
  1990 var ATP konkursmässigt, då uttag gjorts som inte
  var belagda med avgifter till detta ATP-system.
  Änkepensionen slopades, dock fick de, som redan fanns i systemet behålla detta, men togs definitivt bort
  1997! (2004 återgick detta, med inkomstbeprövning)
  Under 80/90-talet höjdes arbetsgivaravgiften ett antal gånger och som mest låg denna på 44,3 % (1991)för arbetare, och 46,6 % (1990) för tjänstemän.
  1994 omarbetades pensionssystemet under Ingvar ”sulan” Carlssons ledarskap, signerad av Anna
  Hedborg (nästan 80.000/mån i pension!)
  Hur kunde det gå så snett, med det fina ATP-systemet?

  ”Vår tids största svindleri” skrev jag 2006!
  Inför folkomröstningen för drygt 40 år sedan mobiliserade socialdemokraterna hela sin rörelse för att övertyga folk om att deras pensionsmodell, ATP, var överlägset privat pensionssparande.
  Socialdemokraterna garanterade utan förbehåll en pension på 65 % av slutlönen, mot att löntagarna avsatte 10 % av lönen i pensionsavgift. Dessutom skulle ATP ärvas av make/maka vid dödsfall.
  En särskild fond, ATP fonden, skulle fungera som en buffert och garantera pensionsåtagandena under en lågkonjuktur.

  Redan under Tages tid började det norpas ur detta ATP. Socialdemokraterna använde fonden för att lösa akuta politiska problem.
  Man lät fonden subventionera bostadsbyggandet, subventioner som hamnade i fickorna på fastighetsägarna. Fonden ålades att köpa oförmånliga lågränteobligationer för att subventionera regeringens lånebehov. Den användes för att subventionera de svenska storföretagens kapitalanskaffning, subventioner som hamnade i aktieägarnas fickor!

  Partiet utnyttjade ATP för att värva röster, genom att dela ut ATP-pension till ”nya grupper”, som inte betalade en enda krona i ATP-avgift!
  Studier, vård av barn, arbetslöshetsersättning, socialbidrag och sjukpenning gav pension utan krav på avgift! För att hålla LO på gôtt humör, ändrade socialdemokraterna reglerna så att arbetslösa fick ATP-poäng istället för arbetslöshetsstöd.
  På det sättet kunde LO hålla nere sina fackavgifter!

  Under loppet av 20 år efter beslutet om ATP, hade systemet ändrats från ett pensionssystem till ett system som skulle subventionera statens lån, subventionera bostäder, ge bidrag till kommuner och storföretag samt subventionera facket!

  På gränsen till kollaps på 1990-talet, räddades resterna av ATP. Verkligheten blev en pension på runt 50 % av lönen, mot löften om 65 %! Änkepension! En orimligt hög avsättning (20 %) inom arbetsgivaravgiften, och vad hände sedan! Finansministern Göran Persson ”lånade” 258 miljader
  (halva?) ur ATP 1994, för att återbetalas ”krona för krona”! Och de flesta vet ju hur det gick! ” Den som är satt i skuld, är icke fri”!
  1997 under finansminister Åsbrink, gick resterande av ATP in i statens skumma finanser! Detta är äventyret med vårt ”fina ATP”, från vaggan till graven!…

  Tyvärr blev det långt, och hade säkert blivit längre,
  om jag delgivit er samtliga händelser i detta ATP!

 2. preact skriver:

  Lägg också märke till, att systemet utnyttjades av den borgliga regeringen under Fälldins tid. Även Ola Ullsten i början av 80-talet utökade uttagen ur detta ATP! (Vård av barn) Och det är väl självklart, att hade Fälldin varit ärlig i sitt uppsåt och ändrat på ATP uttagen, hade hans tid som ”ledare” varit nedskuren till ett minimum av hans ”berömda tid” som statsminister! Slut i rutan!!!

  • elfyma+ skriver:

   @preact.
   Tack för dina informativa kommentarer.
   Pensionärerna kan tydligen inte lita på någon politiker oavsett färg. Det är som att låta räven vakta hönshuset.
   Äldreförsörjningsstödet (ÄFS) kan bli framtidens ”gökunge” i pensionsboet.
   Sveriges pensionärer kommer att få dela pensionstillgångarna med världens lycksökare.

 3. TARZAN skriver:

  Tack för ditt inlägg PREACT
  Det finns många aspekter på ATP och folkpension. En av fällorna är att sååsseriet aldrig vågar säga att vi kan inte garantera pensioner för evigt. Anna Hedborg till exempel var mycket klar över att vanligt folk INTE skulle skaffa sig ens små privata pensionsförsäkringar. Det var fult, såsseriet fixar biffen.Detta är socialism.
  Mina egna föräldrar gick på stöten dom trodde att på politikerna och dom fick fel trots mina varningar på 80 talet.

