BRÅ fattar inget-som vanligt

En organisation jag förr litade på, men nu börjar man verkligen tappa greppet. Det börjar gå lite för långt i BRÅ:s ständiga bortförklaringar av våldet i Sverige.

Klarar man inte av att reda ut problematiken i Sverige så kanske man ska fundera över på vad unga brottsoffer och deras föräldrar har att säga om vad som händer.

”Under första halvåret 2009 gjordes 3965 anmälningar om misshandel där offret var en person i åldern 15 till 17 till polisen. Det är en ökning med tolv procent jämfört med föregående år.
Tolv procent är en kraftig ökning, säger Jessica Svedlund, utredare på Brå.

Någon enkel förklaring till det ökande antalet anmälningar har hon dock inte.
Det är svårt att säga vad som står bakom, om det är en större anmälningsbenägenhet från skolor och liknande eller en faktisk ökning, säger Jessica Svedlund.

Vilka är förövarna i dessa brott?
I den här typen av brott är förövaren oftast någon i samma ålder, säger Jessica Svedlund.”

Fler anmälningar om ungdomsmisshandel, DN

.

Ni som minns den utredning om våldtäkter som presenterades på Juridicum på Stockholms Universitet i slutet av april i år och kanske vill veta mer om diskussionen om invandringen och det ökade antalet våldtäkter.

I nyhetsrapporteringen handlade det om att svenska unga dricker alkhol, unga kvinnor är ute på stan och därmed utsätter sig för risker, och att vi svenska kvinnor är en del av samhället i högre grad än i andra länder och därmed utsätts för våldtäkter.

Så här skrev jag då:

Över 5 000 våldtäkter per år anmäls i Sverige medan anmälningarna i andra ungefär lika stora länder ligger på ett par hundra per år. “

En rapport har kommit om våldtäkter och hur man hanterar dem och uppgiften att Sverige har dubbelt så många våldtäkter som “tvåan England” presenteras i “studien, som finansieras av EU-fonden Dahpne II, i Bryssel. Forskare i elva EU-länder har jämfört hur rättsapparaten i respektive land hanterar våldtäktsbrott. Sverige hamnar i en oväntat dålig dager, enligt studien.”

Men analysen man sedan gör, att det skulle bero på vår fria sexualitet är obegriplig. Vi har haft fri sexualitet i Sverige i många år, men det är nu på senare år som en fullkomlig explosion av våldtäkter drabbat Sverige.”

Läs gärna hela inlägget: En rapport med märklig slutsats, Varjager

och på UltraV: Sverige har flest våldtäkter i Europa.

.

Ett klipp från rapportens redovisning av vilken vetenskaplig metod man använt:

”Methodology

The research design combined two strands: the first updated the time series national level data on reporting, prosecution and conviction for 33 European countries for the years 2001-2007. The second had at its core a quantitative content analysis of 100 case files in Austria, Belgium, England & Wales, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Portugal, Scotland and Sweden. This was supplemented by: interviews with key informants; mapping the legal process/procedure; creating a time line to document social and legal responses to sexual violence. Project Partners were responsible for the collection and collation of data from their respective countries.”

Från den svenska delen av studien

.

Brå håller inte med professor Christian Diesen då han i rapporten säger att det faktiska våldet har ökat. Jag samtalade för en tid sedan med utredaren på Brå, Klara Selin, som menade att Christian Diesen har en agenda. Oklart vilken.

Däremot delar jag inte Christian Diesens syn på att de flesta anmälningar som går till åtal skulle handla om en rasism i Sverige, och att det är därför som invandrare fälls oftare för sexuellt våld.

Det känner vi inom kvinnojourrörelsen inte till, vi har aldrig hört en enda ung kvinna säga att de anmält enbart för att mannen är en invandrad person. Jag har svårt att tro att man inom polis och rättsväsende är ute efter att sätta åt invandrare i gemen.

Men Christian Diesen visar ändå på att våldet har ökat och det är en väsentlig skillnad mellan Brå:s åsikt som menar att man inte alls kan säga att det sexuella våldet faktiskt har ökat. Istället menade Brå att vid jämförelse med andra länder så har vi andra lagar, ett sent nej ger större problem, kvinnans rätt att säga nej ger ett ökat antal våldtäkter som i andra länder inte skulle registeras alls.

Vår svenska lagstiftning klassar vissa händelser som ett sexuellt brott, men det skiljer sig från andra länders syn och vi har en strängare syn, (än exempelvis Storbritannien som har hälften av våra anmälningar, enligt undersökningen, min anmärkning). Det är också så att om ett brott anmäls i ett annat land som en våldtäkt, men det är svårt att driva i bevis, så väljer man att koncentera sig på annat runtomkring och då faller våldtäkten bort, istället blir våldtäktsanmälan ett åtal för enbart misshandel exempelvis. I Sverige kvarstår anmälan om våldtäkt.

I Sverige har också en lagstiftning som innebär att en serievåldtäktsmans alla brott blir enskilda fall, och därmed ökar antalet, trots att det handlar om samma förövare.

Vi har en öppenhet i det svenska samhället och en ständigt pågående debatt runt våldtäktsproblematiken, menar Brå och kvinnor är medvetna om att de kan och ska anmäla brotten. Då jag frågade hur villiga kvinnor är att anmäla med tanke på den låga uppklarningen i Sverige, menade man på Brå att kvinnor i Sverige har ett högre anmälningsbenägenhet ändå, trots detta.

Enligt Brå från förra året så anmäls trots det bara 13% av alla sexuella övergrepp och detta från Brå kom under rapportens insamlingstid under åren 2001-2007.

Invandringen har inget med våldtäktsstatistiken att göra, menar Brå, igen och igen.

Trots våra höga anmälningstal så nämner sjukhusen att kvinnor inte vill anmäla. Polisen hämtar inte rättsläkarintyg eller skickar efter dem som de borde. Rättsläget är inte bra för svenska kvinnor, kan man lugnt säga.

”Trots höga anmälningstal vid våldtäkt, 5000 enligt rapport i april, skrev SvD förra året:

“Polisens låga uppklarning av våldsbrott gör anmälningsviljan låg, menar Brå som släppt en ny rapport idag. Bara var fjärde våldsbrott och så lite som 13 % av sexrelaterade brott anmäls.

Klippt och klistrat från SvD;

“Enligt Brårapporten anmäls endast drygt hälften av egendomsbrotten. Och i fall av misshandel där offer och gärningsman känner varandra kontaktar bara 25 procent av de utsatta polisen.”

Ovilja att anmäla brott på grund av polisens låga uppklarning, UltraVs”

Bara 13 % av sexbrotten anmäls, enligt BRÅ, Varjager

.

Jag publicerar klipp ur mail från en mailväxling med utredaren på Brå, som inte är min mailväxling, men som jag fått mig tillsänd och det intresserade mig och Varjager, så jag tog i uppdrag att tala med Brå efter att ha läst detta nedan. Inget väsentligt är borttaget, bara vissa delar för att skydda mailaren och som inte är relevant för oss andra. Det förändrar ingenting i sak.

”Om invandring skulle ligga bakom den stora ökningen av våldtäkt och/eller de höga anmälningstalen i Sverige jämfört med andra länder, vore det inte väntat att t ex ett land som Frankrike med dess mångkultur har ännu fler registrerade fall av våldtäkt? Så är det inte alls, utan tvärtom. Förklaringen är att det är väldigt många andra faktorer som ligger bakom antalet våldtäktsanmälningar. Hur lagen definierar våldtäkt i olika länder, hur frågan uppmärksammas medialt och hur brotten registreras är några sådana faktorer.
Det går alltså inte att använda antalet anmälningar rakt av som ett mått på utveckling eller brottsnivå, utan att göra en djupare analys. Inte mycket tyder på att våldtäkterna har ökat på riktigt totalt sett (förutom möjligen vissa typer av våldtäkt).

Och internationellt sett ligger vi på Europas genomsnitt när det gäller andelen i befolkningen som uppger att de blivit utsatta för sexualbrott. Sådana frågeundersökningar är mer pålitliga vid jämförelser än kriminalstatistiken.
Att gå ett steg vidare och leta orsaker bakom stora ökningar i viss brottslighet kräver att vi är övertygade om att en ökning är ett faktum i första hand. Och det är vi inte riktigt.

Det är absolut en relevant fråga du ställer. Nej, man kan inte med säkerhet veta. Det är öht väldigt lite man ‘vet’ när det det gäller den faktiska brottsligheten och speciellt något så känsligt och dolt som just sexualbrott. Så någon direkt statistisk uppgift kommer du aldrig att få i dina händer och skulle det hända, får du alltid fundera på vad dessa siffror innebär. Det är inte så att siffror är fakta.

Jag kan samtidigt tycka att det inte är meningslöst att göra det man kan, dvs se över de olika datakällorna som finns och tolka resultaten mot samhällsutvecklingen i övrigt. Vad vet vi? Vad är rimligt? I rapporten har vi verkligen försökt att vara tydliga med vad vi baserar vårt resonemang på och naturligtvis kan det ifrågasättas. Det är bara bra med konstruktiva och konkreta motargument. Vi menar att en dryg fördubbling av våldtäktsanmälningar på en väldigt kort tid inte rimligen enbart kan spegla en faktiskt utveckling. När man granskar vilka typer av våldtäkt som har börjat anmälas mer än tidigare (utan skador, utan våld, av en obekant gärningsperson) så är det rimligt att dra slutsatsen att mycket tyder på att vår tolerans mot (sexuellt) våld minskat över tid och att vi markerar det inte minst genom att anmäla till polisen.

Debatten kring mäns våld mot kvinnor har varit intensiv och det vore mycket tråkigt och förvånande om den inte hade någon som helst effekt på vad vi tolererar och accepterar. Det har gjorts många studier som visar att vår tolerans mot våld generellt minskar – i Sverige liksom i många andra länder.  Dessa studier är inte nödvändigtvis baserade på statistik, som så många okritiskt förlitar sig på. Som sagt låter det sig inte göras. Men det finns andra typer av kunskap som är minst lika värdefulla.

Jag vill också påpeka att en ökad anmälningsbenägenhet var långt ifrån den enda slutsatsen som redovisats i rapporten. Våldtäkt omfattar många olika typer av handlingar och olika utveckling kan gälla olika typer av våldtäkt. Att vissa typer av våldtäkt kan ha blivit vanligare är också en av slutsatserna.

Subject: Anmälningsbenägenheten
Hej!
Tack för din fråga. Du får gärna titta i Våldtäkt mot personer 15 år och äldre, utvecklingen under åren 1995-200, Brå rapport 2008:13. Den finns för nedladdning på vår hemsida.
Hälsningar, Klara
Klara Hradilova Selin
Utredare / Research analyst
Brottsförebyggande rådet / National Council for Crime Prevention
Stockholm, Sweden
tel +46 (0) 8 504 45 419
fax +46 (0) 8 411 90 75
http://www.bra.se

.

Läs också:

Epidemiskt ökat antal gängvåldtäkter i Tyskland, Varjager

Ökat sexuellt våld i Frankrike, Varjager

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: