Moskébygge planeras i Norrköping

21 oktober, 2011

Det är aktuellt med att bygga en moské vid Idrottsparken i Norrköping.
Nästa vecka hålls ett samråd angående en ny detaljplan för en del av området.

Moskén. Bosnisk Islamiska Församlingen har anlitat en arkitekt som har tagit fram skisser på en tvåvåningsbyggnad och en minaret.

I juni förra året godkände stadsplaneringsnämnden dessutom att Bosnisk Islamiska Församlingen i Norrköping föreslås få köpa mark mellan konstgräset på Nya Parken och Skarphagsleden.
I planerna ingår en samlingslokal, ett bönerum och ett tillstånd om att få uppföra en minaret.
Som enligt uppgift ska ses som en ”symbol”.

Den aktuella tomten var tidigare vikt för fastighetsbolaget Sverigehuset, med planer på att bygga bostäder (Läs mer i NT).
Vem som bekostar moskébygget framgår inte av artikeln.

//Elfyma+


Invandringen kostar, för att kunna dra in mer pengar till statens så massinvandringen kan fortsätta förespråkar MP att Arvskatten återinförs.

21 oktober, 2011

De är förvisso inte ensamma, V och S är med på det tåget med. Från Contras Nyhetsmail.

”Arvsskatten innebar att änkor tvingades flytta under de sista åren av sitt liv, att småföretag lades ned och att släktgårdar måste säljas för att få ihop till arvsskatten. Arvsskatten var dessutom en lysande intäktskälla för advokater och skattekonsulter som arbetade för att minimera den och för att genomföra ”generationsskiftesplanering”. Några nämnvärda inkomster till staten gav den dock inte (mindre än en halv procent). Inkomsterna blev små dels för att arvsskatten av naturliga skäl bara utföll en gång på 20-30 år, dels för att det ägnades stor möda åt att undvika den. Arvsskatten avskaffades under Göran Perssons tid som statsminister. Man genomförde till och med en retroaktivitet i avskaffandet, som var planerat till den 1 januari 2005. Avskaffandet flyttades till den 17 december 2004 för att inte i onödan belasta de efterlevande som drabbades av tsunamin i Sydostasien.

Nu föreslår två miljöpartister i en motion återinförande av arvsskatten:

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra arvsskatten, eventuellt kompletterad med en återinförd gåvoskatt.

Motivering

Det ter sig svårförståeligt att Sverige – jämte Italien och Österrike – är det enda EU-land som helt saknar arvsskatt. Här handlar det ju om en skatt som är svår att skatteplanera bort och som därför bibehållits av det stora flertalet OECD-länder. Argumentet att arvsskatt komplicerar generationsskiften i familjeföretag är knappast heller särskilt vägande, då det givetvis går att införa undantagsbestämmelser avseende näringstillgångar. I USA, med sitt goda företagsklimat, är arvsskatten hela 40 procent för bröstarvingar, och där finns också en intressant lagstiftning som gör det skattemässigt gynnsamt att testamentera familjeföretag till de anställda, något som anses ha bidragit till den höga andelen löntagarägande i amerikanska företag.

Ett återinförande av arvsskatt bör eventuellt kompletteras med ett återinförande av gåvoskatt, om detta krävs för att motverka stora förmögenhetsöverföringar inom en familj i skatteplaneringssyfte.

Vi lever alltjämt med sviterna av den globala finanskrisen och en eurokris vars yttersta konsekvenser är svåra att förutse. Höjer vi blicken mot det medellånga perspektivet tornar stora pensionsavgångar upp sig liksom nödvändigheten av massiva infrastrukturinvesteringar för att förverkliga ett fossilfritt Sverige. Att den svenska staten – till skillnad från nästan alla andra jämförbara länder – i detta läge frivilligt avstår från de inkomster som en arvsskatt ger, ter sig säreget. Vi anmodar regeringen att skyndsamt för riksdagen presentera ett lagförslag om återinförande av arvsskatt, eventuellt kompletterad med återinförd gåvoskatt.

Stockholm den 5 oktober 2011

Valter Mutt (MP)
Annika Lillemets (MP)”

MP Sveriges dödgrävare och massinvandringens främsta påhejare….

Varjager


Insändar kommentar som beskriver det väldigt bra.

20 oktober, 2011

Att två så olika statsministrar i Sverige, ur samma parti kan ha så olika uppfattningar om Sveriges framtid och religion, förvånar mig.
I mitt föräldrahem stod ett fotografi av Per Albin Hansson på min fars skrivbord. Och när jag växte upp, så lämnade jag alltid min valsedel till Tage Erlander, som var partiledare för det socialdemokratiska partiet, som också höll på vår kristna kultur, tills han lämnade över sitt ledarskap till Olof Palme 1969. Samt varnade skarpt en kommunistisk journalists förslag, om att Svenska företagare, gott kunde ta in arbetskraft från Libanon. Tage flög upp ur soffan inne i TV-studion.
”Oh nej, nej för tusan”. Ta för Guds skull, inte in något folk från dessa länder. Ty då får vi en mycket stor ”katastrof”, här uppe i Sverige, eftersom vi har haft en kristen kultur ända sedan vi hade ”Asatro”, för tusen år sedan. Medan Olof Palme tyckte tvärt om under sin regeringstid. som Sveriges statsminister. Eller hur???
Ingvar i Gbg.


Martin Ezpeleta anser att om man säger sanningen är det att sprida propaganda.

19 oktober, 2011

Den mannen har inte många hästar hemma när man läser han glädje över att PI lägger ner. Det gränser nästan till rent hat från hans sida. Men det är klart, är man en av dem som får sitt levebröd på att ljuga då kan det kännas gott att veta att mindre får en chans att veta sanningen. Jag saxar lite från hans dröm.

”Efter att ha spytt galla över invandrare i tre års tid och använt demokratin som spottkopp, väljer man nu att släcka ner. Anledningen, enligt redaktionen, är ”omänsklig arbetsbörda”. Men vad trodde dom? Att det skulle vara lätt att dag ut och dag in vinkla nyheter? Att man för evigt kan jonglera med statistik utan att siffrorna faller ner på marken?”

Vad vi märker här nu är att dessa ”demokrater” som de kallar sig, alla dessa ”vet bäst” marxister är att de försöker ge sken av att de är de ärliga. I alla år har PK isterna vinklat och ljugit om sanningen. Nu försöker de hävda att det minsann är de som står för sanningen. Lämnar er idag med lite bakgrund om denna Martin Ezpeleta.

”Han är en arrogant, oförskämd besserwisser som trots sina väl dokumenterade brister i kunskaper inte drar sig för att tala om hur vi svenskar skall sköta vårt land. Han bor sedan 14 år i Argentina och åker på somrarna till Sverige för att kasta skit på oss, allt i regi av Sverigehatarblaskan Aftonbladet. Han är dessutom snyltare på svenska skattepengar genom att inte betala tillbaka sitt studielån från CSN, något han uppenbarligen är mycket stolt över då han till och med skryter om det på sin blogg. Han vill heller inte betala skatt och tipsar arrogant CSN hur dom skall göra för att få tillbaka dom 400 000 kronor han lånat och inte betalat tillbaka. Kort sagt, ett riktigt marxistiskt r*vhål.”

I rest our case.

Varjager


Tankar och funderingar.

17 oktober, 2011

Nu när PI skall radera sig själv från nätet, får man ju lite funderingar. Varför raderas? Är PK ismens makt så stor att alla bevis mot makthavarna och massinvandringen så enkelt försvinner? Med tanke på att hoten mot Bloggen http://allahuakbar.se/wordpress/ blev så stora så att han var tvungen att sluta blogga. Då undrar jag var landet Sverige står idag?

Varjager


Asylsökande kan legalt ta sig till Sverige som ”arbetskraftsinvandrare”

16 oktober, 2011

Före flykten från hemlandet bör asylsökande få veta att det är möjligt att ta sig legalt till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Det skulle kunna sätta stopp för flyktingsmugglare och kriminella nätverk, anser Migrationsverket.

Den nya arbetskraftsinvandringslagen ger en laglig väg in i Sverige för dem som lyckats skaffa ett jobb före avresan.

– Många irakier hade redan ett jobb när de kom till Sverige. Om de hade vetat att de legalt kunnat ta sig hit som arbetskraftsinvandare hade de kanske valt den vägen, fortsätter Monika Wendleby.

Migrationsverket inleder därför nu ett forskningsprojekt, som gäller Irak, tillsammans med Arbetsförmedlingen och tankesmedjan Global Utmaning.

– Om något år hoppas vi ha vägar för att sprida korrekt information till migranter redan innan de lämnar Irak.
Kanske ska vi öppna ett kontor där, eller sprida informationen via irakier här i Sverige.

Oftast får den som har rätt till asyl ett permanent uppehållstillstånd.
Varför skulle någon i stället välja ett tidsbegränsat arbetstillstånd?

– Den som är i Sverige kan när som helst lämna in en ansökan om asyl. En arbetskraftsinvandrare kan även ansöka om flyktingförklaring, säger Monika Wendleby (DN).

För människor utanför EU/EES är det från och med den 15 december 2008 arbetsgivaren som bestämmer om det finns behov av arbetskraftsinvandring. Syftet med de nya reglerna är att förenkla arbetskraftsinvandringen till Sverige.

Den som arbetskraftsinvandrar ska ha ett jobberbjudande med villkor som överensstämmer med svensk praxis och svenska kollektivavtal.

Gemenskapsrätt gäller dock, det vill säga, arbetet ska först erbjudas medborgare inom EU/EES.
Personer utanförEU/EES måste dessutom ansöka om arbets- och uppehållstillstånd.

Arbets- och uppehållstillstånden beviljas på högst två år, med möjlighet till förlängning.

Först efter fyra år kan tillstånden övergå i permanent uppehållstillstånd. Tillstånd om arbets- och uppehållstillstånd första gången ska i regel sökas innan personen kommer till Sverige. Förlängning av tillstånden kan sökas inifrån Sverige. Det är Migrationsverket som ansvarar för detta.

Behöver vi importera fler pizzabagare och städare ?

Av den arbetsföra befolkningen är 521 700 (7,4%) arbetslös, varav drygt 190 000 ungdomar i åldern 15-24 år.

Detta motsvarar en relativ en ungdomsarbetslöshet på 27 procent, ej säsongsjusterat.
Sverige har en ungdomsarbetslöshet som ligger över snittet för EU. Detta beror inte bara på senaste lågkonjunkturen, ungdomsarbetslösheten var hög även under den senaste högkonjunkturen.

Kommentar: 
Det kommer att bakas fler ”jobberbjudanden”(=arbetstillstånd) än pizzor i många pizzerior, om Migrationsverket får bestämma.

//Elfyma+


Kamrater ! Var finns solidariteten ?

14 oktober, 2011

Satir eller verklighet ?

Källa: Every Kinda People

Jugholt blev idag bönhörd av partiets ”centralkommitté” (VU).
Han får sitta kvar som partiordförande om än under ”förmyndare”..

Elfyma+ 


Riksdagsmajoritet vill behålla straffimmunitet för egna bidragsbrott

14 oktober, 2011

Inget stöd i Riksdagen för ändring i lag om bidragsbrott.

Bidragsbrott är en sak.

Fusk med ersättningar till riksdagsledamöter en annan.
Därför bör inte ledamöternas ersättningar omfattas av lagen mot bidragsbrott, anser en riksdagsmajoritet.

I turbulensen kring S-ledaren Håkan Juholts riksdagsfakturor har krav rests på att ledamöternas kostnadsersättningar ska omfattas av lagen om bidragsbrott. En majoritet av gruppledarna gör tummen ner för förslaget (se hela enkäten nedan).

Bidragsbrottslagen infördes 2007 och listar alla trygghetssystem, allt från fusk med studiestöd till sjukförsäkring och a-kasseersättning. Riksdagens ersättningssystem nämns däremot inte.

Framför allt Vänsterpartiet anser att lagen också borde omfatta ledamöternas ersättningar.

– Det är viktigt att det inte uppfattas som om det finns gräddfiler för folkvalda om vi ska upprätthålla förtroendet för riksdagen, säger Vänsterpartiets gruppledare Hans Linde i Riksdag & Departement enkät.

Kristdemokraternas Mats Odell är inne på samma linje, men anser att frågan först bör utredas i samband med den pågående översynen av ledamöternas inkomstgaranti.

Övriga ledamöter menar att fusk med ersättningar inom riksdagen naturligtvis ska bekämpas, men att lagen om bidragsbrott inte går att tillämpa.

Kostnadsersättningarna är kopplade till utgifter som ledamoten haft för att fullgöra sina uppdrag och inte en del av en social trygghet, anser Socialdemokraternas gruppledare Carina Moberg.

Hon får medhåll av gruppledarna för Miljöpartiet, Moderaterna och Folkpartiet. Centerns Anders W Jonsson menar att fusk med ersättningar är bedrägeri eller möjligen trolöshet mot huvudman, men ser gärna att riksdagens regler ses över så att det personliga ansvaret förtydligas.

Sverigedemokraternas Björn Söder har inte någon klar bild över om nuvarande lagstiftning medger om ledamöter kan straffas om de fuskar eller är oaktsamma med ersättningarna (Läs mer).

Förundersökningen mot Håkan Juholt lades som väntat ner.
”Det saknas reglering för privat hyrda lägenheter för riksdagsledamöter”(Åklagarmyndigheten).
”Regelverket är inte utformat på ett sätt som gör att det han gjort strider mot något fastställt regelverk.”

Riksdagsledamöterna kan i praktiken bara straffas av det egna partiet.

Det är tyvärr lika illa inom Landstinget (Läs mer) .
Väljarna måste vakna upp och kräva likhet inför lagen !

//Elfyma+


Erik A Eriksson (C) större bidragsfifflare än Juholt ?

14 oktober, 2011

Riksdagsledamoten Erik A Eriksson (C) gjorde samma ”miss” som S-ledaren – men med betydligt större kostnader för skattebetalarna.

Riksdagsledamoten Erik A Eriksson bodde gratis i riksdagens lägenhet – och tog samtidigt emot bostadsersättning på 56 000 kronor.

Erik A Eriksson (C) flyttade efter att ha valts in i riksdagen 2006 till en bostadsrätt i Vårby söder om Stockholm. Från december det året till februari 2010 var han och hans fru skrivna på lägenheten, men han fick hela månadsavgiften, 6 900 kronor, ersatt av Riksdagsförvaltningen. Detta bekräftar Eriksson när Nyheter24 når honom.

Även fruns del av avgiften har alltså betalats ut. Totalt under perioden då hon var skriven i lägenheten (december 2006-februari 2010) handlar det om drygt 250 000 kronor.

– Det är därför jag har begärt ett möte med förvaltningen för att ta reda på vad som verkligen gällde, säger Erik A Eriksson till Nyheter24 när likheten med Juholts fall påpekas.

Centerns partiledare Annie Lööf har inte tid att kommentera Erikssons miss på fredagen men hälsar följande via sin pressekreterare Erik Bratthall:

– Förtroendevalda ska följa de regler som finns uppsatta. Om de gjort fel ska det givetvis korrigeras.

Trots all medieuppståndelse kring Håkan Juholt har även Erik A Eriksson varit i blickfånget den senaste veckan sedan han erkänt att han fått bostadsersättning i åtta månader efter att han flyttat till en övernattningslägenhet som han tillhandahåller gratis av riksdagen (se tidigare inlägg).

På fredagen avslöjade dessutom Metro att han redan spenderat de extra 56 000 kronor som han fått efter att han flyttade till riksdagslägenheten.

Kommentar:
”Den som är utan skuld må kasta första stenen”,  sa Håkan Juholt när han blev avslöjad.
I den trygga förvissningen att alla rikdagsledamöter fifflar, och att Lagen om bidragsbrott inte omfattar riksdagsledamöternas ersättningar.

Och så ska det förbli om politikerna själva får välja.
En majoritet av gruppledarna är mot en lagändring, visar en enkät som tidningen Riksdag & Departement har gjort.

Bara Vänsterpartiet är för en ändring.
Socialdemokraterna tycker att det vore ”olyckligt” att låta bidragsbrottslagen omfatta riksdagsledamöter.
Kristdemokraterna anser att frågan bör utredas. (Di)-

Även SD har en del att förklara för sina väljare
-om uppgiften stämmer..

/Elfyma+


Vissa är straffimmuna, säger luttrad polis

13 oktober, 2011

Förra året slutade närmare 50 000 polisutredningar i Sverige med åtalsunder­låtelse, att åklagaren lät bli att väcka åtal trots att det begåtts brott.

Omkring en sjättedel av fallen gällde narkotikabrott för eget bruk.
Bland resten av ärendena utgjordes ett stort antal av bland annat hemfridsbrott, drograttfyllor, bilinbrott, stölder och bedrägerier, visar statistik från Riksåklagaren, RÅ.

– Det kan låta som om vi bara struntar i något vi skulle ha kunnat göra, men att utreda massor med brott på en person som ändå får samma straff är oftast bortkastat. Det här är till för att kunna rikta resurserna mot sådant som kan göra skillnad i domstol, säger överåklagare Lennart Guné.

Johan Dahlin, utredare vid utredningsroteln på ­City­polisen i Stockholm, anser i stället att det handlar om resursslöseri.

Han ser regelbundet hur färdiga utredningar når åklagarens bord för att sedan resultera i åtalsunderlåtelse.
– Jag, precis som många andra som arbetar med det här, får en viss känsla av uppgivenhet. Det är väldigt mycket arbetstid i flera led som går till spillo, säger han.

– En del har mer åtalsunderlåtelser än domar emot sig, de är straffimmuna mer eller mindre, och då känns alla satsningar på den här typen av brott rätt meningslösa, säger Johan Dahlin till Metro.

//Elfyma+


Inte bara Juholt som bidragsfuskar.

13 oktober, 2011

Erik A Eriksson (C) bodde gratis i riksdagens lägenhet. Samtidigt fick han 7 000 kronor i månaden.

I över åtta månader lät riksdagsledamoten Erik A Eriksson (C) riksdagen betala ut 7 000 kronor i hyresersättning per månad för eget boende. Samtidigt som samma riksdagsförvaltning lät Eriksson bo gratis i en ledamotslägenhet.

Den centerpartistiske toppolitikern tvingas nu betala tillbaka allt före års-skiftet, drygt 56 000 kronor.
– Tycker att det är märkligt att de inte säger något till mig eftersom jag tilldelats en av deras ledamots-lägenheter. Även om jag förstås inte vill skylla på det, säger Erik A Eriksson (C) till Metro.

Man skulle kunna säga att riksdagsledamoten Erik A Eriksson gjort en ”Juholt” och bidragsfuskat för skattepengar. Samtidigt finns det en rad olikheter. Bland annat att den centerpartistiske riksdagsledamoten till skillnad mot S-ledaren inte hade rätt till en enda bidragskrona sedan årskiftet.

Erik A Eriksson hade en bostadsrätt utanför Stockholms tullar som han i höstas sålde i och med att han tilldelades övernattningslägenheten av riksdagen.

Kommentar:
Varför ska riksdagsledamöter från Stockholm tilldelas gratis övernattningslägenhet av riksdagen ?
Och dessutom få hyresbidrag för bostaden i Stockholm.
Den förre centerledaren Olof Johansson fick traktamente trots att han, och hans familj, bodde i Stockholm.
Gudrun Schyman gjorde ett klipp när hon ”flyttade” till Simrishamn.
Statsminister Göran Persson gjorde ett klipp när han och hustrun låtsades flytta till sitt ”torp”.

Systemet är ruttet och inbjuder till bidragsfusk.
Därmed inte sagt att Juholt är utan personligt ansvar.
Håkan Juholt har sökt och fått ersättning från riksdagen för resa med egen bil, samtidigt som riksdagen betalat hans hyrbil.
Hur han ska bortförklara detta bedrägeri återstår att se.
Fotsättning följer….?

//Elfyma+


PRÄST I IRAN HOTAS AV AVRÄTTNING FÖR ATT HAN INTE GER UPP SIN TRO.

13 oktober, 2011

Fredens religion förnekar sig inte. Jag är heller inte förvånad att det inte skrivits om det i Sverige.

”An Iranian pastor who has refused to renounce his Christian faith faces execution… Pastor Youcef Nadarkhani, who maintains he has never been a Muslim as an adult, has Islamic ancestry and therefore must recant his faith in Jesus Christ, the 11th branch of Iran’s Gilan Provincial Court ruled. Iran’s Supreme Court had ordered the trial court to determine whether Nadarkhani had been a Muslim prior to converting to Christianity.

The judges, according to the American Center for Law & Justice, demanded that Nadarkhani, 34, recant his Christian faith before submission of evidence. Though the judgment runs against current Iranian and international laws and is not codified in Iranian penal code, the judge stated that the court must uphold the decision of the 27th Branch of the Supreme Court in Qom. When asked to repent, Nadarkhani stated: ”Repent means to return. What should I return to? To the blasphemy that I had before my faith in Christ?” ”To the religion of your ancestors, Islam,” the judge replied, according to the American Center for Law & Justice.
”I cannot,” Nadarkhani said.

An unnamed source close to Nadarkhani’s attorney, Mohammed Ali Dadkhah, told the American Center for Law and Justice that a judge has agreed to overturn Nadarkhani’s death sentence, but the report could not be independently confirmed. Even if the sentence is overturned, Jordan Sekulow, the executive director of the ACLJ, said the message is that it would be unlikely that Nadarkhani would be set free.

Nadarkhani is the latest Christian cleric to be imprisoned in Iran for his religious beliefs. According to Elam Ministries, a United Kingdom-based organization that serves Christian churches in Iran, there was a significant increase in the number of Christians arrested solely for practicing their faith between June 2010 and January 2011. A total of 202 arrests occurred during that six-month period, including 33 people who remained in prison as of January, Elam reported.

An Assyrian evangelical pastor, Rev. Wilson Issavi, was imprisoned for 54 days for allegedly converting Muslims prior to his release in March 2010, Elam officials told FoxNews.com.

Nadarkhani, a pastor in the 400-member Church of Iran, has been held in that country’s Gilan Province since October 2009, after he protested to local education authorities that his son was forced to read from the Koran at school. His wife, Fatemeh Pasandideh, was also arrested in June 2010 in an apparent attempt to pressure him to renounce his faith. She was released in October 2010, according to Amnesty International.

Nadarkhani was sentenced to death for apostasy last September based on religious writings by Iranian clerics, including Ayatollah Khomeini, the founder of the Islamic Republic of Iran, despite the fact that there is no offense of ”apostasy” in the nation’s penal code, Amnesty International reports.

In June, the Supreme Court of Iran ruled that a lower court should re-examine procedural flaws in the case, giving local judges the power to decide whether to release, execute or retry Nadarkhani. The verdict, according to Amnesty International, includes a provision for the sentence to be overturned should Nadarkhani renounce his faith.

Elise Auerbach, an Iranian analyst for Amnesty International USA, told FoxNews.com that an execution for apostasy has not been carried out in Iran since 1990. Nadarkhani’s sentence is a ”clear violation of international law,” she said…”

Varjager


Juholts ”roliga” framgångsrecept för chefer

12 oktober, 2011

Inte satir: Idag ska Håkan Juholt tala på Stora Chefsdagen som arrangeras av tidningen Chef.

”Kom och möt några av Sveriges främsta och mest spännande chefer.
Hör dem tala om hur de behåller lusten även när de möter tufft motstånd.
Och hur de konkret gör för att skapa ett klimat på sina företag för att få ut det allra bästa av medarbetarna”.

Juholts tal går under rubriken ”Rolig och vanlig – framtidens segerrecept?” och ska handla om vilket ledarskap som krävs för att ta Socialdemokraterna till gamla höjder.

Några frågor som Håkan Juholt och de andra talarna ska svara på är hur man som chef behåller lusten även under tuffa perioder, och hur man håller medarbetarna taggade även när man själv inte är på topp.

Enligt arrangörerna har Håkan Juholt inte ställt in, och de räknar med att han kommer.(Di)

Kommentar:
Komik i den svenska management-dammen..

Framtidens segerrecept för chefer ?
-Slicka uppåt-sparka nedåt (gammalt beprövat recept)
-Lev inte som du lär.
-Var generös med andras pengar.
-Spela teater, ljug, spela dum och skyll på andra.
eller
-Pissa på underställda (media-variant av sparka nedåt)

//Elfyma+


Reepalu föreslog temporärt medborgarskap, Morgan Johansson gav sitt stöd.

12 oktober, 2011

Morgan Johansson hade förankrat sin ståndpunkt hos Juholt gällande tillfälliga medborgarskap. Men efter som Ljugholt är i blåsväder redan för allt fuskande, dumpade han Morgan Johansson nästan snabbare än han skickade in sina bidragskrav till Riksdagen.

”Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (S) ställde sig först bakom förslaget – medan partiledaren Håkan Juhult tog kraftigt avstånd.
Nu avslöjar SVT Aktuellt att Håkan Juholt gick bakom ryggen på sin partikollega. Uppgiften bekräftas också av Expressens källor som säger att Morgan Johansson chockade ledamöterna i lokalen när han berättade vad som hade hänt.
– Han tog inte skiten, utan ställde sig upp och berättade att han hade ringt upp Håkan Juholt innan och förankrat sitt uttalande hos partiledaren. De kom överens om att det skulle vara partiets politik, säger en S-politiker till Expressen.
Håkan Juholts avståndstagande innebär alltså att han offrade deras överenskommelse och lät sin partikamrat stå med skammen.
– När förslaget fick så stark kritik låtsades Håkan Juholt inte om att han hade godkänt förslaget, säger en S-källa.”

Det verkar inte direkt vara en stabil ledar figur den gode Ljugholt….I klass med Ryggradslöse…

Varjager


Vänster extremister i Tyskland försöker sig på massmord.

11 oktober, 2011

Som vanligt är det enbart små notiser om detta angrepp på demokratin. Vänster extremister i Tyskland har anlagt flera mordbränder och flera försök till massmord. Konstigt nog är det ingen av de svenska medierna som kallar det ett hot mot demokratin?

”En katastrof kunde precis avvärjas i Berlins nybyggda centralstation Hauptbahnhof vid lunchtid på måndagen. Enligt polisen hittade banarbetare sju stycken brandbomber som var på väg att brisera.

Berlin har drabbads av flera mordbränder och hundratals bilbränder den senaste tiden som polisen skyller på vänsterextremister.
– Vi upplever en renässans för Röda armé-fraktionen, säger Rainer Wendt, chef för det tyska polisfacket till Bild och fortsätter.
– Vänsterterrorn kommer att öka.
Röda armé-fraktionen var en tysk vänster-terrororganisation som mellan 1970 och 1998 mördade 34 människor. ”

Ingenstans nämns detta som ett hot mot demokratin? Nu är det väl bara en tidsfråga innan några inhemska ”Rödvins Brigader” försöker med något liknande.

Varjager

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 79 andra följare