I dag tänkte jag ta upp Expressen och dess hets mot SD.

I princip har Expressen sedan valet hetsat mot SD. De enda de inte har gjort ännu är att uppmana till våld emot dem. Men det är väl bara en tidsfråga.
På sin nätversion av tidningen pratar de om SD hemliga etniska plan.
De pratar om SD start och i princip beskriver SD som ett rent extremist parti.

Jag tänkte ta upp några av de punkter som Expressen är chockade över.

1. Sverige ska inom EU stödja förslagen ”Safe haven”, dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter. ( Detta förslag lades fram av bland andra Storbritanniens premiärminister Tony Blair)

2. Intill dess att ett system med ”Safe haven” blivit konsekvent genomfört bör Sverige säga upp sin anslutning till New-York-protokollet från 1967. Detta skulle innebära en återgång till Genèvekonventionens ursprungliga åtagande, nämligen att ta emot flyktingar från övriga Europa. ( Detta skulle minska riskerna för ”ekonomiska flyktingar” samt islamister)

3. Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet – eljest ingen handläggning och prövning. ( Skulle minska riskerna med folk som går under jorden, samt ”tappar” sina paper.)

4. Fullgod presentation av identitet – eljest ingen handläggning och prövning av asylansökan.

5. Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester av dem som söker uppehållstillstånd.
( Ger resten av EU chansen att kontrollera om de redan har sökt asyl i annat land.)

6. Obligatoriska tester gällande hiv samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter vid ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.

7. Asylsökande som begår brott – även av mindre grov art – ska omedelbart utvisas utan vidare prövning av ansökan. ( Expressen tycker att vi svenskar skall utså brott och inte gnälla om det utförs av asylsökand.)

8. Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).

9. Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut.

10. Stopp för föräldrars möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belönas.

.11. Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.

12. ”Danska regler” för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap. ( I syfte att skydda mindre åriga flickor fyller detta ett stort syfte. Men Expressen anser att småflickor inte skall skyddas.)

13. Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.

14. Ingen valfri bosättning för asylsökanden.

15. Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.

16. Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnaderna.

17. Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap.

18. Upphävande av medborgarskap och uppehållstillstånd vid grov brottslighet (Respekterar man inte vårat land och lagar skall man heller inte verka där i.)

19. Utvisning av utländska medborgare vid upprepad brottslighet.

20. Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att ”flyktingen” kunnat besöka det land varifrån han/hon flytt.( Säger sig själv att det då har varit en lögn i ansökan.)

21. Repatriering av utlänningar som underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut islamska påbud och traditioner (Är du inte bered att helhjärtat stödja Sverige, vad gör du här?).

22. Effektivare utlänningskontroll inne i landet.

23. Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.

24. Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.

25. Förbud mot burka/nikab på allmän plats.

26. Inga fler moskéer på svensk mark.

27. Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.

28. Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.

29. Förbud att sända barn till koranskolor i hemländerna för att ”avsvenskas”.

30. Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare (Återföra föräldrar ansvaret).

31. Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.

32. Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.

33. Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd ”diskriminering av invandrare”.

Nu vad i dessa punkter är fel? Enligt Expressen alla. Men var bor dessa journalister och redaktörer? I innerstaden i Stockholm. Det är samma människor som odlar myten om multikulti men flyttar så långt i från den som möjligt. Det är samma männiksor som hånar de svenska ungdomar som blir misshandlade och rånade. Kultur och media eliten i detta land är pinsamma utöver det normala efter valet. Hoppas att de vaknar en dag med insikt om vilket förakt och hat mot folket de har spridit.

Expressen har inspirerat dessa Hat-attacker mot SD.

Sådan är den Svenska demokratin. Säg sanningen till folket och bli överfallen och hånad i media.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: