Det måste bli ännu mera fart på företagandet, så att vi får fler jobb och nya sorters servicejobb.
Bara genom fler sysselsatta kan vi bota det stora problem som Sverigedemokraterna utnyttjar.
Nämligen misstänksamheten och fientligheten som finns mot invandrarna.
Först den dag när alla jobbar för samma mål, och behövs för varandra, minskar också fördomarna.
En röst på gnälliga högerextremister är därför bortkastad.
Rösta på det parti som du tror har bästa programmet mot arbetslösheten.