 4. Tore skriver:

  För vidare intressen om ”Arbetsgivaravgifter” mm, se
  SKATTEVERKET
  samt
  http://www.ekonomifakta.se/
  där ni kan studera de olika uttagen arbetare/tjänstemän som förekommit sedan 1960, då ATP startades!
  I övrigt kan man söka de olika lagar och propositionerna som regeringarna haft under denna tid.
  SFS (Svensk Författnings Samling) delger er de beslut som framtagits, och i Lag kan man se de förändringar/
  verkställighet som skett!
  I ”Riksgälden” kan man studera rikets finanser mm!
  Det finns fler hänvisningar, men jag nöjer mig med dessa!

  Det är först när man blir ”pensionär”, man har tid att studera hur rikets finanser sköts. Naturligtvis är detta en planlagd sak, att det skall vara ”jävligt”
  svårt att hitta alla beslut, som också till stor del mörkas av media. Dessa går onekligen också de etablerades ärenden!
  mvh

 5. xmaverickx skriver:

  ”If you can´t convince them,confuse them.”
  Politiker,och myndigheter använder så många och så krångliga ord som möjligt för att förvirra oss vanliga dödliga,och för att verka så mycket klokare än vi andra.De är som mobbare,som för att dölja sin egen osäkerhet och okunskap ger sig på andra.

 6. naivtive skriver:

  Vad som skulle behövas är en bloggportal med lättåtkomlig information om dessa och liknande bra att ha artiklar. Det skall mycket till för en normal människa att hålla allt i huvudet. Det är lätt att snacka bort information men om den fanns lättåtkomlig skulle informationen spridas som ringarna på vattnet. Som det nu är finns det en myriad bokmärken och favoritsidor i webbläsarna. Ett par datorer hemma och en på jobbet. Var la jag den någonstans nu? Det är ju informationssamhällets dilema

 7. goran skriver:

  Glöm inte miljonprogrammet som dels finansierades med AP-medel dels byggdes efter sovjetisk modell. Det var bara de som inte kunde välja som ville bo där. När det på 1970-talet blev en massa tomma lägenheter i miljonprogrammet så måste politikerna fylla dessa med några andra. Blev det bra det?

  ATP är roten till mycket elände.

 8. Emma skriver:

  är också en av de drabbade och skulle önska mig att information om det faktiska AFS-beloppet kom ut i dagsljuset – de flesta pensionärer tror inte att de blir så till den milda grad lurade. Själv får jag cirka 5500 kr i månaden – det skall räcka till allting, nu har jag varit hemma med mina barn ett antal år, så jag har bara arbetat i 22 år – men å andra sidan har jag inte behövt någon dagis- eller fritidsplats för mina barn och de har således varit väldigt billiga i drift för staten. Har en kompis som har arbetat i 55 år och får 8000 kr, han behövde nya glasögon, de kostade 6000 kr – hur ska vi klara oss – och det lär inte bli bättre om ingen gör något. Men vem ställer upp för oss pensionärer?

 9. Emma skriver:

  jag hade gärna fortsatt arbeta några år till, men jobbet avskaffades, fastän jag får gärna fortsätta – ideellt! Å andra sidan har jag företräde om jobbet inrättades igen, vilket är enbart löjligt. Vi gamla skall bort, helst snabbt och framför allt hålla tyst och tro på massmedia och politikerna

 10. […] inlägg: Mörkt för pensionärer i de korrektas Sverige. Försäkringskassan läcker som ett såll ! 12. Sveket mot välfärden (flera […]

 11. […] Mörkt även för de sjuka i de korrektas Sverige Mörkt för pensionär Är välfärden intecknad ? Jobbskatteavdraget gör mer skada än nytta ! Skattechock-om vi […]

 12. […] Mörkt för pensionärer i de korrektas Sverige. […]

 13. anna skriver:

  Det är inte konstigt att våra gamla i Sverige har det eländigt
  Den stora invandringen av asylsökande som ska ha mat kläder bostad tandvård sjukvård kostar naturligtvis massor av skattebetalarnas pengar.

 14. […] Mörkt för pensionärer i de korrektas Sverige. […]

 15. Arne Roland skriver:

  I artikeln ovan står följande:
  ”Det hindrade inte att S-regeringen i slutet av 90-talet konfiskerade
  258 miljarder av den uppskjutna lönen i AP-fonderna för att betala av på statsskulden.”

  Men fakta är att uttaget gjordes för att kompensera 
för att kostnaderna för förtids- och efterlevandepensionerna överfördes 
till statsbudgeten. 
SPF:s tidning Veteranen presenterade för en tid sedan en enkätunder- 
sökning där man frågat ledamöterna i riksdagens socialutskott om 
deras partier hade några planer för att dessa pengar skulle återföras 
till AP-fonderna men så var inte fallet. Uttagen var och är alltså inte 
en partiskiljande fråga.

  • elfyma+ skriver:

   Det är nog dessa 258miljarder som bekostar ÄFS Äldreförsörjningsstödet som betalas ut till äldre invandrare som inte betalat någon skatt i Sverige.
   Därav det totala enigheten i Riksdagen när beslutet togs.

 16. Lidenkatten skriver:

  Reblogga detta på Lidenkatten och kommenterade:
  Tål att rebloggas igen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: