Miljöpartiet och de papperslösa

Eventuell vård för ”papperslösa” har vållat debatt den senaste tiden. Idag kom beslutet från riksdagen.

Ny lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande (SfU8)

Landstingens skyldighet att erbjuda bland annat asylsökande hälso- och sjukvård samt tandvård skrivs in i en ny lag. Lagen innebär en formalisering av de avtal som i dag finns mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting och förändrar inte omfattningen av vården. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2008. Lagen ska inte gälla för vuxna personer som fått avslag på sin asylansökan men stannar kvar i landet som så kallade gömda och personer som inte sökt asyl, så kallade papperslösa. Regeringen fortsätter att arbeta med frågan om en eventuell utvidgning av vården för asylsökande samt gömda/papperslösa.

Miljöpartiet var ett parti som inte delade synen på regeringens framlagda förslag och jag saxar lite ur de argument de lade fram i mars 2008.

”Förslag till riksdagsbeslut

2.Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett lagförslag i enlighet med vad som anförs i motionen om principen om människors lika värde och allas rätt till vård utifrån behov.

Motivering
De svenska utvandrarna på 1800-talet hade förmodligen kallats olagliga om de migrerat i dag, liksom de personer som nu i skrangliga båtar försöker ta sig till Europa. Vissa behöver skydd av politiska skäl och är då enligt folkrätten flyktingar. Andra behöver skydd av ekonomiska skäl och kallas då i stället för olagliga invandrare. Miljöpartiet anser att det inte går att dela upp människors skyddsbehov på detta sätt. Det finns inga illegala människor. Det finns människor som flyr av en eller annan orsak och som har behov av att få bosätta sig i ett annat land, permanent eller temporärt. Vi tror inte att någon för skojs skull riskerar livet på Medelhavet, i ett långtradarsläp eller i något lastutrymme på en båt.

Människor flyr till Sverige i förhoppning om att kunna skapa ett bättre liv här med förbättrade livschanser för sig och sina anhöriga. De som kommer hit ska få ett värdigt bemötande, som präglas av humanitet, omtanke och empati.

I dag saknar papperslösa och asylsökande alltså möjlighet att få hälso- och sjukvård på samma villkor som den övriga befolkningen. Dessa grupper, oftast med begränsade ekonomiska resurser, marginaliserade och utsatta, har inte råd att söka vård och kan bli nekade om de inte kan betala. Miljöpartiet de gröna anser inte detta vara förenligt med humanitära krav, utan anser att alla asylsökande och gömda flyktingar, ska ha rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård.

Sverige bryter bl.a. mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter när asylsökande och papperslösa nekas sjukvård. Hälso- och sjukvårdslagens krav på vård på lika villkor samt vårdbehovet är det som ska styra tillgången till vården.
Vi menar också att det i propositionen saknas ett folkhälsoperspektiv vad det gäller vuxna asylsökande och papperslösa.

Miljöpartiet avslår (regeringens förslag min anmärkning) förslaget med hänvisning till att personkretsen bör utökas utöver dem som i dag anges så att även papperslösa människor som uppehåller sig i Sverige ska få tillgång till samma subventionerade hälso- och sjukvård som personer bosatta i landet. Regeringens förslag tar inte hänsyn till den kraftiga kritik som FN:s rapportör Paul Hunt har riktat mot Sverige. Han är ansvarig inför FN:s generalförsamling och inför Mänskliga rättighetsrådet och har i uppgift att ge stater råd i hur de ska infria rätten till högsta möjliga hälsa. Sverige har skrivit på ett otal mänskliga rättighets­dokument som erkänner rätten till bästa möjliga hälsa, en omfattande rättighet som förutsätter tillgång till medicinsk vård utan diskriminering. Sverige är lagligt bundet att göra allt man kan. Avgörande är att denna fundamentala rätt ska åtnjutas av alla, inklusive papperslösa.

En ny lagstiftning som särbehandlar eller utestänger vissa grupper är inte förenlig med de mänskliga rättigheterna om lika värde och icke-diskriminering. Att stifta en lag som uppenbarligen strider mot internationell rätt anser Miljöpartiet vara lagtrots och en bristande respekt för FN:s institutioner. Därför menar Miljöpartiet att asylsökande och papperslösa ska ha samma tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård som personer bosatta i landet.”

Stockholm den 20 mars 2008

Gunvor G Ericson (mp)
Bodil Ceballos (mp)
Thomas Nihlén (mp)

Läs också vänsterns och socialdemokraternas syn på frågan i länken nedan;

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7160&datum=2008-05-21

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